Skip to content

UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Dodatkowe terminy szkolenia bibliotecznego.

Informujemy, że biblioteka PK organizuje dodatkowe szkolenia dla studentów, którzy nie uczestniczyli jeszcze w szkoleniu bibliotecznym. Środa 10 kwietnia godz. 9.00 Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGEyZjU5YWItOGEzYy00NjRkLWI4ZjctNjliNmQ1ZjVkZWY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22dce0d30a-5d50-41b8-ac19-e7e0a83ea6b3%22%7d Sobota 20 kwietnia godz. 10.00 Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTBiZDQ3NGUtMTQ2OC00Y2E4LTk1NDUtZWRkZTMxNzQxYjg2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22dce0d30a-5d50-41b8-ac19-e7e0a83ea6b3%22%7d

szkolenie świadomościowe dla studentów studiów stacjonarnych I roku II stopnia

Dziekanat WIiTCh przekazuje terminy szkolenia świadomościowego dla studentów studiów stacjonarnych I roku II stopnia, szkolenie jest obowiązkowe. Inżynieria chemiczna i procesowa: 17 kwietnia 2024 r. (środa) godz. 17:00  Biotechnologia: 18 kwietnia 2024 r. (czwartek)  godz. 16:00  Technologia Chemiczna: 19 kwietnia 2024 r. godz. (piątek) godz. 17:15  Wszystkie zajęcia odbędą się w sali nr…

Konkurs na zatrudnienie na stanowisko typu post-doc w projekcie: OPUS (NCN)

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ogłasza konkurs na zatrudnienie na stanowisko typu post-doc w projekcie: OPUS (NCN)  pt.: „Nowe możliwości rozwoju strategii projektowania i funkcjonalizacji kropek węglowych jako wielofunkcyjnych, dynamicznych, zielonych systemów fotoinicjujących i fotokatalizatorów wykorzystywanych w procesach fotopolimeryzacji”, nr UMO-2021/41/B/ST5/04533 Nazwa stanowiska: Post-doc Liczba miejsc: 1  …

Lista rankingowa stypendium rektora oraz dodatkowa lista rankingowa.

Lista rankingowa stypendium rektora oraz dodatkowa lista rankingowa stypendium rektora dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia, w semestrze letnim w roku akademickim 2023/2024. Lista rankingowa stypendium rektora Dodatkowa lista rankingowa

List of courses available for exchange students in academic year 2024/25

The following listed courses are available for Erasmus and bilateral students  at Faculty of Chemical Engineering and Technology CUT:  WINTER SEMESTER 2024/25 C_W1: Aluminosilicates – basics and industrial applications  1 ECTS C_W2: Basics of drug design 1 ECTS C_W3: Cosmetic Emulsions – Troubleshooting of products quality/stability 3 ECTS C_W4: Elements of physical chemistry of…

Wstępna lista rankingowa stypendium rektora

Wstępna lista rankingowa stypendium rektora dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia w semestrze letnim w roku akademickim 2023/2024. Wstępna lista rankingowa stypendium rektora

Bieg Kościuszkowski - godziny rektorskie

W związku z Biegiem Kościuszkowskim w dniu 25 marca 2024 r., zostały udzielone godziny rektorskie przez JM Rektora prof. dr hab. inż. Andrzeja Szaraty tylko dla grup studenckich, które realizują w tym semestrze obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego. Grupy te w godzinach trwania wydarzenia (10:00 – 13:30) zostaną skierowane do…

O czarnych perłach winylowej klasyki

W środę 20 marca o godz. 16:30 w Teatrze Zależnym PK przy ul. Kanonicznej 1 odbędzie się muzyczne spotkanie z dziennikarzem radiowym Wojciechem Padjasem pt. „O czarnych perłach winylowej klasyki”. W trakcie spotkania Pan Redaktor opowie o fenomenie płyt winylowych i czarnych perłach w historii fonografii muzyki klasycznej. To spotkanie…

Circular Bioeconomy BIP w Hochschule Bremen

Szanowni Studenci WIiTCh PK, zapraszamy Państwa do składania aplikacji (Erasmus, wyjazd krótkoterminowy – Kwestionatiusz-BIP_Bremen) do Wydziałowego koordynatora Erasmus (Izabela Czekaj, email lub MS Teams) na  kurs on-line Erasmus+ BIP na temat ‘Circular Bioeconomy’ w Hochschule Bremen: https://hsbremen.moveon4.de/form/64afdeaa20a03236ac098f86/eng   Termin do którego można składać aplikację: 22.03.202. Kursy będą odbywały się on-line od…

Konkurs na stypendium naukowe dla studenta-stypendystyw projekcie OPUS LAP

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki ogłasza konkurs na 3-miesięczne STYPENDIUM NAUKOWE DLA STUDENTA/TKI  STYPENDYSTY/TKI w projekcie: „Nanoklastry ZnTe o wielkości magicznej: platforma wysokowydajne redukcji chemicznej” finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu „OPUS LAP”, umowa nr UMO-2021/43/I/ST5/01536   Nazwa stanowiska: Stypendysta 1 Nazwa…

Konkurs na stypendium naukowe dla studenta-stypendysty w projekcie SONATA BIS 12 (2)

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki ogłasza konkurs na DWA 3-miesięczne STYPENDIA NAUKOWE DLA STUDENTÓW – STYPENDYSTYÓW w projekcie: „”Szyte na miarę” perowskitowe kropki kwantowe jako element nowych funkcjonalnych nanomateriałów”, umowa nr UMO-2022/46/E/ST5/00306, finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu „SONATA BIS”. Nazwa stanowiska:…
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Laboratorium Chemiczne dla Uczniów

Laboratorium Chemiczne dla Uczniów

Od września 2023 roku, na Politechnice Krakowskiej rozpoczynamy cykle zajęć laboratoryjnych z chemii dla uczniów, którzy chcą poszerzyć swoje wiadomości chemiczne oraz sprawdzić je w praktyce
Dowiedz się więcej

Laboratorium Analiz Śladowych

im. Profesora Adama Grochowalskiego

Akredytacja WIITCH

Aktualności PK

Jedyne takie dni budownictwa infrastrukturalnego! Już wkrótce InfraDAYS 2024 na Politechnice Krakowskiej

    Wyjątkowe wydarzenie integrujące różne rodzaje infrastruktury już wkrótce odbędzie się na Politechnice Krakowskiej. Na kampusie przy ul. Warszawskiej w dniach od 23 do 25 kwietnia zostaną zorganizowane dni budownictwa infrastrukturalnego pod nazwą infraDAYS 2024 Expo & Multi Conference. Jak podkreślają organizatorzy jest to pierwsza w Polsce konferencja, która tak mocno integruje różne rodzaje infrastruktury, a dodatkowo połączona jest z wystawą produktów, technologii i rozwiązań wykorzystywanych w tym obszarze. Głównym organizatorem infraDAYS jest zespół infraTEAM, a współorganizacji podjęła się Politechnika Krakowska.     Celem konferencji jest pokazanie spójności problemów projektowania, budowy, utrzymania i zarządzania obiektami infrastruktury. Każda część infraDAYS będzie dotyczyć innego rodzaju infrastruktury i tym samym kolejno odbędą się: dzień drogowy i kolejowy, mostowy i tunelowy oraz hydro- i geotechniczny. Uczestnicy wydarzenia mogą wziąć udział w kilkunastu sesjach plenarnych i panelach dyskusyjnych, które odbędą się w Międzywydziałowym Centrum Edukacyjno-Badawczym „Działownia”. Oprócz tego na kampusie PK powstanie strefa Expo, w której będą znajdować się stoiska wystawców i partnerów wydarzenia prezentujących produkty i usługi z zakresu budownictwa infrastrukturalnego. Podczas infraDAYS zostaną po raz pierwszy wręczone statuetki w konkursie infraLIDER. Nagroda będzie przyznawana za najlepsze zrealizowane projekty drogowe, kolejowe, mostowe, tunelowe, hydrotechniczne i geotechniczne z lat 2020–2023.   Udział Politechniki Krakowskiej w tym wydarzeniu nie wiąże się tylko z użyczeniem kampusu. Podczas infraDAYS swoje referaty wygłoszą profesorowie ze znanych polskich uczelni technicznych, a wśród nich eksperci z Politechniki Krakowskiej: prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, prof. PK, dr hab. inż. Piotr Kozioł, prof. PK oraz dr inż. Krzysztof Radzicki.     Prelekcję wprowadzającą do infraDAYS i pokazującą potrzebę integracji różnych rodzajów infrastruktury wygłosi prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, rektor Politechniki Krakowskiej. Sesję drogową otworzy dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, prof. PK, który jest m.in. jednym z kilku polskich członków Komitetów Technicznych PIARC oraz dyrektorem Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Przedstawi on kierunki działań prowadzących do infrastruktury drogowej przyszłości. Inwestycje drogowe wymagają  bowiem nie tylko ciągłego monitoringu zmian jakie zachodzą w motoryzacji, a także muszą odpowiadać na takie wyzwania jak np. zmiany klimatu. Wprowadzenie do sesji poświęconej kolejom przygotuje dr hab. inż. Piotr Kozioł, prof. PK. W swoim wystąpieniu poruszy temat nowych technologii wzmacniających odporność elastycznych systemów transportowych.   Drugi dzień konferencji będzie poświęcony tematyce mostów i tuneli. Sesję mostową podsumowaniem rządowego programu Mosty dla Regionów rozpocznie prof. dr hab. inż. Tomasz Siwowski z Politechniki Rzeszowskiej. Z kolei sesję tunelową rozpocznie prof. dr hab. inż. Marek Cała z Akademii Górniczo-Hutniczej, który przedstawi stan realizacji projektów tunelowych w Polsce i wykorzystywane do tego różne technologie.   W trzecim dniu konferencji zostaną poruszone zagadnienia dotyczące infrastruktury hydro- i geotechnicznej. Tego, na czym polega współczesna hydrotechnika będzie można dowiedzieć się z referatu dr. hab. inż. Jana Wintera, prof. Politechniki Warszawskiej, który swoim wystąpieniem rozpocznie sesję hydrotechniczną. W ramach tej sesji zaplanowana jest także m.in. prelekcja dr. inż. Krzysztofa Radzickiego z Politechniki Krakowskiej pt. „Rozwój i wdrożenia innowacyjnych liniowych czujników monitoringu procesów destrukcyjnych w hydrotechnice i geotechnice”. O godzinie 11.00 rozpocznie się sesja geotechniczna, a wprowadzenia do niej dokona prof. dr hab. inż. Kazimierz Gwizdała z Politechniki Gdańskiej. Poruszy on tematykę stanu obecnego i przyszłości geotechniki w inżynierii lądowej i morskiej.   Do udziału w infraDAYS organizatorzy zachęcają nie tylko ekspertów z branży budownictwa infrastrukturalnego, ale także studentów i doktorantów. Z myślą o nich została przygotowana specjalna oferta (w tym wyjątkowo efektowny konkurs budowy mostów z makaronu). Uczestnictwo w wydarzeniu jest dala nich okazją do poszerzenia swojej wiedzy w tematach związanych z różnymi rodzajami infrastruktury, a także szansą na nawiązanie cennych kontaktów biznesowych i rozwój zawodowy.     Szczegółowe informacje oraz agendę wydarzenia można znaleźć na stronie infradays.info.      
Czytaj całość

Politechnika uruchamia nowe kierunki studiów. To odpowiedź na inżynierskie wyzwania współczesnego świata

    Biotechnologia przemysłowa na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej, ekotechnologie dla zrównoważonego rozwoju na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz informatyka materiałowa na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki to nowe kierunki na studiach I stopnia, które poszerzą ofertę dydaktyczną Politechniki Krakowskiej w roku akademickim 2024/2025. Na studiach magisterskich nowością będzie na PK kierunek energetyka jądrowa, który powołany zostanie na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki. Nowe propozycje Politechniki stanowią odpowiedź na potrzeby gospodarki i społeczeństwa oraz dynamiczny rozwój sektorów rynku, z którymi są powiązane. Bogatą ofertę uczelni, w której znajdzie się w nowym roku akademickim ponad 30 kierunków studiów I stopnia w j. polskim i angielskim, będzie można poznać podczas Dnia Otwartego PK w piątek 19 kwietnia 2024 r. Na uczestniczki i uczestników wydarzenia czekają prezentacje wydziałów i kierunków studiów, liczne warsztaty i konkursy, a także spotkania z wykładowcami i studentami Politechniki.     Biotechnologia przemysłowa   Kadra Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej przez wiele lat realizowała kierunek biotechnologia, a obecnie czerpiąc z bogatych doświadczeń przygotowała unowocześnioną jego wersję, która jeszcze mocniej skupia się na praktycznych aspektach. – Biotechnologia przemysłowa jest interdyscyplinarną dziedziną bazującą na naukach przyrodniczych i technicznych. To intensywnie rozwijająca się i nowoczesna dziedzina przemysłu, ukierunkowana na tworzenie rozwiązań zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju oraz dbająca o jakość życia przyszłych pokoleń – mówi dr hab. inż. Szczepan Bednarz, prof. PK z Katedry Biotechnologii i Chemii Fizycznej WIiTCh. Biotechnologia przemysłowa wykorzystuje systemy biologiczne (enzymy, drobnoustroje, grzyby, algi itd.) w produkcji przemysłowej i ochronie środowiska. Opracowane w ten sposób technologie zastępują przestarzałe już rozwiązania oparte w dużym stopniu wyłącznie na procesach chemicznych, często nieekologicznych i ekonomicznie nieopłacalnych.     Podczas studiów na kierunku biotechnologia przemysłowa, studenci zdobędą m.in. umiejętności w zakresie nowoczesnych technik laboratoryjnych, mikrobiologii przemysłowej, procesów biotechnologicznych w przemyśle oraz szeroko rozumianej inżynierii i technologii chemicznej. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w przemyśle biotechnologicznym i pokrewnych, laboratoriach badawczo-rozwojowych czy nowoczesnych start-upach.     Osoby, które chciałyby rozpocząć studia na kierunku biotechnologia przemysłowa muszą zdać maturę z jednego z przedmiotów obowiązkowych. Wybierać mogą pomiędzy matematyką, fizyką, fizyką i astronomią, chemią lub biologią. Dodatkowo wymagana jest matura z jednego z przedmiotów charakterystycznych, takich jak: matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, chemia lub biologia. Rekrutujący się na ten kierunek absolwenci techników (technik analityk, ochrony środowiska lub technologii chemicznej) mogą także za punkty z przedmiotu do wyboru potraktować wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego. Ponadto, laureaci wybranych konkursów oraz olimpiad kwalifikowani są według zasad określonych w Uchwale Senatu PK dostępnej w BIP.     Ekotechnologie dla zrównoważonego rozwoju   Ekotechnologie dla zrównoważonego rozwoju na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej to kierunek przyszłości, dla osób, które swoją karierę zawodową chcą związać z rozwijaniem nowych, przyjaznych dla środowiska technologii (ekotechnologii) i wdrażaniem ich w przemyśle i gospodarce komunalnej. Kierunek wykształci specjalistów przygotowanych do tego, by w sposób kompleksowy łączyć najnowszą wiedzę techniczną z troską o zachowanie zasobów środowiska. Będą przygotowani m.in. do opracowywania i stosowania technologii nisko- i bezodpadowych, wykorzystania bezemisyjnych źródeł energii, wprowadzania innowacyjnych materiałów i technologii do procesów produkcyjnych oraz wdrażania zasad gospodarki cyrkulacyjnej. Zapotrzebowanie na takich specjalistów w Polsce i na świecie będzie coraz większe. Szczególnie cenni będą absolwenci uczelni technicznych umiejący wykorzystywać nowoczesne narzędzia informatyczne, także te bazujące na sztucznej inteligencji (AI), rozumiejący znaczenie nowych modeli biznesowych (np. start-upów) oraz dysponujący aktualną wiedzą na tematy prawne, społeczne i ekonomiczne związane z nowymi technologiami.   – Uważamy, że absolwent tego kierunku powinien zdobyć kompleksową wiedzę i umiejętności, nie ograniczające się jedynie do zagadnień technicznych. Musi dostrzegać i rozumieć, jak nowoczesne technologie wpływają na nasze życie i otaczające nas środowisko oraz jakie wywołują skutki społeczne – mówi dr inż. Piotr Beńko, prof. PK, prodziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej, na którym prowadzony będzie nowy kierunek.     Program kształcenia kierunku będzie interdyscyplinarny.  – Tematyka zajęć jest bardzo rozległa i obejmuje m.in. odnawialne źródła energii, podstawy procesów i technologii przemysłowych, technologie związane z ochroną powietrza, wody i gleby, monitoring zanieczyszczeń, odzysk materiałów i energii, podstawy AI oraz nanotechnologie i nowoczesne materiały. Wiedza techniczna uzupełniona jest przedmiotami o profilu prawnym, społecznym i ekonomicznym oraz przedmiotami o charakterze humanistycznym – tłumaczy dr hab. inż. Jerzy Mikosz, prof. PK, kierownik Katedry Technologii Środowiskowych na WIŚiE. Kierunek ekotechnologie dla zrównoważonego rozwoju mocno nastawiony jest na rozwój umiejętności praktycznych. W programie studiów zaplanowano wiele aktywności laboratoryjnych i seminariów, a także zajęć prowadzonych przez specjalistów z przemysłu.     Absolwenci kierunku ekotechnologie dla zrównoważonego rozwoju zyskają wysokiej jakości wykształcenie techniczne połączone z dodatkowymi umiejętnościami i wiedzą. Będą mogli znaleźć zatrudnienie w każdej gałęzi przemysłu w działach ochrony środowiska, zakładach gospodarki komunalnej, administracji różnych szczebli zarządzającej większością usług komunalnych czy w organizacjach pozarządowych, zajmujących się zagadnieniami związanymi ze zrównoważonym rozwojem.     Przedmiotem obowiązkowym dla rekrutujących się na ten kierunek absolwentów szkół średnich jest matematyka. Oprócz niej muszą zdać także maturę z jednego z przedmiotów charakterystycznych, do których należą: fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, chemia, biologia lub geografia.     Informatyka materiałowa   Informatyka materiałowa to nowym obszar badań, połączenie wiedzy o budowie materiałów z zaawansowanymi narzędziami informatycznymi do analizy danych. Jej celem jest optymalne wykorzystanie technik obliczeniowych oraz zwiększenie ich efektywności w zagadnieniach modelowania i projektowania materiałów. Tam w inżynierii materiałowej, gdzie do tej pory podstawowym narzędziem był eksperyment wykonywany w laboratorium, wkracza informatyka: symulacje, eksperyment numeryczny.  – Celem tej dyscypliny jest zarówno badanie, jak i projektowanie materiałów o pożądanych właściwościach, wykorzystywanych w tak różnych dziedzinach jak elektronika, budownictwo czy medycyna. Informatyka materiałowa to modelowy przykład interdyscyplinarnej gałęzi wiedzy – łączy elementy informatyki, fizyki, chemii i materiałoznawstwa – wyjaśnia dr hab. Olga Sikora z Katedry Fizyki na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki.     Program studiów oferowanych przez Politechnikę Krakowską na kierunku informatyka materiałowa jest wszechstronny i nowoczesny. Absolwenci opanują metody numeryczne i obliczeniowe oraz umiejętność implementacji algorytmów w językach C++ i Python. Będą umieli badać zachowania materiałów w różnych warunkach przy pomocy symulacji komputerowych, poznają podstawy fizyki, chemii, materiałoznawstwa, specjalistycznych zagadnień z zakresu technologii nowoczesnych materiałów, repozytoriów danych materiałowych i metod badania materiałów, a także zostaną przygotowani do analizy dużych zbiorów danych. Na studentów czeka szeroka gama przedmiotów do wyboru, a także dobrze przygotowana kadra i świetnie wyposażone laboratoria. Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki aktywnie współpracuje z otoczeniem gospodarczym, dzięki czemu zaoferuje studentom bogate możliwości praktyk w firmach związanych z nowoczesnymi materiałami i narzędziami informatycznymi.     Obowiązkowym przedmiotem, który muszą zdać kandydaci na studia informatyka materiałowa jest matematyka. W rekrutacji będzie się liczyć także matura z tzw. przedmiotu charakterystycznego (tu do wyboru: matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka albo chemia), a w przypadku absolwentów techników pod uwagę może być wzięty wynik egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzamin zawodowy (może z tego skorzystać technik automatyk, dźwięku, elektronik, elektroniki i informatyki medycznej, elektroniki medycznej, elektryk, energetyk, informatyk, technik kryminalistyki, łączności, metrolog, programista, teleinformatyk oraz technik telekomunikacji).     Energetyka jądrowa na studiach II stopnia   Nowością w ofercie studiów magisterskich na PK w roku akademickim 2024/2025 będzie kierunek energetyka jądrowa (nabór na studia II stopnia zimą 2025 r.). To kolejny krok w rozwoju oferty PK w tym obszarze wiedzy, po tym, jak sprawdziło się uruchomienie – od tego roku akademickiego – specjalności „energetyka jądrowa” na II stopniu studiów na kierunku energetyka. – Nowa specjalność cieszyła się dużym zainteresowaniem, a to kolejny argument za tym, by rozwijać naszą ofertę, bo potrzeby rynku pracy i branży energetycznej, związane z energetyką jądrową, będą coraz większe. Budowa elektrowni atomowej to wymóg i kwestia czasu, specjaliści wykształceni na kierunku energetyka jądrowa będą mogli pracować zarówno w tym obszarze energetyki, jak w przy projektach z obszaru energetyki konwencjonalnej, ciepłownictwa czy odnawialnych źródeł energii. Będą posiadali równie bogatą wiedzę i umiejętności jak studenci kierunku energetyka, rozszerzoną o kwestie bezpieczeństwa obsługi bloków jądrowych, reaktorów i promieniotwórczości – mówi dr hab. inż. Artur Cebula, prof. PK z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki PK.     Kształcenie na kierunku energetyka jądrowa Politechnika Krakowska planuje prowadzić we współpracy z Instytutem Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk.     Dynamika zmian we współczesnym świecie generuje potrzebę kształcenia specjalistów z całkiem nowych dziedzin, którzy – oprócz wiedzy – posiadają także praktyczne umiejętności. Będą nimi bez wątpienia absolwenci nowych politechnicznych kierunków. Są one bowiem interdyscyplinarne, a ich programy zakładają wiele godzin praktycznych zajęć. Studenci będą mogli czerpać z doświadczenia, które przez lata zdobyła kadra naukowa Politechniki Krakowskiej. Warto o tym pamiętać, mając na uwadze m.in. dobre przygotowanie do wyzwań rynku pracy.     Znakomitą okazją do poznania pełnej oferty PK na nowy rok akademicki będzie Dzień Otwarty Politechniki Krakowskiej, który odbędzie się już w najbliższy piątek 19 kwietnia 2024 w godz. 10-15 na głównym kampusie PK. Uczelnia otworzy szeroko swoje drzwi, zaprosi do laboratoriów i sal wykładowych oraz na spotkania z wykładowcami i studentami. Pokaże najciekawszy sprzęt i stanowiska badawcze, zaprosi na naukowe pokazy (m.in. z udziałem Robocopa, strzelających kondensatorów, kinetycznego łamacza kości)  z odrobiną naukowej magii i wirtualnej rzeczywistości. Będą też naukowe gry i konkursy czy akcje ekologiczne (np. sadzenia roślin czy zamiany kajaka w mini ogród warzywny). Na gości Dnia Otwartego na dziedzińcu uczelni znajdować się będzie także strefa relaksu i strefa gastro, a odpoczynek umili muzyka grana na żywo przez politechniczne Radio Nowinki.   Szczegółowy program Dnia Otwartego w Serwisie Rekrutacyjnym PK oraz na stronie głównej uczelni.     (jg, bk, m)     Fot. / grafiki: materiały wydziałów oraz Canva         {fastsocialshare}
Czytaj całość

Zapraszamy na Dzień Otwarty na PK! Spotkajmy się już w ten piątek

Zapraszamy tegoroczne maturzystki i maturzystów oraz wszystkie osoby zainteresowane kształceniem na Politechnice Krakowskiej na Dzień Otwarty, który odbędzie się w piątek 19 kwietnia br. Będzie to wyjątkowa okazja, aby poznać uczelnię od środka, odkryć bogactwo naszych programów studiów oraz zanurzyć się w akademicką atmosferę. Na uczestniczki i uczestników czekają liczne prezentacje, warsztaty, spotkania z wykładowcami i studentami, które na pewno będą pomocne przy podejmowaniu decyzji o dalszej ścieżce edukacyjnej.     W piątek 19 kwietnia w godz. 10.00-15.00 studentów i naukowców wszystkich ośmiu wydziałów Politechniki Krakowskiej będzie można spotkać na żywo na kampusie uczelni przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie.   Dołącz do wydarzenia na Facebooku > > >   Dla naszych gości – maturzystek, maturzystów, kandydatki i kandydatów na studia – czekać będą największe atrakcje Politechniki, m.in.: tańczące roboty, plener rysunkowy, skaner metrologiczny czy strzelające kondensatory. Wydziały otworzą także swoje laboratoria, które na co dzień mogą oglądać jedynie naukowcy i studenci. Gwarantujemy, że zwiedzanie laboratoriów m.in.: Inżynierii Ruchu Kolejowego, Małopolskiego Laboratorium Budownictwa energooszczędnego, Hydraulicznego, GlobalLogic czy Materiałów i Nawierzchni Drogowych obudzi w każdym naukową pasję.   Nasi pracownicy i studenci przygotowali także pokazy chemiczne, akcję sadzenia roślin, konkursy i quizy, a także – wraz z organizacjami studenckimi, Szkołą Doktorską i Działem Promocji – grę miejską, w której będzie można wygrać fajne nagrody. Główne punkty informacyjne usytuowane będą w piątek w Galerii GIL i holu budynku głównego PK. To tam będzie można pobrać mapki kampusu oraz karty do gry.   W tym roku naszym Dniem Otwartym ponownie włączamy się w ogólnopolską akcję „Dziewczyny na Politechniki!”. Na scenie koło Galerii Gil odbędą się panele dyskusyjne oraz wywiady z naukowczyniami i studentkami z PK. Dla aktywnych osób przewidziane są upominki. Na dziedzińcu uczelni znajdować się będzie także strefa relaksu i strefa gastro, a odpoczynek umili muzyka grana na żywo przez politechniczne Radio Nowinki.     Wszystkie informacje – wraz ze szczegółowym harmonogramem* dostępne są na stronie Portalu Rekrutacyjnego. Zapraszamy!     {fastsocialshare}     *harmonogram może ulec zmianom
Czytaj całość

Promocja doktorów i doktorów habilitowanych, 11 kwietnia 2024

    11 kwietnia br. o godz. 11.00 w Międzywydziałowym Centrum Edukacyjno-Badawczym „Działownia” odbyła się promocja doktorów i doktorów habilitowanych. W ceremonii, której przewodniczył rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, uczestniczyło 37 promowanych – 3 doktorów habilitowanych i 34 doktorów – ich promotorzy i bliscy. Podczas uroczystości dyplomy odebrali:     DOKTORZY HABILITOWANI Wydział Architektury Dr hab. inż. arch. Marta Pieczara Osiągnięcie naukowe: „Współczesna przestrzeń publiczna w powiecie poznańskim. Krajobrazowa metoda pomiaru jakości przestrzeni publicznej”     Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki 1. Dr hab. inż. Piotr Cisek Osiągnięcie naukowe: cykl publikacji „Modelowanie numeryczne i badania eksperymentalne wymiany ciepła i masy w instalacjach energetycznych” 2. Dr hab. inż. Karol Kaczmarski Osiągnięcie naukowe: cykl publikacji „Modelowanie numeryczne i monitorowanie ciśnieniowych elementów konstrukcyjnych kotłów w celu poprawy ich elastyczności i sprawności”       DOKTORZY Wydział Architektury 1. Dr Bożena Boba-Dyga Promotorzy: prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz   prof. dr hab. inż. arch. Maria Żychowskadr hab. Monika Bogdanowska Tytuł rozprawy doktorskiej: „O aranżacji konserwatorskiej w architekturze” 2. Dr inż. arch. Agnieszka Bojarowicz Promotor: dr hab. inż. arch. Anna Franta, prof. PK Tytuł rozprawy doktorskiej: „Przełamywanie trudnej tożsamości miejsca w procesie rewitalizacji obszarów śródmiejskich” 3. Dr inż. arch. Ewa Burejza Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Maciej Motak Tytuł rozprawy doktorskiej: „Nowe formy architektoniczne w zabytkowej tkance miejskiej. Analiza realizacji obiektów użyteczności publicznej powstałych w Grazu w latach 1990–2020” 4. Dr inż. arch. Michał Ciuła Promotor: dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, prof. PK Tytuł rozprawy doktorskiej: „Ślad węglowy w architekturze pierwszej połowy XX w.” 5. Dr inż. arch. Wojciech Duliński Promotorzy: prof. dr hab. inż. arch. Maciej Złowodzki dr inż. arch. Anna Taczalska-Ryniak Tytuł rozprawy doktorskiej: „O architekturze europejskich pasażerskich terminali lotniczych przeznaczonych dla przewoźników niskokosztowych” 6. Dr inż. arch. Kamil Hojarczyk Promotor: dr hab. inż. arch. Hubert Mełges, prof. ANS Tytuł rozprawy doktorskiej: „Architektura ludowa: jej rozwój i przemiany. Wybrane zagadnienia ze studiów wernakularnych na przykładach zagranicznych oraz powiatów chrzanowskiego i krakowskiego” 7. Dr inż. arch. Dominika Jaszczyńska-Wolsztyńska Promotor: dr hab. inż. arch. Anna Franta, prof. PK Tytuł rozprawy doktorskiej: „Strategia ‘wyciemniania miast’ w aspekcie środowiskowym i dramaturgii przestrzeni na przykładzie miast francuskich”   8. Dr inż. arch. Ewelina Panasiuk Promotor: dr hab. inż. arch. Piotr Burak-Gajewski, prof. PK Tytuł rozprawy doktorskiej: „Hol i jego formy jako element sieci przestrzeni publicznej”   9. Dr inż. arch. Anna Pączek Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Maria Żychowska   Tytuł rozprawy doktorskiej: „Młyny wodne – historia, stan obecny oraz sposoby zachowania na przykładzie Doliny Prądnika”   10. Dr inż. arch. Karolina Ptasińska-Gucik Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka Tytuł rozprawy doktorskiej: „Stacje i dworce kolejowe na Górnym Śląsku od połowy XIX wieku do początku XX wieku”   11. Dr inż. arch. Beata Skalska-Cimer Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka Tytuł rozprawy doktorskiej: „Technologie Wirtualnej Rzeczywistości w prezentacji zabytków architektury”   12. Dr inż. arch. Grzegorz Twardowski Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Tomasz Kozłowski Tytuł rozprawy doktorskiej: „Rytm jako element kreacji formy architektonicznej. Klasyczne i współczesne piękno w architekturze”   13. Dr inż. arch. Karolina Warzocha Promotor: dr hab. inż. arch. Andrzej Kłosak, prof. PK Tytuł rozprawy doktorskiej: „Architektura sal prób w szkołach muzycznych oraz jej wpływ na akustykę wnętrz”   14. Dr inż. arch. Magdalena Woźniczka Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Maciej Motak Tytuł rozprawy doktorskiej: „Przekształcenia układu przestrzennego oraz form architektonicznych na obszarze Kurdwanowa w latach 1845-2022”   15. Dr inż. arch. Rafał Zieliński Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Anna Kantarek Tytuł rozprawy doktorskiej: „Badanie liniowości nadbrzeży na podstawie wybranych miast europejskich”   Wydział Informatyki i Telekomunikacji Dr inż. Wojciech Książek Promotor: dr hab. inż. Paweł Pławiak, prof. PK Tytuł rozprawy doktorskiej: „Przewidywanie przeżywalności pacjentów chorych na nowotwór wątrobokomórkowy z wykorzystaniem metod uczenia maszynowego”       Wydział Inżynierii Lądowej 1. Dr inż. Łukasz Jarno Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Pamin Tytuł rozprawy doktorskiej: „Interface model influence on simulated behaviour of concrete-concrete composite pre-stressed girders with insight into time effects and cracking” („Wpływ modelu interfejsu na symulowane zachowanie się zespolonych dźwigarów sprężonych typu beton-beton z uwzględnieniem efektów reologicznych i zarysowania”)   2. Dr inż. Patrycja Karcińska Promotorzy: prof. dr hab. inż. Edyta Plebankiewiczdr hab. inż. Agnieszka Leśniak, prof. PK Tytuł rozprawy doktorskiej: „Model planowania zatrudnienia i tworzenia harmonogramów postępu robót w wykonawstwie budowlanym”   3. Dr inż. Marzena Mucha Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Pamin Tytuł rozprawy doktorskiej: „Influence of rate-dependence on unstable material response in large strain thermo-plasticity („Wpływ prędkości procesu na niestateczne zachowanie materiału w termo-plastyczności przy dużych odkształceniach”)” 4. Dr inż. Bartłomiej Sroka Promotor: prof. dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina Tytuł rozprawy doktorskiej: „Metoda priorytetowego harmonogramowania wieloobiektowych przedsięwzięć budowlanych”   5. Dr inż. Małgorzata Urbanek Promotorzy: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Czyczuła    dr hab. Piotr Kozioł, prof. PK Tytuł rozprawy doktorskiej: „Analiza stanu naprężeń i przemieszczeń szyn ze szczególnym uwzględnieniem efektu ”     Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Dr inż. Grzegorz Ojczyk Promotor: prof. dr hab. inż. Wiesław Zima Tytuł rozprawy doktorskiej: „Badania i modelowanie pracy kotła wielopaliwowego opalanego biomasą w postaci peletu drzewnego”   Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej   1. Dr inż. Filip Koper Promotorzy: prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał dr inż. Wiktor Kasprzyk Tytuł rozprawy doktorskiej: „Synteza i właściwości poliestrów z kwasu cytrynowego do zastosowań biomedycznych”   2. Dr inż. Damian Kułaga Promotorzy:   prof. dr hab. inż. Radomir Jasiński, dr inż. Jolanta Jaśkowska Tytuł rozprawy doktorskiej: „Poszukiwanie nowych ligandów receptorów 5-HT1A/5-HT7 działających na ośrodkowy układ nerwowy z grupy długołańcuchowych arylopiperazyn i aminotriazyn”   3. Dr inż. Izabela Kurzydym Promotor: dr hab. inż. Izabela Czekaj, prof. PK Tytuł rozprawy doktorskiej: „Modelowanie reakcji katalitycznych w procesach deNOₓ i deN₂O na drodze Selektywnej Redukcji Katalitycznej”   4. Dr inż. Wiktoria Tomal Promotorzy: dr hab. inż. Joanna Ortyl prof. PK, dr hab. inż. Stanisław Kuciel, prof. PK Tytuł rozprawy doktorskiej: „Synteza i badania nowych fotoinicjatorów do zastosowań biomedycznych”   5. Dr inż. Katarzyna Uram Promotor: prof. dr hab. inż. Aleksander Prociak Tytuł rozprawy doktorskiej: „Hybrydowe porowate materiały poliuretanowe z udziałem surowców odnawialnych”   6. Dr inż. Karolina ZawadzińskaPromotorzy: prof. dr hab. inż. Radomir Jasiński dr inż. Karolina Kula Tytuł rozprawy doktorskiej: „Synteza nowych nitrofunkcjonalizowanych połączeń heterocyklicznych na drodze [3+2] cykloaddycji”   Wydział Mechaniczny 1. Dr inż. Aneta Celarek-Kobyłczyk Promotorzy: prof. dr hab. inż. Jerzy Kamieński dr inż. Jan Talaga Tytuł rozprawy doktorskiej: „Badania hydrodynamiki mieszania cieczy w zbiorniku z niecentrycznie usytuowanym mieszadłem turbinowym”   2. Dr inż. Tomasz Czauderna Promotorzy: dr hab. inż. Henryk Sanecki dr inż. Michał Maniowski Tytuł rozprawy doktorskiej: „Analiza i optymalizacja układu sprzęgieł stosowanego w napędzie tramwaju niskopodłogowego”   3. Dr inż. Krystian Milewski Promotorzy: dr hab. inż. Monika Madej, prof. PŚk dr hab. inż. Magdalena Niemczewska-Wójcik, prof. PK Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ powłok diamentopodobnych oraz cieczy jonowych na eksploatację wybranych węzłów tribologicznych”   4. Dr inż. Jordan Podgórski Promotor: dr hab. inż. Artur Krowiak, prof. PK Tytuł rozprawy doktorskiej: „Metody radialnych funkcji bazowych w zastosowaniu do zagadnień brzegowych mechaniki z pewnym typem nieciągłości”   5. Dr inż. Rafał Schmidt Promotorzy: prof. dr hab. inż. Błażej Skoczeń dr hab. inż. Kinga Nalepka, prof. AGH Tytuł rozprawy doktorskiej: „Experimental research and modeling of macrocrack propagation in materials used at extremely low temperatures”   6. Dr inż. Mateusz Wygoda Promotorzy: dr hab. inż. Bogdan Szybiński, prof. PK dr inż. Paweł Romanowicz Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wytrzymałość zmęczeniowa płaskich elementów konstrukcji z otworami, wzmacnianych nakładkami kompozytowymi”       Zobacz więcej zdjęć z wydarzenia w naszej fotogalerii         Fot. Jan Zych            {fastsocialshare}
Czytaj całość

Postępowania na WIiTCh

Informacje prasowe, wywiady

Oferta dydaktyczna Wydziału

Biotechnologia

Studia stacjonarne I i II stopnia

Biotechnologia

Specjalność Biotechnologia przemysłowa i w ochronie środowiska

Dowiedz się więcej

Inżynieria chemiczna i procesowa

Studia stacjonarne I i II stopnia

Inżynieria chemiczna i procesowa

Trzy specjalności, w tym jedna realizowana w całości w języku angielskim

Dowiedz się więcej

Technologia chemiczna

Studia stacjonarne I i II stopnia

Technologia chemiczna

Siedem specjalności, w tym jedna realizowana w całości w języku angielskim

Dowiedz się więcej

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie