Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Strony osobiste Pracowników

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Strony osobiste Pracowników

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Dziekanat i Administracja Wydziału (C-0)

Katedra Technologii Chemicznej i Analityki Środowiskowej (C-1)

prof. dr hab. inż.
dr hab. inż.
dr inż.
dr hab. inż.
dr inż.
prof. dr hab.
dr inż.
dr inż.
mgr inż.
dr inż.
prof. dr hab. inż.
dr inż.
dr inż.
dr hab. inż.
dr inż.
dr hab. inż.
dr hab. inż.
dr inż.
dr inż.
dr hab. inż.
prof. dr hab. inż.

Katedra Chemii i Technologii Organicznej (C-2)

Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej (C-3)

Katedra Chemii i Technologii Polimerów (C-4)

dr hab. inż.
dr inż.
dr hab. inż.
dr inż.
dr inż.
prof. dr hab. inż.
prof. dr hab. inż.