Skip to content

Strony osobiste Pracowników

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish
prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski
Krzysztof Pielichowski

stanowisko:

Kierownik Katedry, profesor

jednostka:

Katedra Chemii i Technologii Polimerów (C-4)

tel.:

12 628 27 27

dane adresowe:

31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej

pokój:

540

Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Technologia Tworzyw Sztucznych, 1992.

dr inż.Akademia Górniczo-Hutnicza, Termochemia, 1995.

dr hab. inż.Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Technologia polimerów, 1999.

prof. dr hab. inż.Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Technologia polimerów, 2006.

Najważniejsze osiągnięcia poznawcze, zainteresowania naukowe:

Działalność naukowo-badawcza prof. dr hab. inż. Krzysztofa Pielichowskiego obejmuje przede wszystkim badania właściwości termicznych związków wielkocząsteczkowych. Otrzymane wyniki badań lotnych produktów rozkładu przy zastosowaniu metody spektroskopii w podczerwieni i pirolizy/spektrometrii mas, w połączeniu z opisem kinetycznym procesu, pozwoliły na zaproponowanie mechanizmu rozkładu termicznego wybranych związków wielkocząsteczkowych o podwyższonej stabilności termicznej i obniżonej palności. Prowadzone są prace badawcze w obszarze polimerowych materiałów fazowo-zmiennych do akumulacji ciepła oraz w obszarze nanokompozytów polimerowych, zwłaszcza z montmorylonitem lub POSS.

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce, rok):

 • Nagroda Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Warszawa, 1996.
  • Nagroda Fundacji Kościuszkowskiej, Nowy York, 2000.
   • Nagroda Rektora PK, Kraków, 2000.
    • Nagroda Fundacji Fulbrighta, Washington DC, 2002.
     • Nagroda Rektora PK, Kraków, 2006.
      • Członkostwo w MKNT PAU, Kraków, 2007.
       • Wiceprzewodniczący RN ICSO "Blachownia", Kędzierzyn-Koźle, 2007.
        • Członkostwo w Komitecie Zarządzającym programu europejskiego COST 543, Bruksela, 2007.

         Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu):

         • USA, Polytechnic University, badawczy, 2000, - .
         • Portugalia, NATO-ASI, szkoła tematyczna, 2002, - .
         • USA, CUNY-NSF, badawczy, 2003, - .

         Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze, granty PL i UE:

         • 4 T09B 077 22, Nowe materiały polimerowe zdolne do akumulowania energii, realizowany w latach: 2002 - 2005.
         • 1466/T09/2001/21 (promotorski), Pro-ekologiczne spienione tworzywa poliuretanowe o obniżonej palności, realizowany w latach: 2002 - 2003.
         • 0583/T02/2007/02 (rozwojowy), Opracowanie technologii wytwarzania nanokompozytów poli(chlorek winylu)/montmorylonit o obniżonej palności, realizowany w latach: 2007 - 2010.
         UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

         Strony osobiste Pracowników

         Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

         prof. dr hab. inż.

         Krzysztof Pielichowski

         Krzysztof Pielichowski
         Kierownik Katedry, profesor
         Katedra Chemii i Technologii Polimerów (C-4)
         tel.: 12 628 27 27

         Przebieg pracy naukowej:

         mgr inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Technologia Tworzyw Sztucznych, 1992.

         dr inż.Akademia Górniczo-Hutnicza, Termochemia, 1995.

         dr hab. inż.Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Technologia polimerów, 1999.

         prof. dr hab. inż.Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Technologia polimerów, 2006.

         Najważniejsze osiągnięcia poznawcze, zainteresowania naukowe:

         Działalność naukowo-badawcza prof. dr hab. inż. Krzysztofa Pielichowskiego obejmuje przede wszystkim badania właściwości termicznych związków wielkocząsteczkowych. Otrzymane wyniki badań lotnych produktów rozkładu przy zastosowaniu metody spektroskopii w podczerwieni i pirolizy/spektrometrii mas, w połączeniu z opisem kinetycznym procesu, pozwoliły na zaproponowanie mechanizmu rozkładu termicznego wybranych związków wielkocząsteczkowych o podwyższonej stabilności termicznej i obniżonej palności. Prowadzone są prace badawcze w obszarze polimerowych materiałów fazowo-zmiennych do akumulacji ciepła oraz w obszarze nanokompozytów polimerowych, zwłaszcza z montmorylonitem lub POSS.

         Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce, rok):

         • Nagroda Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Warszawa, 1996.
          • Nagroda Fundacji Kościuszkowskiej, Nowy York, 2000.
           • Nagroda Rektora PK, Kraków, 2000.
            • Nagroda Fundacji Fulbrighta, Washington DC, 2002.
             • Nagroda Rektora PK, Kraków, 2006.
              • Członkostwo w MKNT PAU, Kraków, 2007.
               • Wiceprzewodniczący RN ICSO "Blachownia", Kędzierzyn-Koźle, 2007.
                • Członkostwo w Komitecie Zarządzającym programu europejskiego COST 543, Bruksela, 2007.

                 Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu):

                 • USA, Polytechnic University, badawczy, 2000, - .
                 • Portugalia, NATO-ASI, szkoła tematyczna, 2002, - .
                 • USA, CUNY-NSF, badawczy, 2003, - .

                 Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze, granty PL i UE:

                 • 4 T09B 077 22, Nowe materiały polimerowe zdolne do akumulowania energii, , realizowany w latach: 2002 - 2005.
                 • 1466/T09/2001/21 (promotorski), Pro-ekologiczne spienione tworzywa poliuretanowe o obniżonej palności, , realizowany w latach: 2002 - 2003.
                 • 0583/T02/2007/02 (rozwojowy), Opracowanie technologii wytwarzania nanokompozytów poli(chlorek winylu)/montmorylonit o obniżonej palności, , realizowany w latach: 2007 - 2010.
                 PK_WIiTCh_RGB

                 //administracja www - logowanie

                 Ta witryna używa plików cookies. Dowiedz się więcej.

                 The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

                 Close