Skip to content

Strony osobiste Pracowników

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish
dr inż. Rafał Rachwalik
Scan

stanowisko:

Adiunkt

jednostka:

Katedra Chemii i Technologii Organicznej (C-2)

tel.:

12 628 27 24

dane adresowe:

31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej

pokój:

630

Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Lekka Technologia Organiczna, 2000.

drPolska Akademia Nauk, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni, Chemia zeolitów, kataliza, 2005.

Najważniejsze osiągnięcia poznawcze, zainteresowania naukowe:

Zainteresowania naukowe dr inż. R. Rachwalika dotyczą lekkiej technologii organicznej w szczególności związków zapachowych i surowców niezbędnych do ich otrzymywania. Realizowane prace dotyczą zarówno analizy substancji aromatycznych jak i procesów prowadzonych w obecności różnych układów katalitycznych, które znajdują lub mogą znaleźć potencjalne zastosowanie do otrzymywania związków zapachowych w przemyśle.

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu):

  • Belgia, Uniwersytet w Louvain-la-Neuve, Unite de Catalyse et Chimie des Materiaux Divises, współpraca dwustronna, 2002-2003, 2 miesiące, - .
  • Niemcy, Uniwersytet w Stuttgarcie, Instytut Chemii Technicznej, Stypendium w ramach EU dla Marie Curie Action, 2005-2007, 7 miesięcy, - .
  • Hiszpania, Institute of Catalysis and Petrochemistry, Spanish Council for Scientific Research (CSIC), staż naukowy, 2011, 3 miesiące , - .

Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze, granty PL i UE:

  • 4 T09A 167 25 (promotorski), Transformacje węglowodorów alkiloaromatycznych na modyfikowanych katalizatorach zeolitowych, realizowany w latach: 2003 - 2005.
  • 2013/09/B/ST5/03419, Nanoreplikacja strukturalna: nowa, prosta i uniwersalna metoda syntezy uporządkowanych materiałów nanoporowatych do celów katalitycznych i nie tylko, realizowany w latach: 2014 - 2017.

Hobby:

Muzyka filmowa.
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Strony osobiste Pracowników

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

dr inż.

Rafał Rachwalik

Scan
Adiunkt
Katedra Chemii i Technologii Organicznej (C-2)
tel.: 12 628 27 24

Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Lekka Technologia Organiczna, 2000.

drPolska Akademia Nauk, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni, Chemia zeolitów, kataliza, 2005.

Najważniejsze osiągnięcia poznawcze, zainteresowania naukowe:

Zainteresowania naukowe dr inż. R. Rachwalika dotyczą lekkiej technologii organicznej w szczególności związków zapachowych i surowców niezbędnych do ich otrzymywania. Realizowane prace dotyczą zarówno analizy substancji aromatycznych jak i procesów prowadzonych w obecności różnych układów katalitycznych, które znajdują lub mogą znaleźć potencjalne zastosowanie do otrzymywania związków zapachowych w przemyśle.

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu):

  • Belgia, Uniwersytet w Louvain-la-Neuve, Unite de Catalyse et Chimie des Materiaux Divises, współpraca dwustronna, 2002-2003, 2 miesiące, - .
  • Niemcy, Uniwersytet w Stuttgarcie, Instytut Chemii Technicznej, Stypendium w ramach EU dla Marie Curie Action, 2005-2007, 7 miesięcy, - .
  • Hiszpania, Institute of Catalysis and Petrochemistry, Spanish Council for Scientific Research (CSIC), staż naukowy, 2011, 3 miesiące , - .

Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze, granty PL i UE:

  • 4 T09A 167 25 (promotorski), Transformacje węglowodorów alkiloaromatycznych na modyfikowanych katalizatorach zeolitowych, , realizowany w latach: 2003 - 2005.
  • 2013/09/B/ST5/03419, Nanoreplikacja strukturalna: nowa, prosta i uniwersalna metoda syntezy uporządkowanych materiałów nanoporowatych do celów katalitycznych i nie tylko, , realizowany w latach: 2014 - 2017.

Hobby:

Muzyka filmowa.
PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie