Skip to content

Strony osobiste Pracowników

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish
dr hab. Piotr Romańczyk
promanczyk

stanowisko:

prof. PK

jednostka:

Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej (C-5)

tel.:

12 628 21 03

dane adresowe:

31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej

pokój:

211

Przebieg pracy naukowej:

mgrUniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Chemia ogólna, 2003.

drPolitechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Chemia nieorganiczna, Chemia koordynacyjna, 2007.

dr hab.Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Nauki chemiczne, 2016.

Najważniejsze osiągnięcia poznawcze, zainteresowania naukowe:

Elektrochemia molekularna związków organicznych i (bio)koordynacyjnych - badania eksperymentalne i modelowanie kwantowo-chemiczne. Prowadzone badania dotyczą: (i) mechanizmu przenoszenia elektronu pomiędzy centrami redoks w związkach o mieszanej wartościowości i w procesach elektrokatalitycznych, (ii) modelowania oddziaływań niekowalencyjnych w układach elektrokatalitycznych i biomimetycznych, (iii) dysocjacyjnego przeniesienia elektronu i reakcji następczych w dehalogenacji redukcyjnej polihalogenowanych związków organicznych istotnych dla środowiska, a także (iv) wyznaczania standardowych potencjałów redukcji, w tym dla produktów przejściowych ważnych w beztlenowym metabolizmie ksenobiotyków.

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce, rok):

 • Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Krakowskiej I stopnia za oryginalne i znaczące osiągnięcia naukowe (wkład 50%), Kraków, 2014.
  • Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe, Kraków, 2017.

   Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu):

   • Polska, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Zakład Chemii Teoretycznej, staż naukowy, 2009-03-02 - 2009-08-31.

   Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze, granty PL i UE:

   • N N305 363139 (wykonawca), Parametry termodynamiczne i identyfikacja produktów biodegradacji redukcyjnej wybranych zanieczyszczeń środowiska z grupy bromowanych uniepalniaczy organicznych, realizowany w latach: 2010 - 2012.
   • IP2010 035270 (kierownik), Skorpionianowe kompleksy molibdenu i wolframu jako funkcjonalne materiały molekularne, realizowany w latach: 2010 - 2011.
   • IP2011 045871 (kierownik), Skorpionianowe kompleksy molibdenu i wolframu jako funkcjonalne materiały molekularne, realizowany w latach: 2012 - 2014.

   Hobby:

   Muzyka poważna, fotografia, teatr, twórczość filmowa, działalność w ramach krakowskiej grupy wielomedialnej Akrobaci.
   UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

   Strony osobiste Pracowników

   Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

   dr hab.

   Piotr Romańczyk

   promanczyk
   prof. PK
   Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej (C-5)
   tel.: 12 628 21 03

   Przebieg pracy naukowej:

   mgrUniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Chemia ogólna, 2003.

   drPolitechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Chemia nieorganiczna, Chemia koordynacyjna, 2007.

   dr hab.Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Nauki chemiczne, 2016.

   Najważniejsze osiągnięcia poznawcze, zainteresowania naukowe:

   Elektrochemia molekularna związków organicznych i (bio)koordynacyjnych - badania eksperymentalne i modelowanie kwantowo-chemiczne. Prowadzone badania dotyczą: (i) mechanizmu przenoszenia elektronu pomiędzy centrami redoks w związkach o mieszanej wartościowości i w procesach elektrokatalitycznych, (ii) modelowania oddziaływań niekowalencyjnych w układach elektrokatalitycznych i biomimetycznych, (iii) dysocjacyjnego przeniesienia elektronu i reakcji następczych w dehalogenacji redukcyjnej polihalogenowanych związków organicznych istotnych dla środowiska, a także (iv) wyznaczania standardowych potencjałów redukcji, w tym dla produktów przejściowych ważnych w beztlenowym metabolizmie ksenobiotyków.

   Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce, rok):

   • Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Krakowskiej I stopnia za oryginalne i znaczące osiągnięcia naukowe (wkład 50%), Kraków, 2014.
    • Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe, Kraków, 2017.

     Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu):

     • Polska, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Zakład Chemii Teoretycznej, staż naukowy, 2009-03-02 - 2009-08-31.

     Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze, granty PL i UE:

     • N N305 363139 (wykonawca), Parametry termodynamiczne i identyfikacja produktów biodegradacji redukcyjnej wybranych zanieczyszczeń środowiska z grupy bromowanych uniepalniaczy organicznych, , realizowany w latach: 2010 - 2012.
     • IP2010 035270 (kierownik), Skorpionianowe kompleksy molibdenu i wolframu jako funkcjonalne materiały molekularne, Iuventus Plus, realizowany w latach: 2010 - 2011.
     • IP2011 045871 (kierownik), Skorpionianowe kompleksy molibdenu i wolframu jako funkcjonalne materiały molekularne, Iuventus Plus, realizowany w latach: 2012 - 2014.

     Hobby:

     Muzyka poważna, fotografia, teatr, twórczość filmowa, działalność w ramach krakowskiej grupy wielomedialnej Akrobaci.
     PK_WIiTCh_RGB

     //administracja www - logowanie