Skip to content

Strony osobiste Pracowników

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish
prof. dr hab. inż. Jarosław Handzlik
Jarosław Handzlik

stanowisko:

prof. PK

jednostka:

Katedra Chemii i Technologii Organicznej (C-2)

tel.:

12 628 21 96

dane adresowe:

31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej

pokój:

510

Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Inżynieria chemiczna, 1993.

dr inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Nauki Techniczne, Technologia Chemiczna, 1999.

dr hab. inż.Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Nauki chemiczne; kataliza, chemia teoretyczna, 2008.

prof. dr hab. inż.Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Nauki chemiczne, 2019.

Najważniejsze osiągnięcia poznawcze, zainteresowania naukowe:

W zespole Kataliza obliczeniowa (Computational Catalysis) prowadzone są badania z wykorzystaniem metod obliczeniowych chemii kwantowej, obejmujące m.in.:
- modelowanie materiałów i układów katalitycznych w skali atomowej oraz w nanoskali
- charakterystykę mechanizmów reakcj katalitycznych

Istnieje możliwość wykonywania prac doktorskich, magisterskich, inżynierskich lub współpracy w ramach koła naukowego. Wszystkich chętnych zapraszamy!

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce, rok):

 • Nagroda indywidualna II stopnia JM Rektora Politechniki Krakowskiej za pracę doktorską, Kraków, 2000.
  • Young Scientist Prize of the International Association of Catalysis Societies, 13th International Congress on Catalysis, Paryż, 2004.
   • Nagroda indywidualna I stopnia JM Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe, Kraków, 2009.
    • Nagroda indywidualna I stopnia JM Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe, Kraków, 2011.
     • Nagroda JM Rektora Politechniki Krakowskiej za największą liczbę cytowań publikacji, Kraków, 2012.
      • Nagroda JM Rektora Politechniki Krakowskiej za największą liczbę cytowań publikacji, Kraków, 2013.
       • Nagroda indywidualna I stopnia JM Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe, Kraków, 2014.
        • Nagroda JM Rektora Politechniki Krakowskiej za największą liczbę cytowań publikacji, Kraków, 2015.
         • Nagroda indywidualna JM Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe, Kraków, 2016.
          • Nagroda zespołowa JM Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe, Kraków, 2017.
           • Nagroda JM Rektora Politechniki Krakowskiej dla promotora najmłodszego wypromowanego doktora, Kraków, 2019.

            Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu):

            • Francja, Laboratoire de Chimie, Ecole Normale Superieure de Lyon, Universite de Lyon, staż naukowy, 2006, - .
            • Francja, Laboratoire de Chimie, Ecole Normale Superieure de Lyon, Universite de Lyon, staż naukowy, 2007, - .
            • Francja, Laboratoire de Chimie, Ecole Normale Superieure de Lyon, Universite de Lyon, staż naukowy, 2010, - .

            Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze, granty PL i UE:

            • 3 T09B 019 13, Badanie aktywności i charakterystyka heterogenicznych katalizatorów molibdenowych metatezy propenu, realizowany w latach: 1997 - 1998.
            • 4 T09A 056 23, Teoretyczne badanie wpływu nośnika i struktury centrum aktywnego na aktywność heterogenicznych katalizatorów molibdenowych w reakcji metatezy olefin, realizowany w latach: 2002 - 2004.
            • , A Theoretical Study on Molybdenum-based Olefin Metathesis Catalysts by Using PIO Analysis, realizowany w latach: 2002 - 2003.
            • 3 T09A 093 28, Powstawanie i aktywność metatetyczna centrów molibdenowo-alkilidenowych na SiO2 oraz dezaktywacja katalizatora - badania teoretyczne, realizowany w latach: 2005 - 2006.
            • RII3-CT-2003-506079 (HPC Europa Transnational Access programme), Active sites of olefin metathesis on molybdena-alumina system: a periodic DFT study, realizowany w latach: 2006 - 2006.
            • N204 057 32/1465, Teoretyczne badania struktury monomerycznych form tlenkowych molibdenu na powierzchni SiO2, realizowany w latach: 2007 - 2008.
            • RII3-CT-2003-506079 (HPC-Europa Transnational Access programme), tructure of isolated molybdenum(VI) oxide species on gamma-alumina: a periodic DFT study, realizowany w latach: 2007 - 2007.
            • 228398 (HPC-Europa2 Transnational Access programme), Structure of dimeric molybdenum(VI) oxide species on gamma-alumina: a periodic DFT study, realizowany w latach: 2010 - 2010.
            • N N204 131039, Teoretyczne badania powierzchniowych form tlenkowych chromu(VI) na krzemionce, krzemionce modyfikowanej tlenkiem glinu oraz w zeolicie ZSM-5, realizowany w latach: 2010 - 2012.
            • N N204 219740, Teoretyczne badania polimeryzacji hydroksyalkilowej pochodnej acetylenu katalizowanej przez kompleks alkilidenowy rutenu, realizowany w latach: 2011 - 2012.
            • N N204 185140, Synteza, struktura i reaktywność nowych alkilidenowych i alkilidynowych kompleksów rutenu oraz ich aktywność katalityczna w przekształceniach metatetycznych wybranych olefin i acetylenów, realizowany w latach: 2011 - 2014.
            • 2011/03/B/ST4/01223, Monomery tlenków chromu(VI), molibdenu(VI) i wolframu(VI) na powierzchni amorficznej krzemionki oraz krzemionki modyfikowanej glinem. Symulacje periodyczną metodą DFT, realizowany w latach: 2012 - 2014.
            • UMO-2013/09/B/ST8/00171, Od centrum aktywnego do reaktora: projektowanie aktywności katalizatorów z tlenków metali dla nośników strukturalnych o wysokich parametrach transportu masy i ciepła, realizowany w latach: 2014 - 2017.
            • 2015/19/B/ST4/01836, Nowe uporządkowane nanoporowate katalizatory dla procesu metatezy olefin - struktura form powierzchniowych oraz mechanizm reakcji w ujęciu eksperymentalnym i teoretycznym, realizowany w latach: 2016 - 2019.
            UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

            Strony osobiste Pracowników

            Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

            prof. dr hab. inż.

            Jarosław Handzlik

            Jarosław Handzlik
            prof. PK
            Katedra Chemii i Technologii Organicznej (C-2)
            tel.: 12 628 21 96

            Przebieg pracy naukowej:

            mgr inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Inżynieria chemiczna, 1993.

            dr inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Nauki Techniczne, Technologia Chemiczna, 1999.

            dr hab. inż.Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Nauki chemiczne; kataliza, chemia teoretyczna, 2008.

            prof. dr hab. inż.Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Nauki chemiczne, 2019.

            Najważniejsze osiągnięcia poznawcze, zainteresowania naukowe:

            W zespole Kataliza obliczeniowa (Computational Catalysis) prowadzone są badania z wykorzystaniem metod obliczeniowych chemii kwantowej, obejmujące m.in.:
            - modelowanie materiałów i układów katalitycznych w skali atomowej oraz w nanoskali
            - charakterystykę mechanizmów reakcj katalitycznych

            Istnieje możliwość wykonywania prac doktorskich, magisterskich, inżynierskich lub współpracy w ramach koła naukowego. Wszystkich chętnych zapraszamy!

            Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce, rok):

            • Nagroda indywidualna II stopnia JM Rektora Politechniki Krakowskiej za pracę doktorską, Kraków, 2000.
             • Young Scientist Prize of the International Association of Catalysis Societies, 13th International Congress on Catalysis, Paryż, 2004.
              • Nagroda indywidualna I stopnia JM Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe, Kraków, 2009.
               • Nagroda indywidualna I stopnia JM Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe, Kraków, 2011.
                • Nagroda JM Rektora Politechniki Krakowskiej za największą liczbę cytowań publikacji, Kraków, 2012.
                 • Nagroda JM Rektora Politechniki Krakowskiej za największą liczbę cytowań publikacji, Kraków, 2013.
                  • Nagroda indywidualna I stopnia JM Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe, Kraków, 2014.
                   • Nagroda JM Rektora Politechniki Krakowskiej za największą liczbę cytowań publikacji, Kraków, 2015.
                    • Nagroda indywidualna JM Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe, Kraków, 2016.
                     • Nagroda zespołowa JM Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe, Kraków, 2017.
                      • Nagroda JM Rektora Politechniki Krakowskiej dla promotora najmłodszego wypromowanego doktora, Kraków, 2019.

                       Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu):

                       • Francja, Laboratoire de Chimie, Ecole Normale Superieure de Lyon, Universite de Lyon, staż naukowy, 2006, - .
                       • Francja, Laboratoire de Chimie, Ecole Normale Superieure de Lyon, Universite de Lyon, staż naukowy, 2007, - .
                       • Francja, Laboratoire de Chimie, Ecole Normale Superieure de Lyon, Universite de Lyon, staż naukowy, 2010, - .

                       Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze, granty PL i UE:

                       • 3 T09B 019 13, Badanie aktywności i charakterystyka heterogenicznych katalizatorów molibdenowych metatezy propenu, , realizowany w latach: 1997 - 1998.
                       • 4 T09A 056 23, Teoretyczne badanie wpływu nośnika i struktury centrum aktywnego na aktywność heterogenicznych katalizatorów molibdenowych w reakcji metatezy olefin, , realizowany w latach: 2002 - 2004.
                       • , A Theoretical Study on Molybdenum-based Olefin Metathesis Catalysts by Using PIO Analysis, , realizowany w latach: 2002 - 2003.
                       • 3 T09A 093 28, Powstawanie i aktywność metatetyczna centrów molibdenowo-alkilidenowych na SiO2 oraz dezaktywacja katalizatora - badania teoretyczne, , realizowany w latach: 2005 - 2006.
                       • RII3-CT-2003-506079 (HPC Europa Transnational Access programme), Active sites of olefin metathesis on molybdena-alumina system: a periodic DFT study, , realizowany w latach: 2006 - 2006.
                       • N204 057 32/1465, Teoretyczne badania struktury monomerycznych form tlenkowych molibdenu na powierzchni SiO2, , realizowany w latach: 2007 - 2008.
                       • RII3-CT-2003-506079 (HPC-Europa Transnational Access programme), tructure of isolated molybdenum(VI) oxide species on gamma-alumina: a periodic DFT study, , realizowany w latach: 2007 - 2007.
                       • 228398 (HPC-Europa2 Transnational Access programme), Structure of dimeric molybdenum(VI) oxide species on gamma-alumina: a periodic DFT study, , realizowany w latach: 2010 - 2010.
                       • N N204 131039, Teoretyczne badania powierzchniowych form tlenkowych chromu(VI) na krzemionce, krzemionce modyfikowanej tlenkiem glinu oraz w zeolicie ZSM-5, , realizowany w latach: 2010 - 2012.
                       • N N204 219740, Teoretyczne badania polimeryzacji hydroksyalkilowej pochodnej acetylenu katalizowanej przez kompleks alkilidenowy rutenu, , realizowany w latach: 2011 - 2012.
                       • N N204 185140, Synteza, struktura i reaktywność nowych alkilidenowych i alkilidynowych kompleksów rutenu oraz ich aktywność katalityczna w przekształceniach metatetycznych wybranych olefin i acetylenów, , realizowany w latach: 2011 - 2014.
                       • 2011/03/B/ST4/01223, Monomery tlenków chromu(VI), molibdenu(VI) i wolframu(VI) na powierzchni amorficznej krzemionki oraz krzemionki modyfikowanej glinem. Symulacje periodyczną metodą DFT, , realizowany w latach: 2012 - 2014.
                       • UMO-2013/09/B/ST8/00171, Od centrum aktywnego do reaktora: projektowanie aktywności katalizatorów z tlenków metali dla nośników strukturalnych o wysokich parametrach transportu masy i ciepła, , realizowany w latach: 2014 - 2017.
                       • 2015/19/B/ST4/01836, Nowe uporządkowane nanoporowate katalizatory dla procesu metatezy olefin - struktura form powierzchniowych oraz mechanizm reakcji w ujęciu eksperymentalnym i teoretycznym, , realizowany w latach: 2016 - 2019.
                       PK_WIiTCh_RGB

                       //administracja www - logowanie

                       Ta witryna używa plików cookies. Dowiedz się więcej.

                       The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

                       Close