Skip to content

Strony osobiste Pracowników

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish
dr inż. Filip Koper
Foto2

stanowisko:

Pracownik techniczny

jednostka:

Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej (C-5)

tel.:

+48602463399

dane adresowe:

31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej

pokój:

Lab. 213, lab. 2, pok. 220

Przebieg pracy naukowej:

inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Biotechnologia Przemysłowa i w Ochronie Środowiska, 2017.

mgr inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Biotechnologia Przemysłowa i w Ochronie Środowiska, 2018.

dr inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Nauki Inżynieryjno-Techniczne, Inżynieria Chemiczna, 2023.

Jestem pracownikiem technicznym w Katedrze C-5 Biotechnologii i Chemii Fizycznej. W pracy naukowej zajmuję się opracowywaniem fluorescencyjnych biomateriałów z kwasu cytrynowego do zastosowań w inżynierii tkankowej oraz badaniem fluorescencyjnych pochodnych kwasu cytrynowego. W razie pytań lub problemów chętnie służę pomocą zarówno osobiście, jak i poprzez komunikację elektroniczną.

Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne:

Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze, granty PL i UE:

  • UMO-2018/28/C/ST5/00461, Nowe fluorescencyjne poliestry o właściwościach przeciwutleniających do zastosowań w inżynierii naczyń krwionośnych, realizowany w latach: 2018 - 2022.
  • UMO-2021/41/N/ST4/00362, Wytwarzanie trójwymiarowych rusztowań tkankowych dla naczyń krwionośnych wspomagane metodami szybkiego prototypowania w wielofunkcyjnym druku 3D na bazie cyfrowego przetwarzania światła z poli(cytrynianu alkilenu), realizowany w latach: 2022 - 2024.
  • 0277/L-12/2020, Nowe fluorescencyjne metody skriningowe wykrywania i oznaczania stężenia wybranych substancji sympatykomimetycznych, psychoaktywnych oraz ich metabolitów, realizowany w latach: 2022 - 2025.
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Strony osobiste Pracowników

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

dr inż.

Filip Koper

Foto2
Pracownik techniczny
Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej (C-5)
tel.: +48602463399

31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej

pokój nr.: Lab. 213, lab. 2, pok. 220

Przebieg pracy naukowej:

inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Biotechnologia Przemysłowa i w Ochronie Środowiska, 2017.

mgr inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Biotechnologia Przemysłowa i w Ochronie Środowiska, 2018.

dr inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Nauki Inżynieryjno-Techniczne, Inżynieria Chemiczna, 2023.

Jestem pracownikiem technicznym w Katedrze C-5 Biotechnologii i Chemii Fizycznej. W pracy naukowej zajmuję się opracowywaniem fluorescencyjnych biomateriałów z kwasu cytrynowego do zastosowań w inżynierii tkankowej oraz badaniem fluorescencyjnych pochodnych kwasu cytrynowego. W razie pytań lub problemów chętnie służę pomocą zarówno osobiście, jak i poprzez komunikację elektroniczną.

Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne:

Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze, granty PL i UE:

  • UMO-2018/28/C/ST5/00461, Nowe fluorescencyjne poliestry o właściwościach przeciwutleniających do zastosowań w inżynierii naczyń krwionośnych, NCN-SONATINA, realizowany w latach: 2018 - 2022.
  • UMO-2021/41/N/ST4/00362, Wytwarzanie trójwymiarowych rusztowań tkankowych dla naczyń krwionośnych wspomagane metodami szybkiego prototypowania w wielofunkcyjnym druku 3D na bazie cyfrowego przetwarzania światła z poli(cytrynianu alkilenu), NCN-PRELUDIUM, realizowany w latach: 2022 - 2024.
  • 0277/L-12/2020, Nowe fluorescencyjne metody skriningowe wykrywania i oznaczania stężenia wybranych substancji sympatykomimetycznych, psychoaktywnych oraz ich metabolitów, NCBiR-Lider, realizowany w latach: 2022 - 2025.
PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie