Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Wydział nasz powstał w 1966 roku jako Wydział Chemiczny. Jego utworzenie wynikało z zapotrzebowania na wysoko wykwalifikowane kadry inżynierskie dla szybko rozwijającego się w południowym regionie Polski przemysłu chemicznego. W roku 1990 został przemianowany na Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej czym zostało podkreślone kształcenie studentów oraz prowadzenie badań naukowych w zakresie szeroko rozumianej technologii chemicznej i inżynierii chemicznej.

Absolwenci naszego Wydziału przygotowani są do pracy o charakterze technologiczno-inżynierskim oraz naukowo-badawczym w szeroko pojętym przemyśle chemicznym. W trakcie studiów zapoznają się z podstawami technologii organicznej i nieorganicznej, biotechnologii oraz inżynierii chemicznej. Poznają przyjazne dla środowiska energo- i materiałooszczędne technologie bezodpadowe, rozwiązania technologii zmniejszające uciążliwość przemysłu dla środowiska, technologie związane z przemysłem rafineryjnym, technologie produktów małotonażowych, środków farmakologicznych, produktów kosmetycznych, artykułów chemii gospodarczej, środków ochrony roślin, materiałów dla elektroniki, chemii budowlanej. Ponadto technologie otrzymywania polimerów, metody badania ich właściwości, a także przetwórstwa i recyklingu tworzyw sztucznych. Nowoczesne rozwiązania w dziedzinie biopolimerów oraz syntezy nanomateriałów i katalizatorów. Zdobywają wiedzę z zakresu inżynierii procesów biotechnologicznych, ochrony środowiska oraz pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Ponadto mają możliwość opanowania nowoczesnych metod pomiarów fizycznych i fizykochemicznych w analizie chemicznej.

Aktualnie kształcimy studentów na trzech kierunkach: Technologii Chemicznej, Inżynierii Chemicznej i Procesowej oraz Biotechnologii (od 2010/11).  Dodatkowo od semestru letniego roku akademickiego 2012/13, dzięki wsparciu projektu “Politechnika XXI wieku”, rozpoczęliśmy kształcenie na studiach II stopnia na kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa w języku angielskim.

Wydział posiada prawa nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinach technologia chemiczna i inżynieria chemiczna oraz w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia. Od 1998 roku kształcimy doktorantów wspólne z Instytutem Katalizy i Fizykochemii Powierzchni Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, w ramach Międzynarodowego Studium Doktoranckiego, a od 2006 roku również samodzielnie, w ramach wydziałowych, stacjonarnych studiów doktoranckich w zakresie technologii chemicznej i inżynierii chemicznej.

Z dniem 28 marca 2011 r. Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, uzyskał uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej.

Pierwszym Dziekanem Wydziału był prof. mgr inż. Maciej Sarnowski (1966-1971).

Aktualna struktura Wydziału (ost. zmiana w 2020 r.):

  • Dziekanat i Administracja (C-0)
  • Katedra Technologii Chemicznej i Analityki Środowiskowej (C-1)
  • Katedra Chemii i Technologii Organicznej (C-2)
  • Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej (C-3)
  • Katedra Chemii i Technologii Polimerów (C-4)
  • Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej (C-5)
  • Katedra Chemii Ogólnej i Nieorganicznej (C-6)
  • Laboratorium Analiz Śladowych (C-7)
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Aktualności:

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie

Ta witryna używa plików cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close