Skip to content

Strony osobiste Pracowników

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish
dr hab. inż. Elżbieta Sikora
esikora

stanowisko:

Kierownik katedry, prof. PK

jednostka:

Katedra Chemii i Technologii Organicznej (C-2)

tel.:

12 628 27 41

dane adresowe:

31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej

pokój:

Brak danych nt. przebiegu pracy naukowej.

Najważniejsze osiągnięcia poznawcze, zainteresowania naukowe:

Działalności naukowa profesor Sikory dotyczy technologii małotonażowych, obejmuje zagadnienia związane z pozyskiwaniem, badaniem właściwości oraz zastosowaniem surowców pochodzenia naturalnego w produktach kosmetycznych, wyrobach medycznych i produktach chemii gospodarczej oraz dotyczy opracowywania nowoczesnych formulacji na bazie surowców naturalnych. Realizowane prace obejmują m.in. badanie zjawisk zachodzących na granicy faz, w tym otrzymywania i badania właściwości układów wielofazowych (emulsji, mikroemulsji, nanoemulsji, układów ciekłokrystalicznych, nanocząstek lipidowych, liposomów, żeli) jako form kontrolowanego dostarczania składników aktywnych.

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu):

 • Hiszpania, nstitute of Advanced Chemistry of Catalonia, IQAC-CSIC, Barcelona, staż naukowy, 2011-09-01 - 2011-11-30.
 • Hiszpania, nstitute of Advanced Chemistry of Catalonia, IQAC-CSIC, Barcelona, staż naukowy, 2014-05-01 - 2014-07-31.

Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze, granty PL i UE:

 • PB-3/T09B/045/13 (grant promotorski, KBN), Badanie procesu konwersji alkoholi metyloweg, realizowany w latach: 1997 - 1998.
 • PBS1/A5/18/2012 (projekt NCBiR), Opracowanie nowej genera, realizowany w latach: 2012 - 2015.
 • POKL 04.01.01-00-189/14, Kompetencje startem do kariery inżyniera, realizowany w latach: 2014 - 2015.
 • RPMA.01.02.00-14-5729/16, Stw, realizowany w latach: 2017 - 2018.
 • RPMP.01.02.01-12-0186/19, Opracowanie linii wyrobów medycznych na bazie nanożelu o właściwościach od pielęgnacyjnych po lecznicze, łagodzących stany zapalne skóry, realizowany w latach: 2020 - 2021.
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Strony osobiste Pracowników

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

dr hab. inż.

Elżbieta Sikora

esikora
Kierownik katedry, prof. PK
Katedra Chemii i Technologii Organicznej (C-2)
tel.: 12 628 27 41

Najważniejsze osiągnięcia poznawcze, zainteresowania naukowe:

Działalności naukowa profesor Sikory dotyczy technologii małotonażowych, obejmuje zagadnienia związane z pozyskiwaniem, badaniem właściwości oraz zastosowaniem surowców pochodzenia naturalnego w produktach kosmetycznych, wyrobach medycznych i produktach chemii gospodarczej oraz dotyczy opracowywania nowoczesnych formulacji na bazie surowców naturalnych. Realizowane prace obejmują m.in. badanie zjawisk zachodzących na granicy faz, w tym otrzymywania i badania właściwości układów wielofazowych (emulsji, mikroemulsji, nanoemulsji, układów ciekłokrystalicznych, nanocząstek lipidowych, liposomów, żeli) jako form kontrolowanego dostarczania składników aktywnych.

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu):

 • Hiszpania, nstitute of Advanced Chemistry of Catalonia, IQAC-CSIC, Barcelona, staż naukowy, 2011-09-01 - 2011-11-30.
 • Hiszpania, nstitute of Advanced Chemistry of Catalonia, IQAC-CSIC, Barcelona, staż naukowy, 2014-05-01 - 2014-07-31.

Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze, granty PL i UE:

 • PB-3/T09B/045/13 (grant promotorski, KBN), Badanie procesu konwersji alkoholi metyloweg, , realizowany w latach: 1997 - 1998.
 • PBS1/A5/18/2012 (projekt NCBiR), Opracowanie nowej genera, , realizowany w latach: 2012 - 2015.
 • POKL 04.01.01-00-189/14, Kompetencje startem do kariery inżyniera, , realizowany w latach: 2014 - 2015.
 • RPMA.01.02.00-14-5729/16, Stw, , realizowany w latach: 2017 - 2018.
 • RPMP.01.02.01-12-0186/19, Opracowanie linii wyrobów medycznych na bazie nanożelu o właściwościach od pielęgnacyjnych po lecznicze, łagodzących stany zapalne skóry, , realizowany w latach: 2020 - 2021.
PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie