Skip to content

Strony osobiste Pracowników

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish
prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał
bogdal_dariusz_pp 2017

stanowisko:

Prorektor ds. Nauki, Kierownik Katedry, Kierownik Studium Podyplomowego, profesor

jednostka:

Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej (C-5)

tel.:

12 628 27 00, 12 628 27 01

dane adresowe:

31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej

pokój:

221

Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Chemii, Technologia chemiczna, 1985.

dr inż.Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemiczny, Nauki chemiczne, 1991.

dr hab. inż.Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Nauki chemiczne, 2000.

prof. dr hab. inż.Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Nauki chemiczne, 2007.

Najważniejsze osiągnięcia poznawcze, zainteresowania naukowe:

Dorobek naukowy: autor i współautor 2 książek wydanych w wydawnictwach zagranicznych (Elsevier i Blackwell-Wiley), 3 rozdziałów książek również w wydawnictwie zagranicznym (Wiley-VCH), ponad 80 prac oryginalnych i przeglądowych wydanych głownie za granicą, 45 komunikatów w wydawnictwach konferencyjnych i zeszytach naukowych, ponad 40 referatów wygłoszonych na konferencjach krajowych i zagranicznych.

Wypromował 13 doktorów nauk chemicznych i technicznych.

Uczestniczy aktywnie w programach międzynarodowych COST: Akcja D10- członek Grupy Roboczej WG10; D29 – członek Komitetu Zarządzającego, D32- członek Komitetu Zarządzającego oraz Przewodniczący Grupy Roboczej WG0010/04, D40 - członek Komitetu Zarządzającego oraz członek Grupy Roboczej WG1. jest edytorem regionalnym czasopism: Molecules i Arkivoc. Współpracuje z ośrodkami przemysłowymi krajowymi i zagranicznymi.

  • 2011- 2013 – Kierownik Katedry Biotechnologii i Materiałów Odnawialnych
  • 2013 – obecnie – Kierownik Katedry Biotechnologii i Chemii Fizycznej
  • 2008-2016 – Prorektor ds. kształcenia i współpracy z zagranicą
  • 2016-2020 – Dziekan Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej
  • 2020 – obecnie – Prorektor ds. nauki
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Strony osobiste Pracowników

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

prof. dr hab. inż.

Dariusz Bogdał

bogdal_dariusz_pp 2017
Prorektor ds. Nauki, Kierownik Katedry, Kierownik Studium Podyplomowego, profesor
Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej (C-5)
tel.: 12 628 27 00, 12 628 27 01

Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Chemii, Technologia chemiczna, 1985.

dr inż.Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemiczny, Nauki chemiczne, 1991.

dr hab. inż.Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Nauki chemiczne, 2000.

prof. dr hab. inż.Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Nauki chemiczne, 2007.

Najważniejsze osiągnięcia poznawcze, zainteresowania naukowe:

Dorobek naukowy: autor i współautor 2 książek wydanych w wydawnictwach zagranicznych (Elsevier i Blackwell-Wiley), 3 rozdziałów książek również w wydawnictwie zagranicznym (Wiley-VCH), ponad 80 prac oryginalnych i przeglądowych wydanych głownie za granicą, 45 komunikatów w wydawnictwach konferencyjnych i zeszytach naukowych, ponad 40 referatów wygłoszonych na konferencjach krajowych i zagranicznych.

Wypromował 13 doktorów nauk chemicznych i technicznych.

Uczestniczy aktywnie w programach międzynarodowych COST: Akcja D10- członek Grupy Roboczej WG10; D29 – członek Komitetu Zarządzającego, D32- członek Komitetu Zarządzającego oraz Przewodniczący Grupy Roboczej WG0010/04, D40 - członek Komitetu Zarządzającego oraz członek Grupy Roboczej WG1. jest edytorem regionalnym czasopism: Molecules i Arkivoc. Współpracuje z ośrodkami przemysłowymi krajowymi i zagranicznymi.

  • 2011- 2013 – Kierownik Katedry Biotechnologii i Materiałów Odnawialnych
  • 2013 – obecnie – Kierownik Katedry Biotechnologii i Chemii Fizycznej
  • 2008-2016 – Prorektor ds. kształcenia i współpracy z zagranicą
  • 2016-2020 – Dziekan Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej
  • 2020 – obecnie – Prorektor ds. nauki
PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie