Skip to content

Strony osobiste Pracowników

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish
prof. dr hab. inż. Jarosław Handzlik
jhandzlik

stanowisko:

profesor

jednostka:

Katedra Chemii i Technologii Organicznej (C-2)

tel.:

12 628 21 96

dane adresowe:

31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej

pokój:

510

Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Inżynieria chemiczna, 1993.

dr inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Nauki Techniczne, Technologia Chemiczna, 1999.

dr hab. inż.Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Nauki chemiczne; kataliza, chemia teoretyczna, 2008.

prof. dr hab. inż.Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Nauki chemiczne, 2019.

Najważniejsze osiągnięcia poznawcze, zainteresowania naukowe:

W zespole Kataliza obliczeniowa (Computational Catalysis) prowadzone są badania z wykorzystaniem metod obliczeniowych chemii kwantowej, obejmujące m.in.:
- modelowanie materiałów i układów katalitycznych w skali atomowej oraz w nanoskali
- charakterystykę mechanizmów reakcj katalitycznych

Istnieje możliwość wykonywania prac doktorskich, magisterskich, inżynierskich lub współpracy w ramach koła naukowego. Wszystkich chętnych zapraszamy!

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce, rok):

 • Nagroda indywidualna II stopnia JM Rektora Politechniki Krakowskiej za pracę doktorską, Kraków, 2000.
  • Young Scientist Prize of the International Association of Catalysis Societies, 13th International Congress on Catalysis, Paryż, 2004.
   • Nagroda indywidualna I stopnia JM Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe, Kraków, 2009.
    • Nagroda indywidualna I stopnia JM Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe, Kraków, 2011.
     • Nagroda JM Rektora Politechniki Krakowskiej za największą liczbę cytowań publikacji, Kraków, 2012.
      • Nagroda JM Rektora Politechniki Krakowskiej za największą liczbę cytowań publikacji, Kraków, 2013.
       • Nagroda indywidualna I stopnia JM Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe, Kraków, 2014.
        • Nagroda JM Rektora Politechniki Krakowskiej za największą liczbę cytowań publikacji, Kraków, 2015.
         • Nagroda indywidualna JM Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe, Kraków, 2016.
          • Nagroda zespołowa JM Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe, Kraków, 2017.
           • Nagroda JM Rektora Politechniki Krakowskiej dla promotora najmłodszego wypromowanego doktora, Kraków, 2019.

            Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu):

            • Francja, Laboratoire de Chimie, Ecole Normale Superieure de Lyon, Universite de Lyon, staż naukowy, 2006, - .
            • Francja, Laboratoire de Chimie, Ecole Normale Superieure de Lyon, Universite de Lyon, staż naukowy, 2007, - .
            • Francja, Laboratoire de Chimie, Ecole Normale Superieure de Lyon, Universite de Lyon, staż naukowy, 2010, - .

            Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze, granty PL i UE:

            • 3 T09B 019 13, Badanie aktywności i charakterystyka heterogenicznych katalizatorów molibdenowych metatezy propenu, realizowany w latach: 1997 - 1998.
            • 4 T09A 056 23, Teoretyczne badanie wpływu nośnika i struktury centrum aktywnego na aktywność heterogenicznych katalizatorów molibdenowych w reakcji metatezy olefin, realizowany w latach: 2002 - 2004.
            • , A Theoretical Study on Molybdenum-based Olefin Metathesis Catalysts by Using PIO Analysis, realizowany w latach: 2002 - 2003.
            • 3 T09A 093 28, Powstawanie i aktywność metatetyczna centrów molibdenowo-alkilidenowych na SiO2 oraz dezaktywacja katalizatora - badania teoretyczne, realizowany w latach: 2005 - 2006.
            • RII3-CT-2003-506079 (HPC Europa Transnational Access programme), Active sites of olefin metathesis on molybdena-alumina system: a periodic DFT study, realizowany w latach: 2006 - 2006.
            • N204 057 32/1465, Teoretyczne badania struktury monomerycznych form tlenkowych molibdenu na powierzchni SiO2, realizowany w latach: 2007 - 2008.
            • RII3-CT-2003-506079 (HPC-Europa Transnational Access programme), tructure of isolated molybdenum(VI) oxide species on gamma-alumina: a periodic DFT study, realizowany w latach: 2007 - 2007.
            • 228398 (HPC-Europa2 Transnational Access programme), Structure of dimeric molybdenum(VI) oxide species on gamma-alumina: a periodic DFT study, realizowany w latach: 2010 - 2010.
            • N N204 131039, Teoretyczne badania powierzchniowych form tlenkowych chromu(VI) na krzemionce, krzemionce modyfikowanej tlenkiem glinu oraz w zeolicie ZSM-5, realizowany w latach: 2010 - 2012.
            • N N204 219740, Teoretyczne badania polimeryzacji hydroksyalkilowej pochodnej acetylenu katalizowanej przez kompleks alkilidenowy rutenu, realizowany w latach: 2011 - 2012.
            • N N204 185140, Synteza, struktura i reaktywność nowych alkilidenowych i alkilidynowych kompleksów rutenu oraz ich aktywność katalityczna w przekształceniach metatetycznych wybranych olefin i acetylenów, realizowany w latach: 2011 - 2014.
            • 2011/03/B/ST4/01223, Monomery tlenków chromu(VI), molibdenu(VI) i wolframu(VI) na powierzchni amorficznej krzemionki oraz krzemionki modyfikowanej glinem. Symulacje periodyczną metodą DFT, realizowany w latach: 2012 - 2014.
            • UMO-2013/09/B/ST8/00171, Od centrum aktywnego do reaktora: projektowanie aktywności katalizatorów z tlenków metali dla nośników strukturalnych o wysokich parametrach transportu masy i ciepła, realizowany w latach: 2014 - 2017.
            • 2015/19/B/ST4/01836, Nowe uporządkowane nanoporowate katalizatory dla procesu metatezy olefin - struktura form powierzchniowych oraz mechanizm reakcji w ujęciu eksperymentalnym i teoretycznym, realizowany w latach: 2016 - 2019.
            UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

            Strony osobiste Pracowników

            Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

            prof. dr hab. inż.

            Jarosław Handzlik

            jhandzlik
            profesor
            Katedra Chemii i Technologii Organicznej (C-2)
            tel.: 12 628 21 96

            Przebieg pracy naukowej:

            mgr inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Inżynieria chemiczna, 1993.

            dr inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Nauki Techniczne, Technologia Chemiczna, 1999.

            dr hab. inż.Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Nauki chemiczne; kataliza, chemia teoretyczna, 2008.

            prof. dr hab. inż.Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Nauki chemiczne, 2019.

            Najważniejsze osiągnięcia poznawcze, zainteresowania naukowe:

            W zespole Kataliza obliczeniowa (Computational Catalysis) prowadzone są badania z wykorzystaniem metod obliczeniowych chemii kwantowej, obejmujące m.in.:
            - modelowanie materiałów i układów katalitycznych w skali atomowej oraz w nanoskali
            - charakterystykę mechanizmów reakcj katalitycznych

            Istnieje możliwość wykonywania prac doktorskich, magisterskich, inżynierskich lub współpracy w ramach koła naukowego. Wszystkich chętnych zapraszamy!

            Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce, rok):

            • Nagroda indywidualna II stopnia JM Rektora Politechniki Krakowskiej za pracę doktorską, Kraków, 2000.
             • Young Scientist Prize of the International Association of Catalysis Societies, 13th International Congress on Catalysis, Paryż, 2004.
              • Nagroda indywidualna I stopnia JM Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe, Kraków, 2009.
               • Nagroda indywidualna I stopnia JM Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe, Kraków, 2011.
                • Nagroda JM Rektora Politechniki Krakowskiej za największą liczbę cytowań publikacji, Kraków, 2012.
                 • Nagroda JM Rektora Politechniki Krakowskiej za największą liczbę cytowań publikacji, Kraków, 2013.
                  • Nagroda indywidualna I stopnia JM Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe, Kraków, 2014.
                   • Nagroda JM Rektora Politechniki Krakowskiej za największą liczbę cytowań publikacji, Kraków, 2015.
                    • Nagroda indywidualna JM Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe, Kraków, 2016.
                     • Nagroda zespołowa JM Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe, Kraków, 2017.
                      • Nagroda JM Rektora Politechniki Krakowskiej dla promotora najmłodszego wypromowanego doktora, Kraków, 2019.

                       Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu):

                       • Francja, Laboratoire de Chimie, Ecole Normale Superieure de Lyon, Universite de Lyon, staż naukowy, 2006, - .
                       • Francja, Laboratoire de Chimie, Ecole Normale Superieure de Lyon, Universite de Lyon, staż naukowy, 2007, - .
                       • Francja, Laboratoire de Chimie, Ecole Normale Superieure de Lyon, Universite de Lyon, staż naukowy, 2010, - .

                       Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze, granty PL i UE:

                       • 3 T09B 019 13, Badanie aktywności i charakterystyka heterogenicznych katalizatorów molibdenowych metatezy propenu, , realizowany w latach: 1997 - 1998.
                       • 4 T09A 056 23, Teoretyczne badanie wpływu nośnika i struktury centrum aktywnego na aktywność heterogenicznych katalizatorów molibdenowych w reakcji metatezy olefin, , realizowany w latach: 2002 - 2004.
                       • , A Theoretical Study on Molybdenum-based Olefin Metathesis Catalysts by Using PIO Analysis, , realizowany w latach: 2002 - 2003.
                       • 3 T09A 093 28, Powstawanie i aktywność metatetyczna centrów molibdenowo-alkilidenowych na SiO2 oraz dezaktywacja katalizatora - badania teoretyczne, , realizowany w latach: 2005 - 2006.
                       • RII3-CT-2003-506079 (HPC Europa Transnational Access programme), Active sites of olefin metathesis on molybdena-alumina system: a periodic DFT study, , realizowany w latach: 2006 - 2006.
                       • N204 057 32/1465, Teoretyczne badania struktury monomerycznych form tlenkowych molibdenu na powierzchni SiO2, , realizowany w latach: 2007 - 2008.
                       • RII3-CT-2003-506079 (HPC-Europa Transnational Access programme), tructure of isolated molybdenum(VI) oxide species on gamma-alumina: a periodic DFT study, , realizowany w latach: 2007 - 2007.
                       • 228398 (HPC-Europa2 Transnational Access programme), Structure of dimeric molybdenum(VI) oxide species on gamma-alumina: a periodic DFT study, , realizowany w latach: 2010 - 2010.
                       • N N204 131039, Teoretyczne badania powierzchniowych form tlenkowych chromu(VI) na krzemionce, krzemionce modyfikowanej tlenkiem glinu oraz w zeolicie ZSM-5, , realizowany w latach: 2010 - 2012.
                       • N N204 219740, Teoretyczne badania polimeryzacji hydroksyalkilowej pochodnej acetylenu katalizowanej przez kompleks alkilidenowy rutenu, , realizowany w latach: 2011 - 2012.
                       • N N204 185140, Synteza, struktura i reaktywność nowych alkilidenowych i alkilidynowych kompleksów rutenu oraz ich aktywność katalityczna w przekształceniach metatetycznych wybranych olefin i acetylenów, , realizowany w latach: 2011 - 2014.
                       • 2011/03/B/ST4/01223, Monomery tlenków chromu(VI), molibdenu(VI) i wolframu(VI) na powierzchni amorficznej krzemionki oraz krzemionki modyfikowanej glinem. Symulacje periodyczną metodą DFT, , realizowany w latach: 2012 - 2014.
                       • UMO-2013/09/B/ST8/00171, Od centrum aktywnego do reaktora: projektowanie aktywności katalizatorów z tlenków metali dla nośników strukturalnych o wysokich parametrach transportu masy i ciepła, , realizowany w latach: 2014 - 2017.
                       • 2015/19/B/ST4/01836, Nowe uporządkowane nanoporowate katalizatory dla procesu metatezy olefin - struktura form powierzchniowych oraz mechanizm reakcji w ujęciu eksperymentalnym i teoretycznym, , realizowany w latach: 2016 - 2019.
                       PK_WIiTCh_RGB

                       //administracja www - logowanie