Skip to content

Katedra Chemii i Technologii Polimerów (C-4)

UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Informacje ogólne:

W Katedrze Chemii i Technologii Polimerów zatrudnionych jest 11 nauczycieli akademickich, w tym dwóch z tytułem profesora, dwóch ze stopniem doktora habilitowanego, pięciu ze stopniem doktora na stanowisku adiunkta oraz dwóch ze stopniem doktora na stanowisku asystenta oraz czterech pracowników technicznych i dziewięciu doktorantów.

Katedra prowadzi jedną specjalność:

 • Technologia Polimerów

Plany studiów dostępne na stronach PK

Działalność badawcza Katedry Chemii i Technologii Polimerów obejmuje:

 • Otrzymywanie i ocena właściwości nanokompozytów polimerowych z krzemianami warstwowymi, organiczno-nieorganicznych układów hybrydowych zawierających poliedryczne silseskwioksany
 • Wytwarzanie komponentów poliolowych z olejów roślinnych i ich zastosowania w produkcji różnego rodzaju materiałów poliuretanowych, w tym nowych bio- i nano-materiałów poliuretanowych z udziałem surowców odnawialnych w postaci bio-polioli oraz napełniaczy roślinnych
 • Synteza i modyfikacja żywic epoksydowych, poliestrowych oraz materiałów epoksydowo-poliuretanowych
 • Wykorzystanie surowców pochodzenia naturalnego oraz otrzymywanych z recyklingu do syntezy i modyfikacji epoksydowych materiałów konstrukcyjnych, powłokowych i adhezyjnych oraz nanokompozytów
 • Otrzymywanie i ocena właściwości bionanokompozytów wytworzonych w oparciu o bio-poliamidy i nanokrystaliczną celulozę
 • Obniżania palności polimerów inżynierskich z wykorzystaniem krzemianów warstwowych

Oferta badawcza:

 • Poszukiwanie zależności typu struktura-właściwości wytworzonych w kontrolowany sposób materiałów polimerowych
 • Synteza związków wielkocząsteczkowych – polimerów, kopolimerów i układów hybrydowych
 • Otrzymywanie metodami przetwarzania blend i nanokompozytów polimerowych; wytwarzanie tworzyw spienionych
 • Prowadzenie modyfikacji chemicznej i fizycznej związków wielkocząsteczkowych
 • Badania strukturalne i morfologiczne oraz określenie właściwości mechanicznych, termicznych i palności otrzymanych materiałów polimerowych.

Współpraca z ośrodkami zagranicznymi:

 • Lawrence Livermore National Laboratory (USA)
 • Robert Gordon University (Wielka Brytania)
 • University of Padova (Włochy),
 • National Technical University of Athens, Department of Physics, Dielectric Spectroscopy Group (Grecja)
 • Technical University of Munich, Physics Department, Soft Matter Physics Group (Niemcy)
 • University of Strathclyde, Department of Chemical and Process Engineering oraz WESTCHEM, Department of Pure and Applied Chemistry (Wielka Brytania)
 • Latvian State Institute of Wood Chemistry (Łotwa)
 • Polytechnic Institute of Bragança (Portugalia)
 • University of the Basque Country (Hiszpania)

Współpraca z przemysłem:

 • Grupa Azoty S.A.
 • Synthos S.A.
 • ABB
 • Zamak Merkator Sp. z o.o.
 • Instytut Odlewnictwa w Krakowie

Więcej informacji w załączniku.

UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Dane kontaktowe:

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel.: +48 (12) 628 27 19
fax: +48 (12) 628 29 47
e-mail: c-4@pk.edu.pl

Kierownik Katedry:
prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski

Z-ca Kierownika Katedry:
prof. dr hab. inż. Aleksander Prociak

Skład osobowy:

dr inż.
dr hab. inż.
dr inż.
dr hab. inż.
dr inż.
dr inż.
prof. dr hab. inż.
prof. dr hab. inż.
dr inż.
mgr inż.

Konferencje, seminaria

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie