Skip to content

Działalność badawcza

UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Działalność badawcza:

W Katedrze Chemii i Technologii Polimerów Politechniki Krakowskiej realizowane są prace naukowo-badawczo, wykonywane ekspertyzy i analizy oraz prowadzone szkolenia w zakresie technologii polimerów oraz przetwórstwa i recyklingu tworzyw sztucznych.

Oferujemy nowe technologie i prowadzimy modyfikacje technologii już istniejących. Nasze rozwiązania były wielokrotnie nagradzane na krajowych i międzynarodowych wystawach i targach m.in. w Brukseli i Genewie.

Zakres najważniejszych kierunków prowadzonych badań:

 • Synteza związków wielkocząsteczkowych:
  – synteza nowych monomerów
  – synteza polimerów, kopolimerów i układów hybrydowych.
 • Otrzymywanie materiałów polimerowych, blend, (nano)kompozytów, organiczno-nieorganicznych materiałów hybrydowych.
 • Modyfikacja chemiczna i fizyczna materiałów polimerowych, wykorzystanie katalizy międzyfazowej i promieniowania mikrofalowego.
 • Charakterystyka materiałów polimerowych:
  – oznaczanie ciężaru cząsteczkowego
  – właściwości mechaniczne
  – właściwości termiczne i przewodnictwo cieplne
  – procesy spalania.
 • Przetwórstwo polimerów metodami wtrysku, wytłaczania i formowania reaktywnego.
 • Recykling tworzyw sztucznych, zwłaszcza PET, PUR i PVC.

Wykonywanie ekspertyz związanych ze stosowaniem i oceną jakości materiałów polimerowych dla budownictwa, motoryzacji, przemysłu spożywczego i innych branż.

Informacje o projekcie nr UMO-2017/27/B/ST8/01584 – kliknij tutaj

UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Dane kontaktowe:

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel.: +48 (12) 628 27 19
fax: +48 (12) 628 29 47
e-mail: c-4@pk.edu.pl

Kierownik Katedry:
prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski

Z-ca Kierownika Katedry:
prof. dr hab. inż. Aleksander Prociak

Skład osobowy:

dr inż.
dr hab. inż.
dr inż.
dr hab. inż.
dr inż.
dr inż.
prof. dr hab. inż.
prof. dr hab. inż.
dr inż.
mgr inż.

Konferencje, seminaria

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie