Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Osiągnięcia:

Pracownicy Katedry Chemii i Technologii Polimerów prowadzą badania naukowe z zakresu otrzymywania i modyfikacji nowoczesnych materiałów polimerowych. Prowadzone są prace dotyczące otrzymywania i oceny właściwości nanokompozytów polimerowych z krzemianami warstwowymi, POSS i celulozą, tworzyw porowatych (zwłaszcza pianek poliuretanowych), hydrożeli oraz syntezy i recyklingu wybranych polimerów w warunkach promieniowania mikrofalowego. Realizowane są badania w obszarze surowców i polimerów biodegradowalnych, takich jak poliole z olejów roślinnych stosowane do modyfikacji żywic epoksydowych i poliuretanów, oraz poli(kwas asparaginowy) i jego modyfikacje chemiczne i fizyczne z przeznaczeniem do aplikacji w inżynierii biomedycznej. Efektem prowadzonych badań są monografie wydane w języku angielskim i w języku polskim, liczne publikacje naukowe w uznanych czasopismach krajowych i zagranicznych, zgłoszenia patentowe i uzyskane patenty, nagrody otrzymane na wystawach krajowych i zagranicznych, a także zlecenia z przemysłu.

Bieżące informacje o osiągnięciach Pracowników i Doktorantów Katedry dostępne są na stronie:

https://www.facebook.com/pages/category/Science–Technology—Engineering/Katedra-Polimer%C3%B3w-Politechniki-Krakowskiej-100170831777535/

UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Dane kontaktowe:

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel.: +48 (12) 628 27 19
fax: +48 (12) 628 29 47
e-mail: c-4@pk.edu.pl

Kierownik Katedry:
prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski

Z-ca Kierownika Katedry:
prof. dr hab. inż. Aleksander Prociak

Skład osobowy:

dr hab. inż.
dr inż.
dr inż.
dr inż.
mgr inż.
prof. dr hab. inż.
prof. dr hab. inż.
dr inż.
mgr inż.
mgr inż.

Konferencje, seminaria

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie

Ta witryna używa plików cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close