0008/DIA/2019/48

Nazwa konkursu: DIAMENTOWY GRANT-PRESSURE

Kierownik projektu: mgr inż. Maciej Pilch

Tytuł projektu: Projektowanie, otrzymywanie oraz badanie właściwości aplikacyjnych nowego typu powłok PSP  i TSP w ramach konstrukcji innowacyjnych systemów do mapowania rozkładu termodynamicznych parametrów stanu na powierzchniach obiektów rzeczywistych, na potrzeby przemysłu wysokich technologii.

Instytucja finansująca: Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN)

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 09.10.2019

Data zakończenia realizacji projektu: 08.10.2023

Streszczenie: Podstawowym celem niniejszego projektu jest otrzymanie nowego typu powłok PSP (ang. Pressure Sensitive Paints) oraz TSP (ang. Temperature Sensitive Paints) o wysokiej czułości oraz szerokim zakresie stosowalności, a także sprawdzenie możliwości ich wykorzystania do wybranych zadań, realizowanych w ramach przemysłu wysokich technologii. W ramach projektu opracowane systemy PSP i TSP będą testowane w tunelach aerodynamicznych jako systemy do mapowania rozkładu ciśnienia oraz temperatury na powierzchniach modeli aerodynamicznych.