Skip to content

Iwona Mucha

Termin składania wniosków o świadczenia dla studentów (stypendia)

Dziekanat WIiTCh przypomina, że termin składania wniosków o świadczenia dla studentów jest do 4.10.2023 r., składać wnioski wraz z załącznikami można:

  1. osobiście w Dziekanacie, pokój nr 8
  2. Wysyłając Pocztą Polska, na adres: Dziekanat WIiTCh PK ul. Warszawska 24, 31-155

Termin składania wniosków o umorzenie opłat.

Dziekanat WIiTCh informuje, że ostateczny termin składania wniosków (wraz z załącznikami) o umorzenie opłat za powtarzanie przedmiotu/ów w semestrze zimowym w roku akademickim 2023/2024 został ustalony na dzień 07.09.2023r.…

Przedłużanie ważności ELS

Starości grup proszeni są o zebranie Elektronicznych Legitymacji Studenckich i dostarczenie ich do Dziekanatu w celu przedłużenia ważności.…

Podpisywanie ślubowania II stopień studiów.

Dziekanat WIiTCh informuje, że w terminie od 27.02. – 13.03.2023 r. osoby przyjęte na I rok studiów stacjonarnych II stopnia zobowiązane są do podpisania ślubowania. Osoby, które tego nie zrobią w wyznaczonym terminie zostaną skreślone z listy studentów.

Jednocześnie informuję, …

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie