Skip to content

Strony osobiste Pracowników

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish
dr hab. inż. Radomir Jasiński
rjasinski

stanowisko:

Prodziekan ds. ogólnych, Kierownik Studium Doktoranckiego, prof. PK

jednostka:

Katedra Chemii i Technologii Organicznej (C-2)

tel.:

12 628 27 15, 12 628 27 04, 12 628 27 14

dane adresowe:

31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej

pokój:

36, 535

Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.Politechnika Radomska, Technologia chemiczna, 2000.

dr inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Fizyczna chemia organiczna, 2004.

dr hab. inż.Politechnika Śląska, Chemia organiczna, 2014.

- Kierownik grupy badawczej fizycznej chemii organicznej i organokatalizy.
- Kierownik Studiów Doktoranckich przy WIiTChem
- Recenzent w ponad dwudziestu wysokiej rangi czasopismach naukowych wydawanych przez American Chemical Society, Royal Chemical Society, Wiley, Springer.
- Edytor serii "Chemistry" periodyku "Technical Transactions".
- Członek Editorial Board periodyków naukowych "Symmetry", "Organics", "Chemistry and Chemical Technology"
- Członek zarządu małopolskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Najważniejsze osiągnięcia poznawcze, zainteresowania naukowe:

Zainteresowania naukowe prof. Radomira Jasińskiego dotyczą eksperymentalnych i teoretycznych studiów nad mechanistycznymi aspektami oraz selektywnością [2+1], [2+2], [3+2], [4+1], [4+2] i [4+3] cykloaddycji oraz reakcji termicznej eliminacji i przegrupowań sigmatropowych, chemii alifatycznych nitrozwiązków oraz nitronów, N-tlenków nitryli, estrów kwasów nitronowych i dizaozwiązków, syntezy połączeń heterocyklicznych o potencjalnej aktywności biologicznej. W Zakładzie Chemii Organicznej Politechniki Krakowskiej jest prekursorem zastosowania metod chemii kwantowej opartych na teorii funkcjonałów gęstości (DFT) do badania mechanizmów reakcji organicznych. Jego dorobek liczy ponad 100 publikacji (w większości w czasopismach indeksowanych na tzw. liście filadelfijskiej taki jak m.in Tetrahedron, Tetrahedron Letters, RSC Advances, European Journal of Organic Chemistry, Journal of Fluorine Chemistry, Journal of Molecular Modeling, Computational and Theoretical Chemistry) oraz komunikatów na naukowych konferencjach zagranicznych i krajowych. Współpracuje z wieloma innymi zespołami badawczymi z kraju i zagranicy.

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce, rok):

 • Nagroda Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za osiągnięcia naukowe (indywidualna), Kraków, 2005.
  • Wyróżnienie w konkursie PTChem na najlepszą pracę doktorską z chemii organicznej, Poznań, 2005.
   • Nagroda J.M. Rektora za wkład w prowadzenie Koła Naukowego Chemików (zespołowa), Kraków, 2008.
    • Nagroda J.M. Rektora za osiągnięcia naukowe (zespołowa), Kraków, 2012.
     • Nagroda J.M. Rektora za osiągnięcia dydaktyczne (indywidualna), Kraków, 2014.
      • Nagroda J.M. Rektora za osiągnięcia naukowe (indywidualna), Kraków, 2015.

       Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze, granty PL i UE:

       • 2012/05/B/ST5/00362 (NCN), Projektowanie oraz synteza katalizatorów o właściwościach specjalnych, w tym chiralnych, rozpuszczalnych w wodzie i immobilizowanych w/na perfluorowanych i stałych nośnikach. Zastosowanie w syntezach w prowadzonych w przyjaznych środowisku warunkach, realizowany w latach: 2012 - 2015.
       UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

       Strony osobiste Pracowników

       Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

       dr hab. inż.

       Radomir Jasiński

       rjasinski
       Prodziekan ds. ogólnych, Kierownik Studium Doktoranckiego, prof. PK
       Katedra Chemii i Technologii Organicznej (C-2)
       tel.: 12 628 27 15, 12 628 27 04, 12 628 27 14

       Przebieg pracy naukowej:

       mgr inż.Politechnika Radomska, Technologia chemiczna, 2000.

       dr inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Fizyczna chemia organiczna, 2004.

       dr hab. inż.Politechnika Śląska, Chemia organiczna, 2014.

       - Kierownik grupy badawczej fizycznej chemii organicznej i organokatalizy.
       - Kierownik Studiów Doktoranckich przy WIiTChem
       - Recenzent w ponad dwudziestu wysokiej rangi czasopismach naukowych wydawanych przez American Chemical Society, Royal Chemical Society, Wiley, Springer.
       - Edytor serii "Chemistry" periodyku "Technical Transactions".
       - Członek Editorial Board periodyków naukowych "Symmetry", "Organics", "Chemistry and Chemical Technology"
       - Członek zarządu małopolskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego

       Najważniejsze osiągnięcia poznawcze, zainteresowania naukowe:

       Zainteresowania naukowe prof. Radomira Jasińskiego dotyczą eksperymentalnych i teoretycznych studiów nad mechanistycznymi aspektami oraz selektywnością [2+1], [2+2], [3+2], [4+1], [4+2] i [4+3] cykloaddycji oraz reakcji termicznej eliminacji i przegrupowań sigmatropowych, chemii alifatycznych nitrozwiązków oraz nitronów, N-tlenków nitryli, estrów kwasów nitronowych i dizaozwiązków, syntezy połączeń heterocyklicznych o potencjalnej aktywności biologicznej. W Zakładzie Chemii Organicznej Politechniki Krakowskiej jest prekursorem zastosowania metod chemii kwantowej opartych na teorii funkcjonałów gęstości (DFT) do badania mechanizmów reakcji organicznych. Jego dorobek liczy ponad 100 publikacji (w większości w czasopismach indeksowanych na tzw. liście filadelfijskiej taki jak m.in Tetrahedron, Tetrahedron Letters, RSC Advances, European Journal of Organic Chemistry, Journal of Fluorine Chemistry, Journal of Molecular Modeling, Computational and Theoretical Chemistry) oraz komunikatów na naukowych konferencjach zagranicznych i krajowych. Współpracuje z wieloma innymi zespołami badawczymi z kraju i zagranicy.

       Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce, rok):

       • Nagroda Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za osiągnięcia naukowe (indywidualna), Kraków, 2005.
        • Wyróżnienie w konkursie PTChem na najlepszą pracę doktorską z chemii organicznej, Poznań, 2005.
         • Nagroda J.M. Rektora za wkład w prowadzenie Koła Naukowego Chemików (zespołowa), Kraków, 2008.
          • Nagroda J.M. Rektora za osiągnięcia naukowe (zespołowa), Kraków, 2012.
           • Nagroda J.M. Rektora za osiągnięcia dydaktyczne (indywidualna), Kraków, 2014.
            • Nagroda J.M. Rektora za osiągnięcia naukowe (indywidualna), Kraków, 2015.

             Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze, granty PL i UE:

             • 2012/05/B/ST5/00362 (NCN), Projektowanie oraz synteza katalizatorów o właściwościach specjalnych, w tym chiralnych, rozpuszczalnych w wodzie i immobilizowanych w/na perfluorowanych i stałych nośnikach. Zastosowanie w syntezach w prowadzonych w przyjaznych środowisku warunkach, , realizowany w latach: 2012 - 2015.
             PK_WIiTCh_RGB

             //administracja www - logowanie