Skip to content

UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie: OPUS 21 (NCN)

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ogłasza konkurs na stypendium naukowe w projekcie: OPUS 21 (NCN) pt.: „Nowe możliwości rozwoju strategii projektowania i funkcjonalizacji kropek węglowych jako wielofunkcyjnych, dynamicznych, zielonych systemów fotoinicjujących i fotokatalizatorów wykorzystywanych w procesach fotopolimeryzacji” nr 2021/41/B/ST5/04533.

Ogłoszenie WKR WIiTCh o terminie i formie składania dokumentów dla obywateli polskich biorących udział w rekrutacji na studia I stopnia

W dniach 15–19 lipca 2024 Kandydaci na studia I stopnia zakwalifikowani do wpisu zobowiązani są do dostarczenia do Komisji Rekrutacyjnej (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, sala nr 5 na parterze) następujących dokumentów: 1) Dokumenty będące podstawą rekrutacji: kserokopia świadectwa dojrzałości wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną oraz opcjonalnie kserokopia aneksu do…

Nabór na stanowisko Pracownik techniczny-onkologiczny, Projekt LIDER XII

Nazwa jednostki: Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Katedra Chemii i Technologii Organicznej Nazwa stanowiska: Pracownik techniczny – onkologiczny Typ konkursu NCBR: LIDER XII Termin składania ofert: 22.07.2024, godz. 12:00   Wymagania: wykształcenie wyższe – doktor z dziedziny nauk biologicznych, doświadczenie zawodowe: przeszkolenie oraz doświadczenie w pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi…

Konkurs na stanowisko typu konstruktor urządzenia elektronik w projekcie finansowanym ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju LIDER13/0156/2022 (2 stanowiska)

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ogłasza konkurs na zatrudnienie na stanowisku typu konstruktor urządzenia elektronik w projekcie finansowanym ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju LIDER13/0156/2022 pt.”Opracowanie nowej generacji, nietoksycznych, antybakteryjnych żywic wraz z drukarką 3D dla przemysłu stomatologicznego do otrzymywania tymczasowych koron i mostów” Nazwa stanowiska: konstruktor…

Protokół z postępowania konkursowego o przyznanie stypendium dla doktoranta - projekt OPUS 22

Informujemy, że dostępny jest protokół z postępowania konkursowego o przyznanie 1 stypendium dla doktoranta finansowanego w ramach projektu badawczego OPUS 22 „Nowoczesne materiały oparte o sieci metaloorganiczne do usuwania substancji psychoaktywnych – synteza, charakterystyka chemiczna, toksyczność i efektywność w badaniach in vitro i in vivo”. Plik dostępny w załączniku.

Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego - 16 do 20.09.2024

Uprzejmie informujemy, że w dniach 16 - 20 września w Poznaniu odbędzie się kolejny Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Rejestracja z niższymi opłatami zjazdowymi została przedłużona do 30 czerwca, rejestracji można dokonać poprzez stronę Zjazdu https://zjazd.ptchem.pl/. Tam też można znaleźć więcej informacji o programie Zjazdu.

The Challenges and Opportunities of Hydrogen-Ammonia New Energy System

28 czerwca będziemy mieli zaszczyt gościć na naszym wydziale prof. San Ping Jiang z Curtin University z Australii. Profesor jest światowej klasy specjalistą z zakresu elektrochemii, nanomateriałów, materiałów mezoporowatych, układów membranowych do zastosowań w energetyce jak np.  ogniw paliwowych, elektrochemicznych superkondensatorów.  Profesor jest autorem przeszło 450 publikacji, jego prace były…

Harmonogram egzaminów dyplomowych

Poniżej przedstawiam harmonogram egzaminów dyplomowych dla studentów studiów stacjonarnych Ii II stopnia LTO TP APIS CTK IPT Biotechnologia Biotechnologia II komisja    

Test kompetencyjny dla studentów ostatniego semestru wszystkich kierunków studiów 2 stopnia

W terminie 15-16 czerwca 2024 r. (sobota i niedziela) odbędzie się test kompetencyjny dla studentów ostatniego semestru wszystkich kierunków studiów 2 stopnia. Test odbędzie się w formie zdalnej (online) na platformie wydziałowej moodle: moodle.chemia.pk.edu.pl i będzie udostępniony od 15 czerwca od godz. 6.00 do 16 czerwca do godz. 23.59. Test obejmuje 50…

Terminy egzaminów dyplomowych

Poniżej przedstawiam terminy egzaminów dyplomowych dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia specjalność LTO – 24.06.2024, specjalność  TP – 24.06. 2024, specjalność  APIS – 25 – 26.06.2024, specjalność CTK – 24.06.2024, specjalność IPT – 26.06.2024, Biotechnologia – 24.06.2024,  

Wybór bloków przedmiotów wybieralnych realizowanych w semestrach 3 i 4 studiów I stopnia Biotechnologii w roku akademickim 2024-2025

Szanowni Państwo, aby wskazać preferowane bloki przedmiotów wybieralnych proszę wypełnić formularz dostępny pod adresem: https://forms.office.com/e/ch2hAC8EdT . Formularz dostępny będzie od godziny 15.00 w czwartek 13.06.2024 do końca wtorku 18.06.2024. Poszczególne bloki przedmiotów mają ustaloną maksymalną liczbę miejsc. O zakwalifikowaniu do realizacji danego bloku przedmiotów decyduje kolejność zgłoszeń. Po przekroczeniu dopuszczalnej…
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Laboratorium Chemiczne dla Uczniów

Laboratorium Chemiczne dla Uczniów

Od września 2023 roku, na Politechnice Krakowskiej rozpoczynamy cykle zajęć laboratoryjnych z chemii dla uczniów, którzy chcą poszerzyć swoje wiadomości chemiczne oraz sprawdzić je w praktyce
Dowiedz się więcej

Laboratorium Analiz Śladowych

im. Profesora Adama Grochowalskiego

Akredytacja WIITCH

Aktualności PK

Ekologiczne rozwiązania w kolei ekspresem do paryskiej nagrody dla studentki PK

  Anna Kaczor, studentka specjalności „Inżynieria Pojazdów Szynowych” na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej otrzymała za swoje osiągnięcia nagrodę od  PKP Intercity, patrona kształcenia. Została wyróżniona za najwyższą średnią wyników w nauce na swoim roku oraz artykuł naukowy, w którym przedstawia koncepcje ekologicznej modernizacji transportu kolejowego. Elektryfikacja kolei, alternatywne źródła napędu czy fotowoltaika na wagonach – na te aspekty zrównoważonego rozwoju w transporcie kolejowym zwraca uwagę studentka PK.  Nagroda, którą otrzymała, to 5-dniowy wyjazd do Paryża połączony z udziałem w Letnich Igrzyskach Olimpijskich!         – W dobie globalizacji oraz rosnącego tempa życia, transport jest nieodłącznym elementem funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa. Rozwój państw jest silnie uzależniony od tej dziedziny, przez co dąży się do jej stałego doskonalenia. Transport ma spełniać ciągle rosnące oczekiwania co do szybkości, dostępności oraz szeregu innych aspektów, z którymi wiąże się ta branża gospodarki – mówi Anna Kaczor.     Jednym z tych aspektów jest zmniejszanie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne. Transport kolejowy w tym zakresie jest kluczowy jako jeden z najmniej emisyjnych, a jednocześnie powszechnie wykorzystywanych środków komunikacji zbiorowej na świecie. Także w Polsce wykorzystanie kolei do przemieszczania się w ostatnich latach rośnie skokowo. 2 lata temu ten wzrost pobił poziom sprzed pandemii koronawirusa - z nieco ponad 22 miliardów pasażerokilometrów w 2019 roku do blisko 24 miliardów w roku 2022. W tej sytuacji ekologiczne zrównoważenie tej metody transportu staje się jednym z kluczowych warunków jej dalszego rozwoju.     W Polsce transport odpowiada za ponad 20% emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, co stawia go na drugiej pozycji za sektorem energetycznym (prawie 50%). Transport kolejowy jednak stanowi zaledwie 0,40% tego odsetka i tym samym jest na ostatnim miejscu w tabeli emisji gazów przez środki transportu. W swoim artykule naukowym Anny Kaczor podkreśla, że nie można na tym poprzestać. Wręcz przeciwnie – należy rozwijać ekologiczne aspekty kolei jeszcze bardziej, jak również mocniej zachęcać pasażerów do korzystania z tej formy przemieszczania się.     Prąd, wodór i co jeszcze?   Jednym z podstawowych czynników niskoemisyjności kolei jest jej elektryfikacja. Komisja Europejska zbiera dane na ten temat i przygotowuje zestawienia wyników, w których czytamy m.in., że w Europie średnio 52,3% linii kolejowych jest elektrycznych. Najwyższy wskaźnik dotyczy Państwa niebędącego członkiem UE – Szwajcarii, gdzie elektryfikacja kolei jest niemal całkowita (99,3%). Polska osiąga wynik na poziomie 60,2%, co plasuje ją wyżej niż na przykład Niemcy z wynikiem niecałych 59% zelektryfikowanych linii. Francja, mimo że jest dużym krajem słynącym ze swoich szybkich linii kolejowych TGV, ma jeden z najniższych wskaźników elektryfikacji w Europie, wynoszący 52,4%. Te liczby pokazują, że w temacie elektryfikacji europejskiego transportu szynowego jest jeszcze wiele do zrobienia. Podniesienie ich o zaledwie kilka procent w każdym państwie członkowskim UE będzie miało kolosalny wpływ na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w skali całego kontynentu.     – Fakt, że w Europie tylko nieco ponad połowa linii kolejowych jest zelektryfikowana sprawia, że jeszcze przez długi czas pasażerowie oraz przewoźnicy mogą odczuwać niedogodności wynikające ze zróżnicowania infrastruktury. Na przykład konieczność przesiadek lub zmiany pojazdów trakcyjnych, zapewnienia przez przewoźników obsługi rewidenckiej na stacjach zmiany trakcji czy konieczność omijania punktów zmiany trakcji podczas planowania tras, co znacznie ogranicza potencjał przewozów – uważa Anna Kaczor.     Alternatywą dla elektryfikacji przy jednoczesnej redukcji emisyjności kolei jest zmiana napędu lokomotyw z konwencjonalnego na ekologiczny. Tutaj szczególnym zainteresowaniem cieszy się napęd wodorowy. Przy jego zastosowaniu jedynym produktem ubocznym spalania jest woda. Pociągi z silnikami wyposażonymi w ogniwa wodorowe już jeżdżą po europejskich szynach. Są stopniowo wprowadzane między innymi w Wielkiej Brytanii, Holandii, Francji czy w Niemczech. Pierwszym pociągiem wodorowym dopuszczonym do przewozu osób na regularnych liniach był skład Coradia iLint, wyprodukowany przez firmę Alstom. Innym przykładem może być skład HydroFLEX wyprodukowany w halach Porterbrook. Wątpliwości jednak tutaj wzbudza efektywność tego typu napędu względem kosztów eksploatacji. Niemieckie linie kolejowe Deutsche Bahn zleciły opracowanie raportu, w którym porównano koszty prowadzenia linii kolejowych z trzema różnymi napędami przez 30 lat: wodorowym, hybrydowym i elektrycznym (po elektryfikacji tras). Koszty napędu wodorowego okazały się najwyższe – 1,3 miliarda Euro, gdzie koszty obsługi składu elektrycznego wniosły nieco ponad 870 milionów wraz z kosztami elektryfikacji linii.     Wodór jest zatem najbardziej ekologiczną, ale na razie najbardziej kosztowną metodą na redukcję negatywnego wpływu kolei na środowisko. W swoim artykule Anna Kaczor jednak zwraca uwagę, że o ile dalsza elektryfikacja kolei jest dobrym kierunkiem, tak nie można zapominać, że tu też jest problem, który leży u samych podstaw: Kolej napędzana prądem jest wprawdzie niemal bezemisyjna, ale tego samego nie można powiedzieć o sektorze energetycznym, który kolei dostarcza prąd niezbędny do jazdy. Rozwiązaniem tego problemu może być konceptualna obecnie instalacja paneli fotowoltaicznych na dachach składów pociągowych.     Transport szynowy potrzebuje ludzi, którzy myślą wielotorowo     Wiedzę i kompetencje inżynierskie potrzebne w nowoczesnym transporcie nagrodzona studentka PK zdobywa na kierunku “Środki Transportu i Logistyka” i prowadzonej w jego ramach soecjalności “Inżynieria Pojazdów Szynowych”. Uruchomiona w 2017 roku na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej innowacyjna specjalność kształcenia jest odpowiedzią na dynamicznie rozwijający się sektor budowy i eksploatacji pojazdów szynowych oraz idące za tym zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę inżynierską w tej branży. Specjalność ta łączy w sobie teorię i praktykę zgodnie, z oczekiwaniami przyszłych pracodawców. W ramach przedmiotów specjalnościowych studenci zdobywają wiedzę, umiejętności oraz doświadczenie praktyczne z zakresu budowy, projektowania, technologii, certyfikacji, eksploatacji pojazdów szynowych. To umożliwia absolwentom podjęcie dobrej pracy w przedsiębiorstwach związanych z transportem szynowym i innych dziedzinach gospodarki.     – Nasza specjalność jest dedykowana dla branży, w której od wielu lat producenci pojazdów i podzespołów do nich borykają się z problemami kadrowymi. Pomysł na utworzenie specjalności Inżynieria Pojazdów Szynowych”  był odpowiedzią na te problemy – mówi dr hab. inż. Maciej Szkoda, prof. PK z katedry Pojazdów Szynowych i Transportu Politechniki Krakowskiej.     – Studia na tym kierunku dają mi wiele satysfakcji. Pozwalają na zdobywanie wiedzy w przystępny i ciekawy sposób. Wsparcie i otwartość ze strony pracowników Katedry niezwykle zachęcają do większego zaangażowania w naukę i ponadobowiązkowe inicjatywy. Niezmiernie cieszę się, że moje dążenie do samorozwoju oraz zaangażowanie w napisanie artykułu zostały tak docenione. Jest to dla mnie motywacja do dalszej pracy – mówi Anna Kaczor.     Wśród licznych partnerów współpracujących z Politechniką Krakowską w ramach specjalności jest między innymi fundator olimpijskiej nagrody dla naszej studentki, czyli PKP Intercity (inni to m.in. firma Alstom, Instytut Kolejnictwa, Koleje Małopolskie, PolRegio, Symkom, Knorr-Bremse czy Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie). Uroczyste wręczenie nagrody w postaci wyjazdu do Paryża w czasie Igrzysk Olimpijskich odbyło się 12 lipca na Politechnice Krakowskiej. Gratulacje laureatce złożyli prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, rektor PK oraz dr hab. inż. Maciej Szkoda, prof. PK. Dla spółki PKP Intercity – co podkreślono w uzasadnieniu nagrody – dorobek naukowy, jakim wykazała Anna Kaczor jest bezcenny i dlatego zasługuje na wyjątkowe uhonorowanie.     (jp)     {fastsocialshare}
Czytaj całość

Wielkie inwestycje Politechniki Krakowskiej – zmienią się uczelniane akademiki i biblioteka

  Politechnika Krakowska zainwestuje ok. 60 mln zł w przebudowę i modernizację swoich obiektów. Największe środki przeznaczy na remonty dwóch akademików oraz nowoczesny system monitoringu dla wszystkich pięciu swoich domów studenckich. Nowe szaty, z otwartą przestrzenią do relaksu i cichej pracy dla studentów i naukowców, zyska także politechniczna Biblioteka. Uczelnia pozyskała właśnie na swoje remontowe zamierzania ponad 40 mln zł dotacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pozostałe koszty prac sfinansuje z własnych pieniędzy.     — Dzięki środkom z ministerstwa i własnym poczynimy inwestycje w akademiki na większą niż dotąd skalę i w szybszym czasie. Wykonamy m.in. remont generalny naszego domu studenckiego przy ul. Bydgoskiej — zapowiada rektor Politechniki Krakowskiej prof. Andrzej Szarata. — Budynek wymaga bardzo gruntownego odnowienia, przede wszystkim musi spełniać aktualne wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej i potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Przebudujemy także część pomieszczeń w jednym z akademików na Osiedlu Studenckim PK w Czyżynach, a całe Osiedle oraz akademik przy Bydgoskiej obejmiemy zmodernizowanymi systemami monitoringu i elektronicznego dostępu, tak, aby podnieść poziom bezpieczeństwa naszych studentów. Duże zmiany przejdzie też budynek Biblioteki PK. Zyska przyjazne dla użytkowników, nowocześnie zaaranżowane otwarte przestrzenie do cichej pracy i odpoczynku.     Akademiki - bardziej bezpieczne i wygodne     Dom Studencki przy ul. Bydgoskiej 19A został przejęty przez Politechnikę Krakowską w 2014 roku, po ponad 20 latach jego użytkowania przez Uniwersytet Jagielloński. Uczelnia od dłuższego czasu czyniła starania o pozyskanie środków na gruntowny remont budynku, który jest w bardzo złym stanie technicznym. — Na konieczność wykonania pilnej, kompleksowej modernizacji budynku jednoznacznie wskazywały kontrole jego stanu technicznego, wykonywane okresowo zgodnie z Prawem Budowlanym. Akademik w obecnym stanie nie spełnia już też wymagań związanych z przepisami ochrony przeciwpożarowej, a także tych dotyczących dróg i warunków ewakuacji ludzi — mówi kanclerz PK Agnieszka Kostecka-Stec. Jak dodaje, w tym roku uczelnia zwróciła się do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wnioskami o dofinansowanie, m.in. pilnego już remontu akademika. Nie było wiadomo w jakim terminie wnioski zostaną rozpatrzone i czy uzyskają akceptację. W czerwcu uczelnia otrzymała dobre informacje – o przyznaniu środków na remont akademika w wysokości ponad 21 mln.       Pozostałe koszty prac związanych z remontem budynku przy Bydgoskiej (w sumie to ponad 34 mln zł brutto), uczelnia pokryje z własnych środków. Zakres remontu będzie bardzo szeroki. Wymiany wymagają wszystkie instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, c.o., elektryczna, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (poprzez budowę windy oraz przebudowę sanitariatów oraz usytuowanie specjalnego podnośnika przy wejściu do części łącznika). Zostanie też dostosowany do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przepisów BHP. Przebudowane zostaną pomieszczenia mieszkalne, a także część parterowa pomieszczeń łącznika (z funkcji administracyjnej na funkcję usługową gastronomiczną wraz z wzmocnieniem jego konstrukcji). Wygospodarowane zostaną przestrzenie na strefę rekreacyjno-wypoczynkową dla studentów. Przebudowana zostanie też strefa wejściowa do budynku, w tym schody. — Cały obiekt przejdzie też kompleksową termomodernizację, dzięki czemu zmniejszy się zapotrzebowanie budynku na energię cieplną i elektryczną, co skutkować będzie znaczącą redukcją emisji dwutlenku węgla do atmosfery — podkreśla kanclerz PK.     Decyzja o przyznaniu uczelni środków na remont zapadła w Ministerstwie w czerwcu, ale trwają wciąż procedury związane z podpisywaniem stosownych umów między Politechniką a MNiSW. Już wiadomo jednak, że warunkiem pozyskania dofinansowań jest rozpoczęcie prac jeszcze w tym roku. Akademik przy ul. Bydgoskiej  musi więc zostać wyłączony z użytkowania jesienią, o czym kanclerz PK powiadomiła już w specjalnym liście studentów. — Wszystkim, którzy mieli w nim mieszkać, uczelnia zagwarantowała miejsca w czterech pozostałych swoich domach studenckich — mówi Agnieszka Kostecka-Stec. Po remoncie w komfortowych i bezpiecznych warunkach przy ul. Bydgoskiej zamieszka 170 studentów.      Biblioteka - otwarta na pracę i odpoczynek     Dzięki dofinansowaniu z MNiSW także dla innych projektów remontowych PK (w sumie przyznane właśnie dofinansowanie to 40 mln zł) oraz przy własnym zaangażowaniu finansowym, Politechnika ruszy w tym roku z szerszym frontem prac inwestycyjnych. Na modernizację, przebudowę i rozbudowę kilku swoich obiektów przeznaczy w sumie ok. 60 mln z zł brutto. – Choć czeka naszą społeczność – studentów i pracowników – duży wysiłek organizacyjny, związany z tak ogromnym frontem robót, to cieszymy się, że będziemy mogli przeprowadzić te ważne inwestycje. Znacząco podniosą bezpieczeństwo i komfort studiowania i pracy na PK – przyznaje rektor Andrzej Szarata.     Inne politechniczne remonty to m.in. przebudowa pomieszczeń w Domu Studenckim nr 4 w Czyżynach, w którym powstanie 5 nowych pokojów o podwyższonym standardzie. To odpowiedź na potrzeby studentów. W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie żaków PK pokojami o wyższym standardzie, a uczelnia stara się wychodzić naprzeciw tym oczekiwaniom. Systematycznie zwiększa komfort pokoi i łazienek, np. przekształca pokoje 3-osobowe w bardziej kameralne – 1 i 2-osobowe. Poprawia też wygląd i funkcjonalność stref wspólnych w akademikach.   Dzięki ministerialnemu dofinansowaniu uda się też zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców wszystkich pięciu domów studenckich przez unowocześnienie systemów telewizji dozorowej i kontroli dostępu. Pozyskane na ten cel ministerialne dofinansowanie to ponad 4,7 ml zł.     Planowane remonty obejmą też dostosowanie budynków Wydziałów Inżynierii Lądowej, Wydziału Architektury, Wydziału Mechanicznego oraz Centrum Sportu i Rekreacji PK do wymogów ochrony przeciwpożarowej.     Duże środki – ponad 6 mln zł – Politechnika przeznaczy również na przebudowę głównej siedziby Biblioteki PK przy ul. Warszawskiej wraz z adaptacją jej przestrzeni na nowe funkcje. — Ideą zmian jest stworzenie nowoczesnej biblioteki naukowej, spełniającej założenia otwartego dostępu do zbiorów i zasobów bibliotecznych – zapowiada Marek Górski, dyrektor Biblioteki PK. — Zamierzamy oddać użytkownikom całe pierwsze piętro budynku, które będzie jedną, otwartą przestrzenią, niepodzieloną ścianami. Tu zlokalizowane będą: czytelnia z wolnym dostępem do zbiorów, wypożyczalnia (w tym również samoobsługowa), wypożyczalnia międzybiblioteczna, a także przestrzenie do pracy indywidualnej (kabiny jednoosobowe) i grupowej. Przewidywane są też strefy socjalne i wypoczynkowe dla studentów i pracowników PK.     Do nowych funkcji zostanie zaadaptowany strych budynku Biblioteki PK, tu znajdą się m.in. pracownie dla bibliotekarzy i sala konferencyjna. – Parter budynku przeznaczymy na magazyny ze zbiorami, z wydzielonym i specjalnie chronionym magazynem na szczególnie cenne zasoby, również zabytkowe. Cały budynek będzie dostępny dla osób z niepełnosprawnościami, zyska m.in. windę – mówi dyr. Górski.     Wszystkie prace remontowe ruszą jeszcze w tym roku, takie są warunki otrzymania dofinansowań z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.       (mas)     Na zdjęciach: Dom Studencki Politechniki przy ul. Bydgoskiej 19A przejdzie gruntowny remont / Fot. Jan Zych   Budynek Biblioteki PK zostanie zaadaptowany na nowe funkcje, zyska otwarte przestrzenie do pracy i odpoczynku / Fot. Jan Zych
Czytaj całość

Członkinie Koła Naukowego SmartMat PK z nagrodami w międzynarodowych konkursach

  7 medali oraz 2 nagrody specjalne – to bilans tegorocznych osiągnięć w międzynarodowych konkursach członkiń Koła Naukowego Materiałów Funkcjonalnych SmartMat Politechniki Krakowskiej. Koło składa się z trzech sekcji: BudMat, BioMat i tytułowa sekcja SmartMat. Rok 2024 przyniósł dwóm ostatnim prawdziwą eksplozję uznania na globalnej arenie technologii medycznej.       Badaczki sekcji naukowej SmartMat, pod opieką dr hab. inż. Bożeny Tyliszczak, prof. PK oraz mgr inż. Magdaleny Bańkosz, opracowały innowacyjne rozwiązania z zakresu nowoczesnych nośników leku, celowanej terapii przeciwnowotworowej, jak również transdermalnych opatrunków hydrożelowych wspierających procesy regeneracyjne. Prace badawcze Koła Naukowego Materiałów Funkcjonalnych SmartMat realizowane są w Katedrze Inżynierii Materiałowej Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki Politechniki Krakowskiej od 2019 roku. W ostatnim czasie zaangażowanie studentów oraz rezultaty prowadzonych przez nich badań zostały po raz kolejny docenione podczas konkursów o zasięgu międzynarodowym.     W szczególności trzeba wymienić 2 złote medale podczas Międzynarodowej Wystawy Wynalazków w Rumunii „EUROINVENT - European Exhibition of Creativity and Innovation”, złoty i srebrny medal na wystawie „INVENT ARENA - International inventors exhibition” w Czechach, złoty medal podczas wystawy w Korei „KIWIE - Korea International Women's Invention Exposition” oraz dwa złote medale na wystawie „The China (Shanghai) International Invention & Innovation Expo”. Dodatkowo, innowacyjne rozwiązania zostały nagrodzone nagrodą specjalną od Tajlandii Association of Thai Innovation and Invention Promotion oraz WIPO National Award for Creativity.     Prezentowane wynalazki zostały opracowane w ramach współpracy z dr n. biol. lek. med. Magdaleną Kędzierską, która reprezentuje Uniwersytet Medyczny w Łodzi.  Dr Kędzierska jest lekarzem onkologiem, pełni funkcję mentora w obszarze terapii przeciwnowotworowej, co umożliwia identyfikację kluczowych problemów, na które odpowiedzią stają się opracowane biomateriały.     – Nagrodzone wynalazki opracowane przez Studentów sekcji SmartMat powstały w ramach projektów badawczych takich jak “SmartGels”, “NanoGels” (do zastosowań biomedycznych) i “ActiveHydrogels” finansowanych przez studenckie laboratorium innowacji FutureLab Politechniki Krakowskiej. Ponadto wynalazki zostały zrealizowane przy pomocy projektu “Układy transdermalne w celowanej terapii nowotworów skóry”, finansowanego w ramach programu ministerialnego “Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje” – mówi opiekunka Koła Naukowego Smart Mat dr hab. inż. Bożena Tyliszczak, prof. PK.   Główne nagrodzone wynalazki to:   Polimerowe nośniki substancji aktywnych w terapiach przeciwnowotworowych   Kapsułki polimerowe jako nośniki leków w terapiach przeciwnowotworowych, stanowią innowacyjne podejście w dziedzinie dostarczania leków, oparte na zaawansowanych technologiach farmaceutycznych. Kapsułki składają się z materiałów polimerowych, charakteryzujących się kontrolowaną degradacją. Pełnią rolę nośnika dla substancji leczniczych, umożliwiając ich precyzyjne dostarczanie do komórek nowotworowych. Alginiany, naturalne polimery pochodzące z alg morskich, na bazie ktorych powstają innowacyjne kapsułki, umożliwiają tworzenie struktur żelowych za pomocą sieciowania wapniem, co pozwala na kontrolowane uwalnianie leków. To kontrolowane uwalnianie zapewnia ochronę leków przed degradacją w przewodzie pokarmowym, co z kolei zwiększa ich biodostępność.   Innowacyjność tego wynalazku polega na zdolności kapsułek polimerowych do selektywnego transportu leków do obszarów dotkniętych nowotworem, minimalizując przy tym niepożądane działania toksyczne na zdrowe tkanki. Proces ten umożliwia zwiększenie lokalnego stężenia leku w obszarze guza, co prowadzi do zwiększonej skuteczności terapeutycznej oraz zmniejszenia efektów ubocznych. Takie kontrolowane uwalnianie może przyczynić się do optymalizacji terapii i poprawy efektywności leczenia. Autorkami wynalazku są Bożena Tyliszczak, Magdalena Bańkosz, Magdalena Kędzierska, Dominika Wanat i Oliwia Grzywacz.     Nowoczesne układy transdermalne wspomagające procesy regeneracyjne   Tutaj mamy do czynienia z wynalazkiem opracowanym w ramach Programu Mentoringowego Fundacji “Innovations Hub”. Efekt końcowy stanowi najnowocześniejszą generację materiałów opatrunkowych, które w zasadniczy sposób różnią się od opatrunków tradycyjnych. Opatrunki utrzymują odpowiednie środowisko gojenia, oddziałują bezpośrednio na proces regeneracji nowych tkanek, pełnią funkcje ochronną, tworzą barierę dla drobnoustrojów, nie przywierają do rany oraz nie przemieszczają się. Opracowany materiał opatrunkowy wyróżnia się unikatowym składem matrycy hydrożelowej. Bazą materiału są polimery naturalne takie jak chitozan, który jest organicznym związkiem chemicznym z grupy polisacharydów. Składnik ten wykazuje działanie antybakteryjne, przeciwgrzybiczne oraz przeciwzapalne. W składzie opatrunku wyróżnić można też białka takie jak żelatyna i kolagen, odpowiadające za wspomaganie procesów regeneracyjnych.   – Warto podkreślić, iż opracowana metoda syntezy tych materiałów jest ekologiczna i ekonomiczna oraz zgodna z zasadami zielonej chemii – mówi prof. Bożena Tyliszczak.   Autorki wynalazku to Magdalena Bańkosz, Katarzyna Sala, Dominika Wanat i Klaudyna Grzela pod opieką mentoringową Piotra Pyszkowskiego, współzałożyciela firmy Tequma AG, oraz opiekuna pomocniczego - Magdaleny Kędzierskiej.     Innowacyjne biomateriały wielofunkcyjne na bazie składników naturalnych   Białkowe nośniki, pozyskiwane z kokonów jedwabników morwowych, to kolejny innowacyjny sposób na dostarczanie leków, zwłaszcza leków przeciwnowotworowych. Wykorzystują one właściwości białkowych sfer jako specyficznych nośników i interakcji z komórkami. Ponadto, polimerowy system jest zintegrowany z lekami przeciwnowotworowymi, które są uwalniane w sposób kontrolowany w miejscu docelowym. Dzięki temu zwiększa się skuteczność leczenia, a jednocześnie minimalizuje się skutki uboczne.   Opracowane materiały stanowią kompleksowe podejście pozwalające na skoordynowane oddziaływanie, zwiększające efektywność leczenia przy minimalizacji potencjalnych skutków ubocznych. Warto również podkreślić, że opracowane nośniki białkowe mogą być stosowane w terapii kombinowanej, gdzie można jednocześnie dostarczać różne leki cytostatyczne lub inne substancje aktywne, co może prowadzić do synergistycznego efektu terapeutycznego.   Autorkami wynalazku są Magdalena Bańkosz, Bożena Tyliszczak, Magdalena Kędzierska, Katarzyna Sala oraz Anna Piekarniak.     Systemy kontrolowanego uwalniania antybiotyku na bazie kwasu hialuronowego   Sekcja BioMat otrzymała nagrodę za prototyp implantu, który składa się z biopolimeru, jakim jest kwas hialuronowy i bruszyt, a także fazy ceramicznej o potencjale do wspomagania proliferacji komórek kościotwórczych. Zaaplikowany biomateriał wypełni ubytek kości, a z czasem nawet ulegnie resorpcji do organizmu i zostanie zastąpiony nową, naturalną tkanką. Dodatkowo, implant będzie systematycznie uwalniał antybiotyk – klindamycynę, zapewniającą właściwości przeciwdrobnoustrojowe. Obecność antybiotyku minimalizuje ryzyko rozwoju zakażenia, co przekłada się na szybszy powrót do zdrowia pacjentów.   Opracowany biomateriał jest kolejnym, który może być otrzymany metodą wpisującą się w ideę zielonej chemii. Nie generuje produktów ubocznych, nie wymaga stosowania toksycznych odczynników i bazuje na biopolimerze pochodzenia naturalnego, jakim jest kwas hialuronowy. Metoda ta jest zatem nie tylko ekonomiczna, ale i ekologiczna. Sam biomateriał, a w szczególności dawka uwalnianego leku, może być spersonalizowana i dostosowana do indywidualnych potrzeb pacjenta.   Autorkami wynalazku są prof. dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec, mgr inż. Dagmara Słota, mgr inż. Karina Niziołek, mgr inż. Julia Sadlik, Dominika Träger, Joanna Szechyńska i Kamila Lis.   Opiekunką sekcji BioMat jest prof. Agnieszka Sobczak-Kupiec wraz z opiekunkami doktorantkami: Dagmarą Słotą, Kariną Niziołek oraz Julią Sadlik. Wynalazek opracowano w ramach projektu studenckiego FutureLab „Biomateriały kompozytowe do zastosowań medycznych”.     (jp)     {fastsocialshare}
Czytaj całość

Emocjonujące 46. Regaty o Puchar JM Rektora Politechniki Krakowskiej

  Po raz kolejny na Jeziorze Żywieckim odbyły się Regaty o Puchar JM Rektora Politechniki Krakowskiej. 6 lipca br. rekordowa liczba załóg żeglarskich wzięła udział w 46 już edycji tego sportowego wydarzenia. Emocjonującej rywalizacji sprzyjały warunki pogodowe.       Regaty o Puchar JM Rektora Politechniki Krakowskiej to wydarzenie sportowe, które od wielu lat przyciąga entuzjastów żeglarstwa. W tegorocznej edycji tego wydarzenia udział wzięło 108 żeglarzy tworzących 36 załóg, które rywalizowały w czterech kategoriach oraz w XIV Memoriale im. Zbigniewa Kuci. Jest to rekordowa frekwencja uczestników, która świadczy o tym, że regaty cieszą się sporym zainteresowaniem.   O jak najlepsze rezultaty uczestnicy regat walczyli przez niemal 5 godzin. W trakcie emocjonującej rywalizacji doszło do trzech wywrotek jachtów. Drużyny rywalizowały ze sobą w kategoriach: Omega Standard, Jachty kabinowe do 6,5 m, Jachty kabinowe pow. 6,5 m oraz w kategorii OPEN. Po raz 14 odbył się także Memoriał im. Zbigniewa Kuci (byłego Dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji PK), w którym zwyciężył najszybszy jacht w I wyścigu.   Regatom towarzyszyła nie tylko wyjątkowa atmosfera i sportowe emocje, ale również goście: JM Rektor Politechniki Krakowskiej prof. Andrzej Szarata, prorektor ds. kształcenia i współpracy z zagranicą prof. Jerzy Zając, burmistrz miasta Żywiec Antoni Szlagor oraz dyrektor MOSiR w Żywcu Marian Mrowiec. W wydarzeniu wzięli udział również dyrekcja i pracownicy CSiR PK oraz prezes i członkowie Zarządu AZS PK.   Pierwsze politechniczne regaty odbyły się w 1977 r. Rozegrano wtedy wyścigi w klasie omega. Celem zawodów jest popularyzacja żeglarstwa na Jeziorze Żywieckim, propagowanie aktywnego i bezpiecznego korzystania z akwenów, a także promocja atrakcyjnych terenów do uprawiania sportów wodnych       Wyniki 46. Regat o Puchar JM Rektora Politechniki Krakowskiej:   Memoriał im. Zbigniewa Kuci (najszybszy jacht w I wyścigu) Jakub Midor, Katarzyna Midor oraz Elżbieta Paleta   Kategoria Omega Standard   I miejsce: Jakub Midor, Katarzyna Midor i Elżbieta Paleta II miejsce: Aleksander Szczygielski, Jan Gorgoń oraz Kacper Ćwiokowski III miejsce: Stefan Szopa, Nicola Kopyciok i Kamila Kasprzycka   Kategoria Jachty kabinowe do 6,5 m   I miejsce: Zbigniew Polański i Irma Polańska II miejsce: Piotr Kulawik i Dariusz Gołda III miejsce: Przemysław Witek i Marcelina Witek   Kategoria Jachty kabinowe pow. 6,5 m   I miejsce: Janusz Bączek II miejsce: Michał Gaszczyk i Jędrzej Król III miejsce: Jerzy Figacz i Andrzej Kastelik   Kategoria OPEN   I miejsce: Jan Gocki i Michał Gocki II miejsce: Jan Ginkowski III miejsce: Jakub Midor z Grzegorzem, Agnieszką, Wojciechem i Magdaleną Magierami          Galeria zdjęć z 46. Regat o Puchar JM Rektora Politechniki Krakowskiej               {fastsocialshare}
Czytaj całość

Postępowania na WIiTCh

Informacje prasowe, wywiady

Oferta dydaktyczna Wydziału

Biotechnologia

Studia stacjonarne I i II stopnia

Biotechnologia

Specjalność Biotechnologia przemysłowa i w ochronie środowiska

Dowiedz się więcej

Inżynieria chemiczna i procesowa

Studia stacjonarne I i II stopnia

Inżynieria chemiczna i procesowa

Trzy specjalności, w tym jedna realizowana w całości w języku angielskim

Dowiedz się więcej

Technologia chemiczna

Studia stacjonarne I i II stopnia

Technologia chemiczna

Siedem specjalności, w tym jedna realizowana w całości w języku angielskim

Dowiedz się więcej

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie