Skip to content

Strony osobiste Pracowników

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish
dr inż. Tomasz Majka
Tomasz Majka

stanowisko:

Adiunkt

jednostka:

Katedra Chemii i Technologii Polimerów (C-4)

tel.:

12 628 30 13

dane adresowe:

31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej

pokój:

052c

Przebieg pracy naukowej:

lic.Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Instytut Matematyczno-Przyrodniczy, Chemia Stosowana, 2008.

lic.Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Studium Pedagogiczne, Przygotowanie Pedagogiczne, 2008.

mgr inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Technologia Tworzyw Sztucznych, 2010.

dr inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Nauki Techniczne, 2015.

Opiekun Sekcji Badań Balistycznych i Palności - Koła Naukowego Chemików WIiTCH PK

Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Członek Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów
Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego
Członek Klubu Technologa Tworzyw

Najważniejsze osiągnięcia poznawcze, zainteresowania naukowe:

Zainteresowania naukowe:
- Mechanika, budowa i obsługa maszyn do przetwarzania tworzyw sztucznych
- Analiza termiczna i palność materiałów polimerowych
- Metody łączenia i obróbki tworzyw sztucznych
- Przetwórstwo tworzyw sztucznych
- Balistyka końcowa
- Prawo patentowe

Osiągnięcia poznawcze:
- Prace nad otrzymywaniem i badaniem właściwości fizykochemicznych nanokompozytów polipropylen/montmorylonit, poliamid-6/montmorylonit oraz polioksymetylen/montmorylonit
- Prace nad otrzymywaniem nanokompozytów polipropylen/nanokrzemionka, poliamid-6/nanokrzemionka oraz polioksymetylen/nanokrzemionka metodą compoundingu
- Prace związane z projektowaniem, doborem warunków oraz otrzymywaniem prototypów elementów konstrukcyjnych z kompozytów polimerowych metodą layer by layer
- Prace nad otrzymywaniem półprzewodników i izolatorów do elektroniki z żywic epoksydowych zawierających grafit oraz recyklowany kompozyt polimerowy
- Prace na otrzymywaniem wysokowytrzymałych kompozytów do zastosowań budowlanych zawierających włókna bazaltowe, węglowę i szklane
- Prace związane ustawieniem procesu wtrysku, wytłaczania i prasowania termoplastów przy użyciu urządzeń przemysłowych i półtechnicznych
- Prace nad badaniem wpływu długotrwałego działania czynnika biologicznego na właściwości poliamidu-6 wzmocnionego montmorylonitem
- Prace związane z otrzymywaniem i badaniem wpływu napełniacza i nukleanta na morfologię kompozytów polipropylen/węglan wapnia
- Prace nad otrzymywaniem kompozytów polipropylen/włókno szklane, poliamid-6/włókno szklane, polipropylen/mączka drzewna
- Projektowanie układu do detekcji nieliniowych własności optycznych kryształów metodą proszkową oraz metodą klasyczną
- Prace nad badaniem chłonności płynów stosowanych w motoryzacji przez poliamid-6 wzmocniony montmorylonitem
- Prace związane z przetwarzaniem kompozytów polipropylen/włókno naturalne, poliamid-6/włókno naturalne
- Prace nad otrzymywaniem bio-kleju biurowego oraz klejów budowlanych do mocowania elementów nośnych
- Prace związane z oznaczaniem wskaźników przydatności do spożycia środków spożywczych
- Prace związane z przetwarzaniem biopolimerów i ich kompozytów z włóknami naturalnymi
- Prace nad badaniem liczebności róźnych gatunków mikroorganizmów w wodach słodkich
- Prace związane z otrzymywaniem elementów dekoracyjnych z poli(metakrylanu metylu)
- Prace związane z oznaczaniem związków fosforu i azotu w glebach i wodzie słodkiej
- Synteza środków obniżających palność zawierających fosfor, magnez, miedź i glin
- Prace związane z kalibracją dozownika grawimetrycznego i wolumetrycznego
- Synteza ko-kryształów 2,4-ditioluminalu z mocznikiem oraz z tioacetamidem
- Prace nad otrzymywaniem tekstyliów kompozytowych do celów militarnych
- Prace związane z przetwarzaniem recyklowanego poli(tereftalanu etylenu)
- Prowadzenie organofilizacji montmorylonitu przy użyciu soli amoniowych
- Prace związane z pirolizą nanokompozytów polipropylen/montmorylonit
- Prace związane z przetwarzaniem poliaramidów

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce, rok):

 • III miejsce na Międzynarodowej Sesji Kół Naukowych WIiTCh Politechniki Krakowskiej, referat: "The synthesis and investigation of structure - properties relationship in polyoxymethylene (POM) / montmorillonite (MMT) nanocomposites.", Kraków, 2010.
  • Wyróżnienie w konkursie "Zrównoważony rozwój - Debiut naukowy 2010" organizowanym przez Instytut Studiów Społecznych PWSZ w Raciborzu oraz Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego, którego patronem był Prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek, Racibórz, 2010.
   • Wyróżnienie w konkursie "Poster o sławnym naukowcu - Norio Taniguchi" organizowanym przez WIiTCh Politechniki Krakowskiej, Kraków, 2011.
    • II Nagroda II edycji konkursu w ramach projektu B-Innovative. Bądź przedsiębiorczy: Konkurs na najlepszy biznesplan, Kraków, 2013.

     Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu):

     • Polska, Zakłady Azotowe S.A. w Tarnowie-Mościcach, Praktyka w biologicznej oczyszczalni ścieków, 2005-03-07 - 2005-03-18.
     • Polska, Zespół Szkół Elektrycznych w Tarnowie, Praktyka - Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie, 2005-03-21 - 2005-04-01.
     • Polska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie - Delegatura w Tarnowie, Praktyka w laboratorium biologicznym, 2006-07-03 - 2006-07-28.
     • Polska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Instytutowa Komisja Rekrutacyjna, 2007-05-20 - 2007-09-30.
     • Polska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie - Delegatura w Tarnowie, Praktyka w laboratorium analitycznym, fizykochemicznym i instrumentalnym, 2007-07-02 - 2007-07-13.
     • Polska, Zespół Szkół Technicznych im I. Mościckiego w Tarnowie-Mościcach, Praktyka Pedagogiczna, 2007-09-01 - 2007-09-30.
     • Polska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Praktyka w przygotowalni chemicznej, 2008-02-15 - 2008-02-21.
     • Polska, Centrum Badań i Analiz Środków Spożywczych działających przy Ratownictwie Chemicznym Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach, Praktyka w laboratorium analitycznym i mikrobiologicznym, 2008-04-07 - 2008-04-25.
     • Polska, DEKRA Certification Sp. z o.o. LUQAM Quality Service Group, Auditor Wewnętrzny SZJ w laboratoriach badawczych wg ISO 17025, 2011-04-15 - 2011-04-17.
     • Polska, Politechnika Krakowska, Kurs średnio-zaawansowany obsługi programu Autocad, 2011-06-01 - 2011-07-31.
     • Polska, Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej, Kurs Pedagogiczny, 2011-10-01 - 2012-06-30.
     • Polska, JOEL (Europe) SAS, Politechnika Krakowska, Szkolenie JOEL JSM 6010A Analytical Scanning Electron Microscope, 2012-11-28 - 2012-11-28.
     • Polska, Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska, Szkolenie B-Innovative Bądź przedsiębiorczy, 2013-04-24 - 2013-05-21.
     • Polska, Federal Aviation Administration, Politechnika Krakowska, Szkolenie FTT Micro Calorimeter, 2013-12-30 - 2013-12-30.
     • Wielka Brytania, Institute for Materials, Research and Innovation, University of Bolton, Bolton, staż naukowy, 2014-05-01 - 2014-07-31.
     • Wielka Brytania, Institute for Materials, Research and Innovation, University of Bolton, Bolton, Exova Warringtonfire, Warrington, COST MP1105 Scientific Workshop Fire testing according to European/International Standards, 2014-10-22 - 2014-10-24.
     • Polska, Mettler Toledo, Szkolenie GTAP - Dobra Praktyka Analizy Termicznej, 2014-11-18 - 2014-11-18.
     • Polska, Plastech, Kurs obsługi nowoczesnych wtryskarek - podstawy technologii wtryskiwania poziom II, 2015-01-15 - 2015-01-16.
     • Czechy, Otto Wichterle Centre of Polymer Materials and Technologies Institute of Macromolecular Chemistry Academy of Sciences of the Czech Republic, staż zawodowy, 2015-05-25 - 2015-06-25.

     Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze, granty PL i UE:

     • ...umowa o poufności..., Projekt badawczy nr (PL - przemysłowy), realizowany w latach: 2011 - 2011.
     • ...umowa o poufności..., Projekt badawczy nr (PL - przemysłowy), realizowany w latach: 2012 - 2012.
     • C-4/251/DS-M/2013 (PL), Otrzymywanie i charakterystyka fizykochemiczna kompozytów polimerowych z recyklowanym montmorylonitem, realizowany w latach: 2013 - 2013.
     • ...umowa o poufności..., Projekt badawczy nr (PL - przemysłowy), realizowany w latach: 2013 - 2013.
     • ...umowa o poufności..., Projekt badawczy nr (PL - przemysłowy), realizowany w latach: 2016 - 2016.
     • ...umowa o poufności..., Projekt badawczy nr (PL - przemysłowy), realizowany w latach: 2016 - 2017.

     Hobby:

     - Sport: biegi uliczne i przełajowe, triatlon, sporty walki - Turystyka: górska i miejska - Alternatywna medycyna naturalna i zielarstwo - Dietetyka: sportowa i lecznicza

     Moje linki, polecane strony www:

     UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

     Strony osobiste Pracowników

     Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

     dr inż.

     Tomasz Majka

     Tomasz Majka
     Adiunkt
     Katedra Chemii i Technologii Polimerów (C-4)
     tel.: 12 628 30 13

     Przebieg pracy naukowej:

     lic.Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Instytut Matematyczno-Przyrodniczy, Chemia Stosowana, 2008.

     lic.Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Studium Pedagogiczne, Przygotowanie Pedagogiczne, 2008.

     mgr inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Technologia Tworzyw Sztucznych, 2010.

     dr inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Nauki Techniczne, 2015.

     Opiekun Sekcji Badań Balistycznych i Palności - Koła Naukowego Chemików WIiTCH PK

     Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
     Członek Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów
     Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego
     Członek Klubu Technologa Tworzyw

     Najważniejsze osiągnięcia poznawcze, zainteresowania naukowe:

     Zainteresowania naukowe:
     - Mechanika, budowa i obsługa maszyn do przetwarzania tworzyw sztucznych
     - Analiza termiczna i palność materiałów polimerowych
     - Metody łączenia i obróbki tworzyw sztucznych
     - Przetwórstwo tworzyw sztucznych
     - Balistyka końcowa
     - Prawo patentowe

     Osiągnięcia poznawcze:
     - Prace nad otrzymywaniem i badaniem właściwości fizykochemicznych nanokompozytów polipropylen/montmorylonit, poliamid-6/montmorylonit oraz polioksymetylen/montmorylonit
     - Prace nad otrzymywaniem nanokompozytów polipropylen/nanokrzemionka, poliamid-6/nanokrzemionka oraz polioksymetylen/nanokrzemionka metodą compoundingu
     - Prace związane z projektowaniem, doborem warunków oraz otrzymywaniem prototypów elementów konstrukcyjnych z kompozytów polimerowych metodą layer by layer
     - Prace nad otrzymywaniem półprzewodników i izolatorów do elektroniki z żywic epoksydowych zawierających grafit oraz recyklowany kompozyt polimerowy
     - Prace na otrzymywaniem wysokowytrzymałych kompozytów do zastosowań budowlanych zawierających włókna bazaltowe, węglowę i szklane
     - Prace związane ustawieniem procesu wtrysku, wytłaczania i prasowania termoplastów przy użyciu urządzeń przemysłowych i półtechnicznych
     - Prace nad badaniem wpływu długotrwałego działania czynnika biologicznego na właściwości poliamidu-6 wzmocnionego montmorylonitem
     - Prace związane z otrzymywaniem i badaniem wpływu napełniacza i nukleanta na morfologię kompozytów polipropylen/węglan wapnia
     - Prace nad otrzymywaniem kompozytów polipropylen/włókno szklane, poliamid-6/włókno szklane, polipropylen/mączka drzewna
     - Projektowanie układu do detekcji nieliniowych własności optycznych kryształów metodą proszkową oraz metodą klasyczną
     - Prace nad badaniem chłonności płynów stosowanych w motoryzacji przez poliamid-6 wzmocniony montmorylonitem
     - Prace związane z przetwarzaniem kompozytów polipropylen/włókno naturalne, poliamid-6/włókno naturalne
     - Prace nad otrzymywaniem bio-kleju biurowego oraz klejów budowlanych do mocowania elementów nośnych
     - Prace związane z oznaczaniem wskaźników przydatności do spożycia środków spożywczych
     - Prace związane z przetwarzaniem biopolimerów i ich kompozytów z włóknami naturalnymi
     - Prace nad badaniem liczebności róźnych gatunków mikroorganizmów w wodach słodkich
     - Prace związane z otrzymywaniem elementów dekoracyjnych z poli(metakrylanu metylu)
     - Prace związane z oznaczaniem związków fosforu i azotu w glebach i wodzie słodkiej
     - Synteza środków obniżających palność zawierających fosfor, magnez, miedź i glin
     - Prace związane z kalibracją dozownika grawimetrycznego i wolumetrycznego
     - Synteza ko-kryształów 2,4-ditioluminalu z mocznikiem oraz z tioacetamidem
     - Prace nad otrzymywaniem tekstyliów kompozytowych do celów militarnych
     - Prace związane z przetwarzaniem recyklowanego poli(tereftalanu etylenu)
     - Prowadzenie organofilizacji montmorylonitu przy użyciu soli amoniowych
     - Prace związane z pirolizą nanokompozytów polipropylen/montmorylonit
     - Prace związane z przetwarzaniem poliaramidów

     Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce, rok):

     • III miejsce na Międzynarodowej Sesji Kół Naukowych WIiTCh Politechniki Krakowskiej, referat: "The synthesis and investigation of structure - properties relationship in polyoxymethylene (POM) / montmorillonite (MMT) nanocomposites.", Kraków, 2010.
      • Wyróżnienie w konkursie "Zrównoważony rozwój - Debiut naukowy 2010" organizowanym przez Instytut Studiów Społecznych PWSZ w Raciborzu oraz Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego, którego patronem był Prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek, Racibórz, 2010.
       • Wyróżnienie w konkursie "Poster o sławnym naukowcu - Norio Taniguchi" organizowanym przez WIiTCh Politechniki Krakowskiej, Kraków, 2011.
        • II Nagroda II edycji konkursu w ramach projektu B-Innovative. Bądź przedsiębiorczy: Konkurs na najlepszy biznesplan, Kraków, 2013.

         Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu):

         • Polska, Zakłady Azotowe S.A. w Tarnowie-Mościcach, Praktyka w biologicznej oczyszczalni ścieków, 2005-03-07 - 2005-03-18.
         • Polska, Zespół Szkół Elektrycznych w Tarnowie, Praktyka - Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie, 2005-03-21 - 2005-04-01.
         • Polska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie - Delegatura w Tarnowie, Praktyka w laboratorium biologicznym, 2006-07-03 - 2006-07-28.
         • Polska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Instytutowa Komisja Rekrutacyjna, 2007-05-20 - 2007-09-30.
         • Polska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie - Delegatura w Tarnowie, Praktyka w laboratorium analitycznym, fizykochemicznym i instrumentalnym, 2007-07-02 - 2007-07-13.
         • Polska, Zespół Szkół Technicznych im I. Mościckiego w Tarnowie-Mościcach, Praktyka Pedagogiczna, 2007-09-01 - 2007-09-30.
         • Polska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Praktyka w przygotowalni chemicznej, 2008-02-15 - 2008-02-21.
         • Polska, Centrum Badań i Analiz Środków Spożywczych działających przy Ratownictwie Chemicznym Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach, Praktyka w laboratorium analitycznym i mikrobiologicznym, 2008-04-07 - 2008-04-25.
         • Polska, DEKRA Certification Sp. z o.o. LUQAM Quality Service Group, Auditor Wewnętrzny SZJ w laboratoriach badawczych wg ISO 17025, 2011-04-15 - 2011-04-17.
         • Polska, Politechnika Krakowska, Kurs średnio-zaawansowany obsługi programu Autocad, 2011-06-01 - 2011-07-31.
         • Polska, Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej, Kurs Pedagogiczny, 2011-10-01 - 2012-06-30.
         • Polska, JOEL (Europe) SAS, Politechnika Krakowska, Szkolenie JOEL JSM 6010A Analytical Scanning Electron Microscope, 2012-11-28 - 2012-11-28.
         • Polska, Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska, Szkolenie B-Innovative Bądź przedsiębiorczy, 2013-04-24 - 2013-05-21.
         • Polska, Federal Aviation Administration, Politechnika Krakowska, Szkolenie FTT Micro Calorimeter, 2013-12-30 - 2013-12-30.
         • Wielka Brytania, Institute for Materials, Research and Innovation, University of Bolton, Bolton, staż naukowy, 2014-05-01 - 2014-07-31.
         • Wielka Brytania, Institute for Materials, Research and Innovation, University of Bolton, Bolton, Exova Warringtonfire, Warrington, COST MP1105 Scientific Workshop Fire testing according to European/International Standards, 2014-10-22 - 2014-10-24.
         • Polska, Mettler Toledo, Szkolenie GTAP - Dobra Praktyka Analizy Termicznej, 2014-11-18 - 2014-11-18.
         • Polska, Plastech, Kurs obsługi nowoczesnych wtryskarek - podstawy technologii wtryskiwania poziom II, 2015-01-15 - 2015-01-16.
         • Czechy, Otto Wichterle Centre of Polymer Materials and Technologies Institute of Macromolecular Chemistry Academy of Sciences of the Czech Republic, staż zawodowy, 2015-05-25 - 2015-06-25.

         Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze, granty PL i UE:

         • ...umowa o poufności..., Projekt badawczy nr (PL - przemysłowy), , realizowany w latach: 2011 - 2011.
         • ...umowa o poufności..., Projekt badawczy nr (PL - przemysłowy), , realizowany w latach: 2012 - 2012.
         • C-4/251/DS-M/2013 (PL), Otrzymywanie i charakterystyka fizykochemiczna kompozytów polimerowych z recyklowanym montmorylonitem, , realizowany w latach: 2013 - 2013.
         • ...umowa o poufności..., Projekt badawczy nr (PL - przemysłowy), , realizowany w latach: 2013 - 2013.
         • ...umowa o poufności..., Projekt badawczy nr (PL - przemysłowy), , realizowany w latach: 2016 - 2016.
         • ...umowa o poufności..., Projekt badawczy nr (PL - przemysłowy), , realizowany w latach: 2016 - 2017.

         Hobby:

         - Sport: biegi uliczne i przełajowe, triatlon, sporty walki - Turystyka: górska i miejska - Alternatywna medycyna naturalna i zielarstwo - Dietetyka: sportowa i lecznicza

         Moje linki, polecane strony www:

         PK_WIiTCh_RGB

         //administracja www - logowanie

         Ta witryna używa plików cookies. Dowiedz się więcej.

         The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

         Close