Skip to content

Fotochemia stosowana

UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish
 • Aktualności
 • Informacje ogólne
 • Projekty badawcze
 • Publikacje

Konkurs future lab rozstrzygnięty

Rada Naukowa FutureLab PK podjęła decyzję o wyłonieniu projektów studenckich zgłoszonych w ostatnim naborze. Po długich obradach i szczegółowym zreferowaniu wszystkich wniosków, postanowiono przyznać granty 19 projektom, których autorami byli studenci Politechniki Krakowskiej. Miło nam poinformować, iż dwa projekty studentów z Laboratorium Fotochemii Stosowanej zostały w tym roku nagrodzone w(...)

Nowy artykuł naszych studentów został opublikowany w European Polymer Journal

Nowy artykuł naszych studentów został właśnie opublikowany w European Polymer Journal Artykuł pod tytułem: Performance of FPT, FTIR and DSC methods in cure monitoring of epoxy resins, którego autorami są: Katarzyna Sawicz-Kryniger, Paweł Niezgoda, Paweł Stalmach, Katarzyna Starzak, Alicja Wysocka, Tomasz Świergosz oraz prof. Roman Popielarz. Artykuł stanowi porównanie różnych(...)

Nowy artykuł w prestiżowym czasopiśmie Journal of Molecular Liquids

Miło nam poinformować, że właśnie ukazał się nowy artykuł, którego autorami są m.in. członkowie naszego Koła Naukowego: Patryk Szymaszek, Paweł Fiedor, a także Anna Chachaj-Brekiesz, Małgorzata Tyszka-Czochara, Tomasz Swiergosz i Joanna Ortyl. Artykuł pod tytułem: “Molecular interactions of bovine serum albumin (BSA) with pyridine derivatives as candidates for non-covalent protein(...)

Brązowy Medal oraz wyróżnienie w konkursie „Złoty Medal Chemii 2021” zostało przyznane inż. Dominice Krok

Miło nam poinformować, iż decyzją Zespołu Jurorów, nasza studentka i członkini Zespołu z Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej – inż. Dominika Krok, została Laureatką tegorocznej edycji Konkursu Złoty Medal Chemii. Ma on na celu wyłonienie autorów najlepszych prac licencjackich lub inżynierskich z chemii i jej pogranicza. Organizatorami Konkursu(...)

Nasz zespół stawia na międzynarodowe współprace!

Przez ostatnie 10 dni mieliśmy przyjemność gościć w naszym laboratorium Hüseyin Cem Kılıçlar, naukowca i doktoranta z Istanbul Technical University, z grupy badawczej prof. Yusuf Yagci’ego, który realizował u nas swój staż naukowy w ramach programu PROM z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej! Cieszymy się, że dzięki wsparciu takich instytucji jak(...)

Projekty z NCN przyznane m.in. dla Naszych naukowców

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło wyniki konkursów OPUS i PRELEDIUM. Z dumą zawiadamiamy, że wśród laureatów tych prestiżowych konkursów znaleźli się: Joanna Ortyl, która w ramach projektu OPUS 21 będzie realizować badania pt.: Nowe możliwości rozwoju strategii projektowania i funkcjonalizacji kropek węglowych jako wielofunkcyjnych, dynamicznych, zielonych systemów fotoinicjujących i fotokatalizatorów(...)

Nasz artykuł w prestiżowym czasopiśmie Additive Manufacturing (200 punktów MEiN, IF: 10.998)

Z dumą informujemy, że nasz zespół opublikował nowy artykuł w prestiżowym czasopiśmie Additive Manufacturing (200 punktów MEiN, IF: 10.998). Autorami artykułu pod tytułem: Harnessing light to create functional, three-dimensional polymeric materials smultitasking initiation systems as the critical key to success są: mgr inż. Wiktoria Tomal, inż. Dominika Krok, dr Anna(...)

Nasi studenci Finalistami Konkursu StRuNa w kategorii Projekt Roku 2021!

Miło nam poinformować, że studencki projekt „Projekt i budowa nowego typu drukarki 3D VAT do druku fotoutwardzalnych nanokompozytów polimerowych” został doceniony w 11 edycji konkursu StRuNa, który angażuje studencki ruch naukowy. Konkurs składał się z dwóch etapów: w pierwszym uczestniczy przesyłali formularze zgłoszeniowe dotyczące swoich oryginalnych rozwiązań projektowych. W drugim(...)

Obszar badań:

 • Fotosensybilizatory i systemy fotoinicjujące do procesów fotopolimeryzacji
 • Fotoinicjatory kationowe
 • Fotoinicjatory rodnikowe
 • Rozpuszczalne w wodzie fotoinicjatory rodnikowe
 • Procesy fotopolimeryzacji żyjącej (photo-ATRP, photo-RAFT)
 • Druk 3D-VAT (technologie SLA oraz DLP)
 • Opracowywanie nowych fotoutwardzlanych żywic do druku 3D
 • Biodruk 3D z wykorzystaniem procesów fotopolimeryzacji
 • Fotoutwardzalne nanokompozyty i kompozyty
 • Fluorescencyjne sensory molekularne
 • Luminescencyjne sensory i markery do zastosowań biochemicznych
 • Luminescencyjne sensory ciśnieniowe

 

Oferta badawcza:

 • Synteza nowych związków chemicznych do roli inicjatorów, fotosensybilizatorów, fotokatalizatorów, czy sond molekularnych;
 • Badania spektroskopowe związków chemicznych: absorbancja, fluorescencja, czasy życia, wygaszanie fluorescencji, wygaszanie fosforescencji
 • Badania elektrochemiczne;
 • Badania kinetyki procesów fotopolimeryzacji technikami m.in. real-time FITR w czasie rzeczywistym, foto-DSC, foto-reologia;
 • Badania materiałów polimerowych i wydruków 3D: DSC, mikroskop optyczny

 

Dostępny sprzęt:

 • Spektrometr FT-IR (Thermo Scientific™ Nicolet™) z przestawką do bliskiej podczerwieni, przeznaczony do analiz związków organicznych a także z przystawką do pomiarów kinetycznych procesów fotopolimeryzacji z oprogramowaniem Real Time FT-IR
 • Foto-DSC (produkcji NETZSCH Niemcy)
 • Reometr Anton Paar Modular Compact Rheometer MCR302 H-PTD200 do pomiarów kinetycznych z przystawką do pomiarów procesów fotopolimeryzacji zaopatrzony w rtęciową lampę średniociśnieniową a także w źródło światła UV-Vis-LED Bluepoint LED eco (Honle, Niemcy)
 • Spektrometery EPP2000C (zakres od 200 - 800nm)
 • Spektrofluorymetr Quanta MasterTM 40 oraz Spektrofluorymetr FluoroMax HORIBA
 • Spektrometer EasyLIfe®X
 • Mikroskop Olympus DSX1000
 • Reaktor do syntezy mikrofalowej Monowave 400 (Anton Paar)
 • Drukarki 3D różnych producentów SLA/LCD/ DLP
 • Drukarki FDM różnych producentów
 • Komory do post-curingu z źródłami światła 365nm lub 405 nm
 • Źródła światła: diodu UV LED, Vis-LED, lampy deutoreowo-halogenowe, lampy IR
 • Pełne wyposażenie laboratorium do syntez organicznych

 

Współpraca z krajowymi ośrodkami badawczymi:

 • Wydział Chemii, Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Wydział Farmacji, Collegium Medicum, Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
 • Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Współpraca z zagranicznymi ośrodkami badawczymi:

 • Istanbul Technical University (prof. Yusuf Yagci)
 • Université de Haute-Alsace, Institute of Materials Science of Mulhouse, IS2M (prof. Jacques Lalevée)
 • Central European Institute of Technology (PhD Petr Lepcio)
 • Institute for Macromolecular Chemistry (prof. Miroslava Duskova-Smrckova)

 

Współpraca z przemysłem:

 

KONTAKT:

Dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK
tel.: +48 (12) 628 31 36
e-mail: jortyl@pk.edu.pl

prof. dr hab. inż. Roman Popielarz
tel.: +48 (12) 628 21 24
e-mail: roman.popielarz@pk.edu.pl

0008/DIA/2019/48

Projektowanie, otrzymywanie oraz badanie właściwości aplikacyjnych nowego typu powłok PSP  i TSP w ramach konstrukcji innowacyjnych systemów do mapowania rozkładu termodynamicznych parametrów stanu na powierzchniach obiektów rzeczywistych, na potrzeby przemysłu wysokich technologii

0052/DIA/2018/47

Synteza i badania właściwości aplikacyjnych nowych wysokowydajnych systemów fotoinicjujących dedykowanych do fotoutwardzalnych kompozytów stomatologicznych nowej generacji

DI2019 0072 49/DI2019 0072 49

Projektowanie i synteza nowych sensorów luminescencyjnych oraz ich fotochemiczne badania potencjalnej przydatności do selektywnego i wielofunkcyjnego zastosowania w diagnostyce molekularnej

UMO-2019/33/N/ST5/03015

Opracowanie i ocena właściwości fizykochemicznych i mechanicznych nowych fotoutwardzalnych w świetle widzialnym kompozytów polimerowych charakteryzujących się redukcją skurczu polimeryzacyjnego

UMO-2020/37/N/ST5/03161

Synteza i badania spektroskopowe nowych rozpuszczalnych w wodzie fotoinicjatorów wolnorodnikowych dedykowanych do otrzymywania mikrofabrykowanych struktur hydrożelowych jako pozakomórkowej matrycy do biodruku 3D w świetle widzialnym

DEC-2021/41/N/ST8/04127

Badania kinetyczno-kalorymetryczne fotopolimeryzacji w cienkich warstwach porowatych z wykorzystaniem nowych dwuskładnikowych luminescencyjnych systemów sensorycznych

DEC-2021/41/N/ST5/04454

Fotochemiczne dostrajanie zdolności do fotoinicjacji soli jodonowych za pomocą łatwo modyfikowalnych chromoforów: uwolnienie potencjału łatwego wytwarzania wydajnych kationowych fotoinicjatorów aktywnych w świetle widzialnym

LIDER XII 0270/L-12/2020

Wielomateriałowa drukarka 3D dedykowana do produkcji detali z litego metalu oraz stopów galwanicznych, a także elementów hybrydowych typu metal–tworzywo polimerowe przy wykorzystaniu opracowanej sprzężonej technologii elektroosadzania metali oraz fotopolimeryzacji żywic polimerowych

2021

Sawicz-Kryniger K., Niezgoda P., Stalmach P., Starzak K., Wysocka A., Świergosz T., Popielarz R., Performance of FPT, FTIR and DSC methods in cure monitoring of epoxy resins, European Polymer Journal, 162, 2022, 110933. https://doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2021.110933

Szymaszek, P., Fiedor, P., Chachaj-Brekiesz, A., Tyszka-Czochara, M., Świergosz, T., & Ortyl, J. (2021). Molecular interactions of bovine serum albumin (BSA) with pyridine derivatives as candidates for non-covalent protein probes: a spectroscopic investigation. Journal of Molecular Liquids, 118262. https://doi.org/10.1016/j.molliq.2021.118262

Tomal, W., Krok, D., Chachaj-Brekiesz, A., Lepcio, P., & Ortyl, J. (2021). Harnessing light to create functional, three-dimensional polymeric materials: multitasking initiation systems as the critical key to success. Additive Manufacturing48, 102447. https://doi.org/10.1016/j.addma.2021.102447

Wierzbicki S.; Mielczarek K.; Topa-Skwarczyńska M.; Mokrzyński K.; Ortyl J.; Bednarz S.; Visible light-induced photopolymerization of Deep Eutectic Monomers, based on methacrylic acid and tetrabutylammonium salts with different anion structures, European Polymer Journal, 2021, 161, 110836, https://doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2021.110836

Topa-Skwarczyńska M.; Galek M.; Jankowska M.; Morlet-Savary F.; Graff B.; Lalevée J.; Popielarz R.; Ortyl J.; Development of the first panchromatic BODIPY-based one-component iodonium salts for initiating the photopolymerization processes, Polymer Chemistry, 2021, 12, 6873-6893, https://doi.org/10.1039/D1PY01263K

Hola E.; Fiedor P.; Dzienia A.; Ortyl J.; Visible-Light Amine Thioxanthone Derivatives as Photoredox Catalysts for Photopolymerization Processes,  ACS Appl. Polym. Mater. 2021,  https://doi.org/10.1021/acsapm.1c00886

Hola E. Gruchała A., Popielarz R., Ortyl J., Non-destructive visual inspection of photocurable coatings based on fluorescent response of naked-eye visible colorimetric and fluorescent sensors, European Polymer Journal, 2021, 160, 110802, https://doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2021.110802

Hola E.; Ortyl J.; Pyrylium salt as a visible-light-induced photoredox catalyst for polymer and organic synthesis – Perspectives on catalyst design and performance, European Polymer Journal, 2021, 150, 110365, https://doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2021.110365

Topa M.; Chachaj-Brekiesz A; Świergosz Tomasz; Popielarz R.; Ortyl J., Emerging waste-free non-destructive system based on molecular sensors originating from novel europium complexes for in-situ determination of polymer coating thickness, Progress in Organic Coatings, 2021, 160, 106527. https://doi.org/10.1016/j.porgcoat.2021.106527

Topa M.; Petko F.; Galek M.; Jankowska M.; Popielarz R.; Ortyl J., Difunctional 1H-quinolin-2-ones as spectroscopic fluorescent probes for real-time monitoring of photopolymerisation process and photosensitizers of fluorescent photopolymer resin in 3D printing, European Polymer Journal 2021, 156, 110612. https://doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2021.110612

Petko F.; Galek M.; Hola E.; Popielarz R.; Ortyl J. One-Component Cationic Photoinitiators from Tunable Benzylidene Scaffolds for 3D Printing Applications, Macromolecules 2021, 54, 7070. https://doi.org/10.1021/acs.macromol.1c01048

Petko F.; Świeży A.; Ortyl J. Photoinitiating systems and kinetics of frontal photopolymerization processes – the prospects for efficient preparation of composites and thick 3D structures, Polymer Chemistry 2021; 12, 4593. https://doi.org/10.1039/D1PY00596K

Tomal W., Krok, D., Chachaj-Brekiesz A., Ortyl J. Beneficial stilbene-based derivatives: From the synthesis of new catalytic photosensitizer to 3D printouts and fiber-reinforced composites, European Polymer Journal,  European Polymer Journal, 2021, 156, 110603. https://doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2021.110603

Tomal, W.; Świergosz, T.; Pilch, M.; Kasprzyk, W.; Ortyl, J. New horizons for carbon dots: quantum nano-photoinitiating catalysts for cationic photopolymerization and three-dimensional (3D) printing under visible light, Polymer Chemistry, 2021, https://doi.org/10.1039/D1PY00228G

2020

Hola E.; Pilch M.; Ortyl J.; Thioxanthone derivatives as a new class of organic photocatalysts for photopolymerisation processes and the 3D printing of photocurable resins under visible light, Catalysts, 2020, 10(8), pp. 1–28, 903, https://doi.org/10.3390/catal10080903

Topa M.; Ortyl J., Moving Towards a Finer Way of Light-Cured Resin-Based Restorative Dental Materials: Recent Advances in Photoinitiating Systems Based on Iodonium Salts, Materials 2020, 13, 4093. https://doi.org/10.3390/ma13184093

Hola E.; Topa M.; Chachaj-Brekiesz A.; Pilch M.; Fiedor P.; Galek M.; Ortyl J.  New, highly versatile bimolecular photoinitiating systems for free-radical, cationic and thiol–ene photopolymerization processes under low light intensity UV and visible LEDs for 3D printing application. RSC Advances 2020, 10, 7509-7522. https://doi.org/10.1039/C9RA10212D

Topa M.; Petko F; Galek M.; Ortyl J. Double role of diphenylpyridine derivatives as fluorescent sensors for monitoring photopolymerization and the determination of the efficiencies of the generation of superacids by cationic photoinitiators, Sensors, 2020, 20, 3043. Impact Factor: 3.031. https://doi.org/10.3390/s20113043

 

Tomal, W.; Ortyl, J. Water-Soluble Photoinitiators in Biomedical Applications. Polymers 2020, 12, 1073. https://doi.org/10.3390/polym12051073

Hola E.; Ortyl J.; Jankowska M.; Pilch M.; Galek M.; Morlet-Savary F.; Graff B.; Dietlin C.; Lalevée J. New bimolecular photoinitiating systems based on terphenyl derivatives as highly efficient photosensitizers for 3D printing application. Polymer Chemistry 2020, 11(4), 922-935, https://doi.org/10.1039/C9PY01551E

Tomal W., Chachaj-Brekiesz A., Popielarz R., Ortyl J. Multifunctional Biphenyl Derivatives as Photosensitisers in Various Types of Photopolymerization Processes, Including IPN Formation, 3D Printing of Photocurable Multiwalled Carbon Nanotubes (MWCNTs) Fluorescent Composites, RSC Advances, 2020, 10, 32162-32182, https://doi.org/10.1039/D0RA04146G

Tomal W., Pilch M., Chachaj-Brekiesz A., Galek M., Morlet-Savary F., Dietlin C., Lalevée J., Ortyl J. Photoinitiator-Catalyst Systems Based on Meta-Terphenyl Derivatives as Photosensitisers of Iodonium and Thianthrenium Salts for Visible Photopolymerization in 3D Printing Processes. Polymer Chemistry, 2020, 11, 4604-4621. https://doi.org/10.1039/D0PY00597E  

Tomal, W.; Pilch, M.; Chachaj-Brekiesz, A.; Ortyl, J. Development of New High-Performance Biphenyl and Terphenyl Derivatives as Versatile Photoredox Photoinitiating Systems and Their Applications in 3D Printing Photopolymerization Processes. Catalysts 2019, 9, 827. https://doi.org/10.3390/catal9100827

Hola E.; Pilch M.; Galek M.; Ortyl J. New versatile bimolecular photoinitiating systems based on amino-m-terphenyl derivatives for cationic, free-radical and thiol–ene photopolymerization under low intensity UV-A and visible light sources. Polymer Chemistry 2020, 11(2), 480 – 495. https://doi.org/10.1039/C9PY01091B

2019

Topa M.; Petko F.; Galek M.; Machowski K.; Pilch M.; Szymaszek P.; Ortyl J. Applicability of 1,6-diphenylquinolin-2-one derivatives as fluorescent sensors for monitoring the progress of photopolymerisation processes and as photosensitisers bimolecular photoinitiating systems. Polymers 2019, 11(11), 1756 – 1778. https://doi.org/10.3390/polym11111756

Ortyl J.; Topa M.; Kamińska-Borek I.; Popielarz R. Mechanism of interaction of aminocoumarins with reaction medium during cationic photopolymerization of triethylene glycol divinyl ether, European Polymer Journal 2019, 116, 45-55. https://doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2019.03.060

2018

Nowak D.; Ortyl J.; Kamińska-Borek I.; Kukuła K.; Topa M.; Popielarz R. Photopolymerization of hybrid monomers, part II: Determination of relative quantum efficiency of select, Polymer Testing 2018, 67, 144-150. https://doi.org/10.1016/j.polymertesting.2018.02.025

Topa M.; Ortyl J.; Chachaj-Brekiesz A.; Kamińska-Borek I.; Pilch M.; Popielarz R. Applicability of samarium(III) complexes for the role of luminescent molecular sensors for monitoring progress of photopolymerization processes and control of the thickness of polymer coatings, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 2018, 199, 430-440. https://doi.org/10.1016/j.saa.2018.03.050

2017

Nowak D.; Ortyl J.; Kamińska-Borek I.; Kukuła K.; Topa M.; Popielarz R. Photopolymerization of hybrid monomers, part I: Comparison of the performance of selected photoinitiators in cationic and free-radical polymerization of hybrid monomers, Polymer Testing, 2017, 64, 313-320. https://doi.org/10.1016/j.polymertesting.2017.10.020

UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Jednostka nadrzędna:

Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej (C-5)
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

Kierownik grupy badawczej:
prof. dr hab. inż. Roman Popielarz
dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK

Skład osobowy:

dr hab. inż.
prof. dr hab. inż.
mgr inż.

Doktoranci:

mgr inż. Paweł Fiedor

mgr Emilia Hola

mgr inż. Monika Topa-Skwarczyńska

mgr inż. Wiktoria Tomal

mgr inż. Patryk Szymaszek

mgr inż. Magdalena Jankowska

mgr Filip Petko

mgr inż. Andrzej Świeży

mgr inż. Maciej Pilch

Studenci zaangażowani w pracę zespołu:

inż. Dominika Krok

mgr inż. Patrycja Środa

Katarzyna Starzak

Paweł Stalmach

Paweł Niezgoda

Przynależne Koła Naukowe:

Koło Naukowe Fotochemii Stosowanej

Koło Naukowe Chemii Fizycznej

 

Informacje o projektach i zespole: https://joannaortyl.pl/

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie

Ta witryna używa plików cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close