DEC-2021/41/N/ST8/04127

Nazwa konkursu: PRELUDIUM 20-SENSORY

Kierownik projektu: mgr inż. Maciej Pilch

Tytuł projektu: Badania kinetyczno-kalorymetryczne fotopolimeryzacji w cienkich warstwach porowatych z wykorzystaniem nowych dwuskładnikowych luminescencyjnych systemów sensorycznych.

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki (NCN)

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 07.12.2021

Data zakończenia realizacji projektu: 09.12.2024

Streszczenie: Najważniejszymi efektami tego projektu będzie opracowanie nowych dwuskładnikowych systemów sensorycznych do badań kinetyczno-kalorymetrycznych reakcji fotopolimeryzacji, a także dokładne zbadanie wpływu parametrów procesowych i struktury materiałów porowatych na występowanie zjawisk powodując powstawanie defektów strukturalnych w tych materiałach podczas ich wytwarzania metodą fotopolimeryzacji. Ze względu na to, że proponowana technika pomiarowa łączy przestrzenne pomiary sensoryczne z wizualizacją przepływu, może również przyczynić się do odkrycia nieznanych wcześniej zjawisk zachodzących w materiałach porowatych w warunkach przepływu masy i ciepła. Z pewnością takie odkrycia wykazują dużą potencjalną wartość poznawczą w dziedzinie katalizy heterogenicznej, materiałów filtracyjnych i inżynierii chemicznej.