Skip to content

Katedra Technologii Chemicznej i Analityki Środowiskowej (C-1)

UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Główne kierunki badań:

 • badania nad możliwością odzysku surowców strategicznych z odpadów przemysłowych
 • badania nad procesami spalania, utylizacją termiczną odpadów oraz wykorzystaniem popiołów
 • badania nad możliwością oznaczania śladowych ilości piolichlorowanych dibenzodioksyn, dibenzofuranów i bifenyli w powietrzu atmosferycznym oraz próbkach żywności
 • badania nad właściwościami antyutleniającymi betalain i ich stabilnością w preparatach spożywczych oraz możliwością zwiększenia trwałości tych związków,
 • opracowanie metod wytwarzania nanometali oraz badanie ich przydatności w medycynie oraz opracowanie metod wytwarzania hydroksyapatytu o wysokiej biozgodności i biokompatybilności do zastosowań w stomatologii i medycynie estetycznej,
 • opracowanie technologii otrzymywania nanocząstek metali, niemetali, tlenków metali oraz nanokompozytów do specjalnych zastosowań, hydrokoloidów, kompozytów polimerowych, inhibitorów korozji, powłok antykorozyjnych, powłok termorefleksyjnych i antymikrobiologicznych
 • wdrażanie technologii utylizacji szerokiej gamy odpadów nieorganicznych do produkcji kruszyw budowlanych i drogowych
 • metody i techniki bioremediacji środowiska naturalnego

Oferta badawcza:

 • Opracowywanie technologii mało- i bezodpadowych, proekologicznych technologii produkcji związków nieorganicznych,
 • Opracowywanie metod oczyszczania ścieków i utylizacji odpadów,
 • Opracowywanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie otrzymywania i zastosowania nanomateriałów,
 • Oznaczanie polichlorowanych dibenzodioksyn, dibenzofuranów, związków dioksynopodobnych oraz polibromowanych związków uniepalniających,
 • Oznaczanie pozostałości chemicznych w popiołach,
 • Badania w zakresie spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych,
 • Analiza oddziaływania na środowisko procesów chemicznych.

Współpraca z ośrodkami zagranicznymi oraz przemysłem:

 • VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mining and Geology Institute of geotechnics of Slovak Academy of Sciences, Kosice
 • Institute of geotechnics of Slovak Academy of Sciences, Kosice
 • Grupa Azoty S.A.
 • ZGH „Bolesław”
 • Ch. Alwernia S.A.
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Dane kontaktowe:

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel.: +48 (12) 628 27 73
e-mail: zbigniew.wzorek@pk.edu.pl

Kierownik Katedry:
prof. dr hab. inż. Zbigniew Wzorek

Z-ca Kierownika Katedry:
dr inż. Kinga Krupa-Żuczek

Skład osobowy:

prof. dr hab. inż.
dr hab. inż.
dr inż.
dr hab. inż.
dr inż.
prof. dr hab.
dr inż.
dr inż.
mgr inż.
dr inż.
prof. dr hab. inż.
dr inż.
dr inż.
dr inż.
dr hab. inż.
dr inż.
dr hab. inż.
dr hab. inż.
dr inż.
dr inż.
dr inż.
dr inż.
dr hab. inż.
prof. dr hab. inż.

Konferencje, seminaria

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie