Skip to content

Strony osobiste Pracowników

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish
dr hab. inż. Piotr Michorczyk
Piotr Michorczyk

stanowisko:

Dziekan Wydziału, prof. PK

jednostka:

Katedra Chemii i Technologii Organicznej (C-2)

tel.:

12 628 27 51, 12 628 27 94 (lab. 634A)

dane adresowe:

31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej

pokój:

635

Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Lekka Technologia Organiczna, 2000.

drPolitechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Nauki Techniczne, Technologia Chemiczna, 2005.

dr hab.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Technologia Chemiczna, 2013.

Najważniejsze osiągnięcia poznawcze, zainteresowania naukowe:

Zainteresowania naukowe:

 • Procesy katalitycznej przeróbki węglowodorów i alkoholi.
 • Zagospodarowanie ditlenku węgla w procesach chemicznych.
 • Konwersja małocząsteczkowych alkanów w obecności akceptorów wodoru.
 • Synteza oraz właściwości fizykochemiczne i katalityczne materiałów na bazie mezoporowatych krzemionek (MCM-41, SBA-15, SBA-3 i SBA-1).
 • Nanoreplikacja strukturalna dla celów katalitycznych. - Druk 3D w katalizie.

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce, rok):

 • Nagroda indywidualna I stopnia JM Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe, Kraków, 2013.
  • Nagroda JM Rektora Politechniki Krakowskiej za największą liczbę cytowań publikacji, Kraków, 2014.
   • Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego I stopnia za osiągnięcia naukowe, Kraków, 2014.

    Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu):

    • Portugalia, NATO Advanced Study Institute , Sustainable Strategies For The Upgrading, szkolenie, 2003, 2 tygodnie, - .
    • Polska, Azoty Tarnów, staż przemysłowy, 2005, 3 miesiące, - .
    • Polska, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, staż naukowy, 2005/2006, 2 miesiące, - .
    • Polska, Uniwersytet Jagielloński, Zakład Technologii Chemicznej, staż naukowy, 2007/2008, 2 miesiące, - .
    • Hiszpania, Institute of Catalysis and Petrochemistry CSIC, staż naukowy, 2011, 3 miesiące, - .

    Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze, granty PL i UE:

    • 4 T09B 069 24 (Grant promotorski), Badanie procesu odwodornienia propanu do propenu w obecności ditlenku węgla, realizowany w latach: 2003 - 2008.
    • N N2O5 197 335 (Grant własny), Badanie procesu odwodornienia propanu do propenu w obecności CO2 na tlenkowych katalizatorach chromowych osadzonych na SBA-1, realizowany w latach: 2008 - 2010.
    • N N2O9 031 833 (Grant własny), Badania nad zagospodarowaniem odpadów z technologii Cyklopol (otrzymywania cykloheksanonu z benzenu), realizowany w latach: 2010 - 2012.
    • PBS1/A5/18/2012 (Grant PBS), Opracowanie nowej generacji, ekologicznych, bezpiecznych w stosowaniu kosmetyków i produktów chemii gospodarczej z udziałem ekstraktów roślinnych otrzymanych w warunkach nadkrytycznego CO2, realizowany w latach: 2012 - 2015.
    • 2013/09/B/ST5/03419 (Grant własny), Nanoreplikacja strukturalna: nowa, prosta i uniwersalna metoda syntezy uporządkowanych materiałów nanoporowatych do celów katalitycznych i nie tylko, realizowany w latach: 2014 - 2017.
    • 2015/19/B/ST4/01836 (Grant własny), Nowe uporządkowane nanoporowate katalizatory dla procesu metatezy olefin - struktura form powierzchniowych oraz mechanizm reakcji w ujęciu eksperymentalnym i teoretycznym, realizowany w latach: 2016 - 2019.
    • 2016/23/B/ST5/01108 (Grant własny), Drukowanie 3D - od projektu cyfrowego do praktycznych zastosowań katalitycznych, realizowany w latach: 2017 - 2020.

    Hobby:

    Wspinaczka skałkowa, turystyka górska.
    UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

    Strony osobiste Pracowników

    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

    dr hab. inż.

    Piotr Michorczyk

    Piotr Michorczyk
    Dziekan Wydziału, prof. PK
    Katedra Chemii i Technologii Organicznej (C-2)
    tel.: 12 628 27 51, 12 628 27 94 (lab. 634A)

    Przebieg pracy naukowej:

    mgr inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Lekka Technologia Organiczna, 2000.

    drPolitechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Nauki Techniczne, Technologia Chemiczna, 2005.

    dr hab.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Technologia Chemiczna, 2013.

    Najważniejsze osiągnięcia poznawcze, zainteresowania naukowe:

    Zainteresowania naukowe:

    • Procesy katalitycznej przeróbki węglowodorów i alkoholi.
    • Zagospodarowanie ditlenku węgla w procesach chemicznych.
    • Konwersja małocząsteczkowych alkanów w obecności akceptorów wodoru.
    • Synteza oraz właściwości fizykochemiczne i katalityczne materiałów na bazie mezoporowatych krzemionek (MCM-41, SBA-15, SBA-3 i SBA-1).
    • Nanoreplikacja strukturalna dla celów katalitycznych. - Druk 3D w katalizie.

    Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce, rok):

    • Nagroda indywidualna I stopnia JM Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe, Kraków, 2013.
     • Nagroda JM Rektora Politechniki Krakowskiej za największą liczbę cytowań publikacji, Kraków, 2014.
      • Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego I stopnia za osiągnięcia naukowe, Kraków, 2014.

       Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu):

       • Portugalia, NATO Advanced Study Institute , Sustainable Strategies For The Upgrading, szkolenie, 2003, 2 tygodnie, - .
       • Polska, Azoty Tarnów, staż przemysłowy, 2005, 3 miesiące, - .
       • Polska, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, staż naukowy, 2005/2006, 2 miesiące, - .
       • Polska, Uniwersytet Jagielloński, Zakład Technologii Chemicznej, staż naukowy, 2007/2008, 2 miesiące, - .
       • Hiszpania, Institute of Catalysis and Petrochemistry CSIC, staż naukowy, 2011, 3 miesiące, - .

       Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze, granty PL i UE:

       • 4 T09B 069 24 (Grant promotorski), Badanie procesu odwodornienia propanu do propenu w obecności ditlenku węgla, , realizowany w latach: 2003 - 2008.
       • N N2O5 197 335 (Grant własny), Badanie procesu odwodornienia propanu do propenu w obecności CO2 na tlenkowych katalizatorach chromowych osadzonych na SBA-1, , realizowany w latach: 2008 - 2010.
       • N N2O9 031 833 (Grant własny), Badania nad zagospodarowaniem odpadów z technologii Cyklopol (otrzymywania cykloheksanonu z benzenu), , realizowany w latach: 2010 - 2012.
       • PBS1/A5/18/2012 (Grant PBS), Opracowanie nowej generacji, ekologicznych, bezpiecznych w stosowaniu kosmetyków i produktów chemii gospodarczej z udziałem ekstraktów roślinnych otrzymanych w warunkach nadkrytycznego CO2, , realizowany w latach: 2012 - 2015.
       • 2013/09/B/ST5/03419 (Grant własny), Nanoreplikacja strukturalna: nowa, prosta i uniwersalna metoda syntezy uporządkowanych materiałów nanoporowatych do celów katalitycznych i nie tylko, , realizowany w latach: 2014 - 2017.
       • 2015/19/B/ST4/01836 (Grant własny), Nowe uporządkowane nanoporowate katalizatory dla procesu metatezy olefin - struktura form powierzchniowych oraz mechanizm reakcji w ujęciu eksperymentalnym i teoretycznym, , realizowany w latach: 2016 - 2019.
       • 2016/23/B/ST5/01108 (Grant własny), Drukowanie 3D - od projektu cyfrowego do praktycznych zastosowań katalitycznych, , realizowany w latach: 2017 - 2020.

       Hobby:

       Wspinaczka skałkowa, turystyka górska.
       PK_WIiTCh_RGB

       //administracja www - logowanie

       Ta witryna używa plików cookies. Dowiedz się więcej.

       The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

       Close