Skip to content

Projekty

Konkurs na stypendium naukowe dla Doktoranta Stypendysty w projekcie OPUS LAP

Konkurs na stypendium naukowe dla Doktoranta Stypendysty w projekcie OPUS LAP, umowa nr UMO-2021/43/I/ST5/01536

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ogłasza konkurs na stanowisko typu doktorant – stypendysta do projektu „Nanoklastry ZnTe o wielkości magicznej: platforma wysokowydajnej redukcji chemicznej”, …

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie: OPUS-LAP20 (NCN)

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ogłasza konkurs na stypendium naukowe w projekcie: OPUS-LAP20 (NCN) pt.: „Zaawansowane fotoutwardzalne nanokompozyty polimerowe otrzymywane w technologiach szybkiego prototypowania 3D-VAT”, nr 2020/39/I/ST5/03556.

Nazwa stanowiska: stypendysta – student
Liczba dostępnych stypendiów: 3

Wymagania:
1) …

Konkurs na stanowisko typu post-doc w projekcie OPUS (NCN)

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ogłasza konkurs na stanowisko typu post-doc w projekcie: OPUS (NCN) pt.: „Nowe możliwości rozwoju strategii projektowania i funkcjonalizacji kropek węglowych jako wielofunkcyjnych, dynamicznych, zielonych systemów fotoinicjujących i fotokatalizatorów wykorzystywanych w procesach fotopolimeryzacji” nr …

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie SONATA BIS-11

Student-stypendysta projekt SONATA BIS-11 ,,Eksperymentalna i numeryczna analiza transportu masy i ciepła w „szytych na miaręwypełnieniach stacjonarnych dla procesów realizowanych w układach gaz-ciało stałe

Konkurs na STYPENDIUM NAUKOWE DLA STUDENTA/STYPENDYSTY w Katedrze Inżynierii Chemicznej i Procesowej …

Konkurs na stypendium naukowe dla doktoranta w projekcie OPUS 22

Doktorant-stypendysta projekt OPUS 22 „Nowoczesne materiały oparte o sieci metaloorganiczne do usuwania substancji psychoaktywnych – synteza, charakterystyka chemiczna, toksyczność i efektywność w badaniach in vitro i in vivo”

 

Konkurs na STYPENDIUM NAUKOWE DLA DOKTORANTA/ STYPENDYSTY w Katedrze Chemii i …

Wyniki konkursów o stypendium naukowe w projekcie nr UMO-2022/45/B/ST8/03060

Komisja ds. stypendiów naukowych w projekcie badawczym nr UMO-2022/45/B/ST8/03060  pt. „Projektowanie i wytwarzanie modyfikowanych termoplastycznych bezizocyjanianowych włókien polihydroksyuretanowych”, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki, uprzejmie informuje, że w wyniku konkursy stypendium naukowe dla studenta-stypendysty (12 mies.) otrzymuje Pani Aleksandra Cieślik.…

Konkurs na zatrudnienie na stanowisko typu post-doc w projekcie: OPUS-LAP20 (NCN)

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ogłasza konkurs na zatrudnienie na stanowisko typu post-doc w projekcie: OPUS-LAP20 (NCN) pt.: „Zaawansowane fotoutwardzalne nanokompozyty polimerowe otrzymywane w technologiach szybkiego prototypowania 3D-VAT”, nr 2020/39/I/ST5/03556.

Nazwa stanowiska: Post-doc
Liczba miejsc: 1

Niezbędne wymagania

Konkurs na stanowisko typu Stypendysta/Student/Doktorant w projekcie NCN OPUS-23

Nazwa jednostki: Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Katedra Chemii i Technologii Polimerów
Nazwa stanowiska: Stypendysta/Student/Doktorant_1

Typ konkursu NCN: OPUS – 23
Termin składania ofert: 16.10.2023, godz. 13:00
Forma składania ofert: osobiście

Wymagania:

  • tytuł zawodowy magistra
PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie