Skip to content

Strony osobiste Pracowników

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish
mgr inż. Damian Kułaga
Damian Kułaga

stanowisko:

asystent badawczo-dydaktyczny

jednostka:

Katedra Chemii i Technologii Organicznej (C-2)

tel.:

12 628 27 90

dane adresowe:

31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej

pokój:

534, 537, 538

Przebieg pracy naukowej:

inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Lekka Technologia Organiczna, 2013.

mgrPolitechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Lekka Technologia Organiczna, 2015.

studia podyplomoweCentrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej, Studium Pedagogiczne, 2020.

Konsultacje:

Poniedziałek 12.30-13.15 pokój 534
Środa 14.00-14.45 pokój 534

Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne:

Najważniejsze osiągnięcia poznawcze, zainteresowania naukowe:

Zainteresowanie naukowe:

 1. Chemia medyczna: projektowanie nowych, potencjalnie bioaktywnych związków w obszarze chorób centralnego układu nerwowego (depresja, schizofrenia, lęki) oraz onkologii (TNBC, NSCLC)
 2. Chemia medyczna: optymalizacja związku wiodącego celem uzyskania polepszonych parametrów farmakologicznych / ADME-T  (Lead Optimization)
 3. Chemia obliczeniowa: komputerowe wspomaganie projektowania leków (Computer Aided Drug Design) z wykorzystaniem dokowania oraz dynamiki molekularnej - projektowanie w oparciu o znaną strukturę białka; oraz budowanie modeli farmakoforowych (SAR / QSAR) - projektowanie w oparciu o ligand
 4. Chemia organiczna: szeroko pojęta synteza związków organicznych w tym heterocykli z wykorzystaniem metod konwencjonalnych a także metod z obszaru zielonej chemii - reakcje bezrozpuszczalnikowe prowadzone w polu promieniowania mikrofalowego a także za pomocą ultradźwięków

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce, rok):

 • NAGRODA SPECJALNA Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego w V Międzynarodowym Konkursie Chemicznym organizowanym wspólnie przez IFIA i SPWiR "Developing a new method for obtaining long chain arylpiperazine (LCAPs) under microwave irradiation", Warszawa, 2016.
  • SILVER MEDAL IWIS2016, "A new method for the synthesis of long-chain arylpiperazines (LCAPs) under microwave irradiation", Warszawa, 2016.
   • GOLD MEDAL ARCA 2017 15th International Innovation Exhibition, "Method of obtaining Trazodone", Zagrzeb, Chorwacja, 2017.
    • BRONZE AWARD KIWIE2017 Korea International Women's Invention Exposition 2017, "Method of obtaining Aripiprazole", Seul, Korea Południowa , 2017.
     • SILVER MEDAL IWIS2017, "Method of obtaining Trazodone", Warszawa, 2017.
      • HONORABLE MENTION for "Method of obtaining Trazodone" Taipei International Invention Show & Technomart Invention Contest, Tajpei, Tajwan, 2017.
       • SPECIAL AWARD INNOVATORENPREIS Forschungsinstitut fur Erfinderforderung, Innovationen und Netzwerkmanagment, International trade fair for "Ideas – Inventions – New Products" IENA2017, "Method of obtaining Trazodone", Norymberga, Niemcy, 2017.
        • GOLD MEDAL IWIS2018, "A new universal solvent-free method for the synthesis of active substances on the example of Aripiprazole", Warszawa , 2018.
         • WYRÓŻNIENIE Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego w VII Światowym Konkursie Chemicznym IFIA i SPWiR, "A new universal solvent-free method for the synthesis of active substances on the example of Aripiprazole", Warszawa, 2018.
          • I miejsce za najlepiej zaprezentowany poster nuakowy, X Konwersatorium Chemii Medycznej, Lublin, 2021.

           Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu):

           • Polska, Selvita Services S.A, specjalista ds. syntezy, 2015-07-01 - 2017-10-31.
           • Polska, Selvita S.A, staż naukowy - chemik medyczny, 2018-07-02 - 2018-10-01.
           • Polska, Instytut Farmakologii PAN, staż naukowy - chemik obliczeniowy, 2019-07-01 - 2019-10-01.
           • Włochy, Sapienza Universita di Roma, staż naukowy - chemik syntetyk, 2021-06-01 - 2021-07-01.

           Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze, granty PL i UE:

           • LIDER/015/L-6/14/NCBR/2015, Synteza i ocena aktywności nowych ligandów działających na ośrodkowy układ nerwowy, realizowany w latach: 2016-04 - 2019-04.
           • C2/492/2018/DS-M, Synteza nowych ligandów receptorów serotoninowych z grupy arylopiperazynyloalkilo pochodnych tioksolonu, realizowany w latach: 2018-08 - 2019-09.
           • , Nowa metoda otrzymywania przeciwdepresyjnego leku Trazodonu, realizowany w latach: 2017-07 - 2018-08.
           • Subwencja N+B (C2 Kułaga), Synteza i badanie powinowactwa do receptora 5-HT7 wybranych związków z grupy indoloaminotriazyn, realizowany w latach: 2021-06 - .
           • LIDER/41/0206/L-12/20/NCBR/2021, Innowacyjne związki first-in-class, jako ligandy receptora 5-HT7 w leczeniu potrójnie negatywnego raka piersi TNBC, realizowany w latach: 2022-01 - 2025-01.

           Moje linki, polecane strony www:

           UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

           Strony osobiste Pracowników

           Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

           mgr inż.

           Damian Kułaga

           Damian Kułaga
           asystent badawczo-dydaktyczny
           Katedra Chemii i Technologii Organicznej (C-2)
           tel.: 12 628 27 90

           Przebieg pracy naukowej:

           inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Lekka Technologia Organiczna, 2013.

           mgrPolitechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Lekka Technologia Organiczna, 2015.

           studia podyplomoweCentrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej, Studium Pedagogiczne, 2020.

           Konsultacje:

           Poniedziałek 12.30-13.15 pokój 534
           Środa 14.00-14.45 pokój 534

           Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne:

           Najważniejsze osiągnięcia poznawcze, zainteresowania naukowe:

           Zainteresowanie naukowe:

           1. Chemia medyczna: projektowanie nowych, potencjalnie bioaktywnych związków w obszarze chorób centralnego układu nerwowego (depresja, schizofrenia, lęki) oraz onkologii (TNBC, NSCLC)
           2. Chemia medyczna: optymalizacja związku wiodącego celem uzyskania polepszonych parametrów farmakologicznych / ADME-T  (Lead Optimization)
           3. Chemia obliczeniowa: komputerowe wspomaganie projektowania leków (Computer Aided Drug Design) z wykorzystaniem dokowania oraz dynamiki molekularnej - projektowanie w oparciu o znaną strukturę białka; oraz budowanie modeli farmakoforowych (SAR / QSAR) - projektowanie w oparciu o ligand
           4. Chemia organiczna: szeroko pojęta synteza związków organicznych w tym heterocykli z wykorzystaniem metod konwencjonalnych a także metod z obszaru zielonej chemii - reakcje bezrozpuszczalnikowe prowadzone w polu promieniowania mikrofalowego a także za pomocą ultradźwięków

           Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce, rok):

           • NAGRODA SPECJALNA Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego w V Międzynarodowym Konkursie Chemicznym organizowanym wspólnie przez IFIA i SPWiR "Developing a new method for obtaining long chain arylpiperazine (LCAPs) under microwave irradiation", Warszawa, 2016.
            • SILVER MEDAL IWIS2016, "A new method for the synthesis of long-chain arylpiperazines (LCAPs) under microwave irradiation", Warszawa, 2016.
             • GOLD MEDAL ARCA 2017 15th International Innovation Exhibition, "Method of obtaining Trazodone", Zagrzeb, Chorwacja, 2017.
              • BRONZE AWARD KIWIE2017 Korea International Women's Invention Exposition 2017, "Method of obtaining Aripiprazole", Seul, Korea Południowa , 2017.
               • SILVER MEDAL IWIS2017, "Method of obtaining Trazodone", Warszawa, 2017.
                • HONORABLE MENTION for "Method of obtaining Trazodone" Taipei International Invention Show & Technomart Invention Contest, Tajpei, Tajwan, 2017.
                 • SPECIAL AWARD INNOVATORENPREIS Forschungsinstitut fur Erfinderforderung, Innovationen und Netzwerkmanagment, International trade fair for "Ideas – Inventions – New Products" IENA2017, "Method of obtaining Trazodone", Norymberga, Niemcy, 2017.
                  • GOLD MEDAL IWIS2018, "A new universal solvent-free method for the synthesis of active substances on the example of Aripiprazole", Warszawa , 2018.
                   • WYRÓŻNIENIE Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego w VII Światowym Konkursie Chemicznym IFIA i SPWiR, "A new universal solvent-free method for the synthesis of active substances on the example of Aripiprazole", Warszawa, 2018.
                    • I miejsce za najlepiej zaprezentowany poster nuakowy, X Konwersatorium Chemii Medycznej, Lublin, 2021.

                     Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu):

                     • Polska, Selvita Services S.A, specjalista ds. syntezy, 2015-07-01 - 2017-10-31.
                     • Polska, Selvita S.A, staż naukowy - chemik medyczny, 2018-07-02 - 2018-10-01.
                     • Polska, Instytut Farmakologii PAN, staż naukowy - chemik obliczeniowy, 2019-07-01 - 2019-10-01.
                     • Włochy, Sapienza Universita di Roma, staż naukowy - chemik syntetyk, 2021-06-01 - 2021-07-01.

                     Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze, granty PL i UE:

                     • LIDER/015/L-6/14/NCBR/2015, Synteza i ocena aktywności nowych ligandów działających na ośrodkowy układ nerwowy, NCBiR / Lider , realizowany w latach: 2016-04 - 2019-04.
                     • C2/492/2018/DS-M, Synteza nowych ligandów receptorów serotoninowych z grupy arylopiperazynyloalkilo pochodnych tioksolonu, DSM, realizowany w latach: 2018-08 - 2019-09.
                     • , Nowa metoda otrzymywania przeciwdepresyjnego leku Trazodonu, TRL+, realizowany w latach: 2017-07 - 2018-08.
                     • Subwencja N+B (C2 Kułaga), Synteza i badanie powinowactwa do receptora 5-HT7 wybranych związków z grupy indoloaminotriazyn, Subwencja dla młodych naukowców, realizowany w latach: 2021-06 - .
                     • LIDER/41/0206/L-12/20/NCBR/2021, Innowacyjne związki first-in-class, jako ligandy receptora 5-HT7 w leczeniu potrójnie negatywnego raka piersi TNBC, NCBiR / LIDER, realizowany w latach: 2022-01 - 2025-01.

                     Moje linki, polecane strony www:

                     PK_WIiTCh_RGB

                     //administracja www - logowanie

                     Ta witryna używa plików cookies. Dowiedz się więcej.

                     The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

                     Close