Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Wydział nasz powstał w 1966 roku jako Wydział Chemiczny. Jego utworzenie wynikało z zapotrzebowania na wysoko wykwalifikowane kadry inżynierskie dla szybko rozwijającego się w południowym regionie Polski przemysłu chemicznego. W roku 1990 został przemianowany na Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej czym zostało podkreślone kształcenie studentów oraz prowadzenie badań naukowych w zakresie szeroko rozumianej technologii chemicznej i inżynierii chemicznej.

Absolwenci naszego Wydziału przygotowani są do pracy o charakterze technologiczno-inżynierskim oraz naukowo-badawczym w szeroko pojętym przemyśle chemicznym. W trakcie studiów zapoznają się z podstawami technologii organicznej i nieorganicznej, biotechnologii oraz inżynierii chemicznej. Poznają przyjazne dla środowiska energo- i materiałooszczędne technologie bezodpadowe, rozwiązania technologii zmniejszające uciążliwość przemysłu dla środowiska, technologie związane z przemysłem rafineryjnym, technologie produktów małotonażowych, środków farmakologicznych, produktów kosmetycznych, artykułów chemii gospodarczej, środków ochrony roślin, materiałów dla elektroniki, chemii budowlanej. Ponadto technologie otrzymywania polimerów, metody badania ich właściwości, a także przetwórstwa i recyklingu tworzyw sztucznych. Nowoczesne rozwiązania w dziedzinie biopolimerów oraz syntezy nanomateriałów i katalizatorów. Zdobywają wiedzę z zakresu inżynierii procesów biotechnologicznych, ochrony środowiska oraz pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Ponadto mają możliwość opanowania nowoczesnych metod pomiarów fizycznych i fizykochemicznych w analizie chemicznej.

Aktualnie kształcimy studentów na trzech kierunkach: Technologii Chemicznej, Inżynierii Chemicznej i Procesowej oraz Biotechnologii (od 2010/11).  Dodatkowo od semestru letniego roku akademickiego 2012/13, dzięki wsparciu projektu “Politechnika XXI wieku”, rozpoczęliśmy kształcenie na studiach II stopnia na kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa w języku angielskim.

Wydział posiada prawa nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinach technologia chemiczna i inżynieria chemiczna oraz w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia. Od 1998 roku kształcimy doktorantów wspólne z Instytutem Katalizy i Fizykochemii Powierzchni Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, w ramach Międzynarodowego Studium Doktoranckiego, a od 2006 roku również samodzielnie, w ramach wydziałowych, stacjonarnych studiów doktoranckich w zakresie technologii chemicznej i inżynierii chemicznej.

Z dniem 28 marca 2011 r. Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, uzyskał uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej.

Pierwszym Dziekanem Wydziału był prof. mgr inż. Maciej Sarnowski (1966-1971).

Aktualna struktura Wydziału (ost. zmiana w 2020 r.):

  • Dziekanat i Administracja (C-0)
  • Katedra Technologii Chemicznej i Analityki Środowiskowej (C-1)
  • Katedra Chemii i Technologii Organicznej (C-2)
  • Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej (C-3)
  • Katedra Chemii i Technologii Polimerów (C-4)
  • Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej (C-5)
  • Katedra Chemii Ogólnej i Nieorganicznej (C-6)
  • Laboratorium Analiz Śladowych (C-7)
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Aktualności:

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie