Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Dydaktyka:

W ramach przedmiotu chemia fizyczna (wykłady, ćwiczenia rachunkowe i laboratoria) studenci poznają najważniejsze jej działy, kluczowe dla zrozumienia struktury związków i zachodzenia procesów chemicznych: podstawy termodynamiki chemicznej, równowagi fazowe, zjawiska powierzchniowe i koloidy, elektrochemię, kinetykę chemiczną i elementy spektroskopii molekularnej.

 • Instrukcjezakres materiału – laboratorium chemii fizycznej (studia I stopnia, II i III rok, kierunki: technologia chemiczna, biotechnologia, inżynieria chemiczna i procesowa, chemia budowlana, nanotechnologie i nanomateriały)
 • Instrukcjezakres materiału – laboratorium chemii fizycznej (studia II stopnia, I rok)

Oprócz chemii fizycznej i jej wybranych działów pracownicy Katedry prowadzą zajęcia z przedmiotów

 • w języku polskim:
  podstawy technologii biopolimerów, biofizyka, koloidy w układach biologicznych, chemia biokoordynacyjna I i II, fizykochemia emulsji, techniki komputerowe, kinetyka i termodynamika reakcji enzymatycznych, modelowanie procesów technologicznych, ochrona środowiska w technologii chemicznej, angielska terminologia techniczna, muzyczny kanon chemika (przedmiot humanistyczny),
 • w języku angielskim:
  Adsorption Processes, Novel Media for Chemical Processing, Designing of Functional Molecular Systems, Molecular Structure of Liquids, Physical Chemistry.

Realizowane projekty na kierunki zamawiane:

 • Biotechnolog-Inżynier XXI wieku
 • Bioinżynier chemiczny (BINC)

W Katedrze C-5 działają dwie sekcje Studenckiego Koła Naukowego Chemików: BiotechnologiiChemii Fizycznej. Sekcja Chemii Fizycznej jest szczególnie znana ze swego entuzjazmu w popularyzowaniu chemii przez organizację spektakularnych pokazów.

Główne kierunki badań:

 • Mikrofalowa synteza związków organicznych, polimerów i hybrydowych materiałów polimerowych – intensyfikacja procesów chemicznych.
 • Surowce odnawialne – synteza materiałów polimerowych oraz fluorescencyjnych – oleje roślinne, kumaryna, kwas cytrynowy, kwas itakonowy, β-cyklodekstryny.
 • Organiczno-nieorganiczne nanomateriały funkcjonalne 2D i 3D dla optoelektroniki drukowanej.
 • Termodynamika i mechanizm degradacji redukcyjnej polihalogenowanych organicznych zanieczyszczeń środowiska.
 • Funkcjonalne układy molekularne – biomimetyki oparte na centrach metali przejściowych, elektrokatalizatory rozkładu halogenków organicznych, kompleksy o mieszanej wartościowości.
 • Fotoinicjatory i akceleratory procesów polimeryzacji, luminescencyjne sensory do selektywnej detekcji w (bio)chemii.
 • Rozdział emulsji olejowo-wodnych na membranach ceramicznych; ultra- i nanofiltracja.

Oferta badawcza:

 • Pomiary spektrofotometryczne/spektrofluorymetryczne i badanie procesów polimeryzacji (wyznaczanie stopnia konwersji, wyznaczanie aktywności układów inicjujących).
 • Określanie parametrów termodynamicznych procesów utleniania i redukcji związków organicznych metodami elektrochemicznymi.
 • Badanie równowag fazowych ciecz-para (VLE) i ciecz-ciecz (LLE). Wykresy fazowe.
 • Określanie aktywności antyoksydantów metodami elektrochemicznymi.
 • Pomiar wielkości nanocząstek (DLS), badanie właściwości fotoelektrycznych półprzewodników.
 • Oznaczanie ciężarów cząsteczkowych polimerów rozpuszczalnych w wodzie.

Współpraca z ośrodkami zagranicznymi:

 • The Institute of Molecular Science and Technologies, Milan, Italy
 • Institut de Science des Matériaux de Mulhouse, Mulhouse, France
 • Institut Charles Gerhardt Montpellier, Université de Montpellier, France
 • School of Material Science and Engineering, University of Jinan, PR China
 • Department of Chemical Engineering, Fachhochschule Münster, University of Applied Sciences, Steinfurt, Germany
 • Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraine

Współpraca z przemysłem:

 • Evonik Industries
 • ICHEMAD-Profarb
 • Synthos S.A.
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Dane kontaktowe:

Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej (C-5)
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel.: 12 6282753, faks: 12 6282757
e-mail: pcbogdal@pk.edu.pl

Kierownik Katedry:
prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał

Z-ca Kierownika Katedry:
dr Barbara Laskowska

Informacje szczegółowe:

Skład osobowy:

dr hab. inż.
prof. dr hab. inż.
lic.
dr hab.
dr inż.
mgr inż.
mgr inż.
dr hab. inż.
dr hab. inż.
prof. dr hab. inż.

Konferencje, seminaria

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie

Ta witryna używa plików cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close