Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Stawiać na sukces absolwenta

Artykuł opublikowany w dniu 27 czerwca 2019 r. na stronie Monitor Rynkowy

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki od ponad 50-ciu lat nie ustaje w doskonaleniu planów zajęć i kompetencji kadry naukowo-dydaktycznej. Cel jest jeden: sukces na rynku pracy i satysfakcja przyszłego absolwenta

prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał
prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał

Wydział proponuje szeroki wybór ścieżek kształcenia, oferując najbardziej przyszłościowe kierunki i siatki studiów: biotechnologia ze specjalnością biotechnologia przemysłowa i w ochronie środowiska, inżynieria chemiczna i procesowa oraz – najchętniej wybierana – technologia chemiczna.

– Dzięki wieloletniej współpracy z Grupą Azoty dajemy studentom możliwość nabycia wszelkich kompetencji, oczekiwanych przez firmę względem przyszłego pracownika. Pracownicy firmy prowadzą część zajęć kierunkowych, proponując także najzdolniejszym studentom możliwość podjęcia stażu i uzyskanie stypendiów – podkreśla prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał, dziekan wydziału.

Mimo że większość wydziałów o profilu technicznym ma coraz większe problemy z zatrzymaniem absolwentów w swoich szeregach, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej jako jeden z niewielu w swojej dyscyplinie nie narzeka na brak zainteresowania.

– Oczywiście konkurencja ze strony koncernów przemysłowych, zwłaszcza pod kątem możliwości finansowych, jakie proponują, jest olbrzymia, ale staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom i ambicjom młodych ludzi zarówno pod kątem finansowym, jak i gdy chodzi o możliwość rozwijania zainteresowań badawczych. Przede wszystkim angażujemy studentów i doktorantów w projekty naukowe, a jesteśmy jedynym wydziałem na uczelni, który pozyskuje aż 35% środków ze źródeł zewnętrznych, w tym również ze współpracy z przemysłem – akcentuje prof. Dariusz Bogdał.

Studenci swoje zainteresowania naukowo-badawcze realizować mogą również poza wydziałem: w ramach programu Erasmus+ wydział ma podpisaną umowę z czołowymi ośrodkami akademickimi z Niemiec, Francji, Portugalii czy Chin.

Do najważniejszych kierunków badawczych należą te związane z wytwarzaniem nawozów organiczno-mineralnych w oparciu o produkty utleniania i biogazyfikacji biomasy i biomateriałów, rozkładu termicznego materiałów polimerowych i kompozytowych w złożach fluidowych czy pozyskiwania energii z biomasy i odpadów komunalnych.

Ważną grupę badań stanowią prace dotyczące możliwości oznaczenia śladowych ilości polichlorowanych dibenzodioksyn, dibenzofuranów i bifenyli w powietrzu atmosferycznym i próbkach żywności oraz te skupiające się wokół badań nad możliwością wprowadzenia innowacyjnych ekstraktów roślinnych do produktów chemii gospodarczej i kosmetyków.

– Niezwykle istotne pod kątem globalnej koncepcji ekonomii energetycznej są również badania z zakresu katalizy, a zatem teoretyczne modele reakcji, synteza materiałów porowatych o uporządkowanych strukturach i relacje między konkretnym układem a właściwościami układu – dodaje prof. Dariusz Bogdał.

Na wydziale są także szeroko podejmowane badania nad odnawialnymi źródłami energii, otrzymywaniem funkcjonalnych nanomateriałów dla optoelektroniki, a w obrębie technologii materiałowych przede wszystkim synteza materiałów nanokompozytowych z włókien naturalnych, komponentów z olejów naturalnych, innowacyjnych materiałów stomatologicznych, czy badania nad przygotowywaniem podłoża do hodowli tkankowej.

Joanna Gulewicz

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Inżynieria chemiczna i procesowa na WIiTCh

Dziekan Wydziału, dr hab. inż. Piotr Michorczyk wraz z paroma innymi pracownikami naukowo-dydaktycznymi przybliża profil kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa na WIiTCh.

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie