Skip to content

Strony osobiste Pracowników

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish
prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski
kpielich

stanowisko:

Kierownik Katedry, profesor

jednostka:

Katedra Chemii i Technologii Polimerów (C-4)

tel.:

12 628 27 27

dane adresowe:

31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej

pokój:

540

Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Technologia Tworzyw Sztucznych, 1992.

dr inż.Akademia Górniczo-Hutnicza, Termochemia, 1995.

dr hab. inż.Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Technologia polimerów, 1999.

prof. dr hab. inż.Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Technologia polimerów, 2006.

Najważniejsze osiągnięcia poznawcze, zainteresowania naukowe:

Działalność naukowo-badawcza prof. dr hab. inż. Krzysztofa Pielichowskiego obejmuje przede wszystkim badania właściwości termicznych związków wielkocząsteczkowych. Otrzymane wyniki badań lotnych produktów rozkładu przy zastosowaniu metody spektroskopii w podczerwieni i pirolizy/spektrometrii mas, w połączeniu z opisem kinetycznym procesu, pozwoliły na zaproponowanie mechanizmu rozkładu termicznego wybranych związków wielkocząsteczkowych o podwyższonej stabilności termicznej i obniżonej palności. Prowadzone są prace badawcze w obszarze polimerowych materiałów fazowo-zmiennych do akumulacji ciepła oraz w obszarze nanokompozytów polimerowych, zwłaszcza z montmorylonitem lub POSS.

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce, rok):

 • Nagroda Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Warszawa, 1996.
  • Nagroda Fundacji Kościuszkowskiej, Nowy York, 2000.
   • Nagroda Rektora PK, Kraków, 2000.
    • Nagroda Fundacji Fulbrighta, Washington DC, 2002.
     • Nagroda Rektora PK, Kraków, 2006.
      • Członkostwo w MKNT PAU, Kraków, 2007.
       • Wiceprzewodniczący RN ICSO "Blachownia", Kędzierzyn-Koźle, 2007.
        • Członkostwo w Komitecie Zarządzającym programu europejskiego COST 543, Bruksela, 2007.

         Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu):

         • USA, Polytechnic University, badawczy, 2000, - .
         • Portugalia, NATO-ASI, szkoła tematyczna, 2002, - .
         • USA, CUNY-NSF, badawczy, 2003, - .

         Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze, granty PL i UE:

         • 4 T09B 077 22, Nowe materiały polimerowe zdolne do akumulowania energii, realizowany w latach: 2002 - 2005.
         • 1466/T09/2001/21 (promotorski), Pro-ekologiczne spienione tworzywa poliuretanowe o obniżonej palności, realizowany w latach: 2002 - 2003.
         • 0583/T02/2007/02 (rozwojowy), Opracowanie technologii wytwarzania nanokompozytów poli(chlorek winylu)/montmorylonit o obniżonej palności, realizowany w latach: 2007 - 2010.
         UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

         Strony osobiste Pracowników

         Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

         prof. dr hab. inż.

         Krzysztof Pielichowski

         kpielich
         Kierownik Katedry, profesor
         Katedra Chemii i Technologii Polimerów (C-4)
         tel.: 12 628 27 27

         Przebieg pracy naukowej:

         mgr inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Technologia Tworzyw Sztucznych, 1992.

         dr inż.Akademia Górniczo-Hutnicza, Termochemia, 1995.

         dr hab. inż.Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Technologia polimerów, 1999.

         prof. dr hab. inż.Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Technologia polimerów, 2006.

         Najważniejsze osiągnięcia poznawcze, zainteresowania naukowe:

         Działalność naukowo-badawcza prof. dr hab. inż. Krzysztofa Pielichowskiego obejmuje przede wszystkim badania właściwości termicznych związków wielkocząsteczkowych. Otrzymane wyniki badań lotnych produktów rozkładu przy zastosowaniu metody spektroskopii w podczerwieni i pirolizy/spektrometrii mas, w połączeniu z opisem kinetycznym procesu, pozwoliły na zaproponowanie mechanizmu rozkładu termicznego wybranych związków wielkocząsteczkowych o podwyższonej stabilności termicznej i obniżonej palności. Prowadzone są prace badawcze w obszarze polimerowych materiałów fazowo-zmiennych do akumulacji ciepła oraz w obszarze nanokompozytów polimerowych, zwłaszcza z montmorylonitem lub POSS.

         Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce, rok):

         • Nagroda Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Warszawa, 1996.
          • Nagroda Fundacji Kościuszkowskiej, Nowy York, 2000.
           • Nagroda Rektora PK, Kraków, 2000.
            • Nagroda Fundacji Fulbrighta, Washington DC, 2002.
             • Nagroda Rektora PK, Kraków, 2006.
              • Członkostwo w MKNT PAU, Kraków, 2007.
               • Wiceprzewodniczący RN ICSO "Blachownia", Kędzierzyn-Koźle, 2007.
                • Członkostwo w Komitecie Zarządzającym programu europejskiego COST 543, Bruksela, 2007.

                 Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu):

                 • USA, Polytechnic University, badawczy, 2000, - .
                 • Portugalia, NATO-ASI, szkoła tematyczna, 2002, - .
                 • USA, CUNY-NSF, badawczy, 2003, - .

                 Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze, granty PL i UE:

                 • 4 T09B 077 22, Nowe materiały polimerowe zdolne do akumulowania energii, , realizowany w latach: 2002 - 2005.
                 • 1466/T09/2001/21 (promotorski), Pro-ekologiczne spienione tworzywa poliuretanowe o obniżonej palności, , realizowany w latach: 2002 - 2003.
                 • 0583/T02/2007/02 (rozwojowy), Opracowanie technologii wytwarzania nanokompozytów poli(chlorek winylu)/montmorylonit o obniżonej palności, , realizowany w latach: 2007 - 2010.
                 PK_WIiTCh_RGB

                 //administracja www - logowanie