Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Osiągnięcia:

Pracownicy Katedry Chemii i Technologii Polimerów prowadzą badania naukowe z zakresu otrzymywania i modyfikacji nowoczesnych materiałów polimerowych. Prowadzone są prace dotyczące otrzymywania i oceny właściwości nanokompozytów polimerowych z krzemianami warstwowymi, POSS i celulozą, tworzyw porowatych (zwłaszcza pianek poliuretanowych), hydrożeli oraz syntezy i recyklingu wybranych polimerów w warunkach promieniowania mikrofalowego. Realizowane są badania w obszarze surowców i polimerów biodegradowalnych, takich jak poliole z olejów roślinnych stosowane do modyfikacji żywic epoksydowych i poliuretanów, oraz poli(kwas asparaginowy) i jego modyfikacje chemiczne i fizyczne z przeznaczeniem do aplikacji w inżynierii biomedycznej. Efektem prowadzonych badań są monografie wydane w języku angielskim i w języku polskim, liczne publikacje naukowe w uznanych czasopismach krajowych i zagranicznych, zgłoszenia patentowe i uzyskane patenty, nagrody otrzymane na wystawach krajowych i zagranicznych, a także zlecenia z przemysłu.

Bieżące informacje o osiągnięciach Pracowników i Doktorantów Katedry dostępne są na stronie:

https://www.facebook.com/pages/category/Science–Technology—Engineering/Katedra-Polimer%C3%B3w-Politechniki-Krakowskiej-100170831777535/

UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Dane kontaktowe:

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel.: +48 (12) 628 27 19
fax: +48 (12) 628 29 47
e-mail: c-4@pk.edu.pl

Kierownik Katedry:
prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski

Z-ca Kierownika Katedry:
prof. dr hab. inż. Aleksander Prociak

Skład osobowy:

dr inż.
dr hab. inż.
dr inż.
dr hab. inż.
dr inż.
dr inż.
prof. dr hab. inż.
prof. dr hab. inż.
dr inż.
mgr inż.

Konferencje, seminaria

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie