0052/DIA/2018/47

Nazwa konkursu: DIAMENTOWY GRANT-DENTAL

Kierownik projektu: mgr inż. Monika Topa-Skwarczyńska

Tytuł projektu: Synteza i badania właściwości aplikacyjnych nowych wysokowydajnych systemów fotoinicjujących dedykowanych do fotoutwardzalnych kompozytów stomatologicznych nowej generacji.

Instytucja finansująca: Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN)

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 19.09.2018

Data zakończenia realizacji projektu: 18.09.2022

Streszczenie: Podstawowym celem niniejszego projektu jest synteza wysokowydajnych systemów fotoinicjujących dedykowanych do fotoutwardzalnych polimerowych kompozytów stomatologicznych do wypełnień dentystycznych.

Z uwagi na ciągłe poszukiwania bardzo efektywnych układów fotoinicjujących do nowej generacji stomatologicznych materiałów kompozytowych na bazie żywic epoksydowych, oksiranów, oksetanów i siloranów, w ramach projektu został zaproponowany plan badawczy dotyczący zagadnień aplikacyjnych dotyczący tego typu materiałów. Dodatkowo zakres prac badawczych został poszerzonych o aspekty poznawcze dotyczące opracowania całkowicie nowych systemów inicjujących (jednoskładnikowych lub wieloskładnikowych) wykazujących uniwersalność działania poprzez możliwość fotochemicznego inicjowania:

  • fotopolimeryzacji kationowej z otwarciem pierścienia dla materiałów stomatologicznych nowej generacji np.: FiltekTM Siloran produkcji 3M;
  • fotopolimeryzacji rodnikowej standardowo stosowanej w fotoutwardzalnych materiałach stomatologicznych;
  • fotopolimeryzacji hybrydowej obejmującej kationowej fotopolimeryzacji z otwarciem pierścienia i rodnikowej fotopolimeryzacji łańcuchowej.

W tym celu w pierwszej kolejności zaplanowano syntezę całkowicie nowych układów do roli systemów inicjujących powstałych w oparciu o układy soli oniowych w tym między innymi soli jodoniowych i sulfoniowych z koinicjatorem lub fotosensybilizatorem w postaci chromoforów o charakterystyce absorbcji dopasowanej do aktualnie stosowanych stomatologicznych źródeł światła Vis-LED (od 400 nm do 550 nm). Otrzymane w ten sposób fotoinicjatory o odpowiedniej charakterystyce absorpcji badane są także pod kątem ich efektywności działania i sprawności inicjacji fotopolimeryzacji kationowej oraz rodnikowej monomerów stosowanych jako matryca w kompozytach stomatologicznych.