Skip to content

Egzamin dyplomowy

II termin egzaminów dyplomowych

Poniżej przedstawiam  II terminy egzaminów dyplomowych dla studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia

specjalność LTO – 19.02.2024,

specjalność  TP – 21.02. 2024,

specjalność  APIS – 20.02.2024,

 specjalność IPT , IOZE – 20.02.2024,

 Biotechnologia – 20-21.02.2024,

Terminy egzaminów dyplomowych

Poniżej przedstawiam terminy egzaminów dyplomowych dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia

specjalność LTO – 05. 02.2024,

specjalność  TP – 09.02. 2024,

specjalność  APIS – 08 – 09.02.2024,

specjalność CTK – 07 – 08.02.2024,

specjalność IPT – 05 – 06.02.2024,

 Biotechnologia

Terminy wrześniowych egzaminów dyplomowych

Poniżej przedstawiam terminy egzaminów dyplomowych dla studentów studiów stacjonarnych I i II  stopnia

specjalność LTO   29.09.2023,

specjalność  TP    26.09.2023,

specjalność PTiZP  27.09.2023,

specjalność IPT,  26.09.2023,

specjalność BPiOŚ 26.09.2023,…

Terminy egzaminów dyplomowych

Poniżej przedstawiam terminy egzaminów dyplomowych dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia

specjalność LTO – 26 – 27. 06. 2023,

specjalność  TP – 03. 07. 2023,

specjalność  APIS – 28 – 29. 06. 2023,

specjalność CTK – 27. 06. 2023,

specjalność

II termin egzaminów dyplomowych

Poniżej przedstawiam II termin egzaminów dyplomowych dla studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia

specjalność LTO   21.02.2023,

specjalność  TP    21.02.2023,

specjalność  APIS   23.02.2023,

specjalność CTK    20.02.2023,

specjalność IPT, IOZE   22-23.02.2023,

specjalność BPiOS  21.02 oraz 23.02.2023,

 

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie