Skip to content

UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie SONATA-17 (NCN)

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ogłasza konkurs na stypendium naukowe dla studenta w projekcie: SONATA-17 (NCN) pt.: „Analiza możliwości chemolizy bio-materiałów poliuretanowych syntezowanych z bio-polioli o rożnej strukturze chemicznej i analiza wpływu otrzymanych bio-recyklatów na proces ekspansji i właściwości nowych bio-poliuretanów”, nr 2021/43/D/ST5/01222.

Ogłoszenie WKR WIiTCh o terminie i formie składania dokumentów dla obywateli polskich biorących udział w rekrutacji na studia I stopnia

W dniach 22–24 lipca 2024 Kandydaci na studia I stopnia zakwalifikowani do wpisu w drugiej turze zobowiązani są do dostarczenia do Komisji Rekrutacyjnej (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, sala nr 5 na parterze, w godzinach 10–13) następujących dokumentów: 1) Dokumenty będące podstawą rekrutacji: kserokopia świadectwa dojrzałości wydanego przez Okręgową Komisję…

Konkurs na stanowisko typu Stypendysta/Student/Doktorant w projekcie NCN OPUS-23 (2)

Nazwa jednostki: Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Katedra Chemii i Technologii Polimerów Nazwa stanowiska: Stypendysta/Student/Doktorant_2 Typ konkursu NCN: OPUS – 23 Termin składania ofert: 16.10.2024, godz. 13:00 Forma składania ofert: osobiście Wymagania: tytuł zawodowy magistra lub mgr inżyniera w dziedzinie Chemia, Technologia chemiczna,  preferowana specjalność: technologia polimerów, chemia…

Konkurs na stanowisko typu Stypendysta/Student/Doktorant w projekcie NCN OPUS-23 (1)

Nazwa jednostki: Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Katedra Chemii i Technologii Polimerów Nazwa stanowiska: Stypendysta/Student/Doktorant_1 Typ konkursu NCN: OPUS – 23 Termin składania ofert: 16.10.2024, godz. 13:00 Forma składania ofert: osobiście Wymagania: tytuł zawodowy magistra lub mgr inżyniera w dziedzinie Chemia, Technologia chemiczna,  preferowana specjalność: technologia polimerów, chemia…

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie: OPUS 21 (NCN)

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ogłasza konkurs na stypendium naukowe w projekcie: OPUS 21 (NCN) pt.: „Nowe możliwości rozwoju strategii projektowania i funkcjonalizacji kropek węglowych jako wielofunkcyjnych, dynamicznych, zielonych systemów fotoinicjujących i fotokatalizatorów wykorzystywanych w procesach fotopolimeryzacji” nr 2021/41/B/ST5/04533.

Ogłoszenie WKR WIiTCh o terminie i formie składania dokumentów dla obywateli polskich biorących udział w rekrutacji na studia I stopnia

W dniach 15–19 lipca 2024 Kandydaci na studia I stopnia zakwalifikowani do wpisu zobowiązani są do dostarczenia do Komisji Rekrutacyjnej (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, sala nr 5 na parterze) następujących dokumentów: 1) Dokumenty będące podstawą rekrutacji: kserokopia świadectwa dojrzałości wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną oraz opcjonalnie kserokopia aneksu do…

Nabór na stanowisko Pracownik techniczny-onkologiczny, Projekt LIDER XII

Nazwa jednostki: Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Katedra Chemii i Technologii Organicznej Nazwa stanowiska: Pracownik techniczny – onkologiczny Typ konkursu NCBR: LIDER XII Termin składania ofert: 22.07.2024, godz. 16:00   Wymagania: wykształcenie wyższe – doktor z dziedziny nauk biologicznych, doświadczenie zawodowe: przeszkolenie oraz doświadczenie w pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi…

Konkurs na stanowisko typu konstruktor urządzenia elektronik w projekcie finansowanym ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju LIDER13/0156/2022 (2 stanowiska)

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ogłasza konkurs na zatrudnienie na stanowisku typu konstruktor urządzenia elektronik w projekcie finansowanym ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju LIDER13/0156/2022 pt.”Opracowanie nowej generacji, nietoksycznych, antybakteryjnych żywic wraz z drukarką 3D dla przemysłu stomatologicznego do otrzymywania tymczasowych koron i mostów” Nazwa stanowiska: konstruktor…

Protokół z postępowania konkursowego o przyznanie stypendium dla doktoranta - projekt OPUS 22

Informujemy, że dostępny jest protokół z postępowania konkursowego o przyznanie 1 stypendium dla doktoranta finansowanego w ramach projektu badawczego OPUS 22 „Nowoczesne materiały oparte o sieci metaloorganiczne do usuwania substancji psychoaktywnych – synteza, charakterystyka chemiczna, toksyczność i efektywność w badaniach in vitro i in vivo”. Plik dostępny w załączniku.

Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego - 16 do 20.09.2024

Uprzejmie informujemy, że w dniach 16 - 20 września w Poznaniu odbędzie się kolejny Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Rejestracja z niższymi opłatami zjazdowymi została przedłużona do 30 czerwca, rejestracji można dokonać poprzez stronę Zjazdu https://zjazd.ptchem.pl/. Tam też można znaleźć więcej informacji o programie Zjazdu.

The Challenges and Opportunities of Hydrogen-Ammonia New Energy System

28 czerwca będziemy mieli zaszczyt gościć na naszym wydziale prof. San Ping Jiang z Curtin University z Australii. Profesor jest światowej klasy specjalistą z zakresu elektrochemii, nanomateriałów, materiałów mezoporowatych, układów membranowych do zastosowań w energetyce jak np.  ogniw paliwowych, elektrochemicznych superkondensatorów.  Profesor jest autorem przeszło 450 publikacji, jego prace były…
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Laboratorium Chemiczne dla Uczniów

Laboratorium Chemiczne dla Uczniów

Od września 2023 roku, na Politechnice Krakowskiej rozpoczynamy cykle zajęć laboratoryjnych z chemii dla uczniów, którzy chcą poszerzyć swoje wiadomości chemiczne oraz sprawdzić je w praktyce
Dowiedz się więcej

Laboratorium Analiz Śladowych

im. Profesora Adama Grochowalskiego

Akredytacja WIITCH

Aktualności PK

BeeBrain – studenci Politechniki Krakowskiej chcą chronić pszczoły przy pomocy zaawansowanej technologii

    Studenci Politechniki Krakowskiej pracują nad modelem detekcji obrazu, który wykrywa pasożyty pszczół za pomocą monitoring uli wraz z aplikacją. Projekt jest na tyle istotny i nowatorski, że jego fragment został w tym roku doceniony przez międzynarodowe gremium europejskiej edycji prestiżowego konkursu “Seeds for the Future” organizowanego przez firmę Huawei. Spośród 145 studentów i studentek z 23 krajów reprezentacja Polski liczyła 10 osób. Jedną z nich był współtwórca projektu “BeeBrain” Hubert Orlicki. Wspólnie z zespołem na gali finałowej w Rzymie zaprezentowali jego elementy. To rozwiązanie, które dwójka studentów Politechniki Krakowskiej realizuje w ramach grantu udzielonego przez studenckie laboratorium innowacji FutureLab PK.     Warroza to choroba pasożytnicza pszczół wywoływana przez niewielkich rozmiarów roztocza, które bytują na pszczołach dorosłych oraz czerwiach i żywią się ich hemolimfą. Są powszechnie występującym wśród pszczół pasożytem, który wielokrotnie doprowadził do zagłady całych uli, przez co stanowi dla nich śmiertelne zagrożenie. Projekt “BeeBrain” to rozwiązanie, które studenci Politechniki Krakowskiej Hubert Orlicki i Bartłomiej Szostak, realizują w ramach grantu udzielonego przez uczelniane laboratorium innowacji – FutureLab PK. Polega na opracowaniu systemu akwizycji, analizy i wizualizacji danych z ula wraz z aplikacją onboardingową. Mówiąc prościej, chodzi o system wczesnego wykrywania, który będzie natychmiastowo ujawniał zarażenie pasożytem wśród pszczół danego ula i zwalczał je autonomicznie, bez konieczności angażowania w ten proces pszczelarzy.   – Projekt przygotowany w ramach „Seeds of the Future” został oparty na nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych ze wsparciem technologii Huawei: ResNet, renewable energy source, 5G connection i Huawei Cloud. W projekcie zaproponowaliśmy również model biznesowy, sposoby finansowania, porównanie istniejących rozwiązań, strategię marketingową, podejście do zasilania i całą infrastrukturę – mówi współautor projektu Hubert Orlicki, student Informatyki Data Science Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Krakowskiej.   W praktyce projekt opiera się na kamerze zamontowanej przed wlotem do ula, która przy użyciu zaprogramowanego przez studentów modelu detekcji obrazu rozpoznaje czy na pszczołach znajdują się pasożyty. Jeśli zostanie przekroczony odpowiedni współczynnik zarażenia to taka informacja zostaje wysłana do przygotowanej aplikacji. Tu kończy się etap pierwszy projektu. W dalszej części Hubert Orlicki oraz Bartłomiej Szostak chcą dodać autonomiczne urządzenie, które za pomocą mieszanek ziół będzie w stanie zlikwidować pasożyty znajdujące się w ulu. Ponadto chcą przekazać do użytku pszczelarzom aplikację, która będzie zbierała najważniejsze dane z ula oraz jego bezpośredniego otoczenia. Na tej podstawie, przy pomocy specjalnego modelu predykcji, aplikacja będzie generować informację z poradami i zagrożeniami w taki sposób, by ułatwić proces wdrożeniowy opieki nad daną pasieką dla niedoświadczonych pszczelarzy. Ostatnim etapem projektu będzie praca nad modelem, który umożliwi tworzenie inteligentnych notatek ułatwiających proces przeglądania ula i gromadzenia uporządkowanych informacji na temat tego co się w nim dzieje.   – Pomysł zrodził się po konsultacjach z pszczelarzami. Odbyliśmy z nimi kilka spotkań, na których sumiennie słuchaliśmy o ich problemach. Wszystkie nasze idee to odpowiedzi na te problemy. Są to próby technologicznych rozwiązań, które mają je wyeliminować – mówi Hubert Orlicki.   Zgodnie z naukowymi modelami istnieje realne zagrożenie, że w sytuacji zniknięcia pszczół ludzkość wyginie w ciągu 4 lat. Kluczowym jest zatem ich ochrona, a koniecznością są wszelkie działania zmierzające do rozwijania ich populacji w środowisku – Ponadto wspieranie pszczelarzy to walka o lokalną gospodarkę. Należy pamiętać o ilości dóbr wytwarzanych przez pszczelarzy i usługach z jakich korzystają. Problemy pszczół występują nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie – mówi Hubert Orlicki.   Pilotażowa forma projektu jest już w realizacji w Krakowie. Studenci pod okiem swojego opiekuna dr inż. Tomasza Makowskiego na prywatnej działce postawili dwa ule (mieszczące od 60 do 160 tysięcy pszczół), na których zamontowali prototypowe wersje kamer. Docelowo mają być trzy ule, ale obecnie studenci czekają na dalszy rozwój projektu. Wciąż pracują nad algorytmami, które mają sterować systemem i póki ich nie udoskonalą, nie chcą powiększać swojego obszaru badawczego do poziomu pasieki.   Projekt “Seeds for the Future” rozpoczął się w 2008 roku jako pilotażowy program zainicjowany przez firmę Huawei. W ciągu zaledwie dekady rozrósł się do globalnej skali, a dziś obejmuje ponad 15 tysięcy uczestników i uczestniczek ze 139 krajów. Polska dołączyła do inicjatywy w 2016 roku tym samym umożliwiając naszym studentkom i studentom udział w globalnej scenie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). W ramach programu odbywają się warsztaty prowadzone przez ekspertów Huawei oraz badaczy i badaczki renomowanych uczelni, które pozwalają uczestniczącym w nich osobom na gruntowne zrozumienie teoretycznych konceptów stojących za wykorzystaniem nowoczesnych technologii. W ramach tych warsztatów odbywają się też wizyty w laboratoriach badawczych i centrach innowacji, które oferują wgląd w praktyczne zastosowania omawianych rozwiązań.   – W dzisiejszym wymagającym środowisku cyfrowym kultywowanie talentów ICT staje się ważniejsze niż kiedykolwiek. Europa stoi na czele rewolucji technologicznej, dlatego musimy inwestować w edukację i rozwój naszych młodych talentów. Pielęgnując ich umiejętności i zapewniając im odpowiednie narzędzia i możliwości, dbamy o to, by Europa pozostała liderem na globalnej scenie cyfrowej – mówi Radosław Kędzia, starszy wiceprezes Huawei Europe.   Podczas tegorocznej edycji projektu “Seeds for the Future” Polskę reprezentowało 10 osób. Połowa tej liczby zaprezentowała koncepcję “BeeBrain” (tu pod nazwą „Beelivers”) podczas gali finałowej projektu, która odbyła się w dniach 1-5 lipca w Rzymie. W zespole projektowym znajdowali się: Hubert Orlicki z Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Krakowskiej, Arkadiusz Niedziela i Maja Maćkowiak z Politechniki Poznańskiej, Irmina Lepiarczyk z Politechniki Śląskiej oraz Anna Jarosz z Akademii Górniczo-Hutniczej.                               Na zdjęciach:   1, 5 i 6: Ule, w których zamontowane są prototypowe wersje studenckiego rozwiązania / fot. autorzy projektu   2 i 4: Uczestnicy projektu “Seeds for the Future” / fot. materiały firmy Huawei   3: Studenci Politechniki Krakowskiej Hubert Orlicki i Bartłomiej Szostak z opiekunem projektu dr inż. Tomaszem Makowskim / fot. archiwum autorów projeku     {fastsocialshare}
Czytaj całość

Nowi prorektorzy Politechniki Krakowskiej na kadencję 2024-2028

  Poznaliśmy skład prorektorski władz Politechniki Krakowskiej na kadencję 2024-2028. Rektor PK prof. Andrzej Szarata będzie współpracował z czterema prorektorami. Nowym prorektorem ds. nauki będzie dr hab. inż. Magdalena Niemczewska-Wójcik, prof. PK, dotąd prodziekan Wydziału Mechanicznego PK. Stanowisko prorektora ds. kształcenia i współpracy z zagranicą obejmie dr hab. inż. Katarzyna Bizon, prof. PK, kierownik Katedry Chemicznej i Procesowej na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej. Misję na dotychczasowych stanowiskach kontynuować będą: dr hab. inż. arch. Tomasz Kapecki, prof. PK, kierownik Katedry Architektury Miejsc Pracy, Sportu i Usług Katedry Wydziału Architektury PK – jako prorektor ds. ogólnych oraz dr inż. Marek Bauer z Katedry Systemów Transportowych Wydziału Inżynierii Lądowej PK – jako prorektor ds. studenckich.     Pozytywne opinie dla kandydatów na stanowiska prorektorów ds. kształcenia oraz ds. studenckich wydał Parlament Samorząd Studencki PK, a dla prorektor ds. nauki Samorząd Doktorantów PK (zgodnie z wymogami ustawowymi i statutowymi). Wszyscy prorektorzy rozpoczną nową kadencję wspólnie z rektorem PK 1 września 2024 r. Szczegółowe kompetencje poszczególnych prorektorów zostaną sprecyzowane w zarządzeniu Rektora PK.     Dr hab. inż. Magdalena Niemczewska-Wójcik, prof. PK prorektorem do spraw nauki     Pochodzi z Przemyśla, gdzie ukończyła II Liceum Ogólnokształcące w klasie o profilu matematyczno-fizycznym. Jest absolwentką dwóch specjalności (zarządzanie i restrukturyzacja zakładów oraz zarządzanie i marketing w transporcie) na kierunku zarządzanie i marketing na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej (odpowiednio w 2001 i 2004 roku). W 2006 r. obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską pt. „Kształtowanie powierzchni elementów endoprotez wykonanych z materiałów ceramicznych”. Otrzymała również nagrodę im. Michała Życzkowskiego dla najmłodszego wypromowanego z wyróżnieniem doktora. Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn (obecnie inżynieria mechaniczna) na podstawie osiągnięcia naukowego pn. „Koincydencja stereometrycznych i tribologicznych badań warstwy wierzchniej” uzyskała w 2018 r. Stale podnosi kompetencje w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej, biorąc udział w warsztatach i szkoleniach. W listopadzie 2023 r. brała udział w wizycie studyjnej, organizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, przeprowadzonej w ramach projektu pt. „Liderzy w zarządzaniu uczelnią” w Erasmus University Rotterdam. Obecnie realizuje studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim pt. „Zarządzanie w szkole wyższej – Menadżer szkoły wyższej” w zakresie zarządzania procesowego i zarządzania projektowego.     Pełniła liczne funkcje zarządcze na Politechnice Krakowskiej: prodziekan Wydziału  Mechanicznego (w latach 2016-2020 i 2020-2024), kierownik Zespołu Inżynierii Zarządzania w Katedrze Inżynierii i Automatyzacji Produkcji (od 2021 r.), zastępca dyrektora Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, obecnie Katedra Inżynierii i Automatyzacji Produkcji (w latach 2009-2013 i 2013-2016) oraz pełnomocnik dziekana Wydziału Mechanicznego ds. studenckich kół naukowych (2008-2020). W latach 2016-2020 była członkiem Senatu PK, przewodniczyła Senackiej Komisji ds. Jakości Kształcenia. Była członkiem Rady Związku Uczelni „InnoTechKrak” (2016-2020). Aktualnie jest członkiem Rady Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna na WM PK oraz zespołu ds. IDUB na PK.     Cieszy się uznaniem środowiska naukowego - została wybrana w skład Komitetu Budowy Maszyn PAN (w kadencjach 2020-2023 i 2024-2027),  jest ekspertem w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), członkiem towarzystw naukowych: Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją oraz Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne oraz licznych komitetów naukowych konferencji i czasopism. Jest też zapraszana do opracowania recenzji w przewodach doktorskich (25 recenzji rozpraw doktorskich, w tym 12 zagranicznych) oraz postępowaniach habilitacyjnych (5 recenzji dorobku, członkostwo w 14 komisjach habilitacyjnych).     Zainteresowania naukowe dr hab. inż. Magdaleny Niemczewskiej-Wójcik, prof. PK są wielowątkowe. Łączą zagadnienia z obszaru inżynierii materiałowej i inżynierii mechanicznej (interesuje się m.in. charakteryzowaniem materiałów, technologią wytwarzania i inżynierią powierzchni, metrologią geometryczną powierzchni, eksploatacją). Głównym zagadnieniem badawczym w pracy naukowej nowej prorektor PK jest trwałość i niezawodność systemów tribologicznych, w tym biotribologicznych.     Jest autorką monografii naukowej i współautorką monografii dydaktycznej, autorką lub współautorką ponad 100 opracowań naukowych, w tym 56 prac opublikowanych w czasopismach naukowych i monografiach jako rozdziały oraz 50 komunikatów (posterów i referatów), przedstawianych na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Za osiągnięcia naukowe otrzymała liczne nagrody Rektora PK oraz Dziekana WM, była laureatką dwóch edycji programu LIDER PK (2018 i 2022). Wypromowała 2 doktorów oraz 3 doktorów jako promotor pomocniczy, ponad 45 magistrów i 40 inżynierów.      Kierowała zespołami w ramach projektów naukowo-badawczych (finansowanych przez MNiSW: Juventus Plus, Polska Metrologia II) oraz dużym, ważnym dla uczelni projektem infrastrukturalnym ( „Utworzenie Regionalnego Zespołu Akredytowany Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących Politechniki Krakowskiej” o wartości 14 mln zł). Była także wykonawcą w innych projektach naukowo-badawczych. Odbyła liczne naukowe staże zagraniczne, w tym: Eastern Switzerland Univeristy of Applied Sciences (Buchs/Szwajcaria) i Instytut Materiałów Supertwardych (Kijów/Ukraina) oraz naukowe staże krajowe, w tym: w Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytucie Technologii Eksploatacji  w Radomiu.    Prywatnie jest miłośniczką sudoku, muzyki klubowej, instruktorem fitness, a także projektuje i wykonuje rękodzieło artystyczne.     Dr hab. inż. Katarzyna Bizon, prof. PK prorektorem do spraw kształcenia i współpracy z zagranicą     Dr hab. inż. Katarzyna Bizon, prof. PK urodziła się w 1981 r., pochodzi z Rybnika. W 2005 r. ukończyła studia magisterskie na kierunku matematyka (specjalność: matematyka stosowana i modelowanie matematyczne) na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W 2010 r. na podstawie rozprawy „Spectral reduction of numerical models of combustion processes” uzyskała stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria chemiczna na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej, a w 2018 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego w tej samej dyscyplinie na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej (na podstawie osiągnięcia „Analiza właściwości stacjonarnych i dynamiki autotermicznych struktur fluidyzacyjnych”). W 2022 r. ukończyła studia podyplomowe na kierunku "Zarządzanie projektami innowacyjnymi" w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Celem podniesienia kompetencji zarządczych w listopadzie 2023 r. odbyła wizytę studyjną w Erasmus University Rotterdam, zorganizowaną w ramach projektu „Liderzy w zarządzaniu uczelnią” przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.     Z Politechniką Krakowską jest związana od 2015 r. Od 2019 r. jest profesorem PK na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej PK, od 2021 r. pełni funkcję kierownika Katedry Inżynierii Chemicznej i Procesowej. Jest członkiem Senackiej Komisji Etyki (od 2021 r.) oraz przewodniczącą Komisji Antymobbingowej (od 2022 r.). Posiada doświadczenie w organizacji i ocenie procesu kształcenia -  jest przewodniczącą Rady Programowej kierunku inżynieria chemiczna i procesowa na WIiTCh (od 2021 r.), a od 2023 r. członkiem Rady Programowej kierunku technologia chemiczna. Pełniła rolę eksperta zespołu oceniającego Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych.     Zainteresowania naukowe dr hab. inż. Katarzyny Bizon, prof PK skupiają się na modelowaniu matematycznym, symulacjach numerycznych i optymalizacji katalitycznych reaktorów wielofunkcyjnych i reaktorów adsorpcyjnych, jak również modelowaniu i symulacjach transportu masy w materiałach porowatych. Prowadzi też  badania nad zastosowaniem technik eksploracji danych i uczenia maszynowego do formułowania numerycznych modeli zredukowanych i hybrydowych obiektów inżynierii chemicznej. Na badania te pozyskała dwa granty finansowane przez Narodowe Centrum Nauki (w ramach konkursów Sonata 13 oraz Sonata Bis 11). Jako wykonawca uczestniczyła w realizacji szeregu innych projektów naukowych, badawczo-rozwojowych oraz dydaktycznych.     Jest współautorką jednej książki naukowej oraz autorką jednej monografii naukowej, autorką lub współautorką 85 prac opublikowanych w czasopismach naukowych i recenzowanych materiałach konferencyjnych, w tym 48 artykułów naukowych w czasopismach z bazy JCR. Jest autorką/współautorką 84 wystąpień (referatów i posterów) przedstawionych na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Była laureatką Bernard Lewis Fellowship 2012 oraz dwukrotną laureatką programu LIDER PK. Wypromowała jednego doktora oraz jednego doktora jako promotor pomocniczy. Obecnie jest promotorem dwóch doktoratów realizowanych w Szkole Doktorskiej PK oraz jednego w PhD School in Information Technologies for Engineering w Università degli Studi del Sannio w Benevento we Włoszech. Wypromowała też 32 magistrów i 23 inżynierów  (z tego 39 dyplomów zostało obronionych na PK).     Posiada bardzo bogate doświadczenie w pracy dydaktycznej i badawczej w zagranicznych ośrodkach akademickich i naukowych takich jak: Università degli Studi del Sannio w Benevento we Włoszech (2005-2006 oraz 2011-2015), Istituto di Ricerche sulla Combustione Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) w Neapolu we Włoszech (2006-2011 i obecnie), Istituto di Scienze e Tecnologie per l'Energia e la Mobilità Sostenibili CNR) oraz Delft University of Technology w w Holandii (2007). Aktywnie współpracowała również z Istituto Motori CNR w Neapolu. Była stypendystką programu EST Marie Curie (2006-2008).     Od 2020 r. jest członkiem Komitetu Inżynierii Chemicznej i Procesowej Polskiej Akademii Nauk, a od 2023 r. członkiem Rady Naukowej Instytutu Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk w Gliwicach. Pełni funkcję co-leadera grupy roboczej projektu koordynowanego przez Université Libre de Bruxelles w Brukseli w Belgii i finansowanego w ramach europejskiego programu COST, który wspiera współpracę międzynarodową w obszarze badań naukowo-technicznych.     Jest pasjonatką biegania, turystyki górskiej i wulkanów. Ma na swoim koncie 8 ukończonych maratonów, kilkanaście półmaratonów, a w 2023 r. zdobyła Koronę Maratonów Polskich. Zdobyła m.in. szczyt Gran Sasso drogą Direttissima, szczyt Punta Gnifetti masywu Monte Rosa oraz kratery wulkanów Stromboli i Etna, jednak najbardziej fascynują ją Bieszczady.     Dr hab. inż. arch. Tomasz Kapecki prorektorem do spraw ogólnych     Stanowisko prorektora ds. ogólnych nadal sprawował będzie dr hab. inż. arch. Tomasz Kapecki, prof. PK, kierownik  Katedry Architektury Miejsc Pracy, Sportu i Usług na Wydziale Architektury PK. Wcześniej pełnił funkcje zastępcy dyrektora Instytutu Projektowania Architektonicznego WA PK (2017-2020), kierownika Zespołu Architektury Sportu i Rekreacji (od 2018 r.), pełnomocnika dziekana WA PK (od 2019 r.), przewodniczącego komisji ds. efektów finansowych badań naukowych i prac rozwojowych (od 2019 r.).  W kadencji 2020-2024 pełnił funkcję prorektora ds. ogólnych. Jest aktywny organizacyjnie, pełniąc funkcje kierownicze w dziesięciu ciałach kolegialnych PK.     Urodził się w 1960 r. w Krakowie. Studia na Wydziale Architektury PK ukończył w 1986 r. W 2002 r. otrzymał stopień doktora nauk technicznych na podstawie rozprawy „O architektonicznej adaptacji obiektów  poprodukcyjnych na cele użyteczności publicznej w Krakowie na tle tego typu rozwiązań w Polsce i Europie”. W 2017 r. na podstawie ogólnego dorobku i monografii pt. „O architekturze szkół wyższych w Polsce na początku XXI wieku” uzyskał stopień doktora habilitowanego.     Jako zainteresowania badawcze dr hab. inż. arch. Tomasz Kapecki, prof PK  wskazuje: badanie przestrzeni publicznej miast oraz przestrzeni wspólnych w budynkach użyteczności publicznej, dociekania wykraczające poza granice instytucjonalne i zwyczajowo utrwalonych dyscyplin wiedzy i nauki umożliwiające ukazywanie związków między nimi i budowanie pogłębionych, bo interdyscyplinarnych doświadczeń.     Wypromował 81 inżynierów i 95 magistrów. 26 dyplomów magisterskich pod jego opieką uzyskało wyróżnienia, kilka także wyróżnienia w konkursach ogólnopolskich. Był promotorem pracy doktorskiej, jest promotorem pracy doktorskiej aktualnie realizowanej w Szkole Doktorskiej.     Jest autorem kilkudziesięciu  artykułów w publikacjach zagranicznych, autorem jednej monografii naukowej i współautorem 8 monografii naukowych. W 1994 roku uzyskał uprawnienia projektowe bez ograniczeń. Ma w dorobku 137 wykonanych dokumentacji projektowych – zarówno koncepcji architektonicznych, jak i projektów budowlanych. Są to obiekty użyteczności publicznej, zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej, małe zespoły urbanistyczne, projekty konserwatorskie (głównie kamienic krakowskich), przebudowy i adaptacje. Duża ich część dotyczy obiektów dydaktycznych AGH. Kilka realizacji uzyskało wyróżnienia i nagrody krajowe. Na PK kierował zespołem międzywydziałowym, który opracował koncepcję architektoniczną zagospodarowania terenów Politechniki Krakowskiej w Czyżynach pn. "Politechnika Krakowska 2100". Koordynuje realizację porozumienia o współpracy naukowej i dydaktycznej zawartej pomiędzy PK, ASP, UJ i AGH. Uwieńczeniem dokonań w ramach wszystkich tych działalności jest Złota Odznaka PK przyznana w 2020 roku.   Jest członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów (od 2002 roku), a także członkiem Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału PAN w Krakowie na kadencję 2023-2026.     Od ponad 20 lat jego pasją są motocykle i realizowana przy ich pomocy turystyka motocyklowa. Od 2 lat realizuje się też pływając na deskach SUP, a od zeszłego roku  także uprawiając windsurfing. Jak mówi, pierwsze doświadczenia z żaglem i wiatrem pozwalają  obiecująco patrzeć  na kontynuowanie nauki tej niełatwej dyscypliny sportu.     Dr inż. Marek Bauer prorektorem ds. studenckich     Dr inż. Marek Bauer urodził się w 1974 r. w Krakowie. W roku 1999 ukończył studia magisterskie na kierunku budownictwo (specjalność: drogi, ulice i autostrady) na Wydziale Inżynierii Lądowej PK. Na tym samym wydziale, w roku 2008, na podstawie rozprawy „Wpływ infrastruktury ulic na funkcjonowanie komunikacji autobusowej” uzyskał z wyróżnieniem stopień doktora z nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo (specjalność: inżynieria ruchu). Od początku pracy na PK (1999) jest zatrudniony w Katedrze Systemów Transportowych (dawniej: Zakład Systemów Komunikacyjnych, Katedra Systemów Komunikacyjnych). W latach 2016-2020 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Inżynierii Lądowej, natomiast w kadencji 2020-2024 piastował stanowisko prorektora ds. studenckich PK.     Jego główne zainteresowania naukowo-badawcze obejmują: planowanie systemów transportowych ze szczególnym uwzględnieniem miejskiego transportu zbiorowego, modelowanie sieci transportowych, a także problematykę badań jakości  transportu zbiorowego oraz badań podróży. Jest autorem i współautorem 80 publikacji naukowych oraz blisko 150 wystąpień na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, naukowo-technicznych i technicznych. Uczestniczył w opracowaniu ponad 100 projektów, ekspertyz i analiz transportowych, w tym pełnił funkcję kierownika w projekcie badawczym UE „SmartMove” oraz w projekcie NCBiR „System informatyczny komputerowego  wspomagania planowania komunikacji miejskiej”. Był również promotorem ponad 100 dyplomowych prac inżynierskich i magisterskich.     Jest laureatem nagrody naukowej Ministra Infrastruktury RP (2008) oraz nagrody naukowej Rektora PK (2009), został odznaczony Honorową Odznaką PK (2013) oraz Medalem „Zasłużony dla PK” (2022). W dorobku posiada również Nagrody Samorządu Studenckiego WIL PK dla najlepszego wykładowcy na kierunku studiów Transport (2017) i Gospodarka Przestrzenna (2020).     W ramach społecznie prowadzonej działalności popularyzującej naukę był między innymi członkiem zespołów zadaniowych powoływanych przez Prezydenta Miasta Krakowa (2014-2018 i 2022-2024), a także uczestnikiem Okrągłego Stołu Transportowego w Krakowie (2011-2012) i Forum Na Rzecz Czystego Powietrza (2016).     Pełniąc funkcję prorektora ds. studenckich w kadencji 2020-2024 dr inż. Marek Bauer doprowadził do uruchomienia Stypendium Politechniki Krakowskiej z własnego Funduszu Stypendialnego PK (2020), był też twórcą  „Zasad tworzenia, ewidencji, finansowania, działania i rozwiązywania uczelnianych organizacji studenckich oraz uczelnianych organizacji doktorantów na Politechnice Krakowskiej wraz z zasadami finansowania Samorządu Studenckiego i Samorządu Doktorantów” (2023) oraz Uczelnianej Rady Kół Naukowych (2024) i dwuetapowej Uczelnianej Sesji Kół Naukowych (2022-2024).     Był również pomysłodawcą i głównym realizatorem budowanych od podstaw systemowych rozwiązań poprawiających relacje wśród członków społeczności akademickiej PK, obejmujących: cykliczne badania potrzeb członków społeczności akademickiej (2022-2024), opracowanie Planu Równości dla Politechniki Krakowskiej na lata 2023-2026 (2022), wprowadzenie obowiązkowych szkoleń świadomościowych dla studentów PK (2022-2024) oraz szkoleń dla pracowników PK (2022-2024), utworzenie Centrum Wsparcia Społeczności Akademickiej PK (2022). Doprowadził również do rozwinięcia konkursu „O złoty indeks PK” o dodatkowe przedmioty (informatyka, predyspozycje architektoniczne) oraz modyfikacji programu „Student Lider I roku” (2023-2024).     Prywatnie jest miłośnikiem muzyki metalowej, historii starożytnej i koszykówki.           (m)     Zdjęcia: Jan Zych         {fastsocialshare}                                                                                                                     
Czytaj całość

Nowi prorektorzy Politechniki Krakowskiej na kadencję 2024-2028

  Poznaliśmy skład prorektorski władz Politechniki Krakowskiej na kadencję 2024-2028. Rektor PK prof. Andrzej Szarata (o wyborach rektora można przeczytać w artykule Prof. Andrzej Szarata rektorem Politechniki Krakowskiej na kadencję 2024-2028) będzie współpracował z czterema prorektorami. Nowym prorektorem ds. nauki będzie dr hab. inż. Magdalena Niemczewska-Wójcik, prof. PK, dotąd prodziekan Wydziału Mechanicznego PK. Stanowisko prorektora ds. kształcenia i współpracy z zagranicą obejmie dr hab. inż. Katarzyna Bizon, prof. PK, kierownik Katedry Inżynierii Chemicznej i Procesowej na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej. Misję na dotychczasowych stanowiskach kontynuować będą: dr hab. inż. arch. Tomasz Kapecki, prof. PK, kierownik Katedry Architektury Miejsc Pracy, Sportu i Usług Katedry Wydziału Architektury PK – jako prorektor ds. ogólnych oraz dr inż. Marek Bauer z Katedry Systemów Transportowych Wydziału Inżynierii Lądowej PK – jako prorektor ds. studenckich.     Pozytywne opinie dla kandydatów na stanowiska prorektorów ds. kształcenia oraz ds. studenckich wydał Parlament Samorząd Studencki PK, a dla prorektor ds. nauki Samorząd Doktorantów PK (zgodnie z wymogami ustawowymi i statutowymi). Wszyscy prorektorzy rozpoczną nową kadencję wspólnie z rektorem PK 1 września 2024 r. Szczegółowe kompetencje poszczególnych prorektorów zostaną sprecyzowane w zarządzeniu Rektora PK.     Dr hab. inż. Magdalena Niemczewska-Wójcik, prof. PK prorektorem do spraw nauki     Pochodzi z Przemyśla, gdzie ukończyła II Liceum Ogólnokształcące w klasie o profilu matematyczno-fizycznym. Jest absolwentką dwóch specjalności (zarządzanie i restrukturyzacja zakładów oraz zarządzanie i marketing w transporcie) na kierunku zarządzanie i marketing na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej (odpowiednio w 2001 i 2004 roku). W 2006 r. obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską pt. „Kształtowanie powierzchni elementów endoprotez wykonanych z materiałów ceramicznych”. Otrzymała również nagrodę im. Michała Życzkowskiego dla najmłodszego wypromowanego z wyróżnieniem doktora. Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn (obecnie inżynieria mechaniczna) na podstawie osiągnięcia naukowego pn. „Koincydencja stereometrycznych i tribologicznych badań warstwy wierzchniej” uzyskała w 2018 r. Stale podnosi kompetencje w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej, biorąc udział w warsztatach i szkoleniach. W listopadzie 2023 r. brała udział w wizycie studyjnej, organizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, przeprowadzonej w ramach projektu pt. „Liderzy w zarządzaniu uczelnią” w Erasmus University Rotterdam. Obecnie realizuje studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim pt. „Zarządzanie w szkole wyższej – Menadżer szkoły wyższej” w zakresie zarządzania procesowego i zarządzania projektowego.     Pełniła liczne funkcje zarządcze na Politechnice Krakowskiej: prodziekan Wydziału  Mechanicznego (w latach 2016-2020 i 2020-2024), kierownik Zespołu Inżynierii Zarządzania w Katedrze Inżynierii i Automatyzacji Produkcji (od 2021 r.), zastępca dyrektora Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, obecnie Katedra Inżynierii i Automatyzacji Produkcji (w latach 2009-2013 i 2013-2016) oraz pełnomocnik dziekana Wydziału Mechanicznego ds. studenckich kół naukowych (2008-2020). W latach 2016-2020 była członkiem Senatu PK, przewodniczyła Senackiej Komisji ds. Jakości Kształcenia. Była członkiem Rady Związku Uczelni „InnoTechKrak” (2016-2020). Aktualnie jest członkiem Rady Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna na WM PK oraz zespołu ds. IDUB na PK.     Cieszy się uznaniem środowiska naukowego - została wybrana w skład Komitetu Budowy Maszyn PAN (w kadencjach 2020-2023 i 2024-2027),  jest ekspertem w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), członkiem towarzystw naukowych: Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją oraz Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne oraz licznych komitetów naukowych konferencji i czasopism. Jest też zapraszana do opracowania recenzji w przewodach doktorskich (25 recenzji rozpraw doktorskich, w tym 12 zagranicznych) oraz postępowaniach habilitacyjnych (5 recenzji dorobku, członkostwo w 14 komisjach habilitacyjnych).     Zainteresowania naukowe dr hab. inż. Magdaleny Niemczewskiej-Wójcik, prof. PK są wielowątkowe. Łączą zagadnienia z obszaru inżynierii materiałowej i inżynierii mechanicznej (interesuje się m.in. charakteryzowaniem materiałów, technologią wytwarzania i inżynierią powierzchni, metrologią geometryczną powierzchni, eksploatacją). Głównym zagadnieniem badawczym w pracy naukowej nowej prorektor PK jest trwałość i niezawodność systemów tribologicznych, w tym biotribologicznych.     Jest autorką monografii naukowej i współautorką monografii dydaktycznej, autorką lub współautorką ponad 100 opracowań naukowych, w tym 56 prac opublikowanych w czasopismach naukowych i monografiach jako rozdziały oraz 50 komunikatów (posterów i referatów), przedstawianych na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Za osiągnięcia naukowe otrzymała liczne nagrody Rektora PK oraz Dziekana WM, była laureatką dwóch edycji programu LIDER PK (2018 i 2022). Wypromowała 2 doktorów oraz 3 doktorów jako promotor pomocniczy, ponad 45 magistrów i 40 inżynierów.      Kierowała zespołami w ramach projektów naukowo-badawczych (finansowanych przez MNiSW: Juventus Plus, Polska Metrologia II) oraz dużym, ważnym dla uczelni projektem infrastrukturalnym ( „Utworzenie Regionalnego Zespołu Akredytowany Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących Politechniki Krakowskiej” o wartości 14 mln zł). Była także wykonawcą w innych projektach naukowo-badawczych. Odbyła liczne naukowe staże zagraniczne, w tym: Eastern Switzerland Univeristy of Applied Sciences (Buchs/Szwajcaria) i Instytut Materiałów Supertwardych (Kijów/Ukraina) oraz naukowe staże krajowe, w tym: w Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytucie Technologii Eksploatacji  w Radomiu.    Prywatnie jest miłośniczką sudoku, muzyki klubowej, instruktorem fitness, a także projektuje i wykonuje rękodzieło artystyczne.     Dr hab. inż. Katarzyna Bizon, prof. PK prorektorem do spraw kształcenia i współpracy z zagranicą     Dr hab. inż. Katarzyna Bizon, prof. PK urodziła się w 1981 r., pochodzi z Rybnika. W 2005 r. ukończyła studia magisterskie na kierunku matematyka (specjalność: matematyka stosowana i modelowanie matematyczne) na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W 2010 r. na podstawie rozprawy „Spectral reduction of numerical models of combustion processes” uzyskała stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria chemiczna na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej, a w 2018 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego w tej samej dyscyplinie na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej (na podstawie osiągnięcia „Analiza właściwości stacjonarnych i dynamiki autotermicznych struktur fluidyzacyjnych”). W 2022 r. ukończyła studia podyplomowe na kierunku "Zarządzanie projektami innowacyjnymi" w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Celem podniesienia kompetencji zarządczych w listopadzie 2023 r. odbyła wizytę studyjną w Erasmus University Rotterdam, zorganizowaną w ramach projektu „Liderzy w zarządzaniu uczelnią” przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.     Z Politechniką Krakowską jest związana od 2015 r. Od 2019 r. jest profesorem PK na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej PK, od 2021 r. pełni funkcję kierownika Katedry Inżynierii Chemicznej i Procesowej. Jest członkiem Senackiej Komisji Etyki (od 2021 r.) oraz przewodniczącą Komisji Antymobbingowej (od 2022 r.). Posiada doświadczenie w organizacji i ocenie procesu kształcenia -  jest przewodniczącą Rady Programowej kierunku inżynieria chemiczna i procesowa na WIiTCh (od 2021 r.), a od 2023 r. członkiem Rady Programowej kierunku technologia chemiczna. Pełniła rolę eksperta zespołu oceniającego Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych.     Zainteresowania naukowe dr hab. inż. Katarzyny Bizon, prof PK skupiają się na modelowaniu matematycznym, symulacjach numerycznych i optymalizacji katalitycznych reaktorów wielofunkcyjnych i reaktorów adsorpcyjnych, jak również modelowaniu i symulacjach transportu masy w materiałach porowatych. Prowadzi też  badania nad zastosowaniem technik eksploracji danych i uczenia maszynowego do formułowania numerycznych modeli zredukowanych i hybrydowych obiektów inżynierii chemicznej. Na badania te pozyskała dwa granty finansowane przez Narodowe Centrum Nauki (w ramach konkursów Sonata 13 oraz Sonata Bis 11). Jako wykonawca uczestniczyła w realizacji szeregu innych projektów naukowych, badawczo-rozwojowych oraz dydaktycznych.     Jest współautorką jednej książki naukowej oraz autorką jednej monografii naukowej, autorką lub współautorką 85 prac opublikowanych w czasopismach naukowych i recenzowanych materiałach konferencyjnych, w tym 48 artykułów naukowych w czasopismach z bazy JCR. Jest autorką/współautorką 84 wystąpień (referatów i posterów) przedstawionych na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Była laureatką Bernard Lewis Fellowship 2012 oraz dwukrotną laureatką programu LIDER PK. Wypromowała jednego doktora oraz jednego doktora jako promotor pomocniczy. Obecnie jest promotorem dwóch doktoratów realizowanych w Szkole Doktorskiej PK oraz jednego w PhD School in Information Technologies for Engineering w Università degli Studi del Sannio w Benevento we Włoszech. Wypromowała też 32 magistrów i 23 inżynierów  (z tego 39 dyplomów zostało obronionych na PK).     Posiada bardzo bogate doświadczenie w pracy dydaktycznej i badawczej w zagranicznych ośrodkach akademickich i naukowych takich jak: Università degli Studi del Sannio w Benevento we Włoszech (2005-2006 oraz 2011-2015), Istituto di Ricerche sulla Combustione Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) w Neapolu we Włoszech (2006-2011 i obecnie), Istituto di Scienze e Tecnologie per l'Energia e la Mobilità Sostenibili CNR) oraz Delft University of Technology w w Holandii (2007). Aktywnie współpracowała również z Istituto Motori CNR w Neapolu. Była stypendystką programu EST Marie Curie (2006-2008).     Od 2020 r. jest członkiem Komitetu Inżynierii Chemicznej i Procesowej Polskiej Akademii Nauk, a od 2023 r. członkiem Rady Naukowej Instytutu Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk w Gliwicach. Pełni funkcję co-leadera grupy roboczej projektu koordynowanego przez Université Libre de Bruxelles w Brukseli w Belgii i finansowanego w ramach europejskiego programu COST, który wspiera współpracę międzynarodową w obszarze badań naukowo-technicznych.     Jest pasjonatką biegania, turystyki górskiej i wulkanów. Ma na swoim koncie 8 ukończonych maratonów, kilkanaście półmaratonów, a w 2023 r. zdobyła Koronę Maratonów Polskich. Zdobyła m.in. szczyt Gran Sasso drogą Direttissima, szczyt Punta Gnifetti masywu Monte Rosa oraz kratery wulkanów Stromboli i Etna, jednak najbardziej fascynują ją Bieszczady.     Dr hab. inż. arch. Tomasz Kapecki prorektorem do spraw ogólnych     Stanowisko prorektora ds. ogólnych nadal sprawował będzie dr hab. inż. arch. Tomasz Kapecki, prof. PK, kierownik  Katedry Architektury Miejsc Pracy, Sportu i Usług na Wydziale Architektury PK. Wcześniej pełnił funkcje zastępcy dyrektora Instytutu Projektowania Architektonicznego WA PK (2017-2020), kierownika Zespołu Architektury Sportu i Rekreacji (od 2018 r.), pełnomocnika dziekana WA PK (od 2019 r.), przewodniczącego komisji ds. efektów finansowych badań naukowych i prac rozwojowych (od 2019 r.).  W kadencji 2020-2024 pełnił funkcję prorektora ds. ogólnych. Jest aktywny organizacyjnie, pełniąc funkcje kierownicze w dziesięciu ciałach kolegialnych PK.     Urodził się w 1960 r. w Krakowie. Studia na Wydziale Architektury PK ukończył w 1986 r. W 2002 r. otrzymał stopień doktora nauk technicznych na podstawie rozprawy „O architektonicznej adaptacji obiektów  poprodukcyjnych na cele użyteczności publicznej w Krakowie na tle tego typu rozwiązań w Polsce i Europie”. W 2017 r. na podstawie ogólnego dorobku i monografii pt. „O architekturze szkół wyższych w Polsce na początku XXI wieku” uzyskał stopień doktora habilitowanego.     Jako zainteresowania badawcze dr hab. inż. arch. Tomasz Kapecki, prof PK  wskazuje: badanie przestrzeni publicznej miast oraz przestrzeni wspólnych w budynkach użyteczności publicznej, dociekania wykraczające poza granice instytucjonalne i zwyczajowo utrwalonych dyscyplin wiedzy i nauki umożliwiające ukazywanie związków między nimi i budowanie pogłębionych, bo interdyscyplinarnych doświadczeń.     Wypromował 81 inżynierów i 95 magistrów. 26 dyplomów magisterskich pod jego opieką uzyskało wyróżnienia, kilka także wyróżnienia w konkursach ogólnopolskich. Był promotorem pracy doktorskiej, jest promotorem pracy doktorskiej aktualnie realizowanej w Szkole Doktorskiej.     Jest autorem kilkudziesięciu  artykułów w publikacjach zagranicznych, autorem jednej monografii naukowej i współautorem 8 monografii naukowych. W 1994 roku uzyskał uprawnienia projektowe bez ograniczeń. Ma w dorobku 137 wykonanych dokumentacji projektowych – zarówno koncepcji architektonicznych, jak i projektów budowlanych. Są to obiekty użyteczności publicznej, zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej, małe zespoły urbanistyczne, projekty konserwatorskie (głównie kamienic krakowskich), przebudowy i adaptacje. Duża ich część dotyczy obiektów dydaktycznych AGH. Kilka realizacji uzyskało wyróżnienia i nagrody krajowe. Na PK kierował zespołem międzywydziałowym, który opracował koncepcję architektoniczną zagospodarowania terenów Politechniki Krakowskiej w Czyżynach pn. "Politechnika Krakowska 2100". Koordynuje realizację porozumienia o współpracy naukowej i dydaktycznej zawartej pomiędzy PK, ASP, UJ i AGH. Uwieńczeniem dokonań w ramach wszystkich tych działalności jest Złota Odznaka PK przyznana w 2020 roku.   Jest członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów (od 2002 roku), a także członkiem Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału PAN w Krakowie na kadencję 2023-2026.     Od ponad 20 lat jego pasją są motocykle i realizowana przy ich pomocy turystyka motocyklowa. Od 2 lat realizuje się też pływając na deskach SUP, a od zeszłego roku  także uprawiając windsurfing. Jak mówi, pierwsze doświadczenia z żaglem i wiatrem pozwalają  obiecująco patrzeć  na kontynuowanie nauki tej niełatwej dyscypliny sportu.     Dr inż. Marek Bauer prorektorem ds. studenckich     Dr inż. Marek Bauer urodził się w 1974 r. w Krakowie. W roku 1999 ukończył studia magisterskie na kierunku budownictwo (specjalność: drogi, ulice i autostrady) na Wydziale Inżynierii Lądowej PK. Na tym samym wydziale, w roku 2008, na podstawie rozprawy „Wpływ infrastruktury ulic na funkcjonowanie komunikacji autobusowej” uzyskał z wyróżnieniem stopień doktora z nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo (specjalność: inżynieria ruchu). Od początku pracy na PK (1999) jest zatrudniony w Katedrze Systemów Transportowych (dawniej: Zakład Systemów Komunikacyjnych, Katedra Systemów Komunikacyjnych). W latach 2016-2020 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Inżynierii Lądowej, natomiast w kadencji 2020-2024 piastował stanowisko prorektora ds. studenckich PK.     Jego główne zainteresowania naukowo-badawcze obejmują: planowanie systemów transportowych ze szczególnym uwzględnieniem miejskiego transportu zbiorowego, modelowanie sieci transportowych, a także problematykę badań jakości  transportu zbiorowego oraz badań podróży. Jest autorem i współautorem 80 publikacji naukowych oraz blisko 150 wystąpień na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, naukowo-technicznych i technicznych. Uczestniczył w opracowaniu ponad 100 projektów, ekspertyz i analiz transportowych, w tym pełnił funkcję kierownika w projekcie badawczym UE „SmartMove” oraz w projekcie NCBiR „System informatyczny komputerowego  wspomagania planowania komunikacji miejskiej”. Był również promotorem ponad 100 dyplomowych prac inżynierskich i magisterskich.     Jest laureatem nagrody naukowej Ministra Infrastruktury RP (2008) oraz nagrody naukowej Rektora PK (2009), został odznaczony Honorową Odznaką PK (2013) oraz Medalem „Zasłużony dla PK” (2022). W dorobku posiada również Nagrody Samorządu Studenckiego WIL PK dla najlepszego wykładowcy na kierunku studiów Transport (2017) i Gospodarka Przestrzenna (2020).     W ramach społecznie prowadzonej działalności popularyzującej naukę był między innymi członkiem zespołów zadaniowych powoływanych przez Prezydenta Miasta Krakowa (2014-2018 i 2022-2024), a także uczestnikiem Okrągłego Stołu Transportowego w Krakowie (2011-2012) i Forum Na Rzecz Czystego Powietrza (2016).     Pełniąc funkcję prorektora ds. studenckich w kadencji 2020-2024 dr inż. Marek Bauer doprowadził do uruchomienia Stypendium Politechniki Krakowskiej z własnego Funduszu Stypendialnego PK (2020), był też twórcą  „Zasad tworzenia, ewidencji, finansowania, działania i rozwiązywania uczelnianych organizacji studenckich oraz uczelnianych organizacji doktorantów na Politechnice Krakowskiej wraz z zasadami finansowania Samorządu Studenckiego i Samorządu Doktorantów” (2023) oraz Uczelnianej Rady Kół Naukowych (2024) i dwuetapowej Uczelnianej Sesji Kół Naukowych (2022-2024).     Był również pomysłodawcą i głównym realizatorem budowanych od podstaw systemowych rozwiązań poprawiających relacje wśród członków społeczności akademickiej PK, obejmujących: cykliczne badania potrzeb członków społeczności akademickiej (2022-2024), opracowanie Planu Równości dla Politechniki Krakowskiej na lata 2023-2026 (2022), wprowadzenie obowiązkowych szkoleń świadomościowych dla studentów PK (2022-2024) oraz szkoleń dla pracowników PK (2022-2024), utworzenie Centrum Wsparcia Społeczności Akademickiej PK (2022). Doprowadził również do rozwinięcia konkursu „O złoty indeks PK” o dodatkowe przedmioty (informatyka, predyspozycje architektoniczne) oraz modyfikacji programu „Student Lider I roku” (2023-2024).     Prywatnie jest miłośnikiem muzyki metalowej, historii starożytnej i koszykówki.     (m)     Zdjęcia: Jan Zych         {fastsocialshare}                                                                                                                     
Czytaj całość

Rada Muzeum PK podziękowała prof. Piechnikowi za wieloletnią troskę o dziedzictwo uczelni

18 lipca 2024 r. odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Muzeum Politechniki Krakowskiej. Było ono okazją do złożenia podziękowań profesorowi Stefanowi Piechnikowi za 18-letni aktywny udział w pracach Rady Muzeum PK.       Uroczyste posiedzenie Rady Muzeum PK było pełne wzruszających momentów. W obecności członków Rady Muzeum i zespołu pracowników rektor uczelni prof. Andrzej Szarata złożył podziękowanie prof. Stefanowi Piechnikowi za wieloletnią pracę na rzecz Muzeum PK, wsparcie w budowaniu tożsamości i troskę o dziedzictwo Politechniki.   Prof. Stefan Piechnik jest członkiem Rady Muzeum od 2006 r. W gremium tym początkowo był przedstawicielem Wydziału Inżynierii Lądowej, a później przedstawicielem Rektora PK. Działania prof. Piechnika w dużym stopniu przyczyniły się do rozwoju muzeum. Zabiegał on m.in. o umocowanie Muzeum PK w strukturach prorektora. Prof. Piechnik zawsze chętnie dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem, a jego opinie niejednokrotnie nadawały kierunek pracom Muzeum PK. – Profesor Stefan Piechnik współpracował z takimi osobami jak Izydor Stella Sawicki, Zdzisław Siedmiograj czy Michał Życzkowski, którzy współtworzyli Politechnikę w Krakowie u samych jej początków i w pierwszych latach powojennych. Dzięki temu często wspomagał pracowników Muzeum PK rozwiewając wątpliwości wynikające z zawiłości faktów historycznych – mówi Lilianna Lewandowska, kierownik Muzeum Politechniki Krakowskiej.   Z Politechniką Krakowską prof. Stefan Piechnik związany jest od 1951 r. Wówczas został on zatrudniony w Katedrze Matematyki jako asystent prof. Siedmiograja. W 1960 roku obronił doktorat pod kierunkiem prof. M. Życzkowskiego, a trzy lata później otrzymał habilitację. W 1971 r. został profesorem nadzwyczajnym, z kolei w 1982 r. profesorem belwederskim. Przez 14 lat zasiadał we władzach dziekańskich Wydziału Inżynierii Lądowej, przez 4 kadencje kierował Wydziałem jako dziekan. W latach 1978-1981 pełnił funkcję prorektora PK. Prof. Stefan Piechnik jest autorem, a także współautorem kilkudziesięciu artykułów i 4 podręczników, które ustanowiły standard nauczania o wytrzymałości materiałów. Od wielu lat jest autorytetem w dziedzinie reologii.                  Fot. Jan Zych   {fastsocialshare}
Czytaj całość

Postępowania na WIiTCh

Informacje prasowe, wywiady

Oferta dydaktyczna Wydziału

Biotechnologia przemysłowa

Studia stacjonarne I i II stopnia

Biotechnologia

Specjalność Biotechnologia przemysłowa i w ochronie środowiska

Dowiedz się więcej

Inżynieria chemiczna i procesowa

Studia stacjonarne I i II stopnia

Inżynieria chemiczna i procesowa

Trzy specjalności, w tym jedna realizowana w całości w języku angielskim

Dowiedz się więcej

Technologia chemiczna

Studia stacjonarne I i II stopnia

Technologia chemiczna

Siedem specjalności, w tym jedna realizowana w całości w języku angielskim

Dowiedz się więcej

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie