Skip to content

Konferencje, sympozja, seminaria

Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego – 16 do 20.09.2024

Uprzejmie informujemy, że w dniach 16 - 20 września w Poznaniu odbędzie się kolejny Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Rejestracja z niższymi opłatami zjazdowymi została przedłużona do 30 czerwca, rejestracji można dokonać poprzez stronę Zjazdu https://zjazd.ptchem.pl/. Tam też można znaleźć więcej informacji o programie Zjazdu.

The Challenges and Opportunities of Hydrogen-Ammonia New Energy System

28 czerwca będziemy mieli zaszczyt gościć na naszym wydziale prof. San Ping Jiang z Curtin University z Australii. Profesor jest światowej klasy specjalistą z zakresu elektrochemii, nanomateriałów, materiałów mezoporowatych, układów membranowych do zastosowań w energetyce jak np.  ogniw paliwowych, …

Seminarium Katedry Chemii i Technologii Polimerów

W dniu 19.06.br (środa) o godzinie 13:00 w sali nr 35 odbędzie się seminarium Katedry Chemii i Technologii Polimerów, podczas  którego mgr inż. Marcin Zemła przedstawi referat pt. “Termoizolacyjne bio-pianki poliuretanowe o zmniejszonej palności”.

Zapraszamy wszystkich pracowników, doktorantów  i studentów …

Seminarium Wydziałowe

W imieniu Dziekana Wydziału dr hab. inż. Piotra Michorczyka, prof. PK, zapraszam na Seminarium Wydziałowe, na którym swoją prezentację przedstawi dr inż. Olga Długosz z Katedry Technologii Chemicznej i Analityki Środowiskowej. Tytuł wystąpienia: “Otrzymywanie i ocena właściwości bioaktywnych i fotokatalitycznych …

Seminarium Wydziałowe

Dnia 13 marca 2024 roku o godz. 13:00 w sali 12 odbędzie się seminarium wydziałowe, na którym dr Zofia Hordyjewicz-Baran przedstawi referat: “Wykorzystanie agregacyjnych właściwości związków powierzchniowo czynnych w projektowaniu i wytwarzaniu funkcjonalnych oraz bezpiecznych dla ludzi i środowiska kosmetyków …

CREADIS – Cykl Wykładow dot. Projektowania Fabryk – ZAPROSZENIE

Firma Inżynieryjna CREADIS zaprasza wszystkich zainteresowanych studentów na otwarte wykłady z projektowania przemysłowego, które ma przyjemność prowadzić dla AGH. Kolejne spotkanie odbędzie się we czwartek 7 marca o godzinie 12:00 i poświęcone będzie zagadnieniu projektowania orurowania. Dodatkowo, oferuje …

Zaproszenie na wykłady dydaktyczne Sekcji Młodych PTKryst

W lipcu 2023 roku walne zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego (PTKryst) powołało do istnienia Sekcję Młodych, w imieniu której się zwracamy. Statutowymi celami istnienia naszej grupy są wspieranie działalności i reprezentowanie interesów młodych krystalografów, a także promocja i dydaktyka krystalografii. W …

Seminarium Wydziałowe

Dnia 14 lutego 2024 o godz. 11:00 w sali 12, odbędzie się seminarium wydziałowe, na którym dr inż. Barbara Król z Katedry Inżynierii Chemicznej i Procesowej, przedstawi referat: “Metody intensyfikacji pozyskiwania niskotemperaturowego ciepła z przypowierzchniowych warstw gruntu”.

Serdecznie zapraszamy …

Seminarium Wydziałowe

Dnia 31 stycznia 2024 o godz. 11:00 w sali 12, odbędzie się seminarium wydziałowe, na którym dr inż. Tomasz Kalak (Katedra Jakości Produktów Przemysłowych i Opakowań Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) przedstawi referat: “Ocena właściwości fizykochemicznych i zdolności sorpcyjnych adsorbentów …

Seminarium Wydziałowe

Dnia 17 stycznia 2024 roku o godz. 12:30 w sali 12 odbędzie się seminarium wydziałowe, na którym dr inż. Katarzyna Bialik-Wąs przedstawi referat: “Zaawansowane bio-hybrydowe hydrożele jako podwójne systemy dostarczania substancji czynnych do zastosowań dermatologicznych i kosmetologicznych”.

Serdecznie zapraszamy wszystkich …

Bioplastics upcyclig loop

We are excited to invite you to the ANSO Project Seminar on “Bioplastics Upcycling Loop,” featuring two distinct sessions that promise to be both informative and engaging. Please find the details below:

Session 1:

Speaker: Dr. Veselin Maslak, University of …

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie