Skip to content

Strony osobiste Pracowników

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish
dr hab. inż. Szczepan Bednarz
sbednarz

stanowisko:

prof. PK

jednostka:

Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej (C-5)

tel.:

12 628 30 59 lub 12 628 27 93

dane adresowe:

31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej

pokój:

220

Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Chemia i technologia tworzyw sztucznych, 2000.

dr inż.Międzynarodowe Studium Doktoranckie Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Chemia, 2006.

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu):

 • Francja, Universite Paris-Sud XI, Stypendium Erasmus, 2002 (1 miesiąc), - .
 • Polska, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Technologii Żywności, Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego, Praca na etatach: pracownika technicznego, asystenta a następnie adiunkta, 2004 - 2010, - .
 • Belgia, Katholieke Universiteit Leuven, staż naukowy, 2005 (3 miesiące), - .
 • Niemcy, Friedlich-Schiller-Univeristat, kurs, luty 2004, - .

Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze, granty PL i UE:

 • N312 007 31/0848 (Projekt badawczy własny), Zastosowanie promieniowania mikrofalowego w bezodpadowych procesach otrzymywania skrobi utlenionej, realizowany w latach: 2006 - 2008.
 • N N507 0936 33 (Projekt badawczy własny), Zastosowanie cyklodekstryn do modyfikacji właściwości użytkowych materiałów tekstylnych przeznaczonych szczególnie dla przemysłu obuwniczego, realizowany w latach: 2007 - 2009.
 • POKL.04.01.02-00-217/11-00 (Projekt POKL - kierunek zamawiany), Bioinzynier chemiczny (BINC), realizowany w latach: 2011 - 2015.
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Strony osobiste Pracowników

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

dr hab. inż.

Szczepan Bednarz

sbednarz
prof. PK
Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej (C-5)
tel.: 12 628 30 59 lub 12 628 27 93

Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Chemia i technologia tworzyw sztucznych, 2000.

dr inż.Międzynarodowe Studium Doktoranckie Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Chemia, 2006.

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu):

 • Francja, Universite Paris-Sud XI, Stypendium Erasmus, 2002 (1 miesiąc), - .
 • Polska, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Technologii Żywności, Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego, Praca na etatach: pracownika technicznego, asystenta a następnie adiunkta, 2004 - 2010, - .
 • Belgia, Katholieke Universiteit Leuven, staż naukowy, 2005 (3 miesiące), - .
 • Niemcy, Friedlich-Schiller-Univeristat, kurs, luty 2004, - .

Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze, granty PL i UE:

 • N312 007 31/0848 (Projekt badawczy własny), Zastosowanie promieniowania mikrofalowego w bezodpadowych procesach otrzymywania skrobi utlenionej, , realizowany w latach: 2006 - 2008.
 • N N507 0936 33 (Projekt badawczy własny), Zastosowanie cyklodekstryn do modyfikacji właściwości użytkowych materiałów tekstylnych przeznaczonych szczególnie dla przemysłu obuwniczego, , realizowany w latach: 2007 - 2009.
 • POKL.04.01.02-00-217/11-00 (Projekt POKL - kierunek zamawiany), Bioinzynier chemiczny (BINC), POKL, realizowany w latach: 2011 - 2015.
PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie