Skip to content

Strony osobiste Pracowników

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish
dr hab. inż. Joanna Ortyl
jortyl

stanowisko:

prof. PK

jednostka:

Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej (C-5)

tel.:

12 628 31 36

dane adresowe:

31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej

pokój:

232

Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Technologia Tworzyw Sztucznych, 2007.

dr inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Chemia, 2012.

dr hab. inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Inżynieria Chemiczna, 2020.

Joanna Ortylis a Professor in the Faculty of Chemical Engineering and Technology at Cracow University of Technology (Poland). She is also a CEO and Co-owner of Photo HiTech Ltd. (Cracow, Poland), which is specialized in the development and production of one component cationic photoinitiators working in visible light since 2013. She received her PhD degree in Chemistry (speciality Photochemistry) in 2012 from Cracow University of Technology. She worked as a post-doctoral researcher under Prof. Dr Thomas Jüstel at Müenster University of Applied Sciences in the Institute for Optical Technologies (Germany). She also completed a Master of Business Economics (MBE) course at Haas School of Business at the University of California, Berkeley (USA). She worked as a Visiting Professor in Prof.Jacques Lalevée’s group in Institute de Science des Matériaux de Mulhouse in 2015, 2016, and 2019.Her research is always based on organic chemistry, photochemistry of small molecules as well as photochemistry of polymerization processes but always are correlated with practical application. She is an inventor on more than 30 patents, she has received more than 50 international and national awards for her research.

The goals of her research are:

1) Synthesis of new photoinitiators for cationic polymerization processes and study of their effectiveness and efficiency in photopolymerization of coating materials by Fluorescence Probe Technology (FPT), Real-Time FT-IR (RT-FTIR) and Photo Differential Scanning Calorimetry (p-DSC).
A series of new diaryliodonium photoinitiators have been developed and their performance in the initiation of cationic photopolymerization has been tested. The photoinitiators exhibit absorption characteristics compatible with the emission characteristics of medium pressure mercury lamps, which are the main sources of UV light in the industry. This solves the technological problem related to poor match between absorption characteristics of commercial photoinitiators and the emission characteristics of industrial UV light sources.

2) Synthesis of new accelerators for polymerization and photopolymerization processes (e.g.: ring-opening polymerization and special polymerization processes; free-radical photopolymerization of multifunctional monomers, the photopolymerization of a mixture of multifunctional monomers or oligomers that polymerize by different mechanisms leads to the build-up of two interpenetrating polymer networks (IPN).
3) Synthesis of fluorescent compounds for the role of fluorescent probes for special applications – studying the properties of investigated media (e.g.: cationic photopolymerization and the application of FPT for monitoring of the progress of cationic photopolymerization processes).
4) Application of fluorescent probes in monitoring the progress of chemical reactions, including polymerization and photopolymerization processes (e.g., photocured layers).
5) Intelligent luminescent molecular sensors for selective detection in biochemistry and chemistry.
6) 3D-VAT printing processes and materials for additive manufacturing (AM)/rapid prototyping/solid free-form fabrication processes (e.g.: 3D printing processes for photocurable polymeric materials: technologies, materials, and machines.

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce, rok):

 • Stypendium VENTURES FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ, Program realizowanych w ramach Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działania 1.2. Wzmocnienie potencjalu kadrowego nauki , , .
  • Młody Naukowiec- Kreator Rzeczywistości Gospodarczej, Finansowane przez Ministra w ramach programu" Kreator innowayjności-wsparcie innowacyjnej przedsiebiorczości akademickiej", Kraków, 2010.
   • Stypendium Naukowe Stołecznego Królewskiego Miasta, Stypendium naukowe dla szczególnie uzdolnionych uczestników studiów doktoranckich krakowskich uczelni wyższych i innych jednostek naukowo badawczych, , 2010.
    • Złoty medal na IV Międzynarodowych Targach Przemysłu Chemicznego EXPOCHEM, Katowice, 2011.
     • Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za Międzynarodowe Osiągnięcia Wynalazcze, Nagroda przyznana na XX Jubileuszowej Giełdzie Wynalazków, Warszawa, 2013.
      • Nagroda I stopnia imienia profesora Zbigniewa Engela za PRACĘ DOKTORSKĄ , Nagroda przyznawana jest młodym pracownikom naukowo - dydaktycznym, , 2013.
       • GŁÓWNA NAGRODA w konkursie MŁODY NAUKOWIEC II - Kreator Rzeczywistości Gospodarczej. , W ramach programu Ministra „Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”, , 2013.
        • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców , Stypendium naukowe dla młodych wybitnych naukowców prowadzących wysokiej jakości badania, , 2014.
         • Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za Międzynarodowe Osiągnięcia Wynalazcze, Nagroda przyznana na XXII Jubileuszowej Giełdzie Wynalazków, Warszawa, 2015.

          Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu):

          • Francja, Université de Haute-Alsace, Institut Universitaire de France, Institut de Science des Matériaux de Mulhouse, The French Government Scholarship, 2019-09-01 - 2019-09-30.
          • Polska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, doctoral research, 2011-10-01 - 2011-12-31.
          • Niemcy, Müenster University of Applied Sciences, Faculty of Chemical Engineering, Institute for Optical Technologies, postdoctoral research, 2012-12-01 - 2013-03-04.
          • USA, University of California, Berkeley, Haas School of Business, Top 500 Innovators Science – Management – Commercialization, 2013-10-06 - 2013-12-06.
          • Belgia, University of Mons, visit internships, 2014-02-09 - 2014-02-15.
          • Francja, Université de Haute-Alsace, Institut Universitaire de France, Institut de Science des Matériaux de Mulhouse, Visiting Professor, 2016-09-15 - 2016-10-15.
          • Francja, Université de Haute-Alsace, Institut Universitaire de France, Institut de Science des Matériaux de Mulhouse, The French Government Scholarship program for research stays, 2015-11-15 - 2015-12-15.

          Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze, granty PL i UE:

          • LIDER 471/L-4/2012, Organiczno-nieorganiczne luminescencyjne chemiczne sensory molekularne jako narzędzie do monitorowania oraz kontroli procesów fotopolimeryzacji on-line oraz off-line w produkcji powłok polimerowych, realizowany w latach: - .
          • UMO-2012/07/D/ST5/02300, Synteza bimolekularnych fotoinicjatorów kationowych i badania mechanistycznych aspektów fotogenerowania mocnych kwasów protonowych w procesach synergistycznego oddziaływania soli oniowych oraz fotosensybilizatowów lub ko inicjatorów, realizowany w latach: - .
          • IP2011 039471, Projektowanie i synteza nowych sond molekularnych oraz fotochemiczne badania ich przydatności do monitorowania procesów fotopolimeryzacji przy użyciu spektroskopii fluorescencyjnej, realizowany w latach: - .
          • , Rozwój technologii powłok polimerowych fotoutwardzalnych metoda fotopolimeryzacji kationowej, realizowany w latach: 2008 - 2011.
          • , INNOGRANT - program wspierania innowacyjnej działalności naukowej, realizowany w latach: 2008 - 2008.
          • Ventures/2009-3/7, Rozwój technologii FPT (Fluorescence Probe Technology) do zastosowan w chemii polmerów, realizowany w latach: 2009 - 2011.
          • IMPULS 138/UD/SKILLS/2015, Wysokowydajne BiMolekularne Systemy Fotoinicjujące Oparte o Innowacyjne Molekuły Akcelerujące - Rozwiązanie Dedykowane do Procesów Fotopolimeryzacji- grant typu proof of concept, realizowany w latach: 2015 - 2016.
          • POWRTOTY/2016-1/4, Synthesis and photochemistry/photophysics studies of the intelligent luminescent molecular sensors for selective detection in biochemistry and chemistry, realizowany w latach: 2016 - 2019.
          • TANGO 2 - DZP/TANGO2/391/2016, Implementacja fotogeneratorów mocnych kwasów protonowych (PAG-s) opartych o Innowacyjne molekuły akcelerujące do aplikacji w przemyśle fotoutwardzalnych powłok polimerowych, realizowany w latach: 2017 - 2021.
          • TEAM TECH/2016-2/15, Molecular design, synthesis and application of photoinitiator-catalysts (PICs) for photopolymerization reactions, realizowany w latach: 2018 - 2022.
          UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

          Strony osobiste Pracowników

          Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

          dr hab. inż.

          Joanna Ortyl

          jortyl
          prof. PK
          Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej (C-5)
          tel.: 12 628 31 36

          Przebieg pracy naukowej:

          mgr inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Technologia Tworzyw Sztucznych, 2007.

          dr inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Chemia, 2012.

          dr hab. inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Inżynieria Chemiczna, 2020.

          Joanna Ortylis a Professor in the Faculty of Chemical Engineering and Technology at Cracow University of Technology (Poland). She is also a CEO and Co-owner of Photo HiTech Ltd. (Cracow, Poland), which is specialized in the development and production of one component cationic photoinitiators working in visible light since 2013. She received her PhD degree in Chemistry (speciality Photochemistry) in 2012 from Cracow University of Technology. She worked as a post-doctoral researcher under Prof. Dr Thomas Jüstel at Müenster University of Applied Sciences in the Institute for Optical Technologies (Germany). She also completed a Master of Business Economics (MBE) course at Haas School of Business at the University of California, Berkeley (USA). She worked as a Visiting Professor in Prof.Jacques Lalevée’s group in Institute de Science des Matériaux de Mulhouse in 2015, 2016, and 2019.Her research is always based on organic chemistry, photochemistry of small molecules as well as photochemistry of polymerization processes but always are correlated with practical application. She is an inventor on more than 30 patents, she has received more than 50 international and national awards for her research.

          The goals of her research are:

          1) Synthesis of new photoinitiators for cationic polymerization processes and study of their effectiveness and efficiency in photopolymerization of coating materials by Fluorescence Probe Technology (FPT), Real-Time FT-IR (RT-FTIR) and Photo Differential Scanning Calorimetry (p-DSC).
          A series of new diaryliodonium photoinitiators have been developed and their performance in the initiation of cationic photopolymerization has been tested. The photoinitiators exhibit absorption characteristics compatible with the emission characteristics of medium pressure mercury lamps, which are the main sources of UV light in the industry. This solves the technological problem related to poor match between absorption characteristics of commercial photoinitiators and the emission characteristics of industrial UV light sources.

          2) Synthesis of new accelerators for polymerization and photopolymerization processes (e.g.: ring-opening polymerization and special polymerization processes; free-radical photopolymerization of multifunctional monomers, the photopolymerization of a mixture of multifunctional monomers or oligomers that polymerize by different mechanisms leads to the build-up of two interpenetrating polymer networks (IPN).
          3) Synthesis of fluorescent compounds for the role of fluorescent probes for special applications – studying the properties of investigated media (e.g.: cationic photopolymerization and the application of FPT for monitoring of the progress of cationic photopolymerization processes).
          4) Application of fluorescent probes in monitoring the progress of chemical reactions, including polymerization and photopolymerization processes (e.g., photocured layers).
          5) Intelligent luminescent molecular sensors for selective detection in biochemistry and chemistry.
          6) 3D-VAT printing processes and materials for additive manufacturing (AM)/rapid prototyping/solid free-form fabrication processes (e.g.: 3D printing processes for photocurable polymeric materials: technologies, materials, and machines.

          Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce, rok):

          • Stypendium VENTURES FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ, Program realizowanych w ramach Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działania 1.2. Wzmocnienie potencjalu kadrowego nauki , , .
           • Młody Naukowiec- Kreator Rzeczywistości Gospodarczej, Finansowane przez Ministra w ramach programu" Kreator innowayjności-wsparcie innowacyjnej przedsiebiorczości akademickiej", Kraków, 2010.
            • Stypendium Naukowe Stołecznego Królewskiego Miasta, Stypendium naukowe dla szczególnie uzdolnionych uczestników studiów doktoranckich krakowskich uczelni wyższych i innych jednostek naukowo badawczych, , 2010.
             • Złoty medal na IV Międzynarodowych Targach Przemysłu Chemicznego EXPOCHEM, Katowice, 2011.
              • Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za Międzynarodowe Osiągnięcia Wynalazcze, Nagroda przyznana na XX Jubileuszowej Giełdzie Wynalazków, Warszawa, 2013.
               • Nagroda I stopnia imienia profesora Zbigniewa Engela za PRACĘ DOKTORSKĄ , Nagroda przyznawana jest młodym pracownikom naukowo - dydaktycznym, , 2013.
                • GŁÓWNA NAGRODA w konkursie MŁODY NAUKOWIEC II - Kreator Rzeczywistości Gospodarczej. , W ramach programu Ministra „Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”, , 2013.
                 • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców , Stypendium naukowe dla młodych wybitnych naukowców prowadzących wysokiej jakości badania, , 2014.
                  • Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za Międzynarodowe Osiągnięcia Wynalazcze, Nagroda przyznana na XXII Jubileuszowej Giełdzie Wynalazków, Warszawa, 2015.

                   Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu):

                   • Francja, Université de Haute-Alsace, Institut Universitaire de France, Institut de Science des Matériaux de Mulhouse, The French Government Scholarship, 2019-09-01 - 2019-09-30.
                   • Polska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, doctoral research, 2011-10-01 - 2011-12-31.
                   • Niemcy, Müenster University of Applied Sciences, Faculty of Chemical Engineering, Institute for Optical Technologies, postdoctoral research, 2012-12-01 - 2013-03-04.
                   • USA, University of California, Berkeley, Haas School of Business, Top 500 Innovators Science – Management – Commercialization, 2013-10-06 - 2013-12-06.
                   • Belgia, University of Mons, visit internships, 2014-02-09 - 2014-02-15.
                   • Francja, Université de Haute-Alsace, Institut Universitaire de France, Institut de Science des Matériaux de Mulhouse, Visiting Professor, 2016-09-15 - 2016-10-15.
                   • Francja, Université de Haute-Alsace, Institut Universitaire de France, Institut de Science des Matériaux de Mulhouse, The French Government Scholarship program for research stays, 2015-11-15 - 2015-12-15.

                   Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze, granty PL i UE:

                   • LIDER 471/L-4/2012, Organiczno-nieorganiczne luminescencyjne chemiczne sensory molekularne jako narzędzie do monitorowania oraz kontroli procesów fotopolimeryzacji on-line oraz off-line w produkcji powłok polimerowych, LIDER, realizowany w latach: - .
                   • UMO-2012/07/D/ST5/02300, Synteza bimolekularnych fotoinicjatorów kationowych i badania mechanistycznych aspektów fotogenerowania mocnych kwasów protonowych w procesach synergistycznego oddziaływania soli oniowych oraz fotosensybilizatowów lub ko inicjatorów, SONATA, realizowany w latach: - .
                   • IP2011 039471, Projektowanie i synteza nowych sond molekularnych oraz fotochemiczne badania ich przydatności do monitorowania procesów fotopolimeryzacji przy użyciu spektroskopii fluorescencyjnej, Iuventus Plus, realizowany w latach: - .
                   • , Rozwój technologii powłok polimerowych fotoutwardzalnych metoda fotopolimeryzacji kationowej, DOCTUS, realizowany w latach: 2008 - 2011.
                   • , INNOGRANT - program wspierania innowacyjnej działalności naukowej, InnoGrant, realizowany w latach: 2008 - 2008.
                   • Ventures/2009-3/7, Rozwój technologii FPT (Fluorescence Probe Technology) do zastosowan w chemii polmerów, , realizowany w latach: 2009 - 2011.
                   • IMPULS 138/UD/SKILLS/2015, Wysokowydajne BiMolekularne Systemy Fotoinicjujące Oparte o Innowacyjne Molekuły Akcelerujące - Rozwiązanie Dedykowane do Procesów Fotopolimeryzacji- grant typu proof of concept, IMPULS SKILLS, realizowany w latach: 2015 - 2016.
                   • POWRTOTY/2016-1/4, Synthesis and photochemistry/photophysics studies of the intelligent luminescent molecular sensors for selective detection in biochemistry and chemistry, POWROTY, realizowany w latach: 2016 - 2019.
                   • TANGO 2 - DZP/TANGO2/391/2016, Implementacja fotogeneratorów mocnych kwasów protonowych (PAG-s) opartych o Innowacyjne molekuły akcelerujące do aplikacji w przemyśle fotoutwardzalnych powłok polimerowych, TANGO 2, realizowany w latach: 2017 - 2021.
                   • TEAM TECH/2016-2/15, Molecular design, synthesis and application of photoinitiator-catalysts (PICs) for photopolymerization reactions, TEAM- TECH, realizowany w latach: 2018 - 2022.
                   PK_WIiTCh_RGB

                   //administracja www - logowanie