Skip to content

Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej (C-5)

UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Informacje ogólne:

W Katedrze Biotechnologii i Chemii Fizycznej zatrudnionych jest 14 nauczycieli akademickich, w tym 2 z tytułem profesora, 2 ze stopniem doktora habilitowanego oraz 10 ze stopniem doktora.

Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej kształci studentów w zakresie specjalności biotechnologia przemysłowa i w ochronie środowiska w ramach kierunku biotechnologia (studia I i II stopnia).
Katedra prowadzi także zajęcia i prace dyplomowe na wszystkich kierunkach i specjalnościach na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej oraz w ramach makrokierunku nanotechnologie i nanomateriały i na kierunkach: inżynieria materiałowa i inżynieria biomedyczna na Wydziale Mechanicznym.

Plany studiów dostępne na stronach PK

Główne kierunki badań:

 • Mikrofalowa synteza związków organicznych, polimerów i hybrydowych materiałów polimerowych – intensyfikacja procesów chemicznych.
 • Surowce odnawialne – synteza materiałów polimerowych oraz fluorescencyjnych – oleje roślinne, kumaryna, kwas cytrynowy, kwas itakonowy, β-cyklodekstryny.
 • Organiczno-nieorganiczne nanomateriały funkcjonalne 2D i 3D dla optoelektroniki drukowanej.
 • Termodynamika i mechanizm degradacji redukcyjnej polihalogenowanych organicznych zanieczyszczeń środowiska.
 • Funkcjonalne układy molekularne – biomimetyki oparte na centrach metali przejściowych, elektrokatalizatory rozkładu halogenków organicznych, kompleksy o mieszanej wartościowości.
 • Fotoinicjatory i akceleratory procesów polimeryzacji, luminescencyjne sensory do selektywnej detekcji w (bio)chemii.
 • Rozdział emulsji olejowo-wodnych na membranach ceramicznych; ultra- i nanofiltracja.

Oferta badawcza:

 • Pomiary spektrofotometryczne/spektrofluorymetryczne i badanie procesów polimeryzacji (wyznaczanie stopnia konwersji, wyznaczanie aktywności układów inicjujących).
 • Określanie parametrów termodynamicznych procesów utleniania i redukcji związków organicznych metodami elektrochemicznymi.
 • Badanie równowag fazowych ciecz-para (VLE) i ciecz-ciecz (LLE). Wykresy fazowe.
 • Określanie aktywności antyoksydantów metodami elektrochemicznymi.
 • Pomiar wielkości nanocząstek (DLS), badanie właściwości fotoelektrycznych półprzewodników.
 • Oznaczanie ciężarów cząsteczkowych polimerów rozpuszczalnych w wodzie.

Współpraca z ośrodkami zagranicznymi:

 • The Institute of Molecular Science and Technologies, Milan, Italy
 • Institut de Science des Matériaux de Mulhouse, Mulhouse, France
 • Institut Charles Gerhardt Montpellier, Université de Montpellier, France
 • School of Material Science and Engineering, University of Jinan, PR China
 • Department of Chemical Engineering, Fachhochschule Münster, University of Applied Sciences, Steinfurt, Germany
 • Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraine

Współpraca z przemysłem:

 • Evonik Industries
 • ICHEMAD-Profarb
 • Synthos S.A.
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Dane kontaktowe:

Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej (C-5)
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel.: 12 6282753, faks: 12 6282757
e-mail: pcbogdal@pk.edu.pl

Kierownik Katedry:
prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał

Z-ca Kierownika Katedry:
prof. dr hab. inż. Roman Popielarz

Informacje szczegółowe:

Skład osobowy:

dr hab. inż.
prof. dr hab. inż.
lic.
dr hab.
dr inż.
mgr inż.
mgr inż.
dr hab. inż.
dr hab. inż.
prof. dr hab. inż.

Konferencje, seminaria

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie

Ta witryna używa plików cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close