Skip to content

Strony osobiste Pracowników

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish
dr inż. Magdalena Malinowska
magdalena-malinowska

stanowisko:

Adiunkt

jednostka:

Katedra Chemii i Technologii Organicznej (C-2)

tel.:

12 862 25 76

dane adresowe:

31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej

pokój:

518

Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Lekka Technologia Organiczna, 2008.

dr inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, 2017.

Najważniejsze osiągnięcia poznawcze, zainteresowania naukowe:

Pozyskiwanie, oczyszczanie, analiza (HPLC-MS, UV/VIS, IR, NMR), modyfikacja struktury i zastosowanie metabolitów roślinnych jako substancji biologicznie czynnych w preparatach kosmetycznych i farmaceutycznych, określanie wpływu struktury badanych związków na ich właściwości fizykochemiczne oraz działanie terapeutyczne, inicjacja i prowadzenie hodowli komórkowych roslin w warunkach in vitro, obliczenia chemometryczne.

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce, rok):

 • Zespołowa nagroda Rektora za osiągnięcia naukowe, Kraków, 2016.
  • Nagroda specjalna w VII edycji konkursu "Student Wynalazca", Warszawa, 2017.
   • Brązowy medal na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków IWIS, Warszawa, 2017.

    Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu):

    • Kanada, University of Alberta, szkolenie, 2015-11-01 - 2015-11-30.
    • Polska, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, staż naukowy, 2014-02-01 - 2014-05-31.
    • Francja, University of Tours, Faculty of Pharmacy, Plant Biomolecules and Biotechnology Laboratory, staż naukowy, 2019-10-01 - 2020-09-30.

    Hobby:

    Żeglarstwo, narciarstwo, kajakarstwo górskie.

    Moje linki, polecane strony www:

    UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

    Strony osobiste Pracowników

    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

    dr inż.

    Magdalena Malinowska

    magdalena-malinowska
    Adiunkt
    Katedra Chemii i Technologii Organicznej (C-2)
    tel.: 12 862 25 76

    Przebieg pracy naukowej:

    mgr inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Lekka Technologia Organiczna, 2008.

    dr inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, 2017.

    Najważniejsze osiągnięcia poznawcze, zainteresowania naukowe:

    Pozyskiwanie, oczyszczanie, analiza (HPLC-MS, UV/VIS, IR, NMR), modyfikacja struktury i zastosowanie metabolitów roślinnych jako substancji biologicznie czynnych w preparatach kosmetycznych i farmaceutycznych, określanie wpływu struktury badanych związków na ich właściwości fizykochemiczne oraz działanie terapeutyczne, inicjacja i prowadzenie hodowli komórkowych roslin w warunkach in vitro, obliczenia chemometryczne.

    Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce, rok):

    • Zespołowa nagroda Rektora za osiągnięcia naukowe, Kraków, 2016.
     • Nagroda specjalna w VII edycji konkursu "Student Wynalazca", Warszawa, 2017.
      • Brązowy medal na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków IWIS, Warszawa, 2017.

       Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu):

       • Kanada, University of Alberta, szkolenie, 2015-11-01 - 2015-11-30.
       • Polska, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, staż naukowy, 2014-02-01 - 2014-05-31.
       • Francja, University of Tours, Faculty of Pharmacy, Plant Biomolecules and Biotechnology Laboratory, staż naukowy, 2019-10-01 - 2020-09-30.

       Hobby:

       Żeglarstwo, narciarstwo, kajakarstwo górskie.

       Moje linki, polecane strony www:

       PK_WIiTCh_RGB

       //administracja www - logowanie