LIDER XII 0270/L-12/2020

Nazwa konkursu: LIDER -NCBiR

Kierownik projektu: mgr inż. Maciej Pilch

Tytuł projektu: Wielomateriałowa drukarka 3D dedykowana do produkcji detali z litego metalu oraz stopów galwanicznych, a także elementów hybrydowych typu metal–tworzywo polimerowe przy wykorzystaniu opracowanej sprzężonej technologii elektroosadzania metali oraz fotopolimeryzacji żywic polimerowych.

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.01.2022

Data zakończenia realizacji projektu: 01.01.2025

Streszczenie: Głównym celem Projektu jest opracowanie urządzenia do wielomateriałowego druku 3D detali z litego metalu oraz stopów galwanicznych, a także elementów hybrydowych typu metal–tworzywo polimerowe przy wykorzystaniu opracowanej sprzężonej technologii elektroosadzania metali oraz fotopolimeryzacji żywic polimerowych. Podstawowym założeniem projektu, jest więc opracowanie budżetowego urządzenia do druku 3D, pozwalającego na drukowanie:

  • Trójwymiarowych detali z litego metalu (lita struktura metalu powstaje bezpośrednio w procesie druku 3D, bez konieczności wyżarzania jej w piecu w ramach obróbki poprodukcyjnej);
  • Trójwymiarowych detali ze stopów galwanicznych metali (niektóre ze stopów galwanicznych metali wykazują cechy szkieł metalicznych, co pozwala postulować iż wytworzone z nich detale trójwymiarowe będą cechowały się bardzo dobrymi właściwościami mechanicznymi znacząco przewyższającymi detale z litego metalu);
  • Trójwymiarowych detali hybrydowych typu metal-tworzywo polimerowe. Wytwarzane tą techniką elementy hybrydowe składają się z części metalowych oraz polimerowych połączonych ze sobą w procesie druku 3D i cechują się zwiększonym stosunkiem wytrzymałości do masy detalu nawet o 40% w porównaniu do detali z litego metalu.

Grupę docelową w niniejszym projekcie stanowią producenci drukarek 3D, przedsiębiorstwa przemysłu chemicznego oraz centra szkoleniowe.