Skip to content

Strony osobiste Pracowników

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish
dr hab. inż. Piotr Michorczyk
pmichor

stanowisko:

Dziekan Wydziału, prof. PK

jednostka:

Katedra Chemii i Technologii Organicznej (C-2)

tel.:

12 628 27 51, 12 628 27 94 (lab. 634A)

dane adresowe:

31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej

pokój:

635

Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Lekka Technologia Organiczna, 2000.

drPolitechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Nauki Techniczne, Technologia Chemiczna, 2005.

dr hab.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Technologia Chemiczna, 2013.

Najważniejsze osiągnięcia poznawcze, zainteresowania naukowe:

Zainteresowania naukowe:

 • Procesy katalitycznej przeróbki węglowodorów i alkoholi.
 • Zagospodarowanie ditlenku węgla w procesach chemicznych.
 • Konwersja małocząsteczkowych alkanów w obecności akceptorów wodoru.
 • Synteza oraz właściwości fizykochemiczne i katalityczne materiałów na bazie mezoporowatych krzemionek (MCM-41, SBA-15, SBA-3 i SBA-1).
 • Nanoreplikacja strukturalna dla celów katalitycznych. - Druk 3D w katalizie.

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce, rok):

 • Nagroda indywidualna I stopnia JM Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe, Kraków, 2013.
  • Nagroda JM Rektora Politechniki Krakowskiej za największą liczbę cytowań publikacji, Kraków, 2014.
   • Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego I stopnia za osiągnięcia naukowe, Kraków, 2014.

    Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu):

    • Portugalia, NATO Advanced Study Institute , Sustainable Strategies For The Upgrading, szkolenie, 2003, 2 tygodnie, - .
    • Polska, Azoty Tarnów, staż przemysłowy, 2005, 3 miesiące, - .
    • Polska, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, staż naukowy, 2005/2006, 2 miesiące, - .
    • Polska, Uniwersytet Jagielloński, Zakład Technologii Chemicznej, staż naukowy, 2007/2008, 2 miesiące, - .
    • Hiszpania, Institute of Catalysis and Petrochemistry CSIC, staż naukowy, 2011, 3 miesiące, - .

    Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze, granty PL i UE:

    • 4 T09B 069 24 (Grant promotorski), Badanie procesu odwodornienia propanu do propenu w obecności ditlenku węgla, realizowany w latach: 2003 - 2008.
    • N N2O5 197 335 (Grant własny), Badanie procesu odwodornienia propanu do propenu w obecności CO2 na tlenkowych katalizatorach chromowych osadzonych na SBA-1, realizowany w latach: 2008 - 2010.
    • N N2O9 031 833 (Grant własny), Badania nad zagospodarowaniem odpadów z technologii Cyklopol (otrzymywania cykloheksanonu z benzenu), realizowany w latach: 2010 - 2012.
    • PBS1/A5/18/2012 (Grant PBS), Opracowanie nowej generacji, ekologicznych, bezpiecznych w stosowaniu kosmetyków i produktów chemii gospodarczej z udziałem ekstraktów roślinnych otrzymanych w warunkach nadkrytycznego CO2, realizowany w latach: 2012 - 2015.
    • 2013/09/B/ST5/03419 (Grant własny), Nanoreplikacja strukturalna: nowa, prosta i uniwersalna metoda syntezy uporządkowanych materiałów nanoporowatych do celów katalitycznych i nie tylko, realizowany w latach: 2014 - 2017.
    • 2015/19/B/ST4/01836 (Grant własny), Nowe uporządkowane nanoporowate katalizatory dla procesu metatezy olefin - struktura form powierzchniowych oraz mechanizm reakcji w ujęciu eksperymentalnym i teoretycznym, realizowany w latach: 2016 - 2019.
    • 2016/23/B/ST5/01108 (Grant własny), Drukowanie 3D - od projektu cyfrowego do praktycznych zastosowań katalitycznych, realizowany w latach: 2017 - 2020.

    Hobby:

    Wspinaczka skałkowa, turystyka górska.
    UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

    Strony osobiste Pracowników

    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

    dr hab. inż.

    Piotr Michorczyk

    pmichor
    Dziekan Wydziału, prof. PK
    Katedra Chemii i Technologii Organicznej (C-2)
    tel.: 12 628 27 51, 12 628 27 94 (lab. 634A)

    Przebieg pracy naukowej:

    mgr inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Lekka Technologia Organiczna, 2000.

    drPolitechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Nauki Techniczne, Technologia Chemiczna, 2005.

    dr hab.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Technologia Chemiczna, 2013.

    Najważniejsze osiągnięcia poznawcze, zainteresowania naukowe:

    Zainteresowania naukowe:

    • Procesy katalitycznej przeróbki węglowodorów i alkoholi.
    • Zagospodarowanie ditlenku węgla w procesach chemicznych.
    • Konwersja małocząsteczkowych alkanów w obecności akceptorów wodoru.
    • Synteza oraz właściwości fizykochemiczne i katalityczne materiałów na bazie mezoporowatych krzemionek (MCM-41, SBA-15, SBA-3 i SBA-1).
    • Nanoreplikacja strukturalna dla celów katalitycznych. - Druk 3D w katalizie.

    Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce, rok):

    • Nagroda indywidualna I stopnia JM Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe, Kraków, 2013.
     • Nagroda JM Rektora Politechniki Krakowskiej za największą liczbę cytowań publikacji, Kraków, 2014.
      • Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego I stopnia za osiągnięcia naukowe, Kraków, 2014.

       Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu):

       • Portugalia, NATO Advanced Study Institute , Sustainable Strategies For The Upgrading, szkolenie, 2003, 2 tygodnie, - .
       • Polska, Azoty Tarnów, staż przemysłowy, 2005, 3 miesiące, - .
       • Polska, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, staż naukowy, 2005/2006, 2 miesiące, - .
       • Polska, Uniwersytet Jagielloński, Zakład Technologii Chemicznej, staż naukowy, 2007/2008, 2 miesiące, - .
       • Hiszpania, Institute of Catalysis and Petrochemistry CSIC, staż naukowy, 2011, 3 miesiące, - .

       Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze, granty PL i UE:

       • 4 T09B 069 24 (Grant promotorski), Badanie procesu odwodornienia propanu do propenu w obecności ditlenku węgla, , realizowany w latach: 2003 - 2008.
       • N N2O5 197 335 (Grant własny), Badanie procesu odwodornienia propanu do propenu w obecności CO2 na tlenkowych katalizatorach chromowych osadzonych na SBA-1, , realizowany w latach: 2008 - 2010.
       • N N2O9 031 833 (Grant własny), Badania nad zagospodarowaniem odpadów z technologii Cyklopol (otrzymywania cykloheksanonu z benzenu), , realizowany w latach: 2010 - 2012.
       • PBS1/A5/18/2012 (Grant PBS), Opracowanie nowej generacji, ekologicznych, bezpiecznych w stosowaniu kosmetyków i produktów chemii gospodarczej z udziałem ekstraktów roślinnych otrzymanych w warunkach nadkrytycznego CO2, , realizowany w latach: 2012 - 2015.
       • 2013/09/B/ST5/03419 (Grant własny), Nanoreplikacja strukturalna: nowa, prosta i uniwersalna metoda syntezy uporządkowanych materiałów nanoporowatych do celów katalitycznych i nie tylko, , realizowany w latach: 2014 - 2017.
       • 2015/19/B/ST4/01836 (Grant własny), Nowe uporządkowane nanoporowate katalizatory dla procesu metatezy olefin - struktura form powierzchniowych oraz mechanizm reakcji w ujęciu eksperymentalnym i teoretycznym, , realizowany w latach: 2016 - 2019.
       • 2016/23/B/ST5/01108 (Grant własny), Drukowanie 3D - od projektu cyfrowego do praktycznych zastosowań katalitycznych, , realizowany w latach: 2017 - 2020.

       Hobby:

       Wspinaczka skałkowa, turystyka górska.
       PK_WIiTCh_RGB

       //administracja www - logowanie