DEC-2021/41/N/ST5/04454

Nazwa konkursu: PRELUDIUM 20-FOTOINICJATORY

Kierownik projektu: mgr Filip Petko

Tytuł projektu: Fotochemiczne dostrajanie zdolności do fotoinicjacji soli jodonowych za pomocą łatwo modyfikowalnych chromoforów: uwolnienie potencjału łatwego wytwarzania wydajnych kationowych fotoinicjatorów aktywnych w świetle widzialnym.

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki (NCN)

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 07.12.2021

Data zakończenia realizacji projektu: 09.12.2024

Streszczenie: Podstawowym celem niniejszego projektu jest synteza wysokowydajnych nowych fotoinicjatorów kationowych opartych o strukturę soli jodoniowych umożliwiających inicjowanie procesu fotopolimeryzacji kationowej w zakresie bliskiego UV oraz światła widzialnego. W tym celu zaprojektowane i zsyntezowane zostaną związki wydajnie pochłaniające światło w wyżej wspomnianym zakresie, a następnie przy ich wykorzystaniu zostaną przygotowane nowe wysokowydajne sole jodoniowe, które będą służyć jako fotogeneratory superkwasu w procesie fotoinicjowanej polimeryzacji kationowej. Szerszy zakres pochłanianego światła oraz zwiększona wydajność rozpadu soli pozwoli na wykorzystanie zyskujących na popularności źródeł światła typu LED (light emitting diodes) i rozszerzy spektrum zastosowań tych związków. Znajdą one zastosowanie między innymi w druku 3D. Tym samym wypełnią lukę, ponieważ brakuje wydajnych soli jodoniowych absorbujących promieniowanie o niższej energii, w tym z zakresu widzialnego. Obecnie stosowane sole rozpadają się z wydzieleniem kwasu po oświetleniu ich promieniowaniem z zakresu środkowego ultrafioletu i wymagają dodatkowych molekuł pełniących rolę fotosensybilizatorów uczulających je na szerszy zakres światła.