Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Aparatura naukowo-badawcza:

 • Chromatograf żelowy (GPC Knauer)
 • Spektrometr nadfioletu/światła widzialnego UV-Vis (Mikropack MINI-D2)
 • Spektrometr podczerwieni Spectrum 65 z mikroskopem FTIR Spotlight 150 (Perkin Elmer)
 • Róznicowy kalorymetr skaningowy z modulacją temperatury (MT-DSC Mettler-Toledo 821e)
 • Analizator termomechaniczny (DMA Netzsch DMA 242c)
 • Symultaniczny analizator TG/DSC (Netzsch STA 449 F3 Jupiter)
 • Zestaw do chromatografii GCMS sprzężony z pirolizerem (Shimadzu QP 2010 SE z jonizacją EI i pirolizerem PY 3030D)
 • Mikroskop optyczny z torem wizyjnym (PZO Warszawa)
 • Skaningowy mikroskop elektronowy (Jeol JSM-6010LA)
 • Mikroskop sił atomowych AFM INNOVA (Veeco)
 • Analizator wielkości cząstek z oprogramowaniem do badań mikroreologicznych (Malvern Zeta Sizer Nano ZS)
 • Reaktor mikrofalowy (Milestone)
 • Reaktor mikrofalowy ciągły (ERTEC)
 • Maszyna wytrzymałościowa (Zwick 1445)
 • Maszyna wytrzymałościowa z komorą temperaturową w zakresie -80oC do 250oC (Zwick Z005 TH Allround-Line)
 • Twardościomierz (Zwick 3106)
 • Reometr (Thermo Scientific HAAKE MARS III)
 • Wiskozymetr rotacyjny (Anton Paar DV-2 PR)
 • Urządzenie do pomiaru przewodnictwa cieplnego (LaserComp Fox 200)
 • Urządzenie dozująco-mieszające systemy poliuretanowe (APCOM)
 • LOI, UL-94, Kamera termowizyjna (Vigo V-20)
 • Aparat do wyznaczania współczynnika płynięcia polimerów (Zwick Mflow)
 • Wytłaczarka jednoślimakowa (ZAMAK EHP-25E)
 • Wytłaczarka dwuślimakowa (Rheomex PTW 16/25 XL)
 • Wytłaczarka dwuślimakowa (ZAMAK EHP-24D z modułem napędowym MP1)
 • Miniwytłaczarka dwuślimakowa (Thermo Scientific HAAKE MiniCTW)
 • Prasa Laboratoryjna (ZAMAK P-200)
 • Wtryskarka laboratoryjna (ZAMAK WT 12)
 • Granulator (ZAMAK G-16/325)
 • Urządzenie do elektrospiningu materiałów polimerowych
 • Rentgenowski dyfraktometr proszkowy D2 PHASER
 • Mikrokalorymetr pirolizy i spalania PCFC (Fire Testing Technology Ltd)
 • Różnicowy Kalorymetr Skaningowy (TOPEM® DSC Mettler-Toledo 823e)
 • Mikroskop metalograficzny z kamerą Delta Optical MET-200
 • Spektrometr FTIR Nicolet iS5 (Thermo Scientific)
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Dane kontaktowe:

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel.: +48 (12) 628 27 19
fax: +48 (12) 628 29 47
e-mail: c-4@pk.edu.pl

Kierownik Katedry:
prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski

Z-ca Kierownika Katedry:
prof. dr hab. inż. Aleksander Prociak

Skład osobowy:

dr hab. inż.
dr inż.
dr inż.
dr inż.
mgr inż.
prof. dr hab. inż.
prof. dr hab. inż.
dr inż.
mgr inż.
mgr inż.

Konferencje, seminaria

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie

Ta witryna używa plików cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close