Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Dydaktyka:

W ramach przedmiotu chemia fizyczna (wykłady, ćwiczenia rachunkowe i laboratoria) studenci poznają najważniejsze jej działy, kluczowe dla zrozumienia struktury związków i zachodzenia procesów chemicznych: podstawy termodynamiki chemicznej, równowagi fazowe, zjawiska powierzchniowe i koloidy, elektrochemię, kinetykę chemiczną i elementy spektroskopii molekularnej.

 • Instrukcjezakres materiału – laboratorium chemii fizycznej (studia I stopnia, II i III rok, kierunki: technologia chemiczna, biotechnologia, inżynieria chemiczna i procesowa, chemia budowlana, nanotechnologie i nanomateriały)
 • Instrukcjezakres materiału – laboratorium chemii fizycznej (studia II stopnia, I rok)

Oprócz chemii fizycznej i jej wybranych działów pracownicy Katedry prowadzą zajęcia z przedmiotów

 • w języku polskim:
  podstawy technologii biopolimerów, biofizyka, koloidy w układach biologicznych, chemia biokoordynacyjna I i II, fizykochemia emulsji, techniki komputerowe, kinetyka i termodynamika reakcji enzymatycznych, modelowanie procesów technologicznych, ochrona środowiska w technologii chemicznej, angielska terminologia techniczna, muzyczny kanon chemika (przedmiot humanistyczny),
 • w języku angielskim:
  Adsorption Processes, Novel Media for Chemical Processing, Designing of Functional Molecular Systems, Molecular Structure of Liquids, Physical Chemistry.

Realizowane projekty na kierunki zamawiane:

 • Biotechnolog-Inżynier XXI wieku
 • Bioinżynier chemiczny (BINC)

W Katedrze C-5 działają dwie sekcje Studenckiego Koła Naukowego Chemików: BiotechnologiiChemii Fizycznej. Sekcja Chemii Fizycznej jest szczególnie znana ze swego entuzjazmu w popularyzowaniu chemii przez organizację spektakularnych pokazów.

Główne kierunki badań:

 • Mikrofalowa synteza związków organicznych, polimerów i hybrydowych materiałów polimerowych – intensyfikacja procesów chemicznych.
 • Surowce odnawialne – synteza materiałów polimerowych oraz fluorescencyjnych – oleje roślinne, kumaryna, kwas cytrynowy, kwas itakonowy, β-cyklodekstryny.
 • Organiczno-nieorganiczne nanomateriały funkcjonalne 2D i 3D dla optoelektroniki drukowanej.
 • Termodynamika i mechanizm degradacji redukcyjnej polihalogenowanych organicznych zanieczyszczeń środowiska.
 • Funkcjonalne układy molekularne – biomimetyki oparte na centrach metali przejściowych, elektrokatalizatory rozkładu halogenków organicznych, kompleksy o mieszanej wartościowości.
 • Fotoinicjatory i akceleratory procesów polimeryzacji, luminescencyjne sensory do selektywnej detekcji w (bio)chemii.
 • Rozdział emulsji olejowo-wodnych na membranach ceramicznych; ultra- i nanofiltracja.

Oferta badawcza:

 • Pomiary spektrofotometryczne/spektrofluorymetryczne i badanie procesów polimeryzacji (wyznaczanie stopnia konwersji, wyznaczanie aktywności układów inicjujących).
 • Określanie parametrów termodynamicznych procesów utleniania i redukcji związków organicznych metodami elektrochemicznymi.
 • Badanie równowag fazowych ciecz-para (VLE) i ciecz-ciecz (LLE). Wykresy fazowe.
 • Określanie aktywności antyoksydantów metodami elektrochemicznymi.
 • Pomiar wielkości nanocząstek (DLS), badanie właściwości fotoelektrycznych półprzewodników.
 • Oznaczanie ciężarów cząsteczkowych polimerów rozpuszczalnych w wodzie.

Współpraca z ośrodkami zagranicznymi:

 • The Institute of Molecular Science and Technologies, Milan, Italy
 • Institut de Science des Matériaux de Mulhouse, Mulhouse, France
 • Institut Charles Gerhardt Montpellier, Université de Montpellier, France
 • School of Material Science and Engineering, University of Jinan, PR China
 • Department of Chemical Engineering, Fachhochschule Münster, University of Applied Sciences, Steinfurt, Germany
 • Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraine

Współpraca z przemysłem:

 • Evonik Industries
 • ICHEMAD-Profarb
 • Synthos S.A.
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Dane kontaktowe:

Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej (C-5)
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel.: 12 6282753, faks: 12 6282757
e-mail: pcbogdal@pk.edu.pl

Kierownik Katedry:
prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał

Z-ca Kierownika Katedry:
dr Barbara Laskowska

Informacje szczegółowe:

Skład osobowy:

Konferencje, seminaria

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie