Skip to content

Strony osobiste Pracowników

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish
prof. dr hab. inż. Radomir Jasiński
rjasinski

stanowisko:

Prodziekan ds. organizacyjnych

jednostka:

Katedra Chemii i Technologii Organicznej (C-2)

tel.:

12 628 27 15, 12 628 27 04, 12 628 27 14

strona www:

dane adresowe:

31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej

pokój:

36, 535

Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.Politechnika Radomska, Technologia chemiczna, 2000.

dr inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Fizyczna chemia organiczna, 2004.

dr hab. inż.Politechnika Śląska, Chemia organiczna, 2014.

prof. dr hab. inż., , 2023.

- Kierownik grupy badawczej fizycznej chemii organicznej i organokatalizy.

- Redaktor naczelny interdyscyplinarnego periodyku "Scientiae Radices"
- Recenzent w ponad dwudziestu wysokiej rangi czasopismach naukowych wydawanych przez American Chemical Society, Royal Chemical Society, Wiley, Springer.
- Edytor serii "Chemistry" periodyku "Technical Transactions".
- Członek Editorial Board periodyków naukowych "Chemistry of Heterocyclic Compounds", "Symmetry", "Organics", "Chemistry and Chemical Technology"
- Członek zarządu małopolskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego
- Wiceprezes Zarządu Radomskiego Towarzystwa Naukowego

Najważniejsze osiągnięcia poznawcze, zainteresowania naukowe:

Prof. dr hab. inż. Radomir Jasiński jest absolwentem Politechniki Radomskiej. Stopień naukowy doktora uzyskał na Politechnice Krakowskiej, zaś doktora habilitowanego na Politechnice Śląskiej. Jego zainteresowania naukowe dotyczą eksperymentalnych i kwantowochemicznych studiów nad mechanizmem i selektywnością reakcji cykloaddycji oraz reakcji termicznej eliminacji i przegrupowań sigmatropowych, chemii alifatycznych nitrozwiązków oraz nitronów, estrów kwasów nitronowych, azydków, ylidów i diazozwiązków, syntezy połączeń heterocyklicznych o potencjalnej aktywności biologicznej. Jest odkrywcą szeregu nieznanych wcześniej mechanizmów w reakcji organicznych. Na Politechnice Krakowskiej jest prekursorem w wykorzystaniu metod DFT do badania mechanizmów niekatalitycznych transformacji chemicznych. Dorobek naukowy profesora liczy 137 publikacji indeksowanych przez Scopus’a, w tym aż 23 monoautorskich (sumaryczny ich IF ponad 250; indeks Hirscha H=24). Prace te były cytowane prawie 2000 razy. Ponadto jest autorem 2 monografii i współautorem dwu kolejnych oraz trzech patentów. Współpracuje aktywnie z licznymi zespołami z zagranicy, w tym z Europy Zachodniej, czego dowodem są wizyty naukowe i wspólne publikacje. Należy nadmienić ponadto, że Uniwersytet Stanford od dwu lat zalicza go do prestiżowego grona TOP 2% najbardziej znaczących naukowców na świecie. Jest redaktorem naczelnym interdyscyplinarnego periodyku „Scientiae Radices”, członkiem Editorial Board kilku periodyków naukowych (Chemistry of Heterocyclic Compounds , Symmetry, Chemistry and Chemical Technology, Current Chemistry Letters, Organics), a także recenzentem w kilkudziesięciu czasopismach naukowych, wśród których znajdują się najbardziej prestiżowe tytuły (m.in. Journal of American Chemical Society, Journal of Cleaner Production, Organic and Biomolecular Chemistry). Jest promotorem 6 prac doktorskich, z których 3 zostały obronione). Jest założycielem i kierownikiem prężnie rozwijającego się młodego zespołu badawczego zajmującego się badaniami mechanizmów procesów chemicznych i tym samym twórcą nowoczesnej szkoły łączącej w sobie badania eksperymentalne syntetyczne i kinetyczne oraz modelowanie molekularne. Pełnił funkcję kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej PK; a obecnie jest osobą odpowiedzialną za rozwój doktorantów w dyscyplinie Inżynieria Chemiczna w ramach ogólnouczelnianej Szkoły Doktorskiej nauk inżynieryjno-technicznych (będąc przy tym jednym z założycieli szkoły). Wielokrotnie powierzano mu opiekę nad indywidualnym procesem kształcenia wybitnie uzdolnionych studentów na kierunku Inżynieria Chemiczna oraz Technologia Chemiczna. Drugą już kadencję pełni funkcję prodziekana zajmującego się sprawami ewaluacji i parametryzacji badań naukowych oraz rozwojem kadr naukowych. Jest jednym z najbardziej aktywnych naukowo pracowników Politechniki Krakowskiej, wielokrotnie nagradzanym przez JM Rektora PK. Jest członkiem zarządu małopolskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz wiceprezesem Radomskiego Towarzystwa Naukowego.

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce, rok):

 • Nagroda Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za osiągnięcia naukowe (indywidualna), Kraków, 2005.
  • Wyróżnienie w konkursie PTChem na najlepszą pracę doktorską z chemii organicznej, Poznań, 2005.
   • Nagroda J.M. Rektora za wkład w prowadzenie Koła Naukowego Chemików (zespołowa), Kraków, 2008.
    • Nagroda J.M. Rektora za osiągnięcia naukowe (zespołowa), Kraków, 2012.
     • Nagroda J.M. Rektora za osiągnięcia dydaktyczne (indywidualna), Kraków, 2014.
      • Nagroda J.M. Rektora za osiągnięcia naukowe (indywidualna), Kraków, 2015.

       Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze, granty PL i UE:

       • 2012/05/B/ST5/00362 (NCN), Projektowanie oraz synteza katalizatorów o właściwościach specjalnych, w tym chiralnych, rozpuszczalnych w wodzie i immobilizowanych w/na perfluorowanych i stałych nośnikach. Zastosowanie w syntezach w prowadzonych w przyjaznych środowisku warunkach, realizowany w latach: 2012 - 2015.
       UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

       Strony osobiste Pracowników

       Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

       prof. dr hab. inż.

       Radomir Jasiński

       rjasinski
       Prodziekan ds. organizacyjnych
       Katedra Chemii i Technologii Organicznej (C-2)
       tel.: 12 628 27 15, 12 628 27 04, 12 628 27 14

       Przebieg pracy naukowej:

       mgr inż.Politechnika Radomska, Technologia chemiczna, 2000.

       dr inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Fizyczna chemia organiczna, 2004.

       dr hab. inż.Politechnika Śląska, Chemia organiczna, 2014.

       prof. dr hab. inż., , 2023.

       - Kierownik grupy badawczej fizycznej chemii organicznej i organokatalizy.

       - Redaktor naczelny interdyscyplinarnego periodyku "Scientiae Radices"
       - Recenzent w ponad dwudziestu wysokiej rangi czasopismach naukowych wydawanych przez American Chemical Society, Royal Chemical Society, Wiley, Springer.
       - Edytor serii "Chemistry" periodyku "Technical Transactions".
       - Członek Editorial Board periodyków naukowych "Chemistry of Heterocyclic Compounds", "Symmetry", "Organics", "Chemistry and Chemical Technology"
       - Członek zarządu małopolskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego
       - Wiceprezes Zarządu Radomskiego Towarzystwa Naukowego

       Najważniejsze osiągnięcia poznawcze, zainteresowania naukowe:

       Prof. dr hab. inż. Radomir Jasiński jest absolwentem Politechniki Radomskiej. Stopień naukowy doktora uzyskał na Politechnice Krakowskiej, zaś doktora habilitowanego na Politechnice Śląskiej. Jego zainteresowania naukowe dotyczą eksperymentalnych i kwantowochemicznych studiów nad mechanizmem i selektywnością reakcji cykloaddycji oraz reakcji termicznej eliminacji i przegrupowań sigmatropowych, chemii alifatycznych nitrozwiązków oraz nitronów, estrów kwasów nitronowych, azydków, ylidów i diazozwiązków, syntezy połączeń heterocyklicznych o potencjalnej aktywności biologicznej. Jest odkrywcą szeregu nieznanych wcześniej mechanizmów w reakcji organicznych. Na Politechnice Krakowskiej jest prekursorem w wykorzystaniu metod DFT do badania mechanizmów niekatalitycznych transformacji chemicznych. Dorobek naukowy profesora liczy 137 publikacji indeksowanych przez Scopus’a, w tym aż 23 monoautorskich (sumaryczny ich IF ponad 250; indeks Hirscha H=24). Prace te były cytowane prawie 2000 razy. Ponadto jest autorem 2 monografii i współautorem dwu kolejnych oraz trzech patentów. Współpracuje aktywnie z licznymi zespołami z zagranicy, w tym z Europy Zachodniej, czego dowodem są wizyty naukowe i wspólne publikacje. Należy nadmienić ponadto, że Uniwersytet Stanford od dwu lat zalicza go do prestiżowego grona TOP 2% najbardziej znaczących naukowców na świecie. Jest redaktorem naczelnym interdyscyplinarnego periodyku „Scientiae Radices”, członkiem Editorial Board kilku periodyków naukowych (Chemistry of Heterocyclic Compounds , Symmetry, Chemistry and Chemical Technology, Current Chemistry Letters, Organics), a także recenzentem w kilkudziesięciu czasopismach naukowych, wśród których znajdują się najbardziej prestiżowe tytuły (m.in. Journal of American Chemical Society, Journal of Cleaner Production, Organic and Biomolecular Chemistry). Jest promotorem 6 prac doktorskich, z których 3 zostały obronione). Jest założycielem i kierownikiem prężnie rozwijającego się młodego zespołu badawczego zajmującego się badaniami mechanizmów procesów chemicznych i tym samym twórcą nowoczesnej szkoły łączącej w sobie badania eksperymentalne syntetyczne i kinetyczne oraz modelowanie molekularne. Pełnił funkcję kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej PK; a obecnie jest osobą odpowiedzialną za rozwój doktorantów w dyscyplinie Inżynieria Chemiczna w ramach ogólnouczelnianej Szkoły Doktorskiej nauk inżynieryjno-technicznych (będąc przy tym jednym z założycieli szkoły). Wielokrotnie powierzano mu opiekę nad indywidualnym procesem kształcenia wybitnie uzdolnionych studentów na kierunku Inżynieria Chemiczna oraz Technologia Chemiczna. Drugą już kadencję pełni funkcję prodziekana zajmującego się sprawami ewaluacji i parametryzacji badań naukowych oraz rozwojem kadr naukowych. Jest jednym z najbardziej aktywnych naukowo pracowników Politechniki Krakowskiej, wielokrotnie nagradzanym przez JM Rektora PK. Jest członkiem zarządu małopolskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz wiceprezesem Radomskiego Towarzystwa Naukowego.

       Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce, rok):

       • Nagroda Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za osiągnięcia naukowe (indywidualna), Kraków, 2005.
        • Wyróżnienie w konkursie PTChem na najlepszą pracę doktorską z chemii organicznej, Poznań, 2005.
         • Nagroda J.M. Rektora za wkład w prowadzenie Koła Naukowego Chemików (zespołowa), Kraków, 2008.
          • Nagroda J.M. Rektora za osiągnięcia naukowe (zespołowa), Kraków, 2012.
           • Nagroda J.M. Rektora za osiągnięcia dydaktyczne (indywidualna), Kraków, 2014.
            • Nagroda J.M. Rektora za osiągnięcia naukowe (indywidualna), Kraków, 2015.

             Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze, granty PL i UE:

             • 2012/05/B/ST5/00362 (NCN), Projektowanie oraz synteza katalizatorów o właściwościach specjalnych, w tym chiralnych, rozpuszczalnych w wodzie i immobilizowanych w/na perfluorowanych i stałych nośnikach. Zastosowanie w syntezach w prowadzonych w przyjaznych środowisku warunkach, , realizowany w latach: 2012 - 2015.
             PK_WIiTCh_RGB

             //administracja www - logowanie