Skip to content

Strony osobiste Pracowników

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish
dr hab. Piotr Romańczyk
Piotr Romańczyk

stanowisko:

prof. PK

jednostka:

Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej (C-5)

tel.:

12 628 21 03

dane adresowe:

31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej

pokój:

211

Przebieg pracy naukowej:

mgrUniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Chemia ogólna, 2003.

drPolitechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Chemia nieorganiczna, Chemia koordynacyjna, 2007.

dr hab.Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Nauki chemiczne, 2016.

Najważniejsze osiągnięcia poznawcze, zainteresowania naukowe:

Elektrochemia molekularna związków organicznych i (bio)koordynacyjnych - badania eksperymentalne i modelowanie kwantowo-chemiczne. Prowadzone badania dotyczą: (i) mechanizmu przenoszenia elektronu pomiędzy centrami redoks w związkach o mieszanej wartościowości i w procesach elektrokatalitycznych, (ii) modelowania oddziaływań niekowalencyjnych w układach elektrokatalitycznych i biomimetycznych, (iii) dysocjacyjnego przeniesienia elektronu i reakcji następczych w dehalogenacji redukcyjnej polihalogenowanych związków organicznych istotnych dla środowiska, a także (iv) wyznaczania standardowych potencjałów redukcji, w tym dla produktów przejściowych ważnych w beztlenowym metabolizmie ksenobiotyków.

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce, rok):

 • Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Krakowskiej I stopnia za oryginalne i znaczące osiągnięcia naukowe (wkład 50%), Kraków, 2014.
  • Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe, Kraków, 2017.

   Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu):

   • Polska, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Zakład Chemii Teoretycznej, staż naukowy, 2009-03-02 - 2009-08-31.

   Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze, granty PL i UE:

   • N N305 363139 (wykonawca), Parametry termodynamiczne i identyfikacja produktów biodegradacji redukcyjnej wybranych zanieczyszczeń środowiska z grupy bromowanych uniepalniaczy organicznych, realizowany w latach: 2010 - 2012.
   • IP2010 035270 (kierownik), Skorpionianowe kompleksy molibdenu i wolframu jako funkcjonalne materiały molekularne, realizowany w latach: 2010 - 2011.
   • IP2011 045871 (kierownik), Skorpionianowe kompleksy molibdenu i wolframu jako funkcjonalne materiały molekularne, realizowany w latach: 2012 - 2014.

   Hobby:

   Muzyka poważna, fotografia, teatr, twórczość filmowa, działalność w ramach krakowskiej grupy wielomedialnej Akrobaci.
   UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

   Strony osobiste Pracowników

   Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

   dr hab.

   Piotr Romańczyk

   Piotr Romańczyk
   prof. PK
   Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej (C-5)
   tel.: 12 628 21 03

   Przebieg pracy naukowej:

   mgrUniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Chemia ogólna, 2003.

   drPolitechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Chemia nieorganiczna, Chemia koordynacyjna, 2007.

   dr hab.Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Nauki chemiczne, 2016.

   Najważniejsze osiągnięcia poznawcze, zainteresowania naukowe:

   Elektrochemia molekularna związków organicznych i (bio)koordynacyjnych - badania eksperymentalne i modelowanie kwantowo-chemiczne. Prowadzone badania dotyczą: (i) mechanizmu przenoszenia elektronu pomiędzy centrami redoks w związkach o mieszanej wartościowości i w procesach elektrokatalitycznych, (ii) modelowania oddziaływań niekowalencyjnych w układach elektrokatalitycznych i biomimetycznych, (iii) dysocjacyjnego przeniesienia elektronu i reakcji następczych w dehalogenacji redukcyjnej polihalogenowanych związków organicznych istotnych dla środowiska, a także (iv) wyznaczania standardowych potencjałów redukcji, w tym dla produktów przejściowych ważnych w beztlenowym metabolizmie ksenobiotyków.

   Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce, rok):

   • Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Krakowskiej I stopnia za oryginalne i znaczące osiągnięcia naukowe (wkład 50%), Kraków, 2014.
    • Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe, Kraków, 2017.

     Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu):

     • Polska, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Zakład Chemii Teoretycznej, staż naukowy, 2009-03-02 - 2009-08-31.

     Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze, granty PL i UE:

     • N N305 363139 (wykonawca), Parametry termodynamiczne i identyfikacja produktów biodegradacji redukcyjnej wybranych zanieczyszczeń środowiska z grupy bromowanych uniepalniaczy organicznych, , realizowany w latach: 2010 - 2012.
     • IP2010 035270 (kierownik), Skorpionianowe kompleksy molibdenu i wolframu jako funkcjonalne materiały molekularne, Iuventus Plus, realizowany w latach: 2010 - 2011.
     • IP2011 045871 (kierownik), Skorpionianowe kompleksy molibdenu i wolframu jako funkcjonalne materiały molekularne, Iuventus Plus, realizowany w latach: 2012 - 2014.

     Hobby:

     Muzyka poważna, fotografia, teatr, twórczość filmowa, działalność w ramach krakowskiej grupy wielomedialnej Akrobaci.
     PK_WIiTCh_RGB

     //administracja www - logowanie

     Ta witryna używa plików cookies. Dowiedz się więcej.

     The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

     Close