Skip to content

Monika Wałecka

II termin egzaminów dyplomowych

Poniżej przedstawiam II termin egzaminów dyplomowych dla studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia

specjalność LTO   21.02.2023,

specjalność  TP    21.02.2023,

specjalność  APIS   23.02.2023,

specjalność CTK    20.02.2023,

specjalność IPT, IOZE   22-23.02.2023,

specjalność BPiOS  21.02 oraz 23.02.2023,

 

Terminy egzaminów dyplomowych

Poniżej przedstawiam terminy egzaminów dyplomowych dla studentów studiów stacjonarnych I  stopnia

specjalność LTO   01.02.2023,

specjalność  TP    01-02.02.2023,

specjalność  APIS   06 – 07.02.2023,

specjalność CTK    02.02.2023,

specjalność IPT, IOZE   02.02 oraz  06.02.2023,

specjalność BPiOS   01 – 02.02.2023,

Dodatkowe terminy listopadowego egzaminu dyplomowego

Poniżej przedstawiam dodatkowe  terminy listopadowych  egzaminów dyplomowych dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia

specjalność  TP         23.11.2022,

specjalność CTK      25.11.2022,

Dodatkowy termin egzaminu dyplomowego

Dziekanat WIiTCh informuje, że dodatkowy termin egzaminu dyplomowego dla studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia odbędzie się w dniach 21-25.11.2022 roku. Składanie dokumentów  do 16.11.2022 roku.…

II terminy egzaminów dyplomowych

Poniżej przedstawiam II terminy egzaminów dyplomowych dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia

specjalność  LTO       27.09.2022,

specjalność  TP         29.09.2022,

specjalność  APIS     27.09.2022,

specjalność CTK      26.09.2022,

specjalność PTiZP    26.09.2022,

specjalność IPT         29.09.2022,

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie