Skip to content

UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Krzysztof Penderecki in memoriam

Nadchodzącym koncertem Politechnika Krakowska upamiętnia postać wielkiego kompozytora. Wspominamy także spotkanie z Profesorem w murach naszej uczelni.

Własność intelektualna w projektach realizowanych w ramach programu Horyzont Europa - webinar

Horyzontalny Punkt Kontaktowy Polska Południowo-Wschodnia przy Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska (HPK CTT PK) serdecznie zaprasza na webinar, podczas którego omówione zostaną zagadnienia związane z prawami do wyników projektu realizowanego w ramach programu Horyzont Europa oraz kwestie związane z wykorzystaniem w ramach projektu wyników opracowanych przez beneficjenta przed przystąpieniem do…

Szkolenie pracowników Dziekanatu.

Informujemy, że w dniach 13 oraz 18 maja 2022 r. Dziekanat WIiTCh jest zamknięty z powodu szkolenia pracowników.

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie OPUS-LAP20 (NCN)

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ogłasza konkurs na stypendium naukowe w projekcie: OPUS-LAP20 (NCN) pt.: „Zaawansowane fotoutwardzalne nanokompozyty polimerowe otrzymywane w technologiach szybkiego prototypowania 3D-VAT”, nr 2020/39/I/ST5/03556. Nazwa stanowiska: stypendysta – doktorant Liczba dostępnych stypendiów: 1   Wymagania: Ukończone studia magisterskie na kierunku chemia lub technologia chemiczna Status…

Warsztaty dla studentów II stopnia kierunku inżynieria chemiczna

W poniedziałek 23 maja 2022 roku w godz. 16:00-18:00 odbędą się warsztaty dla studentów II stopnia II roku pt. „Wybrane elementy projektowania”, które poprowadzi Rafał Adamczyk – kierownik działu Technologii Siarki i Membran Wodorowych w firmie Air Liquide Global E&C Solutions. W trakcie warsztatów poruszone zostaną praktyczne aspekty projektowania procesowego…

Wykład specjalny dla studentów kierunku inżynieria chemiczna

W środę 18 maja 2022 roku w godz. 12:30-14:00 w sali  0/19 („Działownia”) odbędzie się wykład pt. “Od czajnika elektrycznego do instalacji chemicznej”, który poprowadzi absolwent naszego wydziału Rafał Adamczyk – kierownik działu Technologii Siarki i Membran Wodorowych w firmie Air Liquide Global E&C Solutions. W trakcie spotkania prowadzący omówi…

Konkurs LIDER - spotkanie informacyjne

Biuro Pozyskiwania Funduszy informuje o spotkaniu informacyjnym (dla doktorantów i pracowników PK) dotyczącym konkursu LIDER. Termin: 3 czerwca, godz. 10:00 – 12:00. Osoby zainteresowane prosimy o zarezerwowanie terminu i zgłoszenie zamiaru udziału drogą elektroniczną na adres: mlalicka@pk.edu.pl. O trybie i ewentualnym miejscu spotkania poinformujemy w terminie późniejszym. Podczas spotkania zostaną…

Biuro Pozyskiwania Funduszy PK przypomina o konkursach NCBIR i NCN

Lista konkursów w rozwinięciu. Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Biurem Pozyskiwania Funduszy. Biuro pomaga w przygotowaniu wniosków, w tym w ocenie który z programów pasuje do zakresu tematycznego zainteresowań poszczególnych pracowników, jakie są wymogi formalne i merytoryczne, jakich partnerów należy szukać itp. Kontakt drogą mailową.

Aktualizacja planu zajęć na sem. letni roku akad. 2021/22

Uprzejmie informujemy że dostępna jest zaktualizowana wersja planu zajęć na semestr letni roku akad. 2021/22.
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Akredytacja WIITCH

Laboratorium Analiz Śladowych

im. Profesora Adama Grochowalskiego

Aktualności PK

Pracownicy PK docenieni przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

    12 maja podczas XXXIII Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w Krakowie, naukowcy związani z Politechniką Krakowską zostali uhonorowani odznaczeniami za wkład w rozwój Stowarzyszenia.    Najwyższe odznaczenie SIMP – Odznakę im. Henryka Mierzejewskiego – otrzymali: dr hab. inż. Stanisław Młynarski, prof. PK (Katedra Pojazdów Szynowych i Transportu na Wydziale Mechanicznym), dr hab. inż. Andrzej Sobczyk, prof. PK (Laboratorium Badań Technoklimatycznych i Maszyn Roboczych na Wydziale Mechanicznym) oraz dr hab. inż. Stanisław Łopata (Katedra Energetyki na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki).       Złotą Honorową Odznakę SIMP odebrał dr inż. Maciej Michnej z Katedry Pojazdów Szynowych i Transportu WM. Srebrną Honorową Odznaką SIMP został odznaczony dr hab. inż. Grzegorz Zając, prof. PK z Katedry Pojazdów Szynowych i Transportu WM. Brązową Honorową Odznakę SIMP otrzymał dr inż. Andrzej Duda z Katedry Inżynierii Cieplnej i Procesowej WM.    Odznaczenia wręczyli prezes Zarządu Oddziału SIMP w Krakowie Jan Zagórski oraz wiceprezes Zarządu Oddziału SIMP w Krakowie, członek honorowy SIMP dr hab. inż. Roman Wielgosz, prof. PK.          Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich jest organizacją zrzeszającą ok. 10 tys. inżynierów i techników mechaników wszystkich specjalności oraz zawodów pokrewnych. Historia SIMP sięga 1926 r. Stowarzyszenie składa się z 48 oddziałów oraz 21 sekcji i towarzystw naukowo-technicznych o charakterze branżowym (np. Sekcja Spawalnicza, Energetyczna, Sterowania i Napędu Hydraulicznego, Towarzystwo Naukowo-Techniczne Obrabiarek i Narzędzi, Towarzystwo Okrętowców Polskich KORAB).   Do celów SIMP należą: działanie na rzecz nauki, techniki i gospodarki, w tym przedsięwzięć wdrożeniowych; podnoszenie kwalifikacji zawodowych inżynierów i techników, promocji zatrudnienia, reorientacji zawodowej oraz pomocy w zakresie poszukiwania pracy; tworzenie forum wymiany informacji w zakresie nauki i techniki oraz zagadnień gospodarczych i społecznych; dbałość o przestrzeganie etyki zawodowej inżynierów i techników; popularyzacja osiągnięć nauki, techniki, gospodarki i twórców tych dziedzin; reprezentowanie i obrona interesów zawodowych i osobistych członków; rozwijanie więzi koleżeńskich i zawodowych, troska o zabytki kultury i techniki oraz tradycje i dorobek polskiej myśli technicznej; dbałość o zrównoważony rozwój, w tym o ochronę środowiska racjonalną gospodarkę zasobami naturalnymi oraz wzrost gospodarczy i sprawiedliwy podział korzyści z niego wynikających; propagowanie idei przedsiębiorczości, humanizacji techniki i działalności stowarzyszeniowej.     (mm, bk)      Na zdjęciach, osoby uhonorowane przez SIMP, pierwsze trzy zdjęcia począwszy od lewej: prof. Stanisław Młynarski, prof. Andrzej Sobczyk, dr hab. inż. Stanisław Łopata; kolejne trzy zdjęcia, od lewej: dr inż. Maciej Michnej, prof. Grzegorz Zając, dr inż. Andrzej Duda / fot. SIMP               {fastsocialshare}
Czytaj całość

Niezwykły koncert w murach Politechniki Krakowskiej – zabrzmi muzyka Krzysztofa Pendereckiego

    W środę 18 maja 2022 r. w murach Politechniki Krakowskiej odbędzie się niezwykły koncert „Krzysztof Penderecki in memoriam”. W Sali Senackiej zabrzmią m.in. I Kwartet smyczkowy i III Kwartet smyczkowy mistrza Pendereckiego w wykonaniu Kwartetu Dafô, jednego z najwybitniejszych wykonawców polskiej muzyki kameralnej. Koncert będzie pożegnalnym hołdem złożonym przez społeczność Politechniki zmarłemu w 2020 r. kompozytorowi oraz nawiązaniem do majowej rocznicy jego wizyty na PK i koncertu z 2013 r. Zaproszenie do udziału w wydarzeniu przyjęła Elżbieta Penderecka, żona kompozytora i prezes zarządu Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena.    8 maja 2013 r., z okazji jubileuszu 80. urodzin Maestro Krzysztofa Pendereckiego, na Politechnice Krakowskiej odbyło się wyjątkowe spotkanie z Mistrzem i Jego muzyką pt. „Od eksperymentu do Wielkiej Syntezy”. Zabrzmiały wówczas utwory Polymorphia na 48 instrumentów smyczkowych (1961), Capriccio na obój i 11 instrumentów smyczkowych (1964) oraz III Kwartet smyczkowy (2008). W środę 18 maja 2022 r. w Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej ponownie zabrzmi muzyka Krzysztofa Pendereckiego. – Są przeżycia, które pozostają na zawsze w nas jako część bogactwa wewnętrznego. Spotkanie z Maestro Pendereckim i jego muzyką do takich właśnie przeżyć należy. Koncertem upamiętniamy postać wielkiego kompozytora i wspominamy spotkanie w murach naszej uczelni – mówi pomysłodawca środowego koncertu, dr hab. Piotr Romańczyk, prof. PK. Koncert, podobnie jak ten przed 9 laty, odbywa się w ramach unikatowego na polskich uczelniach  dla uczelni technicznej przedmiotu w programie studiów technicznych pn. „Muzyczny kanon chemika. Patronat nad wydarzeniem objął rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz.   – W wykonaniu Kwartetu Dafô usłyszymy dwie kompozycje Krzysztofa Pendereckiego. Pierwsza to awangardowy, sonorystyczny I Kwartet z 1960 roku, w którym zasadniczą rolę formotwórczą pełnią niekonwencjonalna artykulacja i dynamika. Inspiracją dla kompozytora była muzyka elektroakustyczna tworzona w latach 50. w radiowych studiach eksperymentalnych. Drugą kompozycją jest III Kwartet (2008) – jednoczęściowe, osobiste dzieło, opatrzone podtytułem Kartki z niezapisanego dziennika, będące podsumowaniem półwiecza kompozytorskich doświadczeń. Koncert zwieńczy wczesna kompozycja Antona Weberna – liryczne Langsamer Satz („wolna część”, 1905) – tłumaczy Piotr Romańczyk, prof. PK.   Kwartet Dafô należy do najwybitniejszych wykonawców polskiej muzyki kameralnej. Powstał w 1993 r. i był wówczas pierwszym w Polsce żeńskim kwartetem smyczkowym. Tworzą go Justyna Duda (I skrzypce), Danuta Augustyn (II skrzypce), Aneta Dumanowska (altówka), Anna Armatys (wiolonczela) – absolwentki krakowskiej Akademii Muzycznej. W 2000 r. zespół uzyskał dyplom z wyróżnieniem w Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst w Stuttgarcie w klasie mistrzowskiej. Kwartet Dafô współpracował z najwybitniejszymi współczesnymi kompozytorami: Krzysztofem Pendereckim, Krzysztofem Meyerem, Pawłem Mykietynem, Markiem Stachowskim, Hanną Kulenty, Krystyną Moszumańską-Nazar, Pawłem Szymańskim, Johnem Kingiem. Jest laureatem wielu prestiżowych nagród, m.in. kilku Nagród Muzycznych „Fryderyki”, przyznawanych przez Akademię Fonograficzną: w 1999 i 2002 r. za płyty „Polskie kwartety smyczkowe XX wieku. Część I i II” (PWM/DUX), w 2009 r. za płytę ze swoim udziałem pt. „Speechless Song” z muzyką Pawła Mykietyna (PWA) oraz w 2012 r. za krążek CD/DVD „Łukaszewski & Bembinow. Kolędy i Pastorałki” (DUX). Dafô zdobył także nagrodę „Supersonic Pizzicato” za płytę „Penderecki. String Quartets, String Trio, Clarinet Quartet” (DUX), a nagranie płytowe III Kwartetu smyczkowego „…pieśni śpiewają” H.M. Góreckiego (DUX) zostało wyróżnione przez brytyjski magazyn „Gramophone”, MusicWeb International, portal muzyczny Pizzicato, francuski magazyn „Classica” oraz nominacją Fryderyk 2019.   Dzieła wielkich mistrzów brzmią na Politechnice Krakowskiej regularnie od 2011 r. dzięki unikatowemu w programie inżynierskiego kształcenia przedmiotowi pn. „Muzyczny kanon chemika”. Interdyscyplinarne zajęcia na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej PK prowadzą dr hab. Piotr Romańczyk, prof. PK i dr. inż. Stefan Kurek, melomani i pracownicy naukowi PK, przy współpracy nauczycieli akademickich innych uczelni (m.in. dr hab. Danuty Augustyn, skrzypaczki i profesor Akademii Muzycznej w Krakowie oraz dr. Stanisława Bromboszcza, pianisty i kompozytora z Akademii Muzycznej w Katowicach). Celem przedmiotu, oprócz przedstawienia relacji między muzyką i nauką, jest kształtowanie wrażliwości i świadomości muzycznej przyszłych absolwentów uczelni technicznej. – W trakcie zajęć studenci słuchają kompozycji należących do kanonu muzyki poważnej, zapoznają się z elementami estetyki muzycznej oraz uczestniczą w koncertach kameralnych i spotkaniach z wybitnymi instrumentalistami i pedagogami – mówi prof. Romańczyk.    W środowym wydarzeniu wezmą udział władze uczelni z rektorem prof. Andrzejem Białkiewiczem na czele, pracownicy i studenci PK. Gościem honorowym koncertu ma być Elżbieta Penderecka, żona kompozytora i prezes zarządu Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena. Ze względu na niewielką powierzchnię Sali Senackiej, wstęp na koncert za zaproszeniami.   18 maja 2022 r., godz. 16.00, Sala Senacka Politechniki Krakowskiej, ul. Warszawska 24   Koncert „Krzysztof Penderecki in memoriam” (1933-2020) w wykonaniu Kwartetu smyczkowego Dafô   Program:  Krzysztof Penderecki (1933-2020) I Kwartet smyczkowy (1960) III Kwartet smyczkowy „Kartki z niezapisanego dziennika” (2008) Anton Webern (1883-1945) Langsamer Satz (1905) Prowadzenie: dr hab. Piotr Romańczyk, prof. PK      (m, pr)         {fastsocialshare} 
Czytaj całość

Studenci „inżynierii wzornictwa przemysłowego” mogą od dziś korzystać z wielofunkcyjnej, nowoczesnej sali

    Nowoczesną salę dydaktyczno-projektową dla studentów inżynierii wzornictwa przemysłowego otwarto dziś (13 maja br.) na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. Została zaprojektowana jako przestronne, wielofunkcyjne studio, podzielone na kilka stref, które służą do pracy indywidualnej i grupowej, organizacji spotkań, konsultacji, a przede wszystkim pracy projektowej. – Ta przestrzeń daje możliwość prowadzenia kształcenia w formule Project Based Learning, atrakcyjnej dla studentów i dającej inżynierom oczekiwane na rynku pracy kompetencje – mówi dziekan Wydziału Mechanicznego prof. Jerzy A. Sładek.   Markowe studio, jak nazwano nową salę dydaktyczną, przypomina przestrzeń coworkingową. Zostało wyposażone w komputery do pracy projektowej z możliwością obsługi wirtualnej rzeczywistości, gogle VR, telewizor do prezentacji oraz przeglądów, drukarki 3D, urządzenia warsztatowe, tablety graficzne, a także dodatkowe monitory do pracy poza zajęciami dydaktycznymi. Dodatkowo, znajduje się tam aneks kuchenny, a także wygodne kanapy zapewniające możliwość odpoczynku lub organizacji mniej formalnego spotkania.      Nową przestrzeń zaprojektował mgr inż. Marek Pawłowicz z Laboratorium Inżynierii Wzornictwa Przemysłowego. Jak wyjaśnia, koncepcja powstała w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie studentów na przestrzeń dedykowaną zróżnicowanym aktywnościom, którą można szybko przeorganizować. – Dzięki zastosowaniu mobilnych ścianek działowych, sala zapewnia możliwość równoległej pracy studentów w przestrzeni roboczej oraz prowadzenie konsultacji. Bardzo szybko może stać się też otwartą przestrzenią do wspólnego realizowania projektów – mówi Marek Pawłowicz.    Sala pełnić będzie również funkcję integracyjną, dając studentom możliwość wspólnej pracy i spędzania czasu, czy organizowania spotkań Koła Naukowego IWP Form&Function. Studenci, m.in. inżynierii wzornictwa przemysłowego i inżynierii medycznej, będą tu mogli pracować nad projektami realizowanymi w ramach konkursów FutureLab PK. Sala służyć będzie także na potrzeby Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Centrum Wiedzy o Dostępności. Podmioty zewnętrzne będą tu mogły uzyskać bezpłatne porady eksperckie z zakresu dostępności i zasad projektowania uniwersalnego.     Realizacja projektu sali pn. „Markowe Studio” została sfinansowana ze środków Wydziału Mechanicznego. Część sprzętów i materiałów pozyskano dzięki wsparciu  FutureLab, uczelnianego laboratorium studenckich innowacji. – Ta przestrzeń wpisuje się w działania podejmowane w celu ukierunkowania kształcenia w formule Project Based Learning. Studenci zyskują przestrzeń, w której mogą kreatywnie działać, skutecznie planować i optymalizować pracę własną i współpracę w grupie – tłumaczy dziekan Wydziału Mechanicznego prof. Jerzy A. Sładek. – Liczę, że to modelowe rozwiązanie będzie powielane, ponieważ daje możliwości szybkiego przystosowania powierzchni do zróżnicowanych, aktualnie pojawiających się potrzeb, unowocześniając zarazem i ułatwiając proces kształcenia.     W uroczystym otwarciu sali władze uczelni reprezentował prorektor PK ds. studenckich dr inż. Marek Bauer. – Przestrzenie dedykowane zespołowej pracy studentów nad projektami są dziś nieodzownym elementem nowoczesnych uczelni, zwłaszcza kształcących inżynierów. Będziemy podążać w tym kierunku także na innych kierunkach i w pozostałych kampusach uczelni. Wydział Mechaniczny daje nam dziś ważny impuls, by tą drogą intensywniej podążać – podkreślił.     (am, bk)     Na zdjęciach, otwarcie nowej sali na Wydziale Mechanicznym / fot. Jan Zych           {fastsocialshare}
Czytaj całość

Naukowcy z Politechniki wśród osób nagrodzonych stypendium START 2022

    Stu młodych naukowców otrzymało stypendia START przyznawane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Wśród laureatów programu są badacze z Politechniki Krakowskiej – mgr inż. Wiktoria Tomal i dr inż. Krzysztof Adam Ostrowski.    START to najstarszy w Polsce program stypendialny dla najlepszych młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jego celem jest wspieranie młodych uczonych i zachęcanie ich do dalszego rozwoju naukowego. Laureaci programu otrzymują roczne stypendium w wysokości 28 tys. zł. Mogą je przeznaczyć na dowolny cel.    O finansowe wsparcie mogą ubiegać się młodzi naukowcy do 30. roku życia (lub starsi, jeżeli korzystają z regulaminowych możliwości przedłużenia). Dorobek kandydatów – udokumentowany patentami lub publikacjami w uznanych polskich i zagranicznych periodykach naukowych – jest oceniany przez uczonych będących autorytetami w swoich dziedzinach. Formalnie, poprawne wnioski najpierw ocenia panel ekspercki, który najlepsze kandydatury kieruje do recenzji. Każdemu wnioskowi zakwalifikowanemu do tego etapu przygląda się kolejnych trzech recenzentów. Na podstawie opinii zebranych na poszczególnych etapach oceny merytorycznej wyboru laureatów dokonuje Zarząd Fundacji. Jego decyzja zatwierdzana jest przez Radę Fundacji.   W tym roku laureatów wybierano spośród 794 kandydatów. Aż 54 proc. wszystkich nagrodzonych posiada stopień doktora, w tym 23 kobiety i 31 mężczyzn. Łączna kwota przeznaczona przez FNP na stypendia w jubileuszowym konkursie programu START to 3 mln zł.   W gronie laureatów znaleźli się naukowcy z Politechniki Krakowskiej: doktorantka na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej mgr inż. Wiktoria Tomal (dziedzina: inżynieria chemiczna) oraz dr inż. Krzysztof Adam Ostrowski z Wydziału Inżynierii Lądowej (dyscyplina: budownictwo).    Więcej informacji, w tym lista laureatów, na stronie internetowej Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.     (mas, bk)         {fastsocialshare}
Czytaj całość

Postępowania na WIiTCh

Informacje prasowe, wywiady

Oferta dydaktyczna Wydziału

Biotechnologia

Studia stacjonarne I i II stopnia

Biotechnologia

Specjalność Biotechnologia przemysłowa i w ochronie środowiska

Dowiedz się więcej

Inżynieria chemiczna i procesowa

Studia stacjonarne I i II stopnia

Inżynieria chemiczna i procesowa

Trzy specjalności, w tym jedna realizowana w całości w języku angielskim

Dowiedz się więcej

Technologia chemiczna

Studia stacjonarne I i II stopnia

Technologia chemiczna

Siedem specjalności, w tym jedna realizowana w całości w języku angielskim

Dowiedz się więcej

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie