Skip to content

Strony osobiste Pracowników

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish
dr hab. inż. Sławomir Wybraniec
swybraniec

stanowisko:

prof. PK

jednostka:

Katedra Technologii Chemicznej i Analityki Środowiskowej (C-1)

tel.:

12 628 30 74, 12 628 30 75

dane adresowe:

31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej

pokój:

308, 310, 330

Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Technologia chemiczna, 1991.

drWydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, , 1997.

dr hab.Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej, , 2012.

Najważniejsze osiągnięcia poznawcze, zainteresowania naukowe:

Aktualne zainteresowania naukowe:

1. Analityka betalain w próbkach pochodzenia roślinnego: Chromatograficzne metody rozdziału betalain, Metody ekstrakcji betalain, Zastosowanie spektrometrii mas w analizie betalain, Określanie struktury betalain metodą NMR
2. Analityka związków naturalnych
3. Badania właściwości antyoksydacyjnych i chemoprewencyjnych betalain
4. Zastosowanie betalain jako barwników żywności (badania trwałości betalain i produktów ich rozkładu)

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu):

  • Niemcy, Technische Universität Braunschweig, Institute of Food Chemistry, Staż - UDA-POKL.04.01.01-00-029/10-00, 2012-07-01 - 2012-09-30.
  • Izrael, The Institutes for Applied Research - Ben-Gurion University of the Negev (Beer-Sheva), Postdoctoral fellowship, 1999-02-01 - 2001-04-30.
  • Holandia, Rijkinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene (Utrecht), Stypendium, 1993-10-01 - 1994-09-30.

Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze, granty PL i UE:

  • Projekt badawczy nr 015/2002 (Własny - dla Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny przy zakladach farmaceutycznych POLPHARMA S.A.), Strukturalne badania nowych pigmentów betalain, realizowany w latach: 2002 - 2005.
  • Projekt badawczy nr N N205 2991 33, Wpływ warunków fizykochemicznych na przemiany chemiczne barwników betalain i ich pochodnych, realizowany w latach: 2007 - 2010.
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Strony osobiste Pracowników

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

dr hab. inż.

Sławomir Wybraniec

swybraniec
prof. PK
Katedra Technologii Chemicznej i Analityki Środowiskowej (C-1)
tel.: 12 628 30 74, 12 628 30 75

Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Technologia chemiczna, 1991.

drWydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, , 1997.

dr hab.Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej, , 2012.

Najważniejsze osiągnięcia poznawcze, zainteresowania naukowe:

Aktualne zainteresowania naukowe:

1. Analityka betalain w próbkach pochodzenia roślinnego: Chromatograficzne metody rozdziału betalain, Metody ekstrakcji betalain, Zastosowanie spektrometrii mas w analizie betalain, Określanie struktury betalain metodą NMR
2. Analityka związków naturalnych
3. Badania właściwości antyoksydacyjnych i chemoprewencyjnych betalain
4. Zastosowanie betalain jako barwników żywności (badania trwałości betalain i produktów ich rozkładu)

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu):

  • Niemcy, Technische Universität Braunschweig, Institute of Food Chemistry, Staż - UDA-POKL.04.01.01-00-029/10-00, 2012-07-01 - 2012-09-30.
  • Izrael, The Institutes for Applied Research - Ben-Gurion University of the Negev (Beer-Sheva), Postdoctoral fellowship, 1999-02-01 - 2001-04-30.
  • Holandia, Rijkinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene (Utrecht), Stypendium, 1993-10-01 - 1994-09-30.

Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze, granty PL i UE:

  • Projekt badawczy nr 015/2002 (Własny - dla Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny przy zakladach farmaceutycznych POLPHARMA S.A.), Strukturalne badania nowych pigmentów betalain, , realizowany w latach: 2002 - 2005.
  • Projekt badawczy nr N N205 2991 33, Wpływ warunków fizykochemicznych na przemiany chemiczne barwników betalain i ich pochodnych, , realizowany w latach: 2007 - 2010.
PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie