Skip to content

Strony osobiste Pracowników

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish
dr hab. inż. Przemysław Jodłowski
no-photo-wht

stanowisko:

prof. PK

jednostka:

Katedra Chemii i Technologii Organicznej (C-2)

tel.:

12 628 27 60, 12 628 27 69

dane adresowe:

31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej

pokój:

504, 023a

Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.Akademia Górniczo Hutnicza, Wydział Energetyki i Paliw, Technologia chemiczna, 2009.

drUniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Chemia, kataliza, 2013.

dr hab. inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Nauki Techniczne, Technologia Chemiczna, 2018.

konsultacje: czwartek 10:00 - 11:30

Najważniejsze osiągnięcia poznawcze, zainteresowania naukowe:

Zainteresowania naukowe: sieci metaloorganiczne, związki psychoaktywne, katalityczne dopalanie, dopalanie VOC, katalizatory tlenkowe, reaktory strukturalne, spektroskopia in-situ.

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce, rok):

 • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe, Warszawa, 2012.
  • Stypendium Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za wybitne osiągnięcia naukowe, Kraków, 2012.
   • Stypendium z dotacji projakościowej za wybitne osiągnięcia naukowe, Kraków, 2012.
    • Stypendium „START”, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Kraków, 2013.

     Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu):

     • Wielka Brytania, University of Bath, Department of Chemical Engineering, staż naukowo-badawczy, 2009-2013, - .
     • Polska, Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej, Lublin, staż naukowo-badawczy, 2011, - .
     • Francja, Laboratoire Catalyse et Spectrochimie - LCS CAEN, staż naukowo-badawczy, 2013, - .
     • Czechy, Charles University, staż naukowy, 2019, - .
     • Szwajcaria, PSI Villigen, badania synrotron PSI, 2022, - .
     • Polska, Akademia Górniczo-Hutnicza, staż naukowy, - .

     Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze, granty PL i UE:

     • LIDER/204/L-6/14/NCBR/2015, Nowoczesne rozwiązania technologiczne dedykowane do usuwania zanieczyszczeń z silników i turbin biogazowych. Strukturalny konwerter katalityczny LZO i NOx., realizowany w latach: 2016 - 2018.
     • 2015/17/D/ST8/01252, Sonochemia jako narzędzie do aktywacji katalizatorów. Badania in situ i operando, realizowany w latach: 2016 - 2018.
     • 2021/43/B/NZ7/00827, Nowoczesne materiały oparte o sieci metaloorganiczne do usuwania substancji psychoaktywnych - synteza, charakterystyka chemiczna, toksyczność i efektywność w badaniach in vitro i in vivo , realizowany w latach: 2022-09-01 - 2025-08-31.

     Hobby:

     strzelectwo sportowe
     UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

     Strony osobiste Pracowników

     Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

     dr hab. inż.

     Przemysław Jodłowski

     no-photo-wht
     prof. PK
     Katedra Chemii i Technologii Organicznej (C-2)
     tel.: 12 628 27 60, 12 628 27 69

     Przebieg pracy naukowej:

     mgr inż.Akademia Górniczo Hutnicza, Wydział Energetyki i Paliw, Technologia chemiczna, 2009.

     drUniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Chemia, kataliza, 2013.

     dr hab. inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Nauki Techniczne, Technologia Chemiczna, 2018.

     konsultacje: czwartek 10:00 - 11:30

     Najważniejsze osiągnięcia poznawcze, zainteresowania naukowe:

     Zainteresowania naukowe: sieci metaloorganiczne, związki psychoaktywne, katalityczne dopalanie, dopalanie VOC, katalizatory tlenkowe, reaktory strukturalne, spektroskopia in-situ.

     Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce, rok):

     • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe, Warszawa, 2012.
      • Stypendium Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za wybitne osiągnięcia naukowe, Kraków, 2012.
       • Stypendium z dotacji projakościowej za wybitne osiągnięcia naukowe, Kraków, 2012.
        • Stypendium „START”, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Kraków, 2013.

         Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu):

         • Wielka Brytania, University of Bath, Department of Chemical Engineering, staż naukowo-badawczy, 2009-2013, - .
         • Polska, Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej, Lublin, staż naukowo-badawczy, 2011, - .
         • Francja, Laboratoire Catalyse et Spectrochimie - LCS CAEN, staż naukowo-badawczy, 2013, - .
         • Czechy, Charles University, staż naukowy, 2019, - .
         • Szwajcaria, PSI Villigen, badania synrotron PSI, 2022, - .
         • Polska, Akademia Górniczo-Hutnicza, staż naukowy, - .

         Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze, granty PL i UE:

         • LIDER/204/L-6/14/NCBR/2015, Nowoczesne rozwiązania technologiczne dedykowane do usuwania zanieczyszczeń z silników i turbin biogazowych. Strukturalny konwerter katalityczny LZO i NOx., , realizowany w latach: 2016 - 2018.
         • 2015/17/D/ST8/01252, Sonochemia jako narzędzie do aktywacji katalizatorów. Badania in situ i operando, Sonata 9, realizowany w latach: 2016 - 2018.
         • 2021/43/B/NZ7/00827, Nowoczesne materiały oparte o sieci metaloorganiczne do usuwania substancji psychoaktywnych - synteza, charakterystyka chemiczna, toksyczność i efektywność w badaniach in vitro i in vivo , OPUS, Narodowe Centrum Nauki, realizowany w latach: 2022-09-01 - 2025-08-31.

         Hobby:

         strzelectwo sportowe
         PK_WIiTCh_RGB

         //administracja www - logowanie