Skip to content

Strony osobiste Pracowników

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish
prof. dr hab. Henryk Kołoczek
no-photo-wht

stanowisko:

profesor

jednostka:

Katedra Technologii Chemicznej i Analityki Środowiskowej (C-1)

tel.:

12 628 27 71

dane adresowe:

31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej

pokój:

408

Brak danych nt. przebiegu pracy naukowej.

WYKSZTAŁCENIE
Profesor zwyczajny (2013) - Politechnika Krakowska
Profesor n. biologicznych (2006) Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii
Habilitacja - w zakresie biochemii (1997)
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Biologii Molekularnej.
Tytuł pracy habilitacyjnej: Polymerization and conformational status of human 1-proteinase inhibitor.
Doktorat z zakresu biochemii (1985) Uniwersytet Jagielloński, Instytut Biologii Molekularnej
Tytuł pracy doktorskiej: Badanie zmian konformacyjnych enzymu rodanazy w roztworze.
Magisterium z zakresu biochemii (1978) - Uniwersytet Jagielloński, Instytut Biologii Molekularnej.
Tytuł pracy magisterskiej: Zmiany konformacyjne chymotrypsyny i trypsyny pod wpływem detergentów kationowych, anionowych i niejonowych.

PRZEBIEG KARIERY ZAWODOWEJ.
2013 - Profesor zwyczajny - Katedra Technologii Nieorganicznej i Biotechnologii Środowiska.
1995 - 2011 Kierownik Katedry Biochemii, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
2004 - 2008 Kierownik (Dziekan) Międzywydziałowego Studium Biotechnologii UR
1993 - 1994 visiting Professor w BioScience Center, Nagoya University, Nagoya, Japonia.
1987- 1995 Adiunkt w Zakładzie Biochemii Fizycznej Instytutu Biologii Molekularnej UJ.
1985 -1987 Studia podyplomowe (Postdoctoral Fellowship) w University of Pennsylvania,
Department of Biochemistry and Biophysics, School of Medicine, Philadephia, PA.19103, USA.
1980 - 1983 Studia doktoranckie w Instytucie Biologii Molekularnej UJ.
1983 - 1987 Starszy asystent w Zakładzie Biochemii Zwierząt IBM UJ.
1978 - 1980 asystent w Zakładzie Chemii Analitycznej, Wydział Farmacji Śląskiej Akademii Medycznej.

W czasie pracy w Instytucie Biologii Molekularnej UJ oraz zagranicznych ośrodkach naukowych (USA, Japonia, Szwajcaria) prowadził badania z zakresu biochemii strukturalnej białek stosując nowoczesne metody spektroskopii fluorescencji, fosforescencji oraz EPR. Wyniki swoich prac opublikował w wielu renomowanych czasopismach zagranicznych. W Katedrze Biochemii UR w Krakowie zainicjował badania z zakresu biochemii ekologicznej, bioremediacji, reakcji stresowych roślin i nutrigenomiki wykorzystując metody takie jak HPLC, FPLC, GC-MS, EPR-L-band, elektroforezy 2D i inne. Uzyskane wyniki we wspomnianych obszarach były przedmiotem licznych publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych.
W 2006 zorganizował tzw. Komitet Stały Eurobiotech i wspólnie z naukowcami z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, CM UJ, Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej i Uczelni z Poznania rozpoczął organizację cyklicznych konferencji międzynarodowych poświęconych biotechnologii. Dotychczas odbyły się konferencje Eurobiotech w roku 2007, 2008, 2010, 2011,2013, a obecnie przygotowywana jest Europejski Kongres Biotechnologii w 2016 roku.
Prowadzi wykłady z biochemii, podstaw biotechnologii, bioremediacji środowiska naturalnego.
Prof. H. Kołoczek jest recenzentem prac naukowych w prestiżowych czasopismach naukowych, m. in. J. Hazadous Material (IF-3.95), Process Biochemistry czy Environ. Technology oraz projektów grantowych zagranicznych i krajowych - Austrian Science Fund, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (program Welcome), ministerialnych i NCN.
Jest członkiem Komitetu Biotechnologii PAN, Polskiej Federacji Biotechnologii, Polskiej Platformy Technologii Środowiska, Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej.
Od 2002 roku jestem członkiem Klubu Rotary „Kraków- Wyspiański” i był prezydentem tego klubu w latach 2006-7 realizując we współpracy z klubami Rotary z zagranicy pomoc charytatywną dla szpitali i domów dziecka.
Jako członek Komitetu Biotechnologii PAN organizuje spotkania na różnych forach prezentując korzyści płynące z wprowadzenia do Polski roślin GMO.
Jest autorem i współautorem 70 prac oryginalnych, 5 monografii, licznych prac popularno-naukowych i doniesień na konferencje międzynarodowe i krajowe.

Za swoją działalność otrzymał wyróżnienia Ministra Edukacji, Rektora UJ i UR, Złoty Krzyż Zasługi.

Najważniejsze osiągnięcia poznawcze, zainteresowania naukowe:

Wybrane publikacje:

1. Wasylewski Z., Koloczek  H.(1980)  A comparative  study of the interaction of anionic, cationic and  nonionic  detergents with active  site spin-labelled  -chymotrypsin and trypsin.  Bull.Acad.Pol.Sci.(Biol.) 27,6, 451-460.

2. Blicharska B., Koloczek  H., Wasylewski Z.(1982)  Nuclear  magnetic relaxation study of conformational changes induced by  substrate and temperature in bovine liver thiosulphate sulphurtransferase and yeast hexokinase. Biochim.Biophys.Acta 708,326-329.

3. Vanderkooi J.M., Moy V.T., Koloczek H.,  Maniara G.,Paul  K.G.(1985) Site-selection fluorescence spectra of porphyrin derivatives of  heme  proteins.  Biochemistry  24, 7931-7935.

4. Larralde C., Sassa S.,Vanderkooi J.M., Koloczek H., Laclette J.P., Goodsaid F.,  Sciutto   E., Owen C.(1987)   Analysis  of  porphyrins and enzymes in porphyrin synthesis in Taenia solium cysticercus from man and pig.  Mol.Biochem.Parasitol. 22, 203-213.

5. Koloczek H., Horie T., Yonetani T., Anni  H., Maniara  G., Vanderkooi    J.M. (1987) Interaction  between  cytochrome  c  and  cytochrome c peroxidase: Excited state reactions of  Zinc-  and  Tin- substituted  derivatives. Biochemistry 26,  3142-3148.

6. Koloczek H., Fidy  J., Vanderkooi  J.M.(1987)  Fluorescence line narrowing spectra of Zn-cytochrome c.Temperature  dependence. J.Chem.Phys. 87,8,4388-4394.

7. Fidy J., Koloczek  H., Vanderkooi J.M.(1987) The pH dependence  of phototautomerism in Horse Radish Peroxidase monitored by fluorescence site-selection spectroscopy. Chem.Phys.Lett. 142, 6, 562-566.

8. Koloczek  H., Vanderkooi  J.M. (1987) Domain flexibility in Rhodanese examined by quenching of a phosphorescent probe.    Biochim.Biophys.Acta 916, 236-244.

9. Maniara G.,Vanderkooi J.M., Bloomgarden D., Koloczek H.(1988) Phosphorescence from 2-(p-toluidinyl)naphthalene-6-sulfonate and 1-anilinonaphthalene-8-sulfonate, commonly used fluorescent probes of biological structures". Photochem.Photobiol. 47, 2, 207-208.

10. Wasylewski Z., Koloczek H., Wasniowska  A.(1988) Fluorescence-quenching- resolved spectroscopy of proteins. Eur.J.Biochem. 172,719-724..

11. Koloczek H., Wasniowska A., Potempa  J., Wasylewski  Z.(1991)  "The fluorescence quenching resolved spectra and red-edge excitation fluorescence measurements of Human  a1-Proteinase Inhibitor". Biochim. Biophys. Acta 1073, 619-625.

12. Wasylewski  Z., Koloczek  H.,Wasniowska  A.,Slizowska   K.(1992) "Red-edge excitation fluorescence measurements of several two-tryptophan-containing proteins". Eur.J.Biochem. 206, 235-242.

13. Burda K,  Hrynkiewicz A.,  Koloczek H.,  Stanek J.,  Strzalka K. (1994) Molecular dynamics and local electronic states of Sn and Fe in metallocytochrome and metalloporphyrin.  Hyperfine Interactions 91, 891-897.

14. H. Koloczek,  Kitagawa Y., Gekko K. (1994) Molecular Studies on the latent form of Human antitrypsin.  Nippon Nogeikagaku Kaishi 68, 3, 446.

15. Burda K,  Hrynkiewicz A., Koloczek H.,  Stanek J., Strzalka K. (1995) Mixed valence state in ironporphyrin aggregates. BBA 1244, 345-350.

16Kołoczek H., Guz A., Kaszycki P. (1996) Fluorescence detected polymerisation of Human 1 -Antitrypsin. J.Protein Chem. 15, 447-454.

17. Kołoczek H., Bańbuła A., Salvesen G.S., Potempa J. (1996) Serpin 1 -proteinase inhibitor probed by intrinsic tryptophan fluorescence spectroscopy. Protein Science 5, 2226-2235.

18. Kołoczek H., Jezierski G., Pasenkiewicz-Gierula M. (1996) Computer modelling of human 1 -antitrypsin reactive site loop behaviour under mild conditions. Acta Biochim. Polon. 43, 467-474.

19. WawrzosI., Kitagawa Y., Kołoczek H. (1996) Immunological discrimination of diversed forms of 1 -proteinase inhibitor. Acta Biochem.Polon. 43, 481-488.  

 20. Samotus B., Koloczek H., Dorre E., Stefaniuk M., Ścigalski A., Świderski A. (1998) Direct method of sucrose determination by 5-diazouracil. Microchem. J. 60, 153-166.

21. P., Kaszycki, H., Kołoczek, . (2000) Formaldehyde and methanol biodegradation with the methylotrophic yeast Hansenula polymorpha in a model wastewater system. Microbiol. Res. 154, 289-296.

22. Paweł Kaszycki, Małgorzata Tyszka, Przemysław Malec and  Henryk Kołoczek (2001) Formaldehyde and methanol biodegradation with methylotrophic yeast Hansenula polymorpha. An application to real wastewater treatment. Biodegradation, 12 (3):169-177.

23. M. Kubica, P. Kaszycki, H. Kołoczek (2001) Optymalizacja biologicznej metody degradacji tłuszczowych zanieczyszczeń przemysłowych. Inżynieria Ekologiczna .,  str. 23-28.

24. P. Kaszycki, P. Szumilas, H. Kołoczek (2001) Biopreparat przeznaczony do likwidacji środowiskowych skażeń węglowodorami i ich pochodnymi. Inżynieria Ekologiczna .,  15-22.

25.  Paweł Kaszycki, Andrzej Krawczyk, Henryk Kołoczek, Tadeusz Solecki (2001) Zastosowanie nowatorskiej technologii oczyszczania gleby metodą biologiczną in situ w warunkach zagrożenia wód Dunajca. Inżynieria Ekologiczna .,  str. 9-14.

26. Daria Fedorovych, Helena Kszeminska, Luba Babjak, Paweł Kaszycki, Henryk Koloczek (2001)  Hexavalent chromium stimulation of riboflavin synthesis in flavinogenic yeastBioMetals14 : 23-31

27. Paweł Kaszycki and Henryk Kołoczek (2002) Biodegradation of formaldehyde and its derivatives in industrial wastewater with methylotrophic yeast Hansenula polymorpha and with the yeast-bioaugmented activated sludge.  Biodegradation-13, 91-99.

28. H. Kołoczek, P. Kaszycki, A. Wolański (2002) Biodegradacja tłuszczowych odpadów przemysłu spożywczego i farmaceutycznego w warunkach tlenowych. Inżynieria Ekologiczna 7, 7-14.

29. Ksheminska, H., Jaglarz A., Fedorovych, D.,., Babyak, L., Yanovych D., Kaszycki, P. Kołoczek, H. (2003): Bioremediation of chromium by the yeast Pichia guilliermondii: toxicity and accumulation of Cr (III) and Cr (VI) and influence of riboflavin on Cr tolerance. Microbiol.Res. 158, 59-67.

30. Kaszycki, P., ., Fedorovych, D., Ksheminska, H., Babyak, L., Wójcik, D., Kołoczek, H. (2004): Chromium accumulation by yeast at various environmental conditions. Microbiol. Res. 159, 11-17.

31. P. Kaszycki, H. Gabrys, K.-J. Appenroth,  A. Jaglarz, S. Sedziwy, T. Walczak, H. Koloczek (2005). Exogenously applied sulphate as a tool to investigate transport and reduction of chromate in the duckweed Spirodela polyrhizaPlant, Cell and Environment 28, 260-268

32. H. Ksheminska, D. Fedorovych, L. Babyak, D. Yanovych, P. Kaszycki and H. Koloczek (2005)Chromium(III) and (VI) tolerance and bioaccumulation in yeast: a survey of cellular chromium content in selected strains of representative genera. Process Biochemistry 40, 5, 1565-1572. 

33.Kaszycki P., Czechowska K., Petryszak P., Miedzobrodzki J., Pawlik B., Koloczek H. (2006) Methylotrophic extremophilic yeast Trichosporon sp.: a soil-derived isolate with potential applications in environmental biotechnology. Acta Biochimica Polonica, 53,3, 463-473.

34. Polaczek E., Stobiński L., Mazurkiewicz J., Tomasik P., Koloczek H., Lin H.M. (2007) Interactions of anionic polysaccharides with carbon nanotubes. Polimery T.L.II, 34-38.

35. Petryszak P., Kołoczek H., Kaszycki P. (2008) Biological treatment of wastewaters generated by furniture industry. 1. Laboratory-scale process for biodegradation of recalcitrant xenobiotics.  Ecological Chemistry and Engineering 15 (10): 1129-1142.

36. Kaszycki P., Petryszak P., Kołoczek H., (2008) Biological treatment of wastewaters generated by furniture industry. 2. Construction of a specialized activated sludge and optimization of bioprocess parameters in semi-technical tests. Ecological Chemistry and Engineering 15 (11): 1257-1272.

37.  Fedorovych D.V. , Gochar M.V., Ksheminska H.P., Prokopiv T.M., Nechay H.I., Kaszycki P., Koloczek H., Sibirny A.A. (2009) Mechanism of chromate detoxification in yeast. Microbiol.Biotechnol. 3, 15-22.

38 . Appenroth K., Krech K., Keresztes A., Fisher W., Koloczek H. (2010) Effects of nickel on the chloroplasts of the duckweeds Spirodela polyrhiza and Lemna minor and their possible use in biomonitoring and phytoremediation. Chemosphere 78, 216-223.

39. Joanna Augustynowicz, Marek Grosicki, Ewa Hanus-Fajerska, Małgorzata Lekka, Andrzej Waloszek, Henryk Kołoczek (2010) Chromium(VI) bioremediation by aquatic macrophyte Callitriche cophocarpa Sendtn. Chemosphere 79, 1077–1083 414.

40. P. Kaszycki, P. Petryszak, M. Pawlik and H. Koloczek (2011) Ex situ bioremediation of  soil polluted with oily waste: The use of specialized microbial consortia for process bioaugmentation. Ecological Chemistry and Engineering 18, 1, 83-92

41. D.V. Fedorovych, H.P. Ksheminska, V. Gonchar, Y.R. Boretsky, P. Kaszycki, H. Koloczek, A.A. Sibirny (2011) Role of non-enzymatic systems in chromate detoxification by the yeast Pichia guilliermondii, Topics in Experimental Evolution of Organisms, T.10, 152-156.

42. P. Petryszak, G. Wcisło, H. Kołoczek (2011) Wyznaczanie wybranych własności fizyko-chemicznych biodiesli PME oraz RME wyprodukowanych z zuzytych olejów oraz okreslenie skuteczności neutralizacji metanolu w ściekach powstałych po ich produkcji. Motrol, 13, 258-268.

43. Gospodarek J., Kołoczek H., Petryszak P ( 2012). Dynamics of Opiliones and Acarina occurrence in soil contaminated with oil derivatives during bioremediation  process. Proceed. Ecopole, 6 (1), 143-149.

44. Gospodarek J., Kołoczek H., Petryszak P.( 2012). Dynamics of arachnid occurrence in soil contaminated with petrol, diesel fuel and engine oil during bioremediation  process. Ecol. Chem. Eng., 19 (9), 1099-1106.

 

Monografie:

1. Kołoczek H., Kaszycki P. (2005) Biologiczne mechanizmy oczyszczania skażeń organicznych w glebie. W: Ochrona środowiska naturalnego w XXI wieku - nowe wyzwania i zagrożenia. (red.) Wiech K., Kołoczek H., Kaszycki P., ISBN: 83-88934-62-7, Wyd. Fundacja F.W.O. AR w Krakowie, Kraków 2005.

2. Kaszycki P., Kołoczek H. (2005) Biotechnologie stosowane w odnowie gleby zanieczyszczonej substancjami ropopochodnymi. W: Ochrona środowiska naturalnego w XXI wieku - nowe wyzwania i zagrożenia. (red.) Wiech K., Kołoczek H., Kaszycki P., ISBN: 83-88934-62-7, Wyd. Fundacja F.W.O. AR w Krakowie, Kraków 2005, 41-56.

3. Kołoczek H., Kaszycki P. (2006) Bioremediacja zanieczyszczeń rafineryjnych w środowisku gruntowo-wodnym. W: Metody usuwania zanieczyszczeń węglowodorowych ze środowiska gruntowo-wodnego. Praca zbiorowa p.red. S. Rychlickiego, [aut.] Z. Fąfara, J. Jewulski, P. Kaszycki, H. Kołoczek, S. Rychlicki, T. Solecki, J. Stopa, K. Twardowski, P. Wojnarowski, D. Zagrajczuk. Wyd. AGH Uczelniane Wyd. Nauk.-Dyd., Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, pp.149, Kraków 2006

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce, rok):

 • Nagroda Ministra Edukacji Narodowej, II stopnia, Warszawa, 1988.
  • Nagroda Zespołowa Rektora AR za osiągnięcia naukowe, Kraków, 1998.
   • Złoty Krzyż Zasługi, Warszawa, 2003.
    • Nagroda Zespołowa Rektora AR za osiągnięcia naukowe, Kraków, 2003.
     • Nagroda Zespołowa Rektora UR za osiągnięcia organizacyjne, Kraków, 2009.

      Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze, granty PL i UE:

      • , Wsparcie produkcji i zbytu miodu – ocena zawartości antyutleniaczy w miodach polskich, realizowany w latach: 2004 - 2005.
      • , Ocena przydatności pyłku pszczelego jako komponentu do produkcji żywności i parafarmaceutyków, realizowany w latach: 2004 - 2005.
      • 605/2006, Wsparcie rynku produktów pszczelich -ocena przydatności pyłku pszczelego do produkcji żywności i parafarmaceutyków, etap II: ocena przydatności pyłku kwiatowego pszczelego do produkcji suplementów diety i produktów leczniczych – badania obnóży pyłkowych pozyskanych z różnych pożytków, realizowany w latach: 2006 - 2006.
      • KBN 5 POGC 004 17, Opracowanie i zastosowanie metody analizy HPLC glikozydów flawonoidowych do chemotaksonomii różaneczników (Rhododendron L) i innych roślin ozdobnych, realizowany w latach: 1999 - 2001.
      • KBN 6 PO4F 021 13, Rola cytoszkieletu w reakcjach adaptacyjnych aparatu fotosyntetycznego, realizowany w latach: 1998 - 2001.
      • KBN 3 PO6R 017 22, Opracowanie metody oceny mrozoodporności mieszańców w hodowli nowych odmian różaneczników (Rhododendron L) w oparciu o oznaczenia zawartości flawonoidów przy pomocy wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC, realizowany w latach: 2002 - 2004.
      • KBN 3 PO4G 05823, Biologiczny rozkład środowiskowych zanieczyszczeń formaldehydem i jego pochodnych oraz długołańcuchowymi związkami alifatycznymi przez metylotroficzne drożdże oraz ich mutanty, realizowany w latach: 2002 - 2004.
      • N N305 151537, Oddziaływanie skażenia gleby substancjami ropopochodnymi w trakcie procesu bioremediacji na bezkręgowce glebowe, realizowany w latach: 2009 - 2012.
      • , Dynamika zmian struktury populacji mikroorganizmów tworzących mieszane biocenozy bakteryjno – drożdżowe w trakcie procesu biodegradacji wybranych ksenobiotyków., realizowany w latach: - .
      • KBN 6 PO203 009, Badania molekularnych mechanizmów działania ludzkiego inhibitora proteaz, realizowany w latach: 1993 - 1996.
      • KBN 6 P 04G 033 11, Biodegradacja formaldehydu (FD) przez drożdże metylotroficzne. Charakterystyka biochemiczna szlaku metabolicznego FD i jego optymalizacja metodą mutagenezy in vitro, realizowany w latach: 1996 - 1998.
      • 4375/98/LN, Bioremediacja toksycznych związków chromu i innych agresywnych chemicznie związków przez organizmy eukariotyczne”. Grant przyznany przez rząd RFN w ramach Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, realizowany w latach: 1999 - 2001.
      • KBN 6 P04 G 084 18, Mechanizmy bioremediacji chromu przez drożdże. Możliwości wykorzystania mikroorganizmów eukariotycznych w procesie oczyszczania wód zanieczyszczonych toksycznymi związkami chromu, realizowany w latach: 2000 - 2002.
      • 2 PO4G 035 26, Wykorzystanie drożdży o zwiększonej zdolności akumulacji chromu w procesach oczyszczania ścieków przemysłowych, realizowany w latach: 2004 - 2005.
      • KBN 2 PO4 G062 27, Konstrukcja biocenoz mikroorganizmów degradujących uciążliwe zanieczyszczenia środowiska naturalnego, realizowany w latach: 2004 - 2007.
      • NN 302 222 333, Dynamika zmian struktury populacji mikroorganizmów tworzących biocenozy bakteryjno-drożdżowe w trakcie procesu biodegradacji wybranych ksenobiotyków, realizowany w latach: 2007 - 2009.
      • NN304 326 136, Mutants of nonconvential yeast for efficient chromate bioremediation, recovery and industrial waste-water purification, realizowany w latach: 2009 - 2012.
      • IniTech 67607/IT2/10, Opracowanie biotechnologii oczyszczania ścieków pochodzących z produkcji biodiesla na bazie oleju rzepakowego, olejów zużytych oraz olejów pochodzących z roślin alternatywnych, realizowany w latach: 2010 - 2013.

      Hobby:

      Turystyka górska, wędkarstwo, historia II Wojny Światowej.
      UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

      Strony osobiste Pracowników

      Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

      prof. dr hab.

      Henryk Kołoczek

      no-photo-wht
      profesor
      Katedra Technologii Chemicznej i Analityki Środowiskowej (C-1)
      tel.: 12 628 27 71

      WYKSZTAŁCENIE
      Profesor zwyczajny (2013) - Politechnika Krakowska
      Profesor n. biologicznych (2006) Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii
      Habilitacja - w zakresie biochemii (1997)
      Uniwersytet Jagielloński, Instytut Biologii Molekularnej.
      Tytuł pracy habilitacyjnej: Polymerization and conformational status of human 1-proteinase inhibitor.
      Doktorat z zakresu biochemii (1985) Uniwersytet Jagielloński, Instytut Biologii Molekularnej
      Tytuł pracy doktorskiej: Badanie zmian konformacyjnych enzymu rodanazy w roztworze.
      Magisterium z zakresu biochemii (1978) - Uniwersytet Jagielloński, Instytut Biologii Molekularnej.
      Tytuł pracy magisterskiej: Zmiany konformacyjne chymotrypsyny i trypsyny pod wpływem detergentów kationowych, anionowych i niejonowych.

      PRZEBIEG KARIERY ZAWODOWEJ.
      2013 - Profesor zwyczajny - Katedra Technologii Nieorganicznej i Biotechnologii Środowiska.
      1995 - 2011 Kierownik Katedry Biochemii, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
      2004 - 2008 Kierownik (Dziekan) Międzywydziałowego Studium Biotechnologii UR
      1993 - 1994 visiting Professor w BioScience Center, Nagoya University, Nagoya, Japonia.
      1987- 1995 Adiunkt w Zakładzie Biochemii Fizycznej Instytutu Biologii Molekularnej UJ.
      1985 -1987 Studia podyplomowe (Postdoctoral Fellowship) w University of Pennsylvania,
      Department of Biochemistry and Biophysics, School of Medicine, Philadephia, PA.19103, USA.
      1980 - 1983 Studia doktoranckie w Instytucie Biologii Molekularnej UJ.
      1983 - 1987 Starszy asystent w Zakładzie Biochemii Zwierząt IBM UJ.
      1978 - 1980 asystent w Zakładzie Chemii Analitycznej, Wydział Farmacji Śląskiej Akademii Medycznej.

      W czasie pracy w Instytucie Biologii Molekularnej UJ oraz zagranicznych ośrodkach naukowych (USA, Japonia, Szwajcaria) prowadził badania z zakresu biochemii strukturalnej białek stosując nowoczesne metody spektroskopii fluorescencji, fosforescencji oraz EPR. Wyniki swoich prac opublikował w wielu renomowanych czasopismach zagranicznych. W Katedrze Biochemii UR w Krakowie zainicjował badania z zakresu biochemii ekologicznej, bioremediacji, reakcji stresowych roślin i nutrigenomiki wykorzystując metody takie jak HPLC, FPLC, GC-MS, EPR-L-band, elektroforezy 2D i inne. Uzyskane wyniki we wspomnianych obszarach były przedmiotem licznych publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych.
      W 2006 zorganizował tzw. Komitet Stały Eurobiotech i wspólnie z naukowcami z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, CM UJ, Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej i Uczelni z Poznania rozpoczął organizację cyklicznych konferencji międzynarodowych poświęconych biotechnologii. Dotychczas odbyły się konferencje Eurobiotech w roku 2007, 2008, 2010, 2011,2013, a obecnie przygotowywana jest Europejski Kongres Biotechnologii w 2016 roku.
      Prowadzi wykłady z biochemii, podstaw biotechnologii, bioremediacji środowiska naturalnego.
      Prof. H. Kołoczek jest recenzentem prac naukowych w prestiżowych czasopismach naukowych, m. in. J. Hazadous Material (IF-3.95), Process Biochemistry czy Environ. Technology oraz projektów grantowych zagranicznych i krajowych - Austrian Science Fund, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (program Welcome), ministerialnych i NCN.
      Jest członkiem Komitetu Biotechnologii PAN, Polskiej Federacji Biotechnologii, Polskiej Platformy Technologii Środowiska, Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej.
      Od 2002 roku jestem członkiem Klubu Rotary „Kraków- Wyspiański” i był prezydentem tego klubu w latach 2006-7 realizując we współpracy z klubami Rotary z zagranicy pomoc charytatywną dla szpitali i domów dziecka.
      Jako członek Komitetu Biotechnologii PAN organizuje spotkania na różnych forach prezentując korzyści płynące z wprowadzenia do Polski roślin GMO.
      Jest autorem i współautorem 70 prac oryginalnych, 5 monografii, licznych prac popularno-naukowych i doniesień na konferencje międzynarodowe i krajowe.

      Za swoją działalność otrzymał wyróżnienia Ministra Edukacji, Rektora UJ i UR, Złoty Krzyż Zasługi.

      Najważniejsze osiągnięcia poznawcze, zainteresowania naukowe:

      Wybrane publikacje:

      1. Wasylewski Z., Koloczek  H.(1980)  A comparative  study of the interaction of anionic, cationic and  nonionic  detergents with active  site spin-labelled  -chymotrypsin and trypsin.  Bull.Acad.Pol.Sci.(Biol.) 27,6, 451-460.

      2. Blicharska B., Koloczek  H., Wasylewski Z.(1982)  Nuclear  magnetic relaxation study of conformational changes induced by  substrate and temperature in bovine liver thiosulphate sulphurtransferase and yeast hexokinase. Biochim.Biophys.Acta 708,326-329.

      3. Vanderkooi J.M., Moy V.T., Koloczek H.,  Maniara G.,Paul  K.G.(1985) Site-selection fluorescence spectra of porphyrin derivatives of  heme  proteins.  Biochemistry  24, 7931-7935.

      4. Larralde C., Sassa S.,Vanderkooi J.M., Koloczek H., Laclette J.P., Goodsaid F.,  Sciutto   E., Owen C.(1987)   Analysis  of  porphyrins and enzymes in porphyrin synthesis in Taenia solium cysticercus from man and pig.  Mol.Biochem.Parasitol. 22, 203-213.

      5. Koloczek H., Horie T., Yonetani T., Anni  H., Maniara  G., Vanderkooi    J.M. (1987) Interaction  between  cytochrome  c  and  cytochrome c peroxidase: Excited state reactions of  Zinc-  and  Tin- substituted  derivatives. Biochemistry 26,  3142-3148.

      6. Koloczek H., Fidy  J., Vanderkooi  J.M.(1987)  Fluorescence line narrowing spectra of Zn-cytochrome c.Temperature  dependence. J.Chem.Phys. 87,8,4388-4394.

      7. Fidy J., Koloczek  H., Vanderkooi J.M.(1987) The pH dependence  of phototautomerism in Horse Radish Peroxidase monitored by fluorescence site-selection spectroscopy. Chem.Phys.Lett. 142, 6, 562-566.

      8. Koloczek  H., Vanderkooi  J.M. (1987) Domain flexibility in Rhodanese examined by quenching of a phosphorescent probe.    Biochim.Biophys.Acta 916, 236-244.

      9. Maniara G.,Vanderkooi J.M., Bloomgarden D., Koloczek H.(1988) Phosphorescence from 2-(p-toluidinyl)naphthalene-6-sulfonate and 1-anilinonaphthalene-8-sulfonate, commonly used fluorescent probes of biological structures". Photochem.Photobiol. 47, 2, 207-208.

      10. Wasylewski Z., Koloczek H., Wasniowska  A.(1988) Fluorescence-quenching- resolved spectroscopy of proteins. Eur.J.Biochem. 172,719-724..

      11. Koloczek H., Wasniowska A., Potempa  J., Wasylewski  Z.(1991)  "The fluorescence quenching resolved spectra and red-edge excitation fluorescence measurements of Human  a1-Proteinase Inhibitor". Biochim. Biophys. Acta 1073, 619-625.

      12. Wasylewski  Z., Koloczek  H.,Wasniowska  A.,Slizowska   K.(1992) "Red-edge excitation fluorescence measurements of several two-tryptophan-containing proteins". Eur.J.Biochem. 206, 235-242.

      13. Burda K,  Hrynkiewicz A.,  Koloczek H.,  Stanek J.,  Strzalka K. (1994) Molecular dynamics and local electronic states of Sn and Fe in metallocytochrome and metalloporphyrin.  Hyperfine Interactions 91, 891-897.

      14. H. Koloczek,  Kitagawa Y., Gekko K. (1994) Molecular Studies on the latent form of Human antitrypsin.  Nippon Nogeikagaku Kaishi 68, 3, 446.

      15. Burda K,  Hrynkiewicz A., Koloczek H.,  Stanek J., Strzalka K. (1995) Mixed valence state in ironporphyrin aggregates. BBA 1244, 345-350.

      16Kołoczek H., Guz A., Kaszycki P. (1996) Fluorescence detected polymerisation of Human 1 -Antitrypsin. J.Protein Chem. 15, 447-454.

      17. Kołoczek H., Bańbuła A., Salvesen G.S., Potempa J. (1996) Serpin 1 -proteinase inhibitor probed by intrinsic tryptophan fluorescence spectroscopy. Protein Science 5, 2226-2235.

      18. Kołoczek H., Jezierski G., Pasenkiewicz-Gierula M. (1996) Computer modelling of human 1 -antitrypsin reactive site loop behaviour under mild conditions. Acta Biochim. Polon. 43, 467-474.

      19. WawrzosI., Kitagawa Y., Kołoczek H. (1996) Immunological discrimination of diversed forms of 1 -proteinase inhibitor. Acta Biochem.Polon. 43, 481-488.  

       20. Samotus B., Koloczek H., Dorre E., Stefaniuk M., Ścigalski A., Świderski A. (1998) Direct method of sucrose determination by 5-diazouracil. Microchem. J. 60, 153-166.

      21. P., Kaszycki, H., Kołoczek, . (2000) Formaldehyde and methanol biodegradation with the methylotrophic yeast Hansenula polymorpha in a model wastewater system. Microbiol. Res. 154, 289-296.

      22. Paweł Kaszycki, Małgorzata Tyszka, Przemysław Malec and  Henryk Kołoczek (2001) Formaldehyde and methanol biodegradation with methylotrophic yeast Hansenula polymorpha. An application to real wastewater treatment. Biodegradation, 12 (3):169-177.

      23. M. Kubica, P. Kaszycki, H. Kołoczek (2001) Optymalizacja biologicznej metody degradacji tłuszczowych zanieczyszczeń przemysłowych. Inżynieria Ekologiczna .,  str. 23-28.

      24. P. Kaszycki, P. Szumilas, H. Kołoczek (2001) Biopreparat przeznaczony do likwidacji środowiskowych skażeń węglowodorami i ich pochodnymi. Inżynieria Ekologiczna .,  15-22.

      25.  Paweł Kaszycki, Andrzej Krawczyk, Henryk Kołoczek, Tadeusz Solecki (2001) Zastosowanie nowatorskiej technologii oczyszczania gleby metodą biologiczną in situ w warunkach zagrożenia wód Dunajca. Inżynieria Ekologiczna .,  str. 9-14.

      26. Daria Fedorovych, Helena Kszeminska, Luba Babjak, Paweł Kaszycki, Henryk Koloczek (2001)  Hexavalent chromium stimulation of riboflavin synthesis in flavinogenic yeastBioMetals14 : 23-31

      27. Paweł Kaszycki and Henryk Kołoczek (2002) Biodegradation of formaldehyde and its derivatives in industrial wastewater with methylotrophic yeast Hansenula polymorpha and with the yeast-bioaugmented activated sludge.  Biodegradation-13, 91-99.

      28. H. Kołoczek, P. Kaszycki, A. Wolański (2002) Biodegradacja tłuszczowych odpadów przemysłu spożywczego i farmaceutycznego w warunkach tlenowych. Inżynieria Ekologiczna 7, 7-14.

      29. Ksheminska, H., Jaglarz A., Fedorovych, D.,., Babyak, L., Yanovych D., Kaszycki, P. Kołoczek, H. (2003): Bioremediation of chromium by the yeast Pichia guilliermondii: toxicity and accumulation of Cr (III) and Cr (VI) and influence of riboflavin on Cr tolerance. Microbiol.Res. 158, 59-67.

      30. Kaszycki, P., ., Fedorovych, D., Ksheminska, H., Babyak, L., Wójcik, D., Kołoczek, H. (2004): Chromium accumulation by yeast at various environmental conditions. Microbiol. Res. 159, 11-17.

      31. P. Kaszycki, H. Gabrys, K.-J. Appenroth,  A. Jaglarz, S. Sedziwy, T. Walczak, H. Koloczek (2005). Exogenously applied sulphate as a tool to investigate transport and reduction of chromate in the duckweed Spirodela polyrhizaPlant, Cell and Environment 28, 260-268

      32. H. Ksheminska, D. Fedorovych, L. Babyak, D. Yanovych, P. Kaszycki and H. Koloczek (2005)Chromium(III) and (VI) tolerance and bioaccumulation in yeast: a survey of cellular chromium content in selected strains of representative genera. Process Biochemistry 40, 5, 1565-1572. 

      33.Kaszycki P., Czechowska K., Petryszak P., Miedzobrodzki J., Pawlik B., Koloczek H. (2006) Methylotrophic extremophilic yeast Trichosporon sp.: a soil-derived isolate with potential applications in environmental biotechnology. Acta Biochimica Polonica, 53,3, 463-473.

      34. Polaczek E., Stobiński L., Mazurkiewicz J., Tomasik P., Koloczek H., Lin H.M. (2007) Interactions of anionic polysaccharides with carbon nanotubes. Polimery T.L.II, 34-38.

      35. Petryszak P., Kołoczek H., Kaszycki P. (2008) Biological treatment of wastewaters generated by furniture industry. 1. Laboratory-scale process for biodegradation of recalcitrant xenobiotics.  Ecological Chemistry and Engineering 15 (10): 1129-1142.

      36. Kaszycki P., Petryszak P., Kołoczek H., (2008) Biological treatment of wastewaters generated by furniture industry. 2. Construction of a specialized activated sludge and optimization of bioprocess parameters in semi-technical tests. Ecological Chemistry and Engineering 15 (11): 1257-1272.

      37.  Fedorovych D.V. , Gochar M.V., Ksheminska H.P., Prokopiv T.M., Nechay H.I., Kaszycki P., Koloczek H., Sibirny A.A. (2009) Mechanism of chromate detoxification in yeast. Microbiol.Biotechnol. 3, 15-22.

      38 . Appenroth K., Krech K., Keresztes A., Fisher W., Koloczek H. (2010) Effects of nickel on the chloroplasts of the duckweeds Spirodela polyrhiza and Lemna minor and their possible use in biomonitoring and phytoremediation. Chemosphere 78, 216-223.

      39. Joanna Augustynowicz, Marek Grosicki, Ewa Hanus-Fajerska, Małgorzata Lekka, Andrzej Waloszek, Henryk Kołoczek (2010) Chromium(VI) bioremediation by aquatic macrophyte Callitriche cophocarpa Sendtn. Chemosphere 79, 1077–1083 414.

      40. P. Kaszycki, P. Petryszak, M. Pawlik and H. Koloczek (2011) Ex situ bioremediation of  soil polluted with oily waste: The use of specialized microbial consortia for process bioaugmentation. Ecological Chemistry and Engineering 18, 1, 83-92

      41. D.V. Fedorovych, H.P. Ksheminska, V. Gonchar, Y.R. Boretsky, P. Kaszycki, H. Koloczek, A.A. Sibirny (2011) Role of non-enzymatic systems in chromate detoxification by the yeast Pichia guilliermondii, Topics in Experimental Evolution of Organisms, T.10, 152-156.

      42. P. Petryszak, G. Wcisło, H. Kołoczek (2011) Wyznaczanie wybranych własności fizyko-chemicznych biodiesli PME oraz RME wyprodukowanych z zuzytych olejów oraz okreslenie skuteczności neutralizacji metanolu w ściekach powstałych po ich produkcji. Motrol, 13, 258-268.

      43. Gospodarek J., Kołoczek H., Petryszak P ( 2012). Dynamics of Opiliones and Acarina occurrence in soil contaminated with oil derivatives during bioremediation  process. Proceed. Ecopole, 6 (1), 143-149.

      44. Gospodarek J., Kołoczek H., Petryszak P.( 2012). Dynamics of arachnid occurrence in soil contaminated with petrol, diesel fuel and engine oil during bioremediation  process. Ecol. Chem. Eng., 19 (9), 1099-1106.

       

      Monografie:

      1. Kołoczek H., Kaszycki P. (2005) Biologiczne mechanizmy oczyszczania skażeń organicznych w glebie. W: Ochrona środowiska naturalnego w XXI wieku - nowe wyzwania i zagrożenia. (red.) Wiech K., Kołoczek H., Kaszycki P., ISBN: 83-88934-62-7, Wyd. Fundacja F.W.O. AR w Krakowie, Kraków 2005.

      2. Kaszycki P., Kołoczek H. (2005) Biotechnologie stosowane w odnowie gleby zanieczyszczonej substancjami ropopochodnymi. W: Ochrona środowiska naturalnego w XXI wieku - nowe wyzwania i zagrożenia. (red.) Wiech K., Kołoczek H., Kaszycki P., ISBN: 83-88934-62-7, Wyd. Fundacja F.W.O. AR w Krakowie, Kraków 2005, 41-56.

      3. Kołoczek H., Kaszycki P. (2006) Bioremediacja zanieczyszczeń rafineryjnych w środowisku gruntowo-wodnym. W: Metody usuwania zanieczyszczeń węglowodorowych ze środowiska gruntowo-wodnego. Praca zbiorowa p.red. S. Rychlickiego, [aut.] Z. Fąfara, J. Jewulski, P. Kaszycki, H. Kołoczek, S. Rychlicki, T. Solecki, J. Stopa, K. Twardowski, P. Wojnarowski, D. Zagrajczuk. Wyd. AGH Uczelniane Wyd. Nauk.-Dyd., Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, pp.149, Kraków 2006

      Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce, rok):

      • Nagroda Ministra Edukacji Narodowej, II stopnia, Warszawa, 1988.
       • Nagroda Zespołowa Rektora AR za osiągnięcia naukowe, Kraków, 1998.
        • Złoty Krzyż Zasługi, Warszawa, 2003.
         • Nagroda Zespołowa Rektora AR za osiągnięcia naukowe, Kraków, 2003.
          • Nagroda Zespołowa Rektora UR za osiągnięcia organizacyjne, Kraków, 2009.

           Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze, granty PL i UE:

           • , Wsparcie produkcji i zbytu miodu – ocena zawartości antyutleniaczy w miodach polskich, Wpm P2, realizowany w latach: 2004 - 2005.
           • , Ocena przydatności pyłku pszczelego jako komponentu do produkcji żywności i parafarmaceutyków, Wpm P2, realizowany w latach: 2004 - 2005.
           • 605/2006, Wsparcie rynku produktów pszczelich -ocena przydatności pyłku pszczelego do produkcji żywności i parafarmaceutyków, etap II: ocena przydatności pyłku kwiatowego pszczelego do produkcji suplementów diety i produktów leczniczych – badania obnóży pyłkowych pozyskanych z różnych pożytków, , realizowany w latach: 2006 - 2006.
           • KBN 5 POGC 004 17, Opracowanie i zastosowanie metody analizy HPLC glikozydów flawonoidowych do chemotaksonomii różaneczników (Rhododendron L) i innych roślin ozdobnych, , realizowany w latach: 1999 - 2001.
           • KBN 6 PO4F 021 13, Rola cytoszkieletu w reakcjach adaptacyjnych aparatu fotosyntetycznego, , realizowany w latach: 1998 - 2001.
           • KBN 3 PO6R 017 22, Opracowanie metody oceny mrozoodporności mieszańców w hodowli nowych odmian różaneczników (Rhododendron L) w oparciu o oznaczenia zawartości flawonoidów przy pomocy wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC, , realizowany w latach: 2002 - 2004.
           • KBN 3 PO4G 05823, Biologiczny rozkład środowiskowych zanieczyszczeń formaldehydem i jego pochodnych oraz długołańcuchowymi związkami alifatycznymi przez metylotroficzne drożdże oraz ich mutanty, , realizowany w latach: 2002 - 2004.
           • N N305 151537, Oddziaływanie skażenia gleby substancjami ropopochodnymi w trakcie procesu bioremediacji na bezkręgowce glebowe, , realizowany w latach: 2009 - 2012.
           • , Dynamika zmian struktury populacji mikroorganizmów tworzących mieszane biocenozy bakteryjno – drożdżowe w trakcie procesu biodegradacji wybranych ksenobiotyków., Projekt promotorski, realizowany w latach: - .
           • KBN 6 PO203 009, Badania molekularnych mechanizmów działania ludzkiego inhibitora proteaz, , realizowany w latach: 1993 - 1996.
           • KBN 6 P 04G 033 11, Biodegradacja formaldehydu (FD) przez drożdże metylotroficzne. Charakterystyka biochemiczna szlaku metabolicznego FD i jego optymalizacja metodą mutagenezy in vitro, , realizowany w latach: 1996 - 1998.
           • 4375/98/LN, Bioremediacja toksycznych związków chromu i innych agresywnych chemicznie związków przez organizmy eukariotyczne”. Grant przyznany przez rząd RFN w ramach Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, , realizowany w latach: 1999 - 2001.
           • KBN 6 P04 G 084 18, Mechanizmy bioremediacji chromu przez drożdże. Możliwości wykorzystania mikroorganizmów eukariotycznych w procesie oczyszczania wód zanieczyszczonych toksycznymi związkami chromu, , realizowany w latach: 2000 - 2002.
           • 2 PO4G 035 26, Wykorzystanie drożdży o zwiększonej zdolności akumulacji chromu w procesach oczyszczania ścieków przemysłowych, , realizowany w latach: 2004 - 2005.
           • KBN 2 PO4 G062 27, Konstrukcja biocenoz mikroorganizmów degradujących uciążliwe zanieczyszczenia środowiska naturalnego, , realizowany w latach: 2004 - 2007.
           • NN 302 222 333, Dynamika zmian struktury populacji mikroorganizmów tworzących biocenozy bakteryjno-drożdżowe w trakcie procesu biodegradacji wybranych ksenobiotyków, , realizowany w latach: 2007 - 2009.
           • NN304 326 136, Mutants of nonconvential yeast for efficient chromate bioremediation, recovery and industrial waste-water purification, , realizowany w latach: 2009 - 2012.
           • IniTech 67607/IT2/10, Opracowanie biotechnologii oczyszczania ścieków pochodzących z produkcji biodiesla na bazie oleju rzepakowego, olejów zużytych oraz olejów pochodzących z roślin alternatywnych, , realizowany w latach: 2010 - 2013.

           Hobby:

           Turystyka górska, wędkarstwo, historia II Wojny Światowej.
           PK_WIiTCh_RGB

           //administracja www - logowanie