Skip to content

Technologia chemiczna

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej PK realizuje kształcenie na kierunku Technologia chemiczna od 1987 roku. To rokrocznie największy i cieszący się największym zainteresowaniem przyszłych studentów, kierunek realizowany na Wydziale.

W ramach siedmiosemestralnych studiów I stopnia oraz trzy- i czterosemestralnych studiów II stopnia, kształcimy studentów w obrębie siedmiu specjalności:
Analityka Przemysłowa i Środowiskowa, Chemia i Technologia Kosmetyków, Kataliza Przemysłowa, Lekka Technologia Organiczna, Procesy Technologiczne i Zarządzanie Produkcją, Technologia Polimerów, Technologie Środowiska i Gospodarka Odpadami.

Dodatkowo, studenci studiów II stopnia mogą podjąć kształcenie w ramach specjalności Innovative Chemical Technologies w ramach której wszystkie zajęcia realizowane są w języku angielskim.

Dlaczego Technologia chemiczna

Współcześnie istnieje konieczność tworzenia nowych, czystych i ekologicznych technologii wytwarzania produktów codziennego użytku. Wymaga to posiadania rozległej wiedzy nie tylko z chemii, ale również z podstaw mechaniki, inżynierii chemicznej, automatyki itp. Ważnym zagadnieniem staje się modelowanie komputerowe procesów technologicznych z wykorzystaniem nowych programów obliczeniowych. Absolwenci kierunku technologia chemiczna z powodzeniem znajdują pracę w każdej gałęzi przemysłu chemicznego, ale również w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym i kosmetycznym zarówno na linii produkcyjnej jak również w laboratorium kontroli jakości lub badawczo-rozwojowym. Znaczna część absolwentów realizuje się zawodowo, prowadząc własną firmę z małotonażową produkcją chemiczną lub kosmetyczną.

UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Sylwetka absolwenta

Absolwenci specjalności Analityka przemysłowa i środowiskowa uzyskują szeroki zakres wiedzy z obszaru zastosowań chemii analitycznej w analizie przemysłowej i środowiskowej. Studenci mają możliwość zapoznania się z nowoczesnymi metodami analitycznymi, które mają zastosowania do oceny przebiegu procesów technologicznych, składu produktów i obecności wielu niepożądanych w środowisku naturalnym zanieczyszczeń, potencjalnie niebezpiecznych dla organizmów żywych. Poznają metody analityczne stosowane w badaniach środowiska naturalnego, pomiarów emisji szkodliwych czynników chemicznych i kontroli jakości produktów. Mają wiedzę z zakresu podstaw fizycznych i fizykochemicznych, na których opierają się różne metody analizy chemicznej. Posiadają niezbędną wiedzę z zakresu technologii chemicznej, dzięki czemu mogą współpracować w opracowaniu technologii chemicznych z uwzględnieniem niezbędnych metod analitycznych. Proces kształcenia obejmuje także zagadnienia statystycznego opracowania wyników analiz, niezbędne we wdrażaniu procedur analitycznych w laboratoriach pracujących zgodnie z wymogami systemów jakości. Studenci mogą poszerzać wiedzę w tym zakresie na podstawie doświadczeń akredytowanego Laboratorium Analiz Śladowych prowadzonego przez specjalistów Wydziału. Absolwenci przygotowani są do pracy w przemysłowych i środowiskowych laboratoriach analitycznych, jednostkach badawczych i naukowych zajmujących się badaniami środowiskowymi i służbach kontroli jakości lub ochrony środowiska naturalnego.

Absolwenci specjalności Chemia i technologia kosmetyków uzyskują szeroki zakres wiedzy specjalistycznej z obszaru technologii pozyskiwania surowców kosmetycznych z naturalnych źródeł, przetwarzania tych surowców w półprodukty stosowane w przemyśle kosmetycznym oraz produkcji różnego rodzaju kosmetyków. Posiadają szeroką wiedzę w zakresie wymagań jakościowych i regulacji prawnych związanych z wdrażaniem nowych wyrobów kosmetycznych na rynek, metod analiz i kontroli jakości kosmetyków, oraz dziedzin pokrewnych stosowanych w przemyśle kosmetycznym. Są przygotowani do podjęcia prac o charakterze badawczo-rozwojowym i wdrożeniowym w firmach produkujących nowoczesne produkty kosmetyczne i opracowujących lub wdrażających nowe kosmetyki. Zdobyte przez absolwentów umiejętności umożliwiają również pracę w laboratoriach kontroli jakości oraz zarządzanie produkcją kosmetyków. Ponadto są przygotowani do zakładania małych firm i uruchamiania produkcji kosmetyków, na które jest duże zapotrzebowanie.

Absolwenci specjalności Lekka technologia organiczna uzyskują szeroki zakres wiedzy podstawowej z chemii i technologii organicznej, uzupełniony o wiedzę z zakresu chemii surowców kosmetycznych oraz podstawy technologii kosmetyków i technologii leków. Posiadają szeroką wiedzę na temat produkcji i zastosowania podstawowych materiałów pomocniczych używanych przy komponowaniu preparatów kosmetycznych, farmaceutycznych, chemii gospodarczej oraz tworzyw sztucznych. Są przygotowani do podjęcia prac o charakterze technologiczno-inżynierskim w dużych zakładach syntezy organicznej oraz w zakładach związanych z produkcją małotonażową. Zdobyte przez absolwentów wiadomości umożliwiają również pracę w laboratoriach kontroli jakości oraz placówkach naukowo-badawczych. Dodatkowo absolwenci studiów II stopnia tej specjalności uzyskują szczegółowe wiadomości z zakresu chemii surowców naturalnych, technologii produktów małotonażowych, technologii kosmetyków, technologii leków, współczesnych środków ochrony roślin, toksykologii oraz nowoczesnej fotochemii. Uzyskują wiedzę na temat tradycyjnej i nowoczesnej katalizy przemysłowej, projektowania nowoczesnych katalizatorów i modelowania procesów katalitycznych włącznie z zastosowaniem obliczeń kwantowo – chemicznych reakcji z udziałem ciała stałego. Zdobywają umiejętność praktycznej syntezy katalizatorów, badania ich właściwości fizykochemicznych oraz określania ich aktywności. Absolwenci posiadają również szeroką wiedzę na temat produkcji bezodpadowych i proekologicznych, realizowanych w małych przedsiębiorstwach, oraz na temat nowoczesnych procesów biotechnologicznych. Absolwenci przygotowani są do podjęcia prac związanych z produkcją małotonażową, w szczególności z syntezą leków, barwników, środków ochrony roślin, środków powierzchniowo czynnych oraz kosmetyków. Zdobyte przez absolwentów wiadomości umożliwiają również pracę w nadzorze w dużych zakładach syntezy organicznej, w laboratoriach kontroli jakości oraz placówkach naukowo-badawczych. Absolwenci tej specjalności przygotowani są także do prowadzenia pod względem technologicznym produkcji w małych firmach chemicznych.

Absolwenci specjalności Technologia polimerów uzyskują ukierunkowane wiadomości na temat metod otrzymywania monomerów do produkcji związków wielkocząsteczkowych, chemii i technologii otrzymywania polimerów, metod badania ich właściwości, a także przetwórstwa i recyklingu tworzyw sztucznych. Absolwenci tej specjalności przygotowani są do pracy o charakterze technologiczno-inżynierskim w szeroko pojętej dziedzinie materiałów polimerowych. Mogą podjąć pracę w dużych zakładach produkujących polimery, dodatki do tworzyw sztucznych, zakładach przetwórstwa i recyklingu polimerów. Mogą także podejmować samodzielną działalność gospodarczą. Ponadto, absolwenci studiów II stopnia uzyskują szczegółowo ukierunkowane wiadomości na temat metod otrzymywania monomerów do produkcji związków wielkocząsteczkowych, chemii i technologii otrzymywania polimerów, metod badania ich właściwości, a także przetwórstwa i recyklingu tworzyw sztucznych, blend, (nano)kompozytów polimerowych oraz polimerów specjalnych – m.in. biopolimerów stosowanych w medycynie i farmacji. Posiadają wiedzę w zakresie nowoczesnych metod badania materiałów polimerowych – metody chromatograficzne, spektroskopowe, analizy termicznej i badania właściwości mechanicznych. Znają współczesne metody utylizacji odpadów z tworzyw sztucznych.
Absolwenci tej specjalności przygotowani są do pracy o charakterze technologiczno-inżynierskim oraz naukowo-badawczym w szeroko pojętej dziedzinie materiałów polimerowych. Mogą podjąć pracę w dużych zakładach produkujących polimery, dodatki do tworzyw sztucznych, zakładach przetwórstwa polimerów i firmach zajmujących się recyklingiem, jak również w laboratoriach kontroli jakości i placówkach naukowo-badawczych. Mogą także podejmować samodzielną działalność gospodarczą.

UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Perspektywy zawodowe

Wszystkie gałęzie przemysłu chemicznego, przemysł farmaceutyczny, spożywczy i kosme-tyczny (zarówno produkcja, jak również labo-ratoria kontroli jakości lub badawczo-rozwojo-we). Własna firma zmałotonażową produkcją chemiczną lub kosmetyczną.

Program i plan studiów

Prezentacje specjalności:

Kierunki studiów na WIiTCh

Biotechnologia

Studia stacjonarne I i II stopnia

Biotechnologia

Specjalność Biotechnologia przemysłowa i w ochronie środowiska

Dowiedz się więcej

Inżynieria chemiczna i procesowa

Studia stacjonarne I i II stopnia

Inżynieria chemiczna i procesowa

Trzy specjalności, w tym jedna realizowana w całości w języku angielskim

Dowiedz się więcej

Technologia chemiczna

Studia stacjonarne I i II stopnia

Technologia chemiczna

Siedem specjalności, w tym jedna realizowana w całości w języku angielskim

Dowiedz się więcej

Portal Rekrutacyjny PK:

Zawodowy game-changer: Jak Politechnika Krakowska może pomóc wystrzelić twoją karierę?

Przyszłościowe programy Od samego początku priorytetem Politechniki Krakowskiej jest realizowanie działalności badawczej we współpracy z przemysłem i łączenie nauki z praktyką. Uważnie śledzimy dynamiczny rozwój
Czytaj całość

Nie tylko książki: jak Politechnika Krakowska pomaga rozwinąć twoje supermoce?

Teoria w praktyce – holistyczne podejście do edukacji Od samego początku staramy się, by nasi studenci mogli rozwijać swoje umiejętności w praktyce. Podejmujemy współpracę z
Czytaj całość

Odkryj sekret sukcesu: dlaczego absolwenci Politechniki Krakowskiej rządzą rynkiem?

Politechnika Krakowska – gdzie nauka miesza się z praktyką Od samego początku istnienia Politechnika Krakowska stara się oferować jak najwyższą jakość edukacji. Już w pierwszych
Czytaj całość

Twój przewodnik po przyszłości: Jak Politechnika Krakowska może Ci pomóc zdobyć wymarzoną pracę?

Politechnika Krakowska – przyszłość nowoczesnego rynku pracy Już w pierwszych latach istnienia Politechnika Krakowska uplasowała się na bardzo wysokiej pozycji, jeśli chodzi o uczelnie techniczne
Czytaj całość

Rozstrzygnięcie konkursu „Technologia i środowisko”

Znamy już wyniki konkursu zorganizowanego przez Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej z okazji uruchomienia nowego kierunku studiów I stopnia: ekotechnologie dla zrównoważonego rozwoju.
Czytaj całość

Politechnika uruchamia nowe kierunki studiów. To odpowiedź na inżynierskie wyzwania współczesnego świata

Biotechnologia przemysłowa na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej, ekotechnologie dla zrównoważonego rozwoju na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz informatyka materiałowa na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki to nowe
Czytaj całość

Kontakt do WKR WIiTCh

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna dla studiów I i II stopnia:
Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
31-155 Kraków, ul. Warszawska 24

e-mail: rekrutacja-wiitch@pk.edu.pl

Numery telefonów

+48 533 175 851
+48 883 022 238
+48 730 265 251
+48 730 265 250
+48 796 368 745

Skład WKR

Przewodniczący WKR: dr inż. Piotr Suryło

Sekretarz WKR: dr inż. Paweł Śliwa

Członkowie:
dr inż. Barbara Laskowska
dr inż. Anna K. Nowak
mgr inż. Anna Wiącek

Efekty kształcenia

Kontakt do WKR WIiTCh

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna dla studiów I i II stopnia:
Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
31-155 Kraków, ul. Warszawska 24

e-mail: rekrutacja-wiitch@pk.edu.pl

Numery telefonów

+48 533 175 851
+48 883 022 238
+48 730 265 251
+48 730 265 250
+48 796 368 745

Członkowie WKR

Przewodniczący WKR: dr inż. Piotr Suryło

Sekretarz WKR: dr inż. Otmar Vogt

Członkowie:
dr inż. Paweł Śliwa
dr inż. Anna Nowak
dr inż. Barbara Laskowska
mgr inż. Anna Wiącek

Akademiki

Wszelkie pytania związane z zakwaterowaniem w DS PK proszę kierować do Administracji Osiedla Studenckiego:

Adres: ul. Skarżyńskiego 5, 31-866 Kraków
Dom Studencki nr 2 LEON, pok. 01, 02, 05
tel./fax: (012) 648 14 86
e-mail: l.zukowski@pk.edu.pl
PON-PT godz. 8:30 – 14:00

Szczegółowe informacje dotyczące miejsc w akademikach.

Odtwórz wideo

Akademiki

Wszelkie pytania związane z zakwaterowaniem w DS PK proszę kierować do Administracji Osiedla Studenckiego:

Adres: ul. Skarżyńskiego 5, 31-866 Kraków
Dom Studencki nr 2 LEON, pok. 01, 02, 05
tel./fax: (012) 648 14 86
e-mail: l.zukowski@pk.edu.pl
PON-PT godz. 8:30 – 14:00

Szczegółowe informacje dotyczące miejsc w akademikach.

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie