Skip to content

Strony osobiste Pracowników

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish
dr inż. Dagmara Malina
dmalina

stanowisko:

Adiunkt

jednostka:

Katedra Technologii Chemicznej i Analityki Środowiskowej (C-1)

tel.:

12 628 20 93

dane adresowe:

31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej

pokój:

pokój 410a, 432b

Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołlątaja w Krakowie, Biotechnologia - Studia Międzywydziałowe, Biotechnologia roślin, 2009.

studia podyplomoweAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Biomateriały - materiały dla medycyny, 2010.

dr inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Nauki Techniczne, Technologia Chemiczna, 2014.

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce, rok):

 • Nagroda Rektora dla najmłodszego pierwszego autora publikacji naukowej w czasopiśmie zagranicznym, Kraków, 2011.
  • Stypendium naukowe Miasta Krakowa dla szczególnie uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich krakowskich uczelni wyższych i innych jednostek naukowo-badawczych, Kraków, 2012.

   Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu):

   • Polska, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk, staż naukowy, 2012-05-01 - 2012-07-31.
   • Słowacja, Słowacka Akademia Nauk (Instytut Geotechniki), staż naukowy, 2012-10-01 - 2012-12-31.

   Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze, granty PL i UE:

   • C-1-366/DS-M/2011, Kompozyty ceramiczno-polimerowe do zastosowań medycznych, realizowany w latach: 2011 - 2011.
   • C-1/321/DS-M/2012, Bioaktywne kompozyty na bazie fosforanów wapnia modyfikowane nanocząstkami złota, realizowany w latach: 2012 - 2012.
   • 0628/IP2/2013/72, Opracowanie preparatów agrochemicznych zawierających nanocząstki metaliczne oraz możliwość ich zastosowania jako fungicydów, realizowany w latach: 2013 - 2015.
   • LIDER/033/697/L5/13/NCBR/2014, Innowacyjne biomateriały kompozytowe zawierające bioaktywne fosforany wapnia, realizowany w latach: 2014 - 2016.
   • C-1/278/2016/DS-M, Otrzymywanie nanocząstek metalicznych z zastosowaniem materiału odpadowego pochodzącego z przetwórstwa owoców, realizowany w latach: 2016 - 2016.
   • C-1/141/2016/DS, Osadzanie nanocząstek metalicznych na krzemionce koloidalnej, realizowany w latach: 2016 - 2016.
   • UMO/2016/21/D/ST8/01697, Opracowanie składu powłok kompozytowych modyfikowanych nanocząstkami metalicznymi zawierających fosforany wapnia pochodzenia naturalnego i syntetycznego, realizowany w latach: 2017 - 2020.
   • C-1/167/2017/DS, Matryce zawierające nanocząstki złota jako nośniki leków przeciwnowotworowych, realizowany w latach: 2017 - 2017.
   • C-2/488/2017/DS-M, Badania nad selektywną adsorpcją białek modelowych na powierzchni nośników polimerowych, realizowany w latach: 2017 - 2017.
   • LIDER/41/0146/L-9/17/NCBR/2018, Opracowanie metody otrzymywania bio-hybrydowych materiałów hydrożelowych inkorporowanych systemem nanonośnik-lek jako wielokompartmentowych opatrunków umożliwiających leczenie Psoriasis, realizowany w latach: 2019 - 2021.
   UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

   Strony osobiste Pracowników

   Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

   dr inż.

   Dagmara Malina

   dmalina
   Adiunkt
   Katedra Technologii Chemicznej i Analityki Środowiskowej (C-1)
   tel.: 12 628 20 93

   Przebieg pracy naukowej:

   mgr inż.Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołlątaja w Krakowie, Biotechnologia - Studia Międzywydziałowe, Biotechnologia roślin, 2009.

   studia podyplomoweAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Biomateriały - materiały dla medycyny, 2010.

   dr inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Nauki Techniczne, Technologia Chemiczna, 2014.

   Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce, rok):

   • Nagroda Rektora dla najmłodszego pierwszego autora publikacji naukowej w czasopiśmie zagranicznym, Kraków, 2011.
    • Stypendium naukowe Miasta Krakowa dla szczególnie uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich krakowskich uczelni wyższych i innych jednostek naukowo-badawczych, Kraków, 2012.

     Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu):

     • Polska, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk, staż naukowy, 2012-05-01 - 2012-07-31.
     • Słowacja, Słowacka Akademia Nauk (Instytut Geotechniki), staż naukowy, 2012-10-01 - 2012-12-31.

     Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze, granty PL i UE:

     • C-1-366/DS-M/2011, Kompozyty ceramiczno-polimerowe do zastosowań medycznych, Dotacja Statutowa, realizowany w latach: 2011 - 2011.
     • C-1/321/DS-M/2012, Bioaktywne kompozyty na bazie fosforanów wapnia modyfikowane nanocząstkami złota, Dotacja Statutowa, realizowany w latach: 2012 - 2012.
     • 0628/IP2/2013/72, Opracowanie preparatów agrochemicznych zawierających nanocząstki metaliczne oraz możliwość ich zastosowania jako fungicydów, IUVENTUS-PLUS, realizowany w latach: 2013 - 2015.
     • LIDER/033/697/L5/13/NCBR/2014, Innowacyjne biomateriały kompozytowe zawierające bioaktywne fosforany wapnia, Grant NCBiR, realizowany w latach: 2014 - 2016.
     • C-1/278/2016/DS-M, Otrzymywanie nanocząstek metalicznych z zastosowaniem materiału odpadowego pochodzącego z przetwórstwa owoców, Dotacja Statutowa, realizowany w latach: 2016 - 2016.
     • C-1/141/2016/DS, Osadzanie nanocząstek metalicznych na krzemionce koloidalnej, Dotacja Statutowa, realizowany w latach: 2016 - 2016.
     • UMO/2016/21/D/ST8/01697, Opracowanie składu powłok kompozytowych modyfikowanych nanocząstkami metalicznymi zawierających fosforany wapnia pochodzenia naturalnego i syntetycznego, Grant NCN, realizowany w latach: 2017 - 2020.
     • C-1/167/2017/DS, Matryce zawierające nanocząstki złota jako nośniki leków przeciwnowotworowych, Dotacja Statutowa, realizowany w latach: 2017 - 2017.
     • C-2/488/2017/DS-M, Badania nad selektywną adsorpcją białek modelowych na powierzchni nośników polimerowych, Dotacja Statutowa, realizowany w latach: 2017 - 2017.
     • LIDER/41/0146/L-9/17/NCBR/2018, Opracowanie metody otrzymywania bio-hybrydowych materiałów hydrożelowych inkorporowanych systemem nanonośnik-lek jako wielokompartmentowych opatrunków umożliwiających leczenie Psoriasis, Grant NCBiR, realizowany w latach: 2019 - 2021.
     PK_WIiTCh_RGB

     //administracja www - logowanie