Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Aparatura naukowo-badawcza:

 • Chromatograf żelowy (GPC Knauer)
 • Spektrometr nadfioletu/światła widzialnego UV-Vis (Mikropack MINI-D2)
 • Spektrometr podczerwieni Spectrum 65 z mikroskopem FTIR Spotlight 150 (Perkin Elmer)
 • Róznicowy kalorymetr skaningowy z modulacją temperatury (MT-DSC Mettler-Toledo 821e)
 • Analizator termograwimetryczny (TG 209 F1 Libra, Netzsch) sprzężony z spektrofotometrem w podczerwieni (Alpha II, Bruker)
 • Analizator termomechaniczny (DMA Netzsch DMA 242c)
 • Symultaniczny analizator TG/DSC (Netzsch STA 449 F3 Jupiter)
 • Zestaw do chromatografii GCMS sprzężony z pirolizerem (Shimadzu QP 2010 SE z jonizacją EI i pirolizerem PY 3030D)
 • Mikroskop optyczny z torem wizyjnym (PZO Warszawa)
 • Skaningowy mikroskop elektronowy (Jeol JSM-6010LA)
 • Mikroskop sił atomowych AFM INNOVA (Veeco)
 • Analizator wielkości cząstek z oprogramowaniem do badań mikroreologicznych (Malvern Zeta Sizer Nano ZS)
 • Reaktor mikrofalowy (Milestone)
 • Reaktor mikrofalowy ciągły (ERTEC)
 • Maszyna wytrzymałościowa (Zwick 1445)
 • Maszyna wytrzymałościowa z komorą temperaturową w zakresie -80oC do 250oC (Zwick Z005 TH Allround-Line)
 • Twardościomierz (Zwick 3106)
 • Reometr (Thermo Scientific HAAKE MARS III)
 • Wiskozymetr rotacyjny (Anton Paar DV-2 PR)
 • Urządzenie do pomiaru przewodnictwa cieplnego (LaserComp Fox 200)
 • Urządzenie dozująco-mieszające systemy poliuretanowe (APCOM)
 • LOI, UL-94, Kamera termowizyjna (Vigo V-20)
 • Aparat do wyznaczania współczynnika płynięcia polimerów (Zwick Mflow)
 • Wytłaczarka jednoślimakowa (ZAMAK EHP-25E)
 • Wytłaczarka dwuślimakowa (Rheomex PTW 16/25 XL)
 • Wytłaczarka dwuślimakowa (ZAMAK EHP-24D z modułem napędowym MP1)
 • Miniwytłaczarka dwuślimakowa (Thermo Scientific HAAKE MiniCTW)
 • Prasa Laboratoryjna (ZAMAK P-200)
 • Wtryskarka laboratoryjna (ZAMAK WT 12)
 • Granulator (ZAMAK G-16/325)
 • Urządzenie do elektroprzędzenia Start UP (DOXA Microfluidics)
 • Rentgenowski dyfraktometr proszkowy D2 PHASER
 • Mikrokalorymetr pirolizy i spalania PCFC (Fire Testing Technology Ltd)
 • Różnicowy Kalorymetr Skaningowy (TOPEM® DSC Mettler-Toledo 823e)
 • Mikroskop metalograficzny z kamerą Delta Optical MET-200
 • Spektrometr FTIR Nicolet iS5 (Thermo Scientific)
 • Komora do badań starzeniowych z systemem nadeszczania (Q-Lab)
 • Komora do badań reakcji na ogień według normy ISO 11925-2 (Concept Equipment)
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Dane kontaktowe:

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel.: +48 (12) 628 27 19
fax: +48 (12) 628 29 47
e-mail: c-4@pk.edu.pl

Kierownik Katedry:
prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski

Z-ca Kierownika Katedry:
prof. dr hab. inż. Aleksander Prociak

Skład osobowy:

dr inż.
dr hab. inż.
dr inż.
dr hab. inż.
dr inż.
dr inż.
prof. dr hab. inż.
prof. dr hab. inż.
dr inż.
mgr inż.

Konferencje, seminaria

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie