Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Nanokompozyty polimerowe o wysokim współczynniku załamania światła

Oferta technologiczna Politechniki Krakowskiej:
Nanocząstki selenku cynku domieszkowanego manganem zostały wykorzystane jako składnik hybrydowych nanokompozytów polimerowych o wysokim współczynniku załamania światła. Nanocząstki po połączeniu z półprzewodzącą matrycą polimerową mogą pełnić funkcję warstwy aktywnej w budowie urządzeń optoelektronicznych np. cienkowarstwowych ogniw fotowoltaicznych. Obszary zastosowania wynalazku to optoelektronika, chemia innowacyjna oraz bioinżynieria.

Twórcy: dr inż. Katarzyna Matras-Postołek, mgr inż. Adam Żaba, mgr inż. Svitlana Sovinska

Kontakt:
Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska
www.transfer.edu.pl,
+48 12 628 25 42

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Inżynieria chemiczna i procesowa na WIiTCh

Dziekan Wydziału, dr hab. inż. Piotr Michorczyk wraz z paroma innymi pracownikami naukowo-dydaktycznymi przybliża profil kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa na WIiTCh.

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie