Skip to content

Katedra Chemii i Technologii Organicznej (C-2)

UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Informacje ogólne:

W Katedrze zatrudnionych jest 28 nauczycieli akademickich, w tym 7 z tytułem profesora, 2 ze stopniem doktora habilitowanego oraz 16 ze stopniem doktora. Dodatkowo zatrudnionych jest 6 pracowników technicznych oraz 1 administracyjny. Kadra ta w znakomitej większości składa się z młodych osób, poniżej 40 roku życia (20 osób).

Katedra Chemii i Technologii Organicznej prowadzi trzy specjalności:

 • Lekka Technologia Organiczna
 • Kataliza Przemysłowa
 • Chemia i Technologia Kosmetyków

Plany studiów dostępne na stronach PK

Działalność badawcza Katedry Chemii i Technologii Organicznej obejmuje:

 • badania teoretyczne związane z wyjaśnieniem mechanizmów reakcji z udziałem oraz bez katalizatorów, jak również modelowanie układów niejednorodnych oraz symulacje procesów jednostkowych z zastosowaniem najnowszych narzędzi i programów,
 • synteza nowych unikatowych katalizatorów monolitycznych oraz nanostrukturalnych dedykowanych dla procesów konwersji oraz dopalania węglowodorów,
 • opracowanie nowych selektywnych procesów (odwodornienia, izomeryzacji, uwodornienia, utleniania, metatezy, transestryfikacji itp.) z zastosowaniem katalizatorów heterogenicznych oraz homogenicznych, jak również i cieczy jonowych oraz biokatalizatorów,
 • opracowanie nowych, bezpiecznych dla środowiska rozwiązań dedykowanych dla technologii małotonażowych, w tym procesów opartych na zastosowaniu biosurowców,
 • ukierunkowana synteza organiczna prowadząca do otrzymania produktów bioaktywnych wchodzących w skład farmaceutyków, kosmetyków oraz środków ochrony roślin,
 • otrzymywanie różnych układów dyspersyjnych (emulsji, mikroemulsji, nanoemulsji, układów ciekłokrystalicznych, nanocząstek, zawiesin), jako form kontrolowanych systemów dostarczania składników aktywnych w lekach i kosmetykach oraz opracowanie nowych receptur dla przemysłu kosmetycznego i chemii gospodarczej, oraz badanie właściwości fizykochemicznych i użytkowych gotowych preparatów.

Oferta badawcza:

 • Badania aktywności oraz właściwości układów katalitycznych (badanie stopnia konwersji wybranych reakcji w fazie gazowej lub ciekłej, tzw. reakcje testowe, oznaczanie redukowalności, kwasowości i zasadowości powierzchni kontaktów metodami TPD/TPR/TPO, badanie powierzchni właściwej oraz porowatości materiałów stałych)
 • Analiza elementarna CHN, badanie podstawowych właściwości związków chemicznych oraz ich identyfikacja metodami chromatograficznymi (GC-MS, HPLC), oraz spektroskopowymi (IR, UV-VIS)
 • badanie właściwości paliw oraz środków smarowych (właściwości reologiczne, parametry nisko i wysokotemperaturowe, zawartość siarki w produktach naftowych, analizator prężności par, itp.),
 • badanie emulsji kosmetycznych oraz gospodarczych (m.in. reologia, stabilność, napięcie powierzchniowe, rozmiar cząstek), a także analizę właściwości użytkowych kosmetyków oraz środków powierzchniowo czynnych (analizator Aramo TS i wiele innych)
 • analiza teoretyczna reakcji oraz procesów jednostkowych, modelowanie procesów, badanie centrów aktywnych w procesach katalitycznych, badanie równowag fazowych złożonych układów ciecz-para, ciecz-ciecz oraz ciecz-ciecz-para (VLE, VLLE oraz VLLE).

Współpraca z krajowymi ośrodkami badawczymi:

 • Instytut Inżynierii Chemicznej PAN,
 • Instytut Farmakologii PAN,
 • Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN,
 • Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum,
 • Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 • Instytut Technologii Nafty w Krakowie,
 • Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie,
 • Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach

Współpraca z zagranicznymi ośrodkami badawczymi:

 • Lehigh University w Bethlehem USA,
 • Stevens Institute of Technology w New Jersey USA,
 • University of Bath w Wielkiej Brytanii,
 • IRCELyon oraz Université de Lyon we Francji,
 • ENSCL oraz UCCS w Lille – Francja,
 • Institute of Catalysis and Petrochemistry CSIC w Mardycie,
 • University of Valencia w Hiszpanii,
 • University of Barcelona w Hiszpanii,
 • Utrecht University w Holandii,
 • Energy Department Paul Scherrer Institute w Szwajcarii,
 • LUMMOX Research Laboratory Tsukuba w Japonii.

Współpraca z przemysłem:

 • Fabryka kosmetyków Hean,
 • JagoPRO Sp. z o.o.,
 • Bielenda Kosmetyki Naturalne,
 • Karite Plus,
 • Dela Cosmetics,
 • Pharma C Food Sp. z o.o.,
 • Barwa Sp. z o.o.,
 • PPH Nel Jerzy Grzybek Krzysztof Nowak Sp.J.,
 • Laboratorium Analiz Kosmetycznych „Nova”,
 • Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona,
 • Scandia Cosmetics S.A.,
 • Rafineria Orlen Południe (Trzebinia),
 • Ekobenz Sp. z o.o.
 • Alantum GmbH & Co. KG,
 • Synthos S.A. i wielu innych.
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Dane kontaktowe:

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel.: +48 12 628 27 20
tel/fax: +48 12 628 20 37
e-mail: c-2@pk.edu.pl

Kierownik Katedry:
dr hab. inż. Elżbieta Sikora

Z-ca Kierownika Katedry:
dr inż. Katarzyna Mitka

Zespoły badawcze:

Strona instytutu

Skład osobowy:

Konferencje, seminaria

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie

Ta witryna używa plików cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close