Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Inżynier w dobie pandemii

Organizacja nauczania praktycznego podczas pandemii okazała się jednym z największych wyzwań, z jakimi musiały się zmierzyć uczelnie techniczne

Nagła potrzeba wprowadzenia zmian organizacyjnych wynikających z konieczności wdrożenia reżimu sanitarnego przy jednoczesnym pragnieniu dydaktyków, by proces kształcenia przebiegał nienagannie – to kwestie, z którymi wciąż boryka się wiele uczelni. Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej mimo obecnej sytuacji bez większych przeszkód kompleksowo realizuje program kształcenia.

Dziekan Wydziału, dr hab. inż. Piotr Michorczyk
Dziekan Wydziału, dr hab. inż. Piotr Michorczyk

– Pandemia zastała nas akurat w momencie wprowadzania zmian podyktowanych Ustawą 2.0, wymagając natychmiastowego i równoczesnego działania na wielu poziomach organizacyjnych. Szczególną uwagę należało poświęcić oczywiście dydaktyce i zajęciom laboratoryjnym, najważniejszym elementom w całym procesie kształcenia uczelni technicznych. Kolejne pokolenia naszych absolwentów zasilają jeden z najsilniejszych sektorów gospodarki, byliśmy zatem świadomi, że nie możemy sobie pozwolić nawet na najmniejsze zaniedbania czy niedopatrzenia w ramach procesu nauczania. W związku z tym już na początku podjęliśmy zdecydowane kroki, które zapewniły bezpieczeństwo studentom, nie odbierając im jednocześnie możliwości nabycia pełnych kompetencji praktycznych – akcentuje prof. dr hab. inż. Piotr Michorczyk, dziekan wydziału.

Szybka reakcja władz uczelni pozwoliła też bez zakłóceń realizować wszystkie granty i programy badawcze, a nieustannie kompletowana aparatura badawcza, umożliwiająca prowadzenie badań w oparciu o najnowsze technologie, jest gwarantem odniesienia sukcesu przez młodych naukowców także na arenie międzynarodowej. Wydział niebawem przystąpi do realizacji dużej inwestycji związanej z doposażeniem zaplecza naukowo-badawczego, które będzie służyć nie tylko pracownikom, ale przede wszystkim samym studentom, nabywającym dzięki niej nowych umiejętności, co stanowi o ich przewadze na rynku pracy.

 

– Ważne, by pozostać otwartym nie tylko na odkrycia naukowe, ale także współpracę z otoczeniem  biznesowym. Wyłącznie takie uniwersalne podejście do rozwoju, rozumianego jako tworzenie nowej jakości poprzez sprawne i odpowiadające na potrzeby rynkowe kojarzenie ze sobą obu sektorów, daje gwarancję odniesienia sukcesu – podsumowuje dziekan.

Inwestowanie w infrastrukturę badawczą oraz rozwój kadry naukowo-dydaktycznej i sprawna organizacja wewnętrznych struktur sprawiają, że pomimo ogólnopolskiej tendencji spadku zainteresowania kształceniem na uczelniach technicznych, wydział wciąż cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem najzdolniejszych absolwentów szkół średnich z całej Polski.

Joanna Gulewicz

Dziekan Wydziału, dr hab. inż. Piotr Michorczyk, w wywiadzie dla Monitora Biznesu Nr 4 (83) 29 kwietnia 2021 r.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Inżynieria chemiczna i procesowa na WIiTCh

Dziekan Wydziału, dr hab. inż. Piotr Michorczyk wraz z paroma innymi pracownikami naukowo-dydaktycznymi przybliża profil kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa na WIiTCh.

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie