UMO-2020/37/N/ST5/03161

Nazwa konkursu: PRELUDIUM 19

Kierownik projektu: mgr inż. Wiktoria Tomal

Tytuł projektu: Synteza i badania spektroskopowe nowych rozpuszczalnych w wodzie fotoinicjatorów wolnorodnikowych dedykowanych do otrzymywania mikrofabrykowanych struktur hydrożelowych jako pozakomórkowej matrycy do biodruku 3D w świetle widzialnym

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki (NCN)

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 18.01.2021

Data zakończenia realizacji projektu: 17.01.2024

Streszczenie: Proponowany projekt koncentruje się na syntezie i badaniach spektroskopowych nowych rozpuszczalnych w wodzie, widzialnych, wolnorodnikowych fotoinicjatorów dedykowanych do otrzymywania mikrofabrykowanych struktur hydrożelowych jako macierzy zewnątrzkomórkowej do bioprintingu 3D.

 

Pliki do pobrania: