Skip to content

Iwona Mucha

Dodatkowe terminy szkolenia bibliotecznego.

Informujemy, że biblioteka PK organizuje dodatkowe szkolenia dla studentów, którzy nie uczestniczyli jeszcze w szkoleniu bibliotecznym.

Środa 10 kwietnia godz. 9.00
Link do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGEyZjU5YWItOGEzYy00NjRkLWI4ZjctNjliNmQ1ZjVkZWY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22dce0d30a-5d50-41b8-ac19-e7e0a83ea6b3%22%7d

Sobota 20 kwietnia godz. 10.00
Link do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTBiZDQ3NGUtMTQ2OC00Y2E4LTk1NDUtZWRkZTMxNzQxYjg2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22dce0d30a-5d50-41b8-ac19-e7e0a83ea6b3%22%7d

szkolenie świadomościowe dla studentów studiów stacjonarnych I roku II stopnia

Dziekanat WIiTCh przekazuje terminy szkolenia świadomościowego dla studentów studiów stacjonarnych I roku II stopnia, szkolenie jest obowiązkowe.

Inżynieria chemiczna i procesowa:

17 kwietnia 2024 r. (środa) godz. 17:00

 Biotechnologia:

18 kwietnia 2024 r. (czwartek)  godz. 16:00

 Technologia Chemiczna:

19

Przedłużanie daty ważności ELS

Od dnia 18.03.2024 r. starości grup proszeni są o zbieranie ELS i dostarczanie ich do Dziekanatu WIiTCh w celu przedłużenia ich daty ważności.…

Ślubowanie I rok II stopień

Zgodnie z Regulaminem PK osoby. które zostały przyjęte na I rok studiów II stopnia, w semestrze letnim w roku akademickim 2023/2024, zobowiązane są do podpisania ślubowania w terminie do 4.03.2024 r. Osoby, które tego nie zrobią zostaną skreślone z listy …

Wnioski o stypendium z WFS

Dziekanat WIiTCh przypomina, że ostateczny termin składania wniosków o stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego to 15.01.2024 r. (poniedziałek).…

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie