Skip to content

Strony osobiste Pracowników

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish
dr inż. Dagmara Malina
Dagmara Malina

stanowisko:

Adiunkt

jednostka:

Katedra Technologii Chemicznej i Analityki Środowiskowej (C-1)

tel.:

12 628 20 93

dane adresowe:

31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej

pokój:

pokój 410a, 432b

Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołlątaja w Krakowie, Biotechnologia - Studia Międzywydziałowe, Biotechnologia roślin, 2009.

studia podyplomoweAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Biomateriały - materiały dla medycyny, 2010.

dr inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Nauki Techniczne, Technologia Chemiczna, 2014.

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce, rok):

 • Nagroda Rektora dla najmłodszego pierwszego autora publikacji naukowej w czasopiśmie zagranicznym, Kraków, 2011.
  • Stypendium naukowe Miasta Krakowa dla szczególnie uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich krakowskich uczelni wyższych i innych jednostek naukowo-badawczych, Kraków, 2012.

   Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu):

   • Polska, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk, staż naukowy, 2012-05-01 - 2012-07-31.
   • Słowacja, Słowacka Akademia Nauk (Instytut Geotechniki), staż naukowy, 2012-10-01 - 2012-12-31.

   Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze, granty PL i UE:

   • C-1-366/DS-M/2011, Kompozyty ceramiczno-polimerowe do zastosowań medycznych, realizowany w latach: 2011 - 2011.
   • C-1/321/DS-M/2012, Bioaktywne kompozyty na bazie fosforanów wapnia modyfikowane nanocząstkami złota, realizowany w latach: 2012 - 2012.
   • 0628/IP2/2013/72, Opracowanie preparatów agrochemicznych zawierających nanocząstki metaliczne oraz możliwość ich zastosowania jako fungicydów, realizowany w latach: 2013 - 2015.
   • LIDER/033/697/L5/13/NCBR/2014, Innowacyjne biomateriały kompozytowe zawierające bioaktywne fosforany wapnia, realizowany w latach: 2014 - 2016.
   • C-1/278/2016/DS-M, Otrzymywanie nanocząstek metalicznych z zastosowaniem materiału odpadowego pochodzącego z przetwórstwa owoców, realizowany w latach: 2016 - 2016.
   • C-1/141/2016/DS, Osadzanie nanocząstek metalicznych na krzemionce koloidalnej, realizowany w latach: 2016 - 2016.
   • UMO/2016/21/D/ST8/01697, Opracowanie składu powłok kompozytowych modyfikowanych nanocząstkami metalicznymi zawierających fosforany wapnia pochodzenia naturalnego i syntetycznego, realizowany w latach: 2017 - 2020.
   • C-1/167/2017/DS, Matryce zawierające nanocząstki złota jako nośniki leków przeciwnowotworowych, realizowany w latach: 2017 - 2017.
   • C-2/488/2017/DS-M, Badania nad selektywną adsorpcją białek modelowych na powierzchni nośników polimerowych, realizowany w latach: 2017 - 2017.
   • LIDER/41/0146/L-9/17/NCBR/2018, Opracowanie metody otrzymywania bio-hybrydowych materiałów hydrożelowych inkorporowanych systemem nanonośnik-lek jako wielokompartmentowych opatrunków umożliwiających leczenie Psoriasis, realizowany w latach: 2019 - 2021.
   UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

   Strony osobiste Pracowników

   Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

   dr inż.

   Dagmara Malina

   Dagmara Malina
   Adiunkt
   Katedra Technologii Chemicznej i Analityki Środowiskowej (C-1)
   tel.: 12 628 20 93

   Przebieg pracy naukowej:

   mgr inż.Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołlątaja w Krakowie, Biotechnologia - Studia Międzywydziałowe, Biotechnologia roślin, 2009.

   studia podyplomoweAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Biomateriały - materiały dla medycyny, 2010.

   dr inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Nauki Techniczne, Technologia Chemiczna, 2014.

   Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce, rok):

   • Nagroda Rektora dla najmłodszego pierwszego autora publikacji naukowej w czasopiśmie zagranicznym, Kraków, 2011.
    • Stypendium naukowe Miasta Krakowa dla szczególnie uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich krakowskich uczelni wyższych i innych jednostek naukowo-badawczych, Kraków, 2012.

     Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu):

     • Polska, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk, staż naukowy, 2012-05-01 - 2012-07-31.
     • Słowacja, Słowacka Akademia Nauk (Instytut Geotechniki), staż naukowy, 2012-10-01 - 2012-12-31.

     Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze, granty PL i UE:

     • C-1-366/DS-M/2011, Kompozyty ceramiczno-polimerowe do zastosowań medycznych, Dotacja Statutowa, realizowany w latach: 2011 - 2011.
     • C-1/321/DS-M/2012, Bioaktywne kompozyty na bazie fosforanów wapnia modyfikowane nanocząstkami złota, Dotacja Statutowa, realizowany w latach: 2012 - 2012.
     • 0628/IP2/2013/72, Opracowanie preparatów agrochemicznych zawierających nanocząstki metaliczne oraz możliwość ich zastosowania jako fungicydów, IUVENTUS-PLUS, realizowany w latach: 2013 - 2015.
     • LIDER/033/697/L5/13/NCBR/2014, Innowacyjne biomateriały kompozytowe zawierające bioaktywne fosforany wapnia, Grant NCBiR, realizowany w latach: 2014 - 2016.
     • C-1/278/2016/DS-M, Otrzymywanie nanocząstek metalicznych z zastosowaniem materiału odpadowego pochodzącego z przetwórstwa owoców, Dotacja Statutowa, realizowany w latach: 2016 - 2016.
     • C-1/141/2016/DS, Osadzanie nanocząstek metalicznych na krzemionce koloidalnej, Dotacja Statutowa, realizowany w latach: 2016 - 2016.
     • UMO/2016/21/D/ST8/01697, Opracowanie składu powłok kompozytowych modyfikowanych nanocząstkami metalicznymi zawierających fosforany wapnia pochodzenia naturalnego i syntetycznego, Grant NCN, realizowany w latach: 2017 - 2020.
     • C-1/167/2017/DS, Matryce zawierające nanocząstki złota jako nośniki leków przeciwnowotworowych, Dotacja Statutowa, realizowany w latach: 2017 - 2017.
     • C-2/488/2017/DS-M, Badania nad selektywną adsorpcją białek modelowych na powierzchni nośników polimerowych, Dotacja Statutowa, realizowany w latach: 2017 - 2017.
     • LIDER/41/0146/L-9/17/NCBR/2018, Opracowanie metody otrzymywania bio-hybrydowych materiałów hydrożelowych inkorporowanych systemem nanonośnik-lek jako wielokompartmentowych opatrunków umożliwiających leczenie Psoriasis, Grant NCBiR, realizowany w latach: 2019 - 2021.
     PK_WIiTCh_RGB

     //administracja www - logowanie

     Ta witryna używa plików cookies. Dowiedz się więcej.

     The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

     Close