Skip to content

UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Najczęściej zadawane pytania:

Prawdopodobnie mail nie zawierał podstawowych informacji o kandydacie (nadawcy listu). Zgodnie z art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) Komisja Rekrutacyjna Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną jedynie, gdy zawiera ona następujące dane:
– imię i nazwisko osoby kierującej zapytanie,
– określenie przedmiotu sprawy.

W momencie składania dokumentów nie jest wymagane zaświadczenie lekarskie. Do kandydatów zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów zostaną rozesłane pocztą tradycyjną imienne skierowania na badania lekarskie. Na podstawie tego skierowania wykonuje się badania a zaświadczenie wydane przez lekarza – specjalistę medycyny pracy, należy dostarczyć do komisji rekrutacyjnej najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszego semestru.

Aktualna lista ośrodków w których można wykonać badania lekarskie zawsze dostępna jest na stronie rekrutacja.

Zdjęcia powinny spełniać warunki jakie są wymagane od zdjęć do dowodu osobistego. Informacje szczegółowe można znaleźć na stronie:  https://obywatel.gov.pl/dowody-osobiste/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu

Sprawy studentów z zagranicy nie posiadających Karty Polaka załatwiane są w Dziale Kształcenia i Współpracy z Zagranicą. Obsługę prowadzi Anna Dębska (tel. 48 12 628 30 44; e-mail: adebska@pk.edu.pl; Budynek WIL (główny) pok. 121)

Wydział ma podpisane umowy z wieloma pracodawcami o realizację praktyk i staży, w wyniku których pracodawcy poznają przyszłych absolwentów. We współpracy z pracodawcami prowadzone są również warsztaty, wizyty studyjne i seminaria. Takie działania znacznie ułatwiają kontakt z pracodawcami, dzięki czemu rozpoczęcie pracy w zawodzie jest dużo łatwiejsze. Zdecydowana większość absolwentów znajduje pracę w swoim wyuczonym zawodzie. Szczegółowe dane na ten temat zbiera Biuro Karier działające przy Politechnice Krakowskiej, które równocześnie pomaga Absolwentom w znalezieniu pracy.

Ponadto Grupa Azoty S.A. oferuje stały program stypendialny dla najlepszych studentów, powiązany z gwarancją zatrudnienia po zakończeniu studiów. Podobne porozumienia zawierane są również czasowo z innymi pracodawcami.

Wydział będzie prowadził nabór na każdy kierunek wyszczególniony w ofercie. Warunkiem uruchomienia studiów na danym kierunku jest spełnienie wszystkich warunków rekrutacyjnych przez co najmniej 24 kandydatów deklarujących chęć studiowania na tym kierunku.

Tak. W procesie rekrutacyjnym na studia I stopnia brany pod uwagę jest tylko jeden przedmiot wskazany przez Kandydata, spośród: matematyka, chemia, biologia, fizyka, fizyka i astronomia.

Na studiach I stopnia decyzję o wyborze specjalności na kierunku technologia chemiczna oraz na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa podejmuje się na II roku studiów (na czwartym semestrze). Na każdej specjalności są co najmniej 24 miejsca, liczba ta może zostać zwiększona decyzją Dziekana. O przydzieleniu do danej specjalności decyduje lista rankingowa tworzona w oparciu o średnią z semestrów 1-3. Dodatkowe punkty można uzyskać za udział w pracach Koła naukowego chemików oraz za publikacje w czasopismach naukowych. W przypadku studiów II stopnia specjalność wybierana jest w procesie rekrutacji na studia.

Tak, jest taka możliwość. Zasady przenoszenia się studentów innych uczelni na Politechnikę Krakowską regulują przepisy §11 Regulaminu studiów wyższych na Politechnice Krakowskiej.

Warunkiem koniecznym jest zaliczenie pierwszego semestru studiów danego stopnia i zgodność realizowanego programu studiów z programem kierunku, na który planowane jest przeniesienie. Odpowiednie podanie należy złożyć do Prodziekana ds. Dydaktyki.

Tak, obecnie jest realizowany taki program stypendialny. Grupa Azoty SA oferuje stypendia dla najlepszych Studentów naszego wydziału. Nabór wniosków stypendialnych odbywa się w marcu i kwietniu. Szczegóły oferty i regulamin programu są zamieszczone na stronie www Wydziału.

Rekrutacja na studia II stopnia prowadzone w języku angielskim na kierunek: Inżynieria chemiczna i procesowa odbywa się raz w roku tj. na przełomie styczeń/luty, a pierwszy semestr rozpoczyna się 1 marca.

Rekrutacja na studia II stopnia prowadzone w języku angielskim na kierunek: Technologia chemiczna odbywa się 2 razy w roku. Oferowana specjalność to Innovative Chemical Technologies (ICT)

Rekrutacja na studia 4 semestralne przeznaczona głównie dla kandydatów posiadających tytuł licencjata oraz dla obcokrajowców odbywa się w czerwcu/wrześniu, a pierwszy semestr rozpoczyna się 1 października. Natomiast rekrutacja na studia 3 semestralne odbywa się na przełomie styczeń/luty, a pierwszy semestr rozpoczyna się 1 marca.

Nie, obecnie Wydział nie prowadzi studiów niestacjonarnych na żadnym kierunku.

UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Kierunki studiów na WIiTCh

Biotechnologia

Studia stacjonarne I i II stopnia

Biotechnologia

Specjalność Biotechnologia przemysłowa i w ochronie środowiska

Dowiedz się więcej

Inżynieria chemiczna i procesowa

Studia stacjonarne I i II stopnia

Inżynieria chemiczna i procesowa

Trzy specjalności, w tym jedna realizowana w całości w języku angielskim

Dowiedz się więcej

Technologia chemiczna

Studia stacjonarne I i II stopnia

Technologia chemiczna

Siedem specjalności, w tym jedna realizowana w całości w języku angielskim

Dowiedz się więcej

Badania lekarskie

Skierowania na badania lekarskie wysłane są pocztą do osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów.

Bezpłatne badania lekarskie kandydatów do szkół wyższych, studentów i uczestników studiów doktoranckich można wykonać w następujących ośrodkach:

Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy
Kraków
, ul. Zygmunta Augusta 1, informacje i rejestracja pod numerem tel. 12 424 20 00

CenterMed
Bochnia ul. Kazimierza Wielkiego 13, tel. 14 611 54 60 lub 14 611 54 50,
Brzesko ul. Browarna 5c, tel. 14 663 51 41,
Nowy Sącz ul. Węgierska 188, tel. 18 442 52 72,
Tarnów ul. Słoneczna 32, tel. 14 621 70 03

Portal Rekrutacyjny PK:

Dzień Otwarty 2024

𝐙𝐚𝐬𝐭𝐚𝐧𝐚𝐰𝐢𝐚𝐬𝐳 𝐬𝐢𝐞̨ 𝐧𝐚𝐝 𝐰𝐲𝐛𝐨𝐫𝐞𝐦 𝐬𝐭𝐮𝐝𝐢𝐨́𝐰? Już 19 kwietnia 2024 zapraszamy Cię serdecznie na Dzień Otwarty na PK! Odkryj, co sprawia, że Politechnika Krakowska im. Tadeusza
Czytaj całość

Ruszyła rejestracja do kolejnej edycji konkursu„Tadeusz Kościuszko – inżynier i żołnierz”

Rejestracja do tegorocznej edycji konkursu „Tadeusz Kościuszko – inżynier i żołnierz” rozpoczęła się 4 marca i potrwa do 22 marca. Zajmuje tylko chwilę. Ważne, żeby zapamiętać (zapisać) wskazane na etapie rejestracji dane dostępowe, które
Czytaj całość

Znamy wyniki 9. edycji konkursu „O Złoty Indeks PK”

Do II etapu konkursu zakwalifikowało się 161 osób, a w finałowej rywalizacji wzięło ostatecznie udział 137 tegorocznych maturzystów. Największą frekwencją cieszyła się matematyka. Do zadań obliczeniowych i problemowych podeszło 62
Czytaj całość

Politechnika Krakowska na targach edukacyjnych

Najbliższe targi edukacyjne będą okazją do lepszego poznania Politechniki Krakowskiej i oferty kierunków, zasad rekrutacji oraz tych aspektów, które przyszłych studentów i studentki interesują najbardziej. Ponadto, osoby uczestniczące w wydarzeniach
Czytaj całość

Konkurs TikTok „TECHNOLOGIA I ŚRODOWISKO” dla uczniów szkół średnich

Z okazji uruchomienia nowego kierunku studiów I stopnia EKOTECHNOLOGIE DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki PK zaprasza uczniów szkół średnich do udziału w TikTokowym konkursie pt. „TECHNOLOGIA I ŚRODOWISKO”. Żeby wziąć udział, należy
Czytaj całość

Postaw na rozwój! Na Politechnice Krakowskiej rusza rekrutacja na studia II stopnia

15 stycznia rozpoczęła się rekrutacja na niektóre kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia, prowadzone na Politechnice Krakowskiej. Dla wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę, rozwijać umiejętności miękkie oraz kompetencje
Czytaj całość

Kontakt do WKR WIiTCh

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna dla studiów I i II stopnia:
Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
31-155 Kraków, ul. Warszawska 24

e-mail: rekrutacja-wiitch@pk.edu.pl

Numery telefonów

+48 533 175 851
+48 883 022 238
+48 730 265 251
+48 730 265 250
+48 796 368 745

Członkowie WKR

Przewodniczący WKR: dr inż. Piotr Suryło

Sekretarz WKR: dr inż. Otmar Vogt

Członkowie:
dr inż. Paweł Śliwa
dr inż. Anna Nowak
dr inż. Barbara Laskowska
mgr inż. Anna Wiącek

Efekty kształcenia

Kontakt do WKR WIiTCh

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna dla studiów I i II stopnia:
Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
31-155 Kraków, ul. Warszawska 24

e-mail: rekrutacja-wiitch@pk.edu.pl

Numery telefonów

+48 533 175 851
+48 883 022 238
+48 730 265 251
+48 730 265 250
+48 796 368 745

Członkowie WKR

Przewodniczący WKR: dr inż. Piotr Suryło

Sekretarz WKR: dr inż. Otmar Vogt

Członkowie:
dr inż. Paweł Śliwa
dr inż. Anna Nowak
dr inż. Barbara Laskowska
mgr inż. Anna Wiącek

Akademiki

Wszelkie pytania związane z zakwaterowaniem w DS PK proszę kierować do Administracji Osiedla Studenckiego:

Adres: ul. Skarżyńskiego 5, 31-866 Kraków
Dom Studencki nr 2 LEON, pok. 01, 02, 05
tel./fax: (012) 648 14 86
e-mail: l.zukowski@pk.edu.pl
PON-PT godz. 8:30 – 14:00

Szczegółowe informacje dotyczące miejsc w akademikach.

Akademiki

Wszelkie pytania związane z zakwaterowaniem w DS PK proszę kierować do Administracji Osiedla Studenckiego:

Adres: ul. Skarżyńskiego 5, 31-866 Kraków
Dom Studencki nr 2 LEON, pok. 01, 02, 05
tel./fax: (012) 648 14 86
e-mail: l.zukowski@pk.edu.pl
PON-PT godz. 8:30 – 14:00

Szczegółowe informacje dotyczące miejsc w akademikach.

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie