Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Dydaktyka:

Absolwenci specjalności „Technologia polimerów” prowadzonej przez Katedrę Chemii i Technologii Polimerów uzyskują szczegółowo ukierunkowane wiadomości na temat metod otrzymywania monomerów do produkcji związków wielkocząsteczkowych, chemii i technologii polimerów, metod badania ich właściwości, a także przetwórstwa i recyklingu tworzyw sztucznych, blend, (nano)kompozytów polimerowych oraz polimerów specjalnych – m.in. biopolimerów stosowanych w medycynie i farmacji. Absolwenci tej specjalności przygotowani są do pracy o charakterze technologiczno-inżynierskim oraz naukowo-badawczym w szeroko pojętej dziedzinie materiałów polimerowych. W trakcie studiów studenci specjalności „Technologia polimerów” zapoznają się z podstawami wiedzy w zakresie nowoczesnych metod badania materiałów polimerowych – m.in. metod chromatograficznych, spektroskopowych, analizy termicznej i badań właściwości mechanicznych. Studenci uzyskują wiadomości na temat tzw. zielonej chemii oraz współczesnych metod utylizacji odpadów z tworzyw sztucznych.

Absolwenci specjalności „Technologia polimerów” mogą podjąć pracę w zakładach przemysłowych produkujących polimery oraz dodatki do tworzyw sztucznych, zakładach przetwórstwa polimerów i firmach zajmujących się recyklingiem, jak również w laboratoriach kontroli jakości i placówkach naukowo-badawczych. Absolwenci tej specjalności mogą także podejmować samodzielną działalność gospodarczą.

UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Dane kontaktowe:

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel.: +48 (12) 628 27 19
fax: +48 (12) 628 29 47
e-mail: c-4@pk.edu.pl

Kierownik Katedry:
prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski

Z-ca Kierownika Katedry:
prof. dr hab. inż. Aleksander Prociak

Skład osobowy:

dr inż.
dr hab. inż.
dr inż.
dr hab. inż.
dr inż.
dr inż.
prof. dr hab. inż.
prof. dr hab. inż.
dr inż.
mgr inż.

Konferencje, seminaria

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie