Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

WIiTCh PK wśród najlepszych w Polsce. Kategoria A w dyscyplinie Inżynieria Chemiczna.

Szanowni Państwo, z radością informujemy że w dniu 26.07.2022 Minister Edukacji i Nauki Decyzją nr 352/205/2022 przyznał Politechnice Krakowskiej ocenę A w dyscyplinie Inżynieria Chemiczna.

Inżynieria Chemiczna (dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych) jest podstawową dyscypliną naukową w ramach której prowadzone są badania, granty i projekty naukowe realizowane na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej PK. To pierwszy raz w wieloletniej historii Wydziału, kiedy wspólny dorobek i osiągnięcia pracowników naukowych naszego Wydziału uzyskały tak wysoką ocenę w ramach przeprowadzanej na mocy Ustawy raz na kilka lat, ewaluacji działalności naukowej.

W ramach oceny podmiotu poddawanego ewaluacji pod uwagę brane są indywidualne osiągnięcia pracowników reprezentujących daną dyscyplinę, takie jak publikacje naukowe (artykuły i monografie), uzyskane patenty oraz realizowane projekty naukowe, a także efekty finansowe na jakie przekładają się badania realizowane w obrębie jednostki. Poszczególnym dyscyplinom przyznawane są kategorie naukowe: A+, A, B+, B lub C. Od uzyskanej oceny uzależnione są uprawnienia podmiotu do prowadzenia studiów, szkół doktorskich, nadawania stopni i tytułów naukowych, a także kwota subwencji, czyli środków finansowych, które jednostki naukowe otrzymują z budżetu państwa na realizację prowadzonych badań.

 

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy, podstawowymi kryteriami ewaluacji są:

  1.  kryterium I – poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej działalności naukowej;
  2. kryterium II –  efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych;
  3. kryterium III – wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

 

W obrębie powyższych kryteriów, Komisja Ewaluacji Naukowej (KEN) w ramach dyscypliny Inżynieria Chemiczna, dokonała oceny dorobku Wydziału w latach 2017-2021 na podstawie 247,95 udziałów jednostkowych w publikacjach naukowych (liczba N=82,65), 44 projektów naukowych, 83 patentów na wynalazki, 1349 usług badawczych świadczonych na zlecenie podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz 11 osiągnięć dotyczących komercjalizacji wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami. Dodatkowo w kryterium III KEN oceniła dwa wpływy działalności naukowej wskazane przez WIiTCh PK: Poprawę właściwości funkcjonalnych substancji pochodzenia naturalnego w formulacjach kosmetycznych przeznaczonych do obrotu na rynku międzynarodowym oraz Ograniczenie globalnego skażenia środowiska, poprawę jakości życia i zdrowia poprzez monitoring i redukcję emisji trwałych zanieczyszczeń organicznych.

Wysoka punktacja we wszystkich trzech kryteriach podlegających ocenie KEN zaowocowała przyznaniem kategorii A w ramach dyscypliny reprezentowanej przez WIiTCh PK. W ocenie Władz Wydziału jest to ukoronowanie wieloletniej pracy wszystkich pracowników niejednokrotnie aktywnie wpieranych przez studentów i dyplomantów Wydziału, ale i jednoczesna zachęta do jeszcze większego wysiłku wkładanego w pracę i badania w kolejnych latach.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie SONATA-17 (NCN)

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ogłasza konkurs na stypendium naukowe dla studenta w projekcie: SONATA-17 (NCN) pt.: „Analiza możliwości chemolizy bio-materiałów poliuretanowych syntezowanych

Postępowania na WIiTCh

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie