Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Stawiać na sukces absolwenta

Artykuł opublikowany w dniu 27 czerwca 2019 r. na stronie Monitor Rynkowy

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki od ponad 50-ciu lat nie ustaje w doskonaleniu planów zajęć i kompetencji kadry naukowo-dydaktycznej. Cel jest jeden: sukces na rynku pracy i satysfakcja przyszłego absolwenta

prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał
prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał

Wydział proponuje szeroki wybór ścieżek kształcenia, oferując najbardziej przyszłościowe kierunki i siatki studiów: biotechnologia ze specjalnością biotechnologia przemysłowa i w ochronie środowiska, inżynieria chemiczna i procesowa oraz – najchętniej wybierana – technologia chemiczna.

– Dzięki wieloletniej współpracy z Grupą Azoty dajemy studentom możliwość nabycia wszelkich kompetencji, oczekiwanych przez firmę względem przyszłego pracownika. Pracownicy firmy prowadzą część zajęć kierunkowych, proponując także najzdolniejszym studentom możliwość podjęcia stażu i uzyskanie stypendiów – podkreśla prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał, dziekan wydziału.

Mimo że większość wydziałów o profilu technicznym ma coraz większe problemy z zatrzymaniem absolwentów w swoich szeregach, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej jako jeden z niewielu w swojej dyscyplinie nie narzeka na brak zainteresowania.

– Oczywiście konkurencja ze strony koncernów przemysłowych, zwłaszcza pod kątem możliwości finansowych, jakie proponują, jest olbrzymia, ale staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom i ambicjom młodych ludzi zarówno pod kątem finansowym, jak i gdy chodzi o możliwość rozwijania zainteresowań badawczych. Przede wszystkim angażujemy studentów i doktorantów w projekty naukowe, a jesteśmy jedynym wydziałem na uczelni, który pozyskuje aż 35% środków ze źródeł zewnętrznych, w tym również ze współpracy z przemysłem – akcentuje prof. Dariusz Bogdał.

Studenci swoje zainteresowania naukowo-badawcze realizować mogą również poza wydziałem: w ramach programu Erasmus+ wydział ma podpisaną umowę z czołowymi ośrodkami akademickimi z Niemiec, Francji, Portugalii czy Chin.

Do najważniejszych kierunków badawczych należą te związane z wytwarzaniem nawozów organiczno-mineralnych w oparciu o produkty utleniania i biogazyfikacji biomasy i biomateriałów, rozkładu termicznego materiałów polimerowych i kompozytowych w złożach fluidowych czy pozyskiwania energii z biomasy i odpadów komunalnych.

Ważną grupę badań stanowią prace dotyczące możliwości oznaczenia śladowych ilości polichlorowanych dibenzodioksyn, dibenzofuranów i bifenyli w powietrzu atmosferycznym i próbkach żywności oraz te skupiające się wokół badań nad możliwością wprowadzenia innowacyjnych ekstraktów roślinnych do produktów chemii gospodarczej i kosmetyków.

– Niezwykle istotne pod kątem globalnej koncepcji ekonomii energetycznej są również badania z zakresu katalizy, a zatem teoretyczne modele reakcji, synteza materiałów porowatych o uporządkowanych strukturach i relacje między konkretnym układem a właściwościami układu – dodaje prof. Dariusz Bogdał.

Na wydziale są także szeroko podejmowane badania nad odnawialnymi źródłami energii, otrzymywaniem funkcjonalnych nanomateriałów dla optoelektroniki, a w obrębie technologii materiałowych przede wszystkim synteza materiałów nanokompozytowych z włókien naturalnych, komponentów z olejów naturalnych, innowacyjnych materiałów stomatologicznych, czy badania nad przygotowywaniem podłoża do hodowli tkankowej.

Joanna Gulewicz

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Inżynieria chemiczna i procesowa na WIiTCh

Dziekan Wydziału, dr hab. inż. Piotr Michorczyk wraz z paroma innymi pracownikami naukowo-dydaktycznymi przybliża profil kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa na WIiTCh.

Inżynieria chemiczna i procesowa na WIiTCh

Dziekan Wydziału, dr hab. inż. Piotr Michorczyk wraz z paroma innymi pracownikami naukowo-dydaktycznymi przybliża profil kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa na WIiTCh.

Biotechnologia na WIiTCh

Dziekan Wydziału, dr hab. inż. Piotr Michorczyk wraz z paroma innymi pracownikami naukowo-dydaktycznymi przybliża profil kierunku Biotechnologia na WIiTCh.

Sesja Mistrzów 2021

Zapis Sesji Mistrzów realizowanej w ramach Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych Politechniki Krakowskiej która odbyła się w dniu 9 czerwca 2021.

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie