Skip to content

Strony osobiste Pracowników

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish
dr inż. Tomasz Majka
tmajka

stanowisko:

Adiunkt

jednostka:

Katedra Chemii i Technologii Polimerów (C-4)

tel.:

12 628 30 13

dane adresowe:

31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej

pokój:

052c

Przebieg pracy naukowej:

lic.Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Instytut Matematyczno-Przyrodniczy, Chemia Stosowana, 2008.

lic.Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Studium Pedagogiczne, Przygotowanie Pedagogiczne, 2008.

mgr inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Technologia Tworzyw Sztucznych, 2010.

dr inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Nauki Techniczne, 2015.

Opiekun Sekcji Badań Balistycznych i Palności - Koła Naukowego Chemików WIiTCH PK

Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Członek Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów
Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego
Członek Klubu Technologa Tworzyw

Najważniejsze osiągnięcia poznawcze, zainteresowania naukowe:

Zainteresowania naukowe:
- Mechanika, budowa i obsługa maszyn do przetwarzania tworzyw sztucznych
- Analiza termiczna i palność materiałów polimerowych
- Metody łączenia i obróbki tworzyw sztucznych
- Przetwórstwo tworzyw sztucznych
- Balistyka końcowa
- Prawo patentowe

Osiągnięcia poznawcze:
- Prace nad otrzymywaniem i badaniem właściwości fizykochemicznych nanokompozytów polipropylen/montmorylonit, poliamid-6/montmorylonit oraz polioksymetylen/montmorylonit
- Prace nad otrzymywaniem nanokompozytów polipropylen/nanokrzemionka, poliamid-6/nanokrzemionka oraz polioksymetylen/nanokrzemionka metodą compoundingu
- Prace związane z projektowaniem, doborem warunków oraz otrzymywaniem prototypów elementów konstrukcyjnych z kompozytów polimerowych metodą layer by layer
- Prace nad otrzymywaniem półprzewodników i izolatorów do elektroniki z żywic epoksydowych zawierających grafit oraz recyklowany kompozyt polimerowy
- Prace na otrzymywaniem wysokowytrzymałych kompozytów do zastosowań budowlanych zawierających włókna bazaltowe, węglowę i szklane
- Prace związane ustawieniem procesu wtrysku, wytłaczania i prasowania termoplastów przy użyciu urządzeń przemysłowych i półtechnicznych
- Prace nad badaniem wpływu długotrwałego działania czynnika biologicznego na właściwości poliamidu-6 wzmocnionego montmorylonitem
- Prace związane z otrzymywaniem i badaniem wpływu napełniacza i nukleanta na morfologię kompozytów polipropylen/węglan wapnia
- Prace nad otrzymywaniem kompozytów polipropylen/włókno szklane, poliamid-6/włókno szklane, polipropylen/mączka drzewna
- Projektowanie układu do detekcji nieliniowych własności optycznych kryształów metodą proszkową oraz metodą klasyczną
- Prace nad badaniem chłonności płynów stosowanych w motoryzacji przez poliamid-6 wzmocniony montmorylonitem
- Prace związane z przetwarzaniem kompozytów polipropylen/włókno naturalne, poliamid-6/włókno naturalne
- Prace nad otrzymywaniem bio-kleju biurowego oraz klejów budowlanych do mocowania elementów nośnych
- Prace związane z oznaczaniem wskaźników przydatności do spożycia środków spożywczych
- Prace związane z przetwarzaniem biopolimerów i ich kompozytów z włóknami naturalnymi
- Prace nad badaniem liczebności róźnych gatunków mikroorganizmów w wodach słodkich
- Prace związane z otrzymywaniem elementów dekoracyjnych z poli(metakrylanu metylu)
- Prace związane z oznaczaniem związków fosforu i azotu w glebach i wodzie słodkiej
- Synteza środków obniżających palność zawierających fosfor, magnez, miedź i glin
- Prace związane z kalibracją dozownika grawimetrycznego i wolumetrycznego
- Synteza ko-kryształów 2,4-ditioluminalu z mocznikiem oraz z tioacetamidem
- Prace nad otrzymywaniem tekstyliów kompozytowych do celów militarnych
- Prace związane z przetwarzaniem recyklowanego poli(tereftalanu etylenu)
- Prowadzenie organofilizacji montmorylonitu przy użyciu soli amoniowych
- Prace związane z pirolizą nanokompozytów polipropylen/montmorylonit
- Prace związane z przetwarzaniem poliaramidów

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce, rok):

 • III miejsce na Międzynarodowej Sesji Kół Naukowych WIiTCh Politechniki Krakowskiej, referat: "The synthesis and investigation of structure - properties relationship in polyoxymethylene (POM) / montmorillonite (MMT) nanocomposites.", Kraków, 2010.
  • Wyróżnienie w konkursie "Zrównoważony rozwój - Debiut naukowy 2010" organizowanym przez Instytut Studiów Społecznych PWSZ w Raciborzu oraz Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego, którego patronem był Prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek, Racibórz, 2010.
   • Wyróżnienie w konkursie "Poster o sławnym naukowcu - Norio Taniguchi" organizowanym przez WIiTCh Politechniki Krakowskiej, Kraków, 2011.
    • II Nagroda II edycji konkursu w ramach projektu B-Innovative. Bądź przedsiębiorczy: Konkurs na najlepszy biznesplan, Kraków, 2013.

     Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu):

     • Polska, Zakłady Azotowe S.A. w Tarnowie-Mościcach, Praktyka w biologicznej oczyszczalni ścieków, 2005-03-07 - 2005-03-18.
     • Polska, Zespół Szkół Elektrycznych w Tarnowie, Praktyka - Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie, 2005-03-21 - 2005-04-01.
     • Polska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie - Delegatura w Tarnowie, Praktyka w laboratorium biologicznym, 2006-07-03 - 2006-07-28.
     • Polska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Instytutowa Komisja Rekrutacyjna, 2007-05-20 - 2007-09-30.
     • Polska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie - Delegatura w Tarnowie, Praktyka w laboratorium analitycznym, fizykochemicznym i instrumentalnym, 2007-07-02 - 2007-07-13.
     • Polska, Zespół Szkół Technicznych im I. Mościckiego w Tarnowie-Mościcach, Praktyka Pedagogiczna, 2007-09-01 - 2007-09-30.
     • Polska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Praktyka w przygotowalni chemicznej, 2008-02-15 - 2008-02-21.
     • Polska, Centrum Badań i Analiz Środków Spożywczych działających przy Ratownictwie Chemicznym Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach, Praktyka w laboratorium analitycznym i mikrobiologicznym, 2008-04-07 - 2008-04-25.
     • Polska, DEKRA Certification Sp. z o.o. LUQAM Quality Service Group, Auditor Wewnętrzny SZJ w laboratoriach badawczych wg ISO 17025, 2011-04-15 - 2011-04-17.
     • Polska, Politechnika Krakowska, Kurs średnio-zaawansowany obsługi programu Autocad, 2011-06-01 - 2011-07-31.
     • Polska, Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej, Kurs Pedagogiczny, 2011-10-01 - 2012-06-30.
     • Polska, JOEL (Europe) SAS, Politechnika Krakowska, Szkolenie JOEL JSM 6010A Analytical Scanning Electron Microscope, 2012-11-28 - 2012-11-28.
     • Polska, Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska, Szkolenie B-Innovative Bądź przedsiębiorczy, 2013-04-24 - 2013-05-21.
     • Polska, Federal Aviation Administration, Politechnika Krakowska, Szkolenie FTT Micro Calorimeter, 2013-12-30 - 2013-12-30.
     • Wielka Brytania, Institute for Materials, Research and Innovation, University of Bolton, Bolton, staż naukowy, 2014-05-01 - 2014-07-31.
     • Wielka Brytania, Institute for Materials, Research and Innovation, University of Bolton, Bolton, Exova Warringtonfire, Warrington, COST MP1105 Scientific Workshop Fire testing according to European/International Standards, 2014-10-22 - 2014-10-24.
     • Polska, Mettler Toledo, Szkolenie GTAP - Dobra Praktyka Analizy Termicznej, 2014-11-18 - 2014-11-18.
     • Polska, Plastech, Kurs obsługi nowoczesnych wtryskarek - podstawy technologii wtryskiwania poziom II, 2015-01-15 - 2015-01-16.
     • Czechy, Otto Wichterle Centre of Polymer Materials and Technologies Institute of Macromolecular Chemistry Academy of Sciences of the Czech Republic, staż zawodowy, 2015-05-25 - 2015-06-25.

     Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze, granty PL i UE:

     • ...umowa o poufności..., Projekt badawczy nr (PL - przemysłowy), realizowany w latach: 2011 - 2011.
     • ...umowa o poufności..., Projekt badawczy nr (PL - przemysłowy), realizowany w latach: 2012 - 2012.
     • C-4/251/DS-M/2013 (PL), Otrzymywanie i charakterystyka fizykochemiczna kompozytów polimerowych z recyklowanym montmorylonitem, realizowany w latach: 2013 - 2013.
     • ...umowa o poufności..., Projekt badawczy nr (PL - przemysłowy), realizowany w latach: 2013 - 2013.
     • ...umowa o poufności..., Projekt badawczy nr (PL - przemysłowy), realizowany w latach: 2016 - 2016.
     • ...umowa o poufności..., Projekt badawczy nr (PL - przemysłowy), realizowany w latach: 2016 - 2017.

     Hobby:

     - Sport: biegi uliczne i przełajowe, triatlon, sporty walki - Turystyka: górska i miejska - Alternatywna medycyna naturalna i zielarstwo - Dietetyka: sportowa i lecznicza

     Moje linki, polecane strony www:

     UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

     Strony osobiste Pracowników

     Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

     dr inż.

     Tomasz Majka

     tmajka
     Adiunkt
     Katedra Chemii i Technologii Polimerów (C-4)
     tel.: 12 628 30 13

     Przebieg pracy naukowej:

     lic.Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Instytut Matematyczno-Przyrodniczy, Chemia Stosowana, 2008.

     lic.Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Studium Pedagogiczne, Przygotowanie Pedagogiczne, 2008.

     mgr inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Technologia Tworzyw Sztucznych, 2010.

     dr inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Nauki Techniczne, 2015.

     Opiekun Sekcji Badań Balistycznych i Palności - Koła Naukowego Chemików WIiTCH PK

     Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
     Członek Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów
     Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego
     Członek Klubu Technologa Tworzyw

     Najważniejsze osiągnięcia poznawcze, zainteresowania naukowe:

     Zainteresowania naukowe:
     - Mechanika, budowa i obsługa maszyn do przetwarzania tworzyw sztucznych
     - Analiza termiczna i palność materiałów polimerowych
     - Metody łączenia i obróbki tworzyw sztucznych
     - Przetwórstwo tworzyw sztucznych
     - Balistyka końcowa
     - Prawo patentowe

     Osiągnięcia poznawcze:
     - Prace nad otrzymywaniem i badaniem właściwości fizykochemicznych nanokompozytów polipropylen/montmorylonit, poliamid-6/montmorylonit oraz polioksymetylen/montmorylonit
     - Prace nad otrzymywaniem nanokompozytów polipropylen/nanokrzemionka, poliamid-6/nanokrzemionka oraz polioksymetylen/nanokrzemionka metodą compoundingu
     - Prace związane z projektowaniem, doborem warunków oraz otrzymywaniem prototypów elementów konstrukcyjnych z kompozytów polimerowych metodą layer by layer
     - Prace nad otrzymywaniem półprzewodników i izolatorów do elektroniki z żywic epoksydowych zawierających grafit oraz recyklowany kompozyt polimerowy
     - Prace na otrzymywaniem wysokowytrzymałych kompozytów do zastosowań budowlanych zawierających włókna bazaltowe, węglowę i szklane
     - Prace związane ustawieniem procesu wtrysku, wytłaczania i prasowania termoplastów przy użyciu urządzeń przemysłowych i półtechnicznych
     - Prace nad badaniem wpływu długotrwałego działania czynnika biologicznego na właściwości poliamidu-6 wzmocnionego montmorylonitem
     - Prace związane z otrzymywaniem i badaniem wpływu napełniacza i nukleanta na morfologię kompozytów polipropylen/węglan wapnia
     - Prace nad otrzymywaniem kompozytów polipropylen/włókno szklane, poliamid-6/włókno szklane, polipropylen/mączka drzewna
     - Projektowanie układu do detekcji nieliniowych własności optycznych kryształów metodą proszkową oraz metodą klasyczną
     - Prace nad badaniem chłonności płynów stosowanych w motoryzacji przez poliamid-6 wzmocniony montmorylonitem
     - Prace związane z przetwarzaniem kompozytów polipropylen/włókno naturalne, poliamid-6/włókno naturalne
     - Prace nad otrzymywaniem bio-kleju biurowego oraz klejów budowlanych do mocowania elementów nośnych
     - Prace związane z oznaczaniem wskaźników przydatności do spożycia środków spożywczych
     - Prace związane z przetwarzaniem biopolimerów i ich kompozytów z włóknami naturalnymi
     - Prace nad badaniem liczebności róźnych gatunków mikroorganizmów w wodach słodkich
     - Prace związane z otrzymywaniem elementów dekoracyjnych z poli(metakrylanu metylu)
     - Prace związane z oznaczaniem związków fosforu i azotu w glebach i wodzie słodkiej
     - Synteza środków obniżających palność zawierających fosfor, magnez, miedź i glin
     - Prace związane z kalibracją dozownika grawimetrycznego i wolumetrycznego
     - Synteza ko-kryształów 2,4-ditioluminalu z mocznikiem oraz z tioacetamidem
     - Prace nad otrzymywaniem tekstyliów kompozytowych do celów militarnych
     - Prace związane z przetwarzaniem recyklowanego poli(tereftalanu etylenu)
     - Prowadzenie organofilizacji montmorylonitu przy użyciu soli amoniowych
     - Prace związane z pirolizą nanokompozytów polipropylen/montmorylonit
     - Prace związane z przetwarzaniem poliaramidów

     Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce, rok):

     • III miejsce na Międzynarodowej Sesji Kół Naukowych WIiTCh Politechniki Krakowskiej, referat: "The synthesis and investigation of structure - properties relationship in polyoxymethylene (POM) / montmorillonite (MMT) nanocomposites.", Kraków, 2010.
      • Wyróżnienie w konkursie "Zrównoważony rozwój - Debiut naukowy 2010" organizowanym przez Instytut Studiów Społecznych PWSZ w Raciborzu oraz Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego, którego patronem był Prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek, Racibórz, 2010.
       • Wyróżnienie w konkursie "Poster o sławnym naukowcu - Norio Taniguchi" organizowanym przez WIiTCh Politechniki Krakowskiej, Kraków, 2011.
        • II Nagroda II edycji konkursu w ramach projektu B-Innovative. Bądź przedsiębiorczy: Konkurs na najlepszy biznesplan, Kraków, 2013.

         Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu):

         • Polska, Zakłady Azotowe S.A. w Tarnowie-Mościcach, Praktyka w biologicznej oczyszczalni ścieków, 2005-03-07 - 2005-03-18.
         • Polska, Zespół Szkół Elektrycznych w Tarnowie, Praktyka - Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie, 2005-03-21 - 2005-04-01.
         • Polska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie - Delegatura w Tarnowie, Praktyka w laboratorium biologicznym, 2006-07-03 - 2006-07-28.
         • Polska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Instytutowa Komisja Rekrutacyjna, 2007-05-20 - 2007-09-30.
         • Polska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie - Delegatura w Tarnowie, Praktyka w laboratorium analitycznym, fizykochemicznym i instrumentalnym, 2007-07-02 - 2007-07-13.
         • Polska, Zespół Szkół Technicznych im I. Mościckiego w Tarnowie-Mościcach, Praktyka Pedagogiczna, 2007-09-01 - 2007-09-30.
         • Polska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Praktyka w przygotowalni chemicznej, 2008-02-15 - 2008-02-21.
         • Polska, Centrum Badań i Analiz Środków Spożywczych działających przy Ratownictwie Chemicznym Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach, Praktyka w laboratorium analitycznym i mikrobiologicznym, 2008-04-07 - 2008-04-25.
         • Polska, DEKRA Certification Sp. z o.o. LUQAM Quality Service Group, Auditor Wewnętrzny SZJ w laboratoriach badawczych wg ISO 17025, 2011-04-15 - 2011-04-17.
         • Polska, Politechnika Krakowska, Kurs średnio-zaawansowany obsługi programu Autocad, 2011-06-01 - 2011-07-31.
         • Polska, Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej, Kurs Pedagogiczny, 2011-10-01 - 2012-06-30.
         • Polska, JOEL (Europe) SAS, Politechnika Krakowska, Szkolenie JOEL JSM 6010A Analytical Scanning Electron Microscope, 2012-11-28 - 2012-11-28.
         • Polska, Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska, Szkolenie B-Innovative Bądź przedsiębiorczy, 2013-04-24 - 2013-05-21.
         • Polska, Federal Aviation Administration, Politechnika Krakowska, Szkolenie FTT Micro Calorimeter, 2013-12-30 - 2013-12-30.
         • Wielka Brytania, Institute for Materials, Research and Innovation, University of Bolton, Bolton, staż naukowy, 2014-05-01 - 2014-07-31.
         • Wielka Brytania, Institute for Materials, Research and Innovation, University of Bolton, Bolton, Exova Warringtonfire, Warrington, COST MP1105 Scientific Workshop Fire testing according to European/International Standards, 2014-10-22 - 2014-10-24.
         • Polska, Mettler Toledo, Szkolenie GTAP - Dobra Praktyka Analizy Termicznej, 2014-11-18 - 2014-11-18.
         • Polska, Plastech, Kurs obsługi nowoczesnych wtryskarek - podstawy technologii wtryskiwania poziom II, 2015-01-15 - 2015-01-16.
         • Czechy, Otto Wichterle Centre of Polymer Materials and Technologies Institute of Macromolecular Chemistry Academy of Sciences of the Czech Republic, staż zawodowy, 2015-05-25 - 2015-06-25.

         Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze, granty PL i UE:

         • ...umowa o poufności..., Projekt badawczy nr (PL - przemysłowy), , realizowany w latach: 2011 - 2011.
         • ...umowa o poufności..., Projekt badawczy nr (PL - przemysłowy), , realizowany w latach: 2012 - 2012.
         • C-4/251/DS-M/2013 (PL), Otrzymywanie i charakterystyka fizykochemiczna kompozytów polimerowych z recyklowanym montmorylonitem, , realizowany w latach: 2013 - 2013.
         • ...umowa o poufności..., Projekt badawczy nr (PL - przemysłowy), , realizowany w latach: 2013 - 2013.
         • ...umowa o poufności..., Projekt badawczy nr (PL - przemysłowy), , realizowany w latach: 2016 - 2016.
         • ...umowa o poufności..., Projekt badawczy nr (PL - przemysłowy), , realizowany w latach: 2016 - 2017.

         Hobby:

         - Sport: biegi uliczne i przełajowe, triatlon, sporty walki - Turystyka: górska i miejska - Alternatywna medycyna naturalna i zielarstwo - Dietetyka: sportowa i lecznicza

         Moje linki, polecane strony www:

         PK_WIiTCh_RGB

         //administracja www - logowanie