Skip to content

Dziekanat i Administracja Wydziału (C-0)

UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Dane adresowe, kontakt

Dziekanat dydaktyczny:
tel.: +48 12 628 26 30 (Biotechnologia I stopień, Inżynieria chemiczna i procesowa I stopień)
tel.: +48 12 628 30 78 (Technologia chemiczna I stopień)
tel.: +48 12 628 21 71 (Egzamin dyplomowy)
tel.: +48 12 628 30 30 (Studia II stopnia)

Dziekanat ds. socjalnych:
tel.: +48 12 628 30 30 (stypendia, pomoc materialna)

Rekrutacja:
tel.: +48 533 175 851
tel.: +48 883 022 238
tel.: +48 730 265 251
tel.: +48 730 265 250
tel.: +48 796 368 745

Pytania związane z rekrutacją na studia I i II stopnia proszę kierować na adres Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Adres:
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki,
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

Sekretariat Wydziału:
tel./fax: +48 12 628 20 35
tel.: +48 12 628 27 01
e-mail: wiitch@pk.edu.pl
https://www.chemia.pk.edu.pl

Sekretariat Wydziału nie udziela informacji związanych ze stypendiami, tokiem studiów ani rekrutacją na studia. W w/w sprawach proszę kontaktować się z właściwą jednostką lub osobami.

Skład osobowy - Dziekanat Wydziału (C-01)

Stanowisko
Osoba
Pomieszczenie
tel. kontaktowy
adres e-mail
Kierownik Dziekanatu
mgr inż. Małgorzata Stanek
pok. 9a
+48 12 628 26 30
malgorzata.stanek@pk.edu.pl
Specjalista
mgr Anna Wiącek
pok. 8
+48 12 628 30 78
anna.wiacek2@pk.edu.pl
Specjalista
Iwona Mucha
pok. 8
+48 12 628 30 30
iwona.mucha@pk.edu.pl
Samodzielny referent
Monika Wałecka
pok. 8
+48 12 628 21 71
monika.walecka@pk.edu.pl

Skład osobowy - Administracja Wydziału (C-0)

Stanowisko
Osoba
Pomieszczenie
tel. kontaktowy
adres e-mail
Kierownik Administracyjny Wydziału
mgr Iwona Kochan
pok. 11a
+48 12 628 27 02
iwona.kochan@pk.edu.pl
Starszy specjalista ds. promocji, administrator budynku
mgr Monika Zalewska-Pawlik
pok. 11a
+48 12 628 27 02
monika.zalewska-pawlik@pk.edu.pl
Starszy specjalista ds. finansów
mgr Anna Lacel-Olszewska
pok. 9b
+48 12 628 27 01
anna.lacel-olszewska@pk.edu.pl
Starszy specjalista ds. obsługi administracyjnej
inż. Małgorzata Bełza
pok. 10
+48 12 628 27 01
malgorzata.belza@pk.edu.pl
Starszy specjalista ds. informatyki, webmaster
mgr inż. Leszek Jurczak
pok. 7
+48 12 628 27 05
leszek.jurczak@pk.edu.pl

Skład osobowy - Dziekanat Wydziału (C-01)

mgr inż. Małgorzata Stanek

Kierownik Dziekanatu

mgr Anna Wiącek

Specjalista

Iwona Mucha

Specjalista

Monika Wałecka

Samodzielny referent

Skład osobowy - Administracja Wydziału (C-0)

mgr Iwona Kochan

Kierownik Administracyjny Wydziału

mgr Monika Zalewska-Pawlik

Specjalista ds. promocji, administrator budynku

mgr Anna Lacel-Olszewska

Starszy Specjalista ds. finansów

inż. Małgorzata Bełza

Starszy Specjalista ds. obsługi administracyjnej

mgr inż. Leszek Jurczak

Specjalista ds. informatyki, webmaster

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie