Skip to content

Strony osobiste Pracowników

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish
dr inż. Damian Kułaga
IMG_9731_forum

stanowisko:

adiunkt badawczo-dydaktyczny

jednostka:

Katedra Chemii i Technologii Organicznej (C-2)

tel.:

12 628 27 90

dane adresowe:

31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej

pokój:

534, 537, 538

Przebieg pracy naukowej:

inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Lekka Technologia Organiczna, 2013.

mgrPolitechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Lekka Technologia Organiczna, 2015.

studia podyplomoweCentrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej, Studium Pedagogiczne, 2020.

drPolitechnika Krakowska, nauki inżynieryjno-techniczne, inżynieria chemiczna, 2023.

Najważniejsze osiągnięcia poznawcze, zainteresowania naukowe:

Zainteresowanie naukowe:

 1. Chemia medyczna: projektowanie nowych, potencjalnie bioaktywnych związków w obszarze chorób centralnego układu nerwowego (depresja, schizofrenia, lęki) oraz onkologii (TNBC, NSCLC)
 2. Chemia medyczna: optymalizacja związku wiodącego celem uzyskania polepszonych parametrów farmakologicznych / ADME-T  (Lead Optimization)
 3. Chemia obliczeniowa: komputerowe wspomaganie projektowania leków (Computer Aided Drug Design) z wykorzystaniem dokowania oraz dynamiki molekularnej - projektowanie w oparciu o znaną strukturę białka; oraz budowanie modeli farmakoforowych (SAR / QSAR) - projektowanie w oparciu o ligand
 4. Chemia organiczna: szeroko pojęta synteza związków organicznych w tym heterocykli z wykorzystaniem metod konwencjonalnych a także metod z obszaru zielonej chemii - reakcje bezrozpuszczalnikowe prowadzone w polu promieniowania mikrofalowego a także za pomocą ultradźwięków

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce, rok):

 • NAGRODA SPECJALNA Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego w V Międzynarodowym Konkursie Chemicznym organizowanym wspólnie przez IFIA i SPWiR "Developing a new method for obtaining long chain arylpiperazine (LCAPs) under microwave irradiation", Warszawa, 2016.
  • SILVER MEDAL IWIS2016, "A new method for the synthesis of long-chain arylpiperazines (LCAPs) under microwave irradiation", Warszawa, 2016.
   • GOLD MEDAL ARCA 2017 15th International Innovation Exhibition, "Method of obtaining Trazodone", Zagrzeb, Chorwacja, 2017.
    • BRONZE AWARD KIWIE2017 Korea International Women's Invention Exposition 2017, "Method of obtaining Aripiprazole", Seul, Korea Południowa , 2017.
     • SILVER MEDAL IWIS2017, "Method of obtaining Trazodone", Warszawa, 2017.
      • HONORABLE MENTION for "Method of obtaining Trazodone" Taipei International Invention Show & Technomart Invention Contest, Tajpei, Tajwan, 2017.
       • SPECIAL AWARD INNOVATORENPREIS Forschungsinstitut fur Erfinderforderung, Innovationen und Netzwerkmanagment, International trade fair for "Ideas – Inventions – New Products" IENA2017, "Method of obtaining Trazodone", Norymberga, Niemcy, 2017.
        • GOLD MEDAL IWIS2018, "A new universal solvent-free method for the synthesis of active substances on the example of Aripiprazole", Warszawa , 2018.
         • WYRÓŻNIENIE Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego w VII Światowym Konkursie Chemicznym IFIA i SPWiR, "A new universal solvent-free method for the synthesis of active substances on the example of Aripiprazole", Warszawa, 2018.
          • I miejsce za najlepiej zaprezentowany poster nuakowy, X Konwersatorium Chemii Medycznej, Lublin, 2021.

           Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu):

           • Polska, Selvita Services S.A, specjalista ds. syntezy, 2015-07-01 - 2017-10-31.
           • Polska, Selvita S.A, staż naukowy - chemik medyczny, 2018-07-02 - 2018-10-01.
           • Polska, Instytut Farmakologii PAN, staż naukowy - chemik obliczeniowy, 2019-07-01 - 2019-10-01.
           • Włochy, Sapienza Universita di Roma, staż naukowy - chemik syntetyk, 2021-06-01 - 2021-07-01.

           Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze, granty PL i UE:

           • LIDER/015/L-6/14/NCBR/2015, Synteza i ocena aktywności nowych ligandów działających na ośrodkowy układ nerwowy, realizowany w latach: 2016-04 - 2019-04.
           • C2/492/2018/DS-M, Synteza nowych ligandów receptorów serotoninowych z grupy arylopiperazynyloalkilo pochodnych tioksolonu, realizowany w latach: 2018-08 - 2019-09.
           • , Nowa metoda otrzymywania przeciwdepresyjnego leku Trazodonu, realizowany w latach: 2017-07 - 2018-08.
           • Subwencja N+B (C2 Kułaga), Synteza i badanie powinowactwa do receptora 5-HT7 wybranych związków z grupy indoloaminotriazyn, realizowany w latach: 2021-06 - .
           • LIDER/41/0206/L-12/20/NCBR/2021, Innowacyjne związki first-in-class, jako ligandy receptora 5-HT7 w leczeniu potrójnie negatywnego raka piersi TNBC, realizowany w latach: 2022-01 - 2025-01.

           Moje linki, polecane strony www:

           UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

           Strony osobiste Pracowników

           Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

           dr inż.

           Damian Kułaga

           IMG_9731_forum
           adiunkt badawczo-dydaktyczny
           Katedra Chemii i Technologii Organicznej (C-2)
           tel.: 12 628 27 90

           Przebieg pracy naukowej:

           inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Lekka Technologia Organiczna, 2013.

           mgrPolitechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Lekka Technologia Organiczna, 2015.

           studia podyplomoweCentrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej, Studium Pedagogiczne, 2020.

           drPolitechnika Krakowska, nauki inżynieryjno-techniczne, inżynieria chemiczna, 2023.

           Najważniejsze osiągnięcia poznawcze, zainteresowania naukowe:

           Zainteresowanie naukowe:

           1. Chemia medyczna: projektowanie nowych, potencjalnie bioaktywnych związków w obszarze chorób centralnego układu nerwowego (depresja, schizofrenia, lęki) oraz onkologii (TNBC, NSCLC)
           2. Chemia medyczna: optymalizacja związku wiodącego celem uzyskania polepszonych parametrów farmakologicznych / ADME-T  (Lead Optimization)
           3. Chemia obliczeniowa: komputerowe wspomaganie projektowania leków (Computer Aided Drug Design) z wykorzystaniem dokowania oraz dynamiki molekularnej - projektowanie w oparciu o znaną strukturę białka; oraz budowanie modeli farmakoforowych (SAR / QSAR) - projektowanie w oparciu o ligand
           4. Chemia organiczna: szeroko pojęta synteza związków organicznych w tym heterocykli z wykorzystaniem metod konwencjonalnych a także metod z obszaru zielonej chemii - reakcje bezrozpuszczalnikowe prowadzone w polu promieniowania mikrofalowego a także za pomocą ultradźwięków

           Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce, rok):

           • NAGRODA SPECJALNA Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego w V Międzynarodowym Konkursie Chemicznym organizowanym wspólnie przez IFIA i SPWiR "Developing a new method for obtaining long chain arylpiperazine (LCAPs) under microwave irradiation", Warszawa, 2016.
            • SILVER MEDAL IWIS2016, "A new method for the synthesis of long-chain arylpiperazines (LCAPs) under microwave irradiation", Warszawa, 2016.
             • GOLD MEDAL ARCA 2017 15th International Innovation Exhibition, "Method of obtaining Trazodone", Zagrzeb, Chorwacja, 2017.
              • BRONZE AWARD KIWIE2017 Korea International Women's Invention Exposition 2017, "Method of obtaining Aripiprazole", Seul, Korea Południowa , 2017.
               • SILVER MEDAL IWIS2017, "Method of obtaining Trazodone", Warszawa, 2017.
                • HONORABLE MENTION for "Method of obtaining Trazodone" Taipei International Invention Show & Technomart Invention Contest, Tajpei, Tajwan, 2017.
                 • SPECIAL AWARD INNOVATORENPREIS Forschungsinstitut fur Erfinderforderung, Innovationen und Netzwerkmanagment, International trade fair for "Ideas – Inventions – New Products" IENA2017, "Method of obtaining Trazodone", Norymberga, Niemcy, 2017.
                  • GOLD MEDAL IWIS2018, "A new universal solvent-free method for the synthesis of active substances on the example of Aripiprazole", Warszawa , 2018.
                   • WYRÓŻNIENIE Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego w VII Światowym Konkursie Chemicznym IFIA i SPWiR, "A new universal solvent-free method for the synthesis of active substances on the example of Aripiprazole", Warszawa, 2018.
                    • I miejsce za najlepiej zaprezentowany poster nuakowy, X Konwersatorium Chemii Medycznej, Lublin, 2021.

                     Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu):

                     • Polska, Selvita Services S.A, specjalista ds. syntezy, 2015-07-01 - 2017-10-31.
                     • Polska, Selvita S.A, staż naukowy - chemik medyczny, 2018-07-02 - 2018-10-01.
                     • Polska, Instytut Farmakologii PAN, staż naukowy - chemik obliczeniowy, 2019-07-01 - 2019-10-01.
                     • Włochy, Sapienza Universita di Roma, staż naukowy - chemik syntetyk, 2021-06-01 - 2021-07-01.

                     Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze, granty PL i UE:

                     • LIDER/015/L-6/14/NCBR/2015, Synteza i ocena aktywności nowych ligandów działających na ośrodkowy układ nerwowy, NCBiR / Lider , realizowany w latach: 2016-04 - 2019-04.
                     • C2/492/2018/DS-M, Synteza nowych ligandów receptorów serotoninowych z grupy arylopiperazynyloalkilo pochodnych tioksolonu, DSM, realizowany w latach: 2018-08 - 2019-09.
                     • , Nowa metoda otrzymywania przeciwdepresyjnego leku Trazodonu, TRL+, realizowany w latach: 2017-07 - 2018-08.
                     • Subwencja N+B (C2 Kułaga), Synteza i badanie powinowactwa do receptora 5-HT7 wybranych związków z grupy indoloaminotriazyn, Subwencja dla młodych naukowców, realizowany w latach: 2021-06 - .
                     • LIDER/41/0206/L-12/20/NCBR/2021, Innowacyjne związki first-in-class, jako ligandy receptora 5-HT7 w leczeniu potrójnie negatywnego raka piersi TNBC, NCBiR / LIDER, realizowany w latach: 2022-01 - 2025-01.

                     Moje linki, polecane strony www:

                     PK_WIiTCh_RGB

                     //administracja www - logowanie