Skip to content

Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej (C-5)

UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Informacje ogólne:

W Katedrze Biotechnologii i Chemii Fizycznej zatrudnionych jest 14 nauczycieli akademickich, w tym 2 z tytułem profesora, 2 ze stopniem doktora habilitowanego oraz 10 ze stopniem doktora.

Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej kształci studentów w zakresie specjalności biotechnologia przemysłowa i w ochronie środowiska w ramach kierunku biotechnologia (studia I i II stopnia).
Katedra prowadzi także zajęcia i prace dyplomowe na wszystkich kierunkach i specjalnościach na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej oraz w ramach makrokierunku nanotechnologie i nanomateriały i na kierunkach: inżynieria materiałowa i inżynieria biomedyczna na Wydziale Mechanicznym.

Plany studiów dostępne na stronach PK

Główne kierunki badań:

 • Mikrofalowa synteza związków organicznych, polimerów i hybrydowych materiałów polimerowych – intensyfikacja procesów chemicznych.
 • Surowce odnawialne – synteza materiałów polimerowych oraz fluorescencyjnych – oleje roślinne, kumaryna, kwas cytrynowy, kwas itakonowy, β-cyklodekstryny.
 • Organiczno-nieorganiczne nanomateriały funkcjonalne 2D i 3D dla optoelektroniki drukowanej.
 • Termodynamika i mechanizm degradacji redukcyjnej polihalogenowanych organicznych zanieczyszczeń środowiska.
 • Funkcjonalne układy molekularne – biomimetyki oparte na centrach metali przejściowych, elektrokatalizatory rozkładu halogenków organicznych, kompleksy o mieszanej wartościowości.
 • Fotoinicjatory i akceleratory procesów polimeryzacji, luminescencyjne sensory do selektywnej detekcji w (bio)chemii.
 • Rozdział emulsji olejowo-wodnych na membranach ceramicznych; ultra- i nanofiltracja.

Oferta badawcza:

 • Pomiary spektrofotometryczne/spektrofluorymetryczne i badanie procesów polimeryzacji (wyznaczanie stopnia konwersji, wyznaczanie aktywności układów inicjujących).
 • Określanie parametrów termodynamicznych procesów utleniania i redukcji związków organicznych metodami elektrochemicznymi.
 • Badanie równowag fazowych ciecz-para (VLE) i ciecz-ciecz (LLE). Wykresy fazowe.
 • Określanie aktywności antyoksydantów metodami elektrochemicznymi.
 • Pomiar wielkości nanocząstek (DLS), badanie właściwości fotoelektrycznych półprzewodników.
 • Oznaczanie ciężarów cząsteczkowych polimerów rozpuszczalnych w wodzie.

Współpraca z ośrodkami zagranicznymi:

 • The Institute of Molecular Science and Technologies, Milan, Italy
 • Institut de Science des Matériaux de Mulhouse, Mulhouse, France
 • Institut Charles Gerhardt Montpellier, Université de Montpellier, France
 • School of Material Science and Engineering, University of Jinan, PR China
 • Department of Chemical Engineering, Fachhochschule Münster, University of Applied Sciences, Steinfurt, Germany
 • Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraine

Współpraca z przemysłem:

 • Evonik Industries
 • ICHEMAD-Profarb
 • Synthos S.A.
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Dane kontaktowe:

Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej (C-5)
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel.: 12 6282753, faks: 12 6282757
e-mail: pcbogdal@pk.edu.pl

Kierownik Katedry:
prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał

Z-ca Kierownika Katedry:
dr Barbara Laskowska

Informacje szczegółowe:

Skład osobowy:

Konferencje, seminaria

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie