Skip to content

Kataliza obliczeniowa

UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish
 • Informacje ogólne
 • Osiągnięcia i publikacje

W zespole Kataliza obliczeniowa prowadzone są badania w zakresie katalizy heterogenicznej i homogenicznej, z zastosowaniem metod obliczeniowych chemii teoretycznej (głównie metod teorii funkcjonału gęstości, DFT).

Tematyka wykonywanych prac obejmuje przede wszystkim:

 • modelowanie materiałów i heterogenicznych układów katalitycznych w skali atomowej oraz w nanoskali,
 • badania właściwości katalizatorów oraz charakterystykę mechanizmów reakcji katalitycznych,
 • badania struktury i właściwości związków metaloorganicznych.

Kolejnym obszarem zainteresowań jest modelowanie molekularne w dziedzinie life science oraz modelowanie związków aktywnych biologicznie. W tej części badania skupiają się głównie na:

 • poznaniu natury oddziaływań i mechanizmów działania małocząsteczkowych związków biologicznie czynnych,
 • przewidywaniu aktywności związków małocząsteczkowych względem receptorów GPCR,
 • modelowaniu układów koloidalnych oraz solubilizacji w nich związków biologicznie aktywnych

Współpraca zagraniczna i krajowa:

 • General Chemistry (ALGC) – Materials Modelling Group, Vrije Universiteit Brussel
 • Operando Molecular Spectroscopy & Catalysis Laboratory, Department of Chemical Engineering, Lehigh University, USA
 • Zakład Chemii Metaloorganicznej, Wydział Chemii, UAM w Poznaniu
 • Zakład Chemii Nieorganicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski
 • Zespół Chemii Kwantowej, Zakład Chemii Teoretycznej, Wydział Chemii, UJ
 • Zespół Kinetyki Reakcji Heterogenicznych, Zakład Chemii Nieorganicznej, Wydział Chemii, UJ
 • Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN
 • Instytut Farmakologii PAN

W przygotowaniu...

UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Jednostka nadrzędna:

Katedra Chemii i Technologii Organicznej (C-2)
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

Kierownik grupy badawczej:
prof. dr hab. inż. Jarosław Handzlik

Skład osobowy:

prof. dr hab. inż.
dr inż.
PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie

Ta witryna używa plików cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close