Skip to content

Projekty

PROGRAM TOP20 – NABÓR WNIOSKÓW

Uprzejmie informujemy, że w ramach kontynuacji programu LIDER, rozpoczął się nabór wniosków do tegorocznej edycji programu TOP20. Do projektu wchodzą automatycznie wszystkie wnioski złożone do programu LIDER, które nie zostały nagrodzone (informacje na ten temat przekazane były na ostatniej radzie …

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie OPUS

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ogłasza konkurs na stypendium naukowe w projekcie: OPUS (NCN)

 

Nazwa stanowiska: Doktorant-stypendysta
Nazwa jednostki: Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

 

Wymagania:

  1. Ukończone studia magisterskie na kierunku chemia lub technologia chemiczna biotechnologia.
  2. Status

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie: OPUS-LAP20 (NCN)

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ogłasza konkurs na stypendium naukowe w projekcie: OPUS-LAP20 (NCN) pt.: „Zaawansowane fotoutwardzalne nanokompozyty polimerowe otrzymywane w technologiach szybkiego prototypowania 3D-VAT”, nr 2020/39/I/ST5/03556.

Nazwa stanowiska: stypendysta – student
Liczba dostępnych stypendiów: 2

Wymagania:
1) …

Wyniki konkursów o stypendium naukowe w projekcie nr UMO-2021/43/D/ST5/01222

Komisja ds. stypendiów naukowych w projekcie badawczym nr UMO-2021/43/D/ST5/01222pt. „Analiza możliwości chemolizy bio-materiałów poliuretanowych syntezowanych z bio-polioli o rożnej strukturze chemicznej i analiza wpływu otrzymanych bio-recyklatów na proces ekspansji i właściwości nowych bio-poliuretanów”, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki, uprzejmie informuje, …

Doktorant-stypendysta w projekcie SONATA BIS-11

Doktorant-stypendysta projekt SONATA BIS-11 ,,Eksperymentalna i numeryczna analiza transportu masy i ciepła w „szytych na miaręwypełnieniach stacjonarnych dla procesów realizowanych
w układach gaz-ciało stałe

Konkurs na STYPENDIUM NAUKOWE DLA DOKTORANTA/STYPENDYSTY w Katedrze Inżynierii Chemicznej i Procesowej …

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie SONATA-17 (NCN) – doktorant stypendysta (2)

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ogłasza konkurs na stypendium naukowe dla doktoranta w projekcie: SONATA-17 (NCN) pt.: „Analiza możliwości chemolizy bio-materiałów poliuretanowych syntezowanych z bio-polioli o rożnej strukturze chemicznej i analiza wpływu otrzymanych bio-recyklatów na proces ekspansji i właściwości nowych bio-poliuretanów”, nr 2021/43/D/ST5/01222.

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie SONATA-17 (NCN) – doktorant stypendysta (1)

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ogłasza konkurs na stypendium naukowe dla doktoranta w projekcie: SONATA-17 (NCN) pt.: „Analiza możliwości chemolizy bio-materiałów poliuretanowych syntezowanych z bio-polioli o rożnej strukturze chemicznej i analiza wpływu otrzymanych bio-recyklatów na proces ekspansji i właściwości nowych bio-poliuretanów”, nr 2021/43/D/ST5/01222.

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie SONATA-17 (NCN) – student stypendysta

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ogłasza konkurs na stypendium naukowe w projekcie: SONATA-17 (NCN) pt.: „Analiza możliwości chemolizy bio-materiałów poliuretanowych syntezowanych z bio-polioli o rożnej strukturze chemicznej i analiza wpływu otrzymanych bio-recyklatów na proces ekspansji i właściwości nowych …

Konkurs na stypendium naukowe dla Doktoranta Stypendysty w projekcie OPUS LAP

Konkurs na stypendium naukowe dla Doktoranta Stypendysty w projekcie OPUS LAP, umowa nr UMO-2021/43/I/ST5/01536

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ogłasza konkurs na stanowisko typu doktorant – stypendysta do projektu „Nanoklastry ZnTe o wielkości magicznej: platforma wysokowydajnej redukcji chemicznej”, …

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie