Skip to content

Katedra Chemii i Technologii Polimerów (C-4)

UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Informacje ogólne:

W Katedrze Chemii i Technologii Polimerów zatrudnionych jest 12 nauczycieli akademickich, w tym dwóch z tytułem profesora, dwóch ze stopniem doktora habilitowanego, sześciu ze stopniem doktora na stanowisku adiunkta oraz dwóch ze stopniem magistra na stanowisku asystenta oraz czterech pracowników technicznych i dziewięciu doktorantów.

Katedra prowadzi jedną specjalność:

 • Technologia Polimerów

Plany studiów dostępne na stronach PK

Działalność badawcza Katedry Chemii i Technologii Polimerów obejmuje:

 • Otrzymywanie i ocena właściwości nanokompozytów polimerowych z krzemianami warstwowymi, organiczno-nieorganicznych układów hybrydowych zawierających poliedryczne silseskwioksany
 • Wytwarzanie komponentów poliolowych z olejów roślinnych i ich zastosowania w produkcji różnego rodzaju materiałów poliuretanowych, w tym nowych bio- i nano-materiałów poliuretanowych z udziałem surowców odnawialnych w postaci bio-polioli oraz napełniaczy roślinnych
 • Synteza i modyfikacja żywic epoksydowych, poliestrowych oraz materiałów epoksydowo-poliuretanowych
 • Wykorzystanie surowców pochodzenia naturalnego oraz otrzymywanych z recyklingu do syntezy i modyfikacji epoksydowych materiałów konstrukcyjnych, powłokowych i adhezyjnych oraz nanokompozytów
 • Otrzymywanie i ocena właściwości bionanokompozytów wytworzonych w oparciu o bio-poliamidy i nanokrystaliczną celulozę
 • Obniżania palności polimerów inżynierskich z wykorzystaniem krzemianów warstwowych

Oferta badawcza:

 • Poszukiwanie zależności typu struktura-właściwości wytworzonych w kontrolowany sposób materiałów polimerowych
 • Synteza związków wielkocząsteczkowych – polimerów, kopolimerów i układów hybrydowych
 • Otrzymywanie metodami przetwarzania blend i nanokompozytów polimerowych; wytwarzanie tworzyw spienionych
 • Prowadzenie modyfikacji chemicznej i fizycznej związków wielkocząsteczkowych
 • Badania strukturalne i morfologiczne oraz określenie właściwości mechanicznych, termicznych i palności otrzymanych materiałów polimerowych.

Współpraca z ośrodkami zagranicznymi:

 • Lawrence Livermore National Laboratory (USA)
 • Robert Gordon University (Wielka Brytania)
 • University of Padova (Włochy),
 • National Technical University of Athens, Department of Physics, Dielectric Spectroscopy Group (Grecja)
 • Technical University of Munich, Physics Department, Soft Matter Physics Group (Niemcy)
 • University of Strathclyde, Department of Chemical and Process Engineering oraz WESTCHEM, Department of Pure and Applied Chemistry (Wielka Brytania)
 • Latvian State Institute of Wood Chemistry (Łotwa)
 • Polytechnic Institute of Bragança (Portugalia)
 • University of the Basque Country (Hiszpania)

Współpraca z przemysłem:

 • Grupa Azoty S.A.
 • Synthos S.A.
 • ABB
 • Zamak Merkator Sp. z o.o.
 • Instytut Odlewnictwa w Krakowie

Więcej informacji w załączniku.

UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Dane kontaktowe:

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel.: +48 (12) 628 27 19
fax: +48 (12) 628 29 47
e-mail: c-4@pk.edu.pl

Kierownik Katedry:
prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski

Z-ca Kierownika Katedry:
prof. dr hab. inż. Aleksander Prociak

Skład osobowy:

mgr inż.
dr hab. inż.
dr inż.
dr hab. inż.
dr inż.
mgr inż.
prof. dr hab. inż.
prof. dr hab. inż.
dr inż.
mgr inż.

Konferencje, seminaria

UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Aktualności:

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie